Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

How do I get sync to work for browsing history?

I have Firefox 73.0 (64 bit) on Windows 7 and am moving to Windows 10 using Laplink (yeah, ok). Laplink does not seem to see this version of Firefox to transfer over. S… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox 73.0 (64 bit) on Windows 7 and am moving to Windows 10 using Laplink (yeah, ok). Laplink does not seem to see this version of Firefox to transfer over. So, I used sync on the Win 7 unit for everything and downloaded Firefox 73.0 (64 bit) to the Win 10 unit, and then logged on and synced. Everything seemed to move over except the browsing history. How do I get browsing history to transfer to Windows 10? Thanks.

Ερώτηση από fthill2003 1 έτος πριν

Απάντηση από RobertJ 1 έτος πριν

  • Κλειδωμένο

Firefox crashing everytime after closing

bp-74dcfb49-6be0-49a8-9933-c5b0d0210827 8/27/2021, 8:41 AM bp-bc558b71-8b12-483f-a2c7-d51920210827 8/27/2021, 8:41 AM bp-bfea7b56-c540-4640-8ab9-9b81d0210827 8/27/… (διαβάστε περισσότερα)

bp-74dcfb49-6be0-49a8-9933-c5b0d0210827 8/27/2021, 8:41 AM bp-bc558b71-8b12-483f-a2c7-d51920210827 8/27/2021, 8:41 AM bp-bfea7b56-c540-4640-8ab9-9b81d0210827 8/27/2021, 8:41 AM bp-aac7a4b1-aafd-4084-9fa0-7c3500210827 8/27/2021, 8:41 AM No one has helped solve this issue thus far. I have tried every suggestion about history and everything im fixing to just uninstall firefox forever if I cannot get one of you to help me.

Ερώτηση από fanucweld 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν