Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Not enough memory is available to complete this request

Every day when I open Firefox I navigate to one specific page (aspx page hosted within my organisation) This page requires authentication, I provide the credentials and m… (διαβάστε περισσότερα)

Every day when I open Firefox I navigate to one specific page (aspx page hosted within my organisation) This page requires authentication, I provide the credentials and most of the time am able to access the webpage. However, I frequently get the error message "Not enough memory is available to complete this request" Once this message has occurred, I cannot access the website until the hosting server has been rebooted - be it days or weeks later.

Google chrome is able to access the web page at all times with no issues - but I would rather be using Firefox. I am running Firefox 61.0.1 (64 bit). Starting Firefox in safe mode did not fix the problem. My computer also has a very ample supply of memory (rarely ever exceeds 40% usage - and most of that is Firefox!)

I hope this gives you enough information to find the issue. Thank you very much in advance.

Ερώτηση από anyamayhope 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από anyamayhope 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

I have been crashing for a week now, ever since Firefox updated to the latest program. I have tried all the suggestions...Safe Mode and unchecking Hardware Acceleration.… (διαβάστε περισσότερα)

I have been crashing for a week now, ever since Firefox updated to the latest program. I have tried all the suggestions...Safe Mode and unchecking Hardware Acceleration. It still crashes. It even crashes when I am on my home page trying to read the news. No matter what I'm doing, it crashes. And, of course, I have to start all over again once it does. I must have 40 crash reports since the update. I'm so frustrated that nothing works. Does anyone have any suggestions besides chucking Mozilla and changing my browser to something like Chrome of I Explorer? I've been with Mozilla for 20 years and rather stay with them. Thank you in advance.

Ερώτηση από wilsonsteeup@frontiernet.net 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από wilsonsteeup@frontiernet.net 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes over night, every night, with signature "OOM | small"

Sometimes it happens during the day too, but it always happens every night. When I check the crash reports, the signature line says "OOM | small", which confirms my obser… (διαβάστε περισσότερα)

Sometimes it happens during the day too, but it always happens every night.

When I check the crash reports, the signature line says "OOM | small", which confirms my observation that it's running out of memory. On those occasions where it happens during the day, and I can catch it, the Peak Working Set in Windows Task Manager reveals that Firefox used all available memory before it crashed. (I have 8 gb total.)

It doesn't make any difference how many tabs I have open. I can have one tab open - about:home e.g. - and it can still crash with "OOM | small".

I wonder if Firefox spawns some background process that typically only runs at night, and that process is failing for some reason.

Ερώτηση από enbalmed 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Hi, some of our users are experiencing crashes. I believe they click on a link appearing on a windows forms app and this causes firefox to crash. This also causes the win… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, some of our users are experiencing crashes. I believe they click on a link appearing on a windows forms app and this causes firefox to crash. This also causes the windows forms app to crash as well. The issue appears to be intermittent. Can we please get some more details and potentially a solution to avoid this in the future?

Example crash id: bp-6143d7c7-4af9-46f4-a70b-11ee90190402

FireFox Quantum 60.6.1esr (64-bit)

We do use Roboform Version 7.9.32.2 as well.

Ερώτηση από barry.g 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My firefox crashes on windows 10 after 1 year, chrome is working fine. What is problem?

Firefox crash on the time but chrome is working fine. System notify " not enough memory" Is this true? I already removed all ext, app

Thanks Joe

Ερώτηση από joenguyen57 12 μήνες πριν

Απάντηση από d3von 12 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

firefox crashes all the time ,especially facebook,i thought it was my video card ,so i went out and bought a new video card,it still crashes,i have uninstalled firefox an… (διαβάστε περισσότερα)

firefox crashes all the time ,especially facebook,i thought it was my video card ,so i went out and bought a new video card,it still crashes,i have uninstalled firefox and reinstalled firefox ,i have disabled all addons ,i have disabled hardware acceleration,i have no problems with any other browser but firefox,here are a list of my Submitted Crash Reports

Report ID 	Date Submitted
bp-16b09feb-b3ff-491d-a4df-589610191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-05d3f1d6-6544-42b6-8a93-4b7d90191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-3d49258d-8329-43bc-b12b-ec6060191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-a9bb5b83-0156-4889-8ade-5654a0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-8d65c347-e7da-428c-a0a1-cc73a0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-e997aad8-83fb-463b-95c2-5d09f0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-9dea9c85-c7af-4768-9f07-7d73c0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-4defdd9c-4769-4095-88cc-9dd480191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-68a02a5e-a616-4078-a809-38c1b0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-38ce48a5-163f-498b-9e1f-9ffe10191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-1adbe766-36f5-4ae4-b136-52caf0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-b612586e-5401-4df6-a224-ed9680191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-0ddc7b93-38a3-4eb1-ad63-2b3cd0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-cb27a289-b363-4332-9990-3b2d70191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-700f5711-8fa4-48bf-bb16-9ded00191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-2f24687f-30f8-4030-a5a4-840ca0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-61276529-8670-4204-a560-deffa0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-721dc18c-d7e9-4aba-bc59-27afb0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-32bfe253-09aa-4429-ad20-74bfb0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-6c1f3094-a02f-4367-92df-bf2e70191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-4af7a733-6dbf-4169-ae1d-798cf0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-52d07d13-1be0-47a0-a55b-6a9450191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-6308e35e-ab2e-4d33-adc0-953480191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-ae7ff966-bec2-48ce-82ed-f41740191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-8674aa59-6cb7-4ba3-a875-37d420191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-748820ce-efd8-4248-9381-8d0dc0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-bddee557-64ef-43aa-80cf-067860191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-f087b130-bf32-4ac6-9b84-b18ee0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-115461f8-bfa5-4acf-86af-e46220191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-96539755-a955-47f7-843d-e1e270191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-7c01cedd-8a78-4199-91d1-f2e160191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-0d7b38ed-ac3a-4823-a207-771360191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-91c7fce1-12e9-4e9d-810c-136920191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-0eeb5a35-3fd7-4836-8e4f-2066b0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-083c2749-38b9-4962-8bdc-c8ee30191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-f807eb85-ebe7-4d7f-9394-afc2d0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-b6898d39-78c7-4508-8be7-1bc840191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-17db0d06-6748-451d-911c-6eaab0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-663087ab-ceaa-4d24-85e8-949150191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-3b21bd64-701b-4527-8656-1307c0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-1a4a042f-4748-45a0-8c89-e65ae0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-9333a76b-b030-4e2d-9cfe-d7c510191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-307473ec-c3e5-4589-b03a-6ac330191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-fcb26957-4e74-4f0b-82bd-cb1560191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-803163b1-3c52-4e4e-b167-e27860191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-45006af9-b3b3-4614-a89a-d7fb50191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-26a68211-9a29-45f7-bbae-112d10191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-c4802a8d-6106-4bd5-b78f-177960191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-5ff6f14c-3d2c-4394-852b-bcf9a0191101	10/31/2019 8:29 PM
bp-5841110f-b418-4ad0-b40b-2f8830191030	10/30/2019 6:30 PM
bp-0c306469-f273-40f6-bedc-947110191020	10/20/2019 1:03 PM
bp-e92d23f7-484d-4924-bdb8-2e2f70191101	11/1/2019 12:02 PM

Ερώτηση από dennis215 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Senali Madawala 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I've launched in safe mode. Still crashing. Either tab or program, or both. Issues with Last Pass, Evernote? Can someone review my error logs? Windows 10 PC.

Slow and crashes in Chrome and Edge too.

Ερώτηση από DiCon 10 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 10 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Mozilla Keep crashing (tried automatic file repairing but didn't worked)

well on my computer I only work on three four software. so the moment I start laptop I start Firefox and visual studio code, it works well in start but yeah it takes much… (διαβάστε περισσότερα)

well on my computer I only work on three four software. so the moment I start laptop I start Firefox and visual studio code, it works well in start but yeah it takes much time to start also. And I have sent the error reporting but i didn't worked out well. I don't know how it work but yeah I was expecting to get a response on my mail but yeah I didn't got any mail. Also I checked on google and tried repairing of corrupted files. It took me around 2 hrs, but still the same eve my Firefox crashed. and when it crashes one time then even if u restart a hundred time. it didn't work well. It only work when I restart the lap. and it just killing my work. and recently its like write 2-3 pages of code or debug and then again Firefox crash then restart and all...

I think my rest software are working well so I didn't asked for windows support. Thanks

Ερώτηση από Arpit Patidar 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

I tried the following methods, but crash of Firefox is not improved. 1) Firefox crashes by the safe mode. 2) I checked memory with Memtest86+. However, the error was not … (διαβάστε περισσότερα)

I tried the following methods, but crash of Firefox is not improved.

1) Firefox crashes by the safe mode. 2) I checked memory with Memtest86+. However, the error was not detected. 3)After having completely uninstalled Firefox, it crashes even if I install the latest edition again.


bp-676f8e00-cbfa-4158-a8c8-2f1a50200214

Ερώτηση από boff.hiroshi 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

Firefox crashes - often

I'm rather desperate for help. I've been a Firefox user for years, and can't figure this out. My installation of Firefox 76.0.1 on Windows 10 crashes daily. It crashes … (διαβάστε περισσότερα)

I'm rather desperate for help. I've been a Firefox user for years, and can't figure this out.

My installation of Firefox 76.0.1 on Windows 10 crashes daily. It crashes in safe mode, my Windows is up to date, my video drivers are up to date. Before it crashes, I usually have one or more pages crash ("Gah! Your tab crashed"). After it crashes, it may or may not invoke the Mozilla crash reporter. Below are a few of the recent crash reports. Can anyone give me some guidance that might help stop the crashes?

Thanks!

bp-be7d292f-64b0-4a4f-83d2-31fea0200509 bp-865e146c-f5a8-4042-9247-cce7a0200507 bp-8179a418-8c2c-4c89-9c61-de0f70200505 bp-07a0e7f8-47b8-49d6-82c0-74e760200505 bp-dcfc7eb1-9b4d-4eaf-86c1-551060200505 bp-82547851-f40e-44cf-980a-135920200505

Ερώτηση από Scott Carter 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Scott Carter 5 μήνες πριν

firefox keeps crashing

bp-ae10ba29-d885-4662-b5f4-fafef0200618 6/18/2020, 12:52 PM View bp-e22a554c-dcc9-46c5-b2a0-4244a0200617 6/17/2020, 3:54 PM View bp-9a304b8d-d220-459a-81d3-ca213020… (διαβάστε περισσότερα)

bp-ae10ba29-d885-4662-b5f4-fafef0200618 6/18/2020, 12:52 PM View bp-e22a554c-dcc9-46c5-b2a0-4244a0200617 6/17/2020, 3:54 PM View bp-9a304b8d-d220-459a-81d3-ca2130200616 6/16/2020, 7:57 PM View bp-562949e2-cc31-4011-926b-6a5890200615 6/15/2020, 12:21 PM View bp-104005a4-aa95-4f73-bea0-bcdc90200613 6/13/2020, 5:54 PM View bp-0fd188e4-0825-45ca-86a7-d75b70200612

Ερώτηση από T-Dog 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox card failure

Hi there! My firefox suddenly stopped to show me pages. I don't know what's the reason of it, however it doesn't work either in a safe mode (without any additionals) or w… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there!

My firefox suddenly stopped to show me pages. I don't know what's the reason of it, however it doesn't work either in a safe mode (without any additionals) or without it. Also it doesn't work on 2 different windows accounts with different browser settings. I can't do anything there, and when I run the browser I can see the page content for about 2 secs, and then suddenly it crashes. When I refresh it again, I can still see the content for only a short while and it breaks again (image in attachment shows it). I'll be thankful for any help with that problem. I've suspected it's some kind of virus but anti-virus program doesn't detect anything.

Ερώτηση από dominik.klej 3 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Facebook tab causes a lot of memory-related errors on Firefox 80

I use Firefox on a daily basis. It's open 24/7 on my PC and has 7 pinned tabs because I use them all almost everyday - they are mostly e-mail. It's set to auto-update and… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox on a daily basis. It's open 24/7 on my PC and has 7 pinned tabs because I use them all almost everyday - they are mostly e-mail. It's set to auto-update and I think it recently updated to version 80. Ever since Facebook announced the removal of Facebook Classic and rolled out a Messenger update yesterday, I have been getting weird memory-related issues. Since I don't use Firefox exclusively, I just minimize it but it's always running. When I maximize it back to use it, the Facebook pinned tab does something crazy and all my other software start complaining that Windows ran out of memory and sometimes even crashing them though Firefox doesn't and the Facebook page looks garbled like its CSS gets corrupted. I am using the new Facebook - the one that looks like an app - in Dark Mode. The issue only happens when I use Facebook. The issue started happening yesterday.

Important note: this only started happening yesterday. The only thing that changed was the update to Firefox 80 and the roll out of the new Facebook Messenger update. This PC is rarely shut down. Also, when I am using the network (like downloading games from Steam or Epic Games or GOG Galaxy), the issue worsens and Explorer crashes and closes everything in my notification area.

Current workaround: I closed the Facebook pinned tab and everything seems to be working fine.

Specs: Firefox version 80 (no plugins) Windows 10 version 2004 Core-i7 4790K, 32Gb RAM, SSD + 19 Terabytes total HDD NVidia RTX 2070 Super with latest Game Ready drivers

Ερώτηση από Wimle 1 μήνα πριν

Απάντηση από FredMcD 1 μήνα πριν

Memory Being Sucked Up

I have found a strange thing happening. I tested it several times and it is always this. When I open ALL HISTORY and then also choose something on the left (like a mont… (διαβάστε περισσότερα)

I have found a strange thing happening. I tested it several times and it is always this. When I open ALL HISTORY and then also choose something on the left (like a month, say JULY), then r-click and choose DELETE, Firefox begins to suck up all my RAM, as high as 3GB of RAM, my PC has 4GB total. So at this point, PC becomes almost unusable. If I close HISTORY and then click to close Firefox, nothing happens. So I was wondering if anyone else ever reported a similar issue. Only happens in Firefox, only when I do the steps listed. Otherwise Firefox works fine. FYI, I just now did the upgrade to 80.0, don't know if this will resolve issue or not, haven't tested yet.

Ερώτηση από QuiGonJohn 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 μήνα πριν

Firefox crashing, even in safemode

Firefox is crashing and i can't even get into the crash reports or any pages. I cannot open it in safe mode. I have not tried the refresh option as I am not sure what … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is crashing and i can't even get into the crash reports or any pages. I cannot open it in safe mode. I have not tried the refresh option as I am not sure what will happen. I have run a virus scan and there are no reports These are unsubmitted crash reports. I am not sure what app to use to open and read them. Thank you, Emmie

pending 3F4BF78F-6DFA-43E9-8832-55BC51910A11.dmp 47B8CA38-5B5F-43CD-AD9D-212912705BEA.dmp 47B8CA38-5B5F-43CD-AD9D-212912705BEA.extra 53BF2221-C43E-4B7E-8695-2703B0A83E98.dmp 65DA89DC-9189-4B19-9AA4-29AA750CC224.dmp 65DA89DC-9189-4B19-9AA4-29AA750CC224.extra 0327E3B4-029F-4A64-87E7-A657F1A9E1B3.dmp 7819FD38-5474-47A8-8B23-0D1D66A7BE1D.dmp B6EB60C1-A78B-4456-83C8-8B674F53219A.dmp B6EB60C1-A78B-4456-83C8-8B674F53219A.extra C521238C-6263-43BA-8C5E-0A365B7C0103.dmp C521238C-6263-43BA-8C5E-0A365B7C0103.extra D9EDA20E-8B5D-4A5A-AEC3-679BAB9B1AF2.dmp D9EDA20E-8B5D-4A5A-AEC3-679BAB9B1AF2.extra EAB65A10-DD47-41A8-951F-C7F2C0CD0164.dmp EF7090EE-AC41-4008-9DE4-D72F3BC99559.dmp EF7090EE-AC41-4008-9DE4-D72F3BC99559.extra F5F50D91-6A8A-47E9-B920-4EA1EA41E47B.dmp

Ερώτηση από scottnmari 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 μήνα πριν