Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

FF 93. Tabs on the bottom of the page

I don't know why FF decided that the tabs should be on the bottom of the page away from everything else in FF 93 but I don't like it. Is there a way to put the tabs back … (διαβάστε περισσότερα)

I don't know why FF decided that the tabs should be on the bottom of the page away from everything else in FF 93 but I don't like it. Is there a way to put the tabs back at the top of the page so it's up there with the menu bar and address window? Where it's easy to see and work with. You know like it was before FF fixed things...


Thanks

Ερώτηση από 1musky 6 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 6 ημέρες πριν

 • Κλειδωμένο

Problem loading page

The page isn’t redirecting properly Firefox has detected that the server is redirecting the request for this address in a way that will never complete. This problem ca… (διαβάστε περισσότερα)

The page isn’t redirecting properly

Firefox has detected that the server is redirecting the request for this address in a way that will never complete.

  This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.

duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1354664

Ερώτηση από sinexcarma 6 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

search engine

I can not figure out how to add a search engine. I want to add qwant as My search engine can you please explain how to do it step by step to someone who has no idea what… (διαβάστε περισσότερα)

I can not figure out how to add a search engine. I want to add qwant as My search engine can you please explain how to do it step by step to someone who has no idea what there doing?

Ερώτηση από primalbaily 6 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 6 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Problems submitting form based pages

I am increasingly having to use Microsoft Edge when using form based pages 2 recent exmples in UK are Boots.com booking flu vaccination - works in Edge not in Firefox a… (διαβάστε περισσότερα)

I am increasingly having to use Microsoft Edge when using form based pages 2 recent exmples in UK are Boots.com booking flu vaccination - works in Edge not in Firefox and Argos.co.uk paying for item by card dropdown box does not support 4 digit year and hence everything gets declined)

Can you sort this out - it is not the only thing I have had problems with - always on form based pages (this also happened on NHS UK) and it ALWAYS works on MS EDGE

Ερώτηση από royhobsn 5 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 5 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

screenshots don't work

I am trying to restore the take screenshot icon. The suggested remedies do not work. Take screen shot does not come up as an option, no matter on which part of the page I… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to restore the take screenshot icon. The suggested remedies do not work. Take screen shot does not come up as an option, no matter on which part of the page I right press. Also, control + shift + s does not work. Finally, the screenshot icon does not show up in my list of icons to be transferred to the toolbar, so I can't do that either. How do I fix this? I use screenshot a lot, especially the option to take a shot of part of a screen.

Ερώτηση από ristaird 4 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Updates

I have checked to see the update status of Firefox. I am informed that it is up to date and is running V93.0 64 bit. It is my understanding that V95.0 is available. Am I … (διαβάστε περισσότερα)

I have checked to see the update status of Firefox.

I am informed that it is up to date and is running V93.0 64 bit. It is my understanding that V95.0 is available. Am I correct or doing something wrong?

Thank you for the help.

Ερώτηση από garry.oman 4 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Bell webmail messages not loading when I click on a folder eg "inbox".

Bell webmail messages not loading when I click on a folder. Contacted Bell & was asked to try another browser so tried Chrome & no problem. Problem is new (few da… (διαβάστε περισσότερα)

Bell webmail messages not loading when I click on a folder. Contacted Bell & was asked to try another browser so tried Chrome & no problem. Problem is new (few days). Checked & FF is up to date.

When I open "Bell Inbox", messages are loaded but other functions on that page are absent eg "View". When I click on "Folders" my list of folders shows but when I click on them,messages do not load.

Thanks for your help.

Ερώτηση από Werner91 3 ημέρες πριν

Απάντηση από Werner91 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Hidden browser window?

Firefox 93.0 64bit Linux Mint 1.0 When I close (X) the window, my session is not restored. I have checked all the settings and verified that they are set correctly. Then,… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 93.0 64bit Linux Mint 1.0

When I close (X) the window, my session is not restored. I have checked all the settings and verified that they are set correctly. Then, I found that when I tried to quit the program via File menu, it says that I have two windows and three tabs open, yet I only have on window/one tab open. I can not find this other window... What does this mean? Have tried refreshing the app, safe mode, and disabling the extensions that I use.

Thanks!

Ερώτηση από darkmetal262 3 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

None of my channels come up. Not even my home page. It’s just a blue line across the bottom of my screen.

Please help me bring up my home page for channels. I was downloading Amazon kids and it was loading so I left the room for about 10 minutes. I came back and the screensav… (διαβάστε περισσότερα)

Please help me bring up my home page for channels. I was downloading Amazon kids and it was loading so I left the room for about 10 minutes. I came back and the screensaver was so I clicked round button on remote. Nothing happened so I checked cables they seemed fine. So I turned off tv and on again and a blue line came up at the bottom of the screen.

Ερώτηση από t.vanek 2 ημέρες πριν

Απάντηση από t.vanek 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Hi, for some reason the taskbar and tabs keep disappearing. I can momentarily bring back the tabs but they go away again after a few seconds if I take the mouse away. The taskbar doesn't come back at all. I'm using windows 7.

Hi, for some reason the taskbar and tabs keep disappearing. I can momentarily bring back the tabs but they go away again after a few seconds if I take the mouse away. The… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, for some reason the taskbar and tabs keep disappearing. I can momentarily bring back the tabs but they go away again after a few seconds if I take the mouse away. The taskbar doesn't come back at all. I'm using windows 7. Unfortunately I tried but cannot attach or upload a screenshot of what I see.

Ερώτηση από nora777 1 ημέρα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox browser

I can't figure out how to make firefox my browser. is there a simple way that might be on youtube? I appreciate any and all help. Thank you Peggy

Ερώτηση από peggyamcarthur 20 ώρες πριν

Απάντηση από FredMcD 20 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Im seeing about:blank in my address bar for a second or two before going to a web page,it does not happen every time so i don't know what to think of this ,is it a virus?

About:Blank showing up sometimes for a few seconds in address bar,have scanned computer with Zone Alarm Anti Virus - Spy Bot - Super Anti Spyware all have found nothing. … (διαβάστε περισσότερα)

About:Blank showing up sometimes for a few seconds in address bar,have scanned computer with Zone Alarm Anti Virus - Spy Bot - Super Anti Spyware all have found nothing. Sometimes the Browser hesitates for 5-10 seconds before going to a page, i wonder if its related to the About:Blank

Ερώτηση από sears 10 έτη πριν

Απάντηση από John99 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

unable to view privacy options in tools >options > privacy in firefox 6

Firefox 6 installed today - when checking tools>options>privacy, nothing happens. Either the box stays blank or it stays stuck on whichever box was opened previousl… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 6 installed today - when checking tools>options>privacy, nothing happens. Either the box stays blank or it stays stuck on whichever box was opened previously. How do I get this fixed? Without managing privacy options, version 6 is useless to me. Thank you.

Ερώτηση από heyk 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

1 password is not compatible with firefox 6, how do I revert to firefox 5?

After I installed Firefox 6, 1 password icon was not in the toolbar. Then I learned that 1Password is not compatible with Firefox 6. http://help.agilebits.com/1Password3… (διαβάστε περισσότερα)

After I installed Firefox 6, 1 password icon was not in the toolbar. Then I learned that 1Password is not compatible with Firefox 6.

http://help.agilebits.com/1Password3/firefox.html

Ερώτηση από krusen 10 έτη πριν

Απάντηση από Matt Brubeck 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when exiting mail I get the message Bad Request your browser sent a message this server could not understand. What to do?

After I downloaded 6 I keep getting this message when I try to close email. That is the only time it happens. If I reload 6 it works one time. After this message there is… (διαβάστε περισσότερα)

After I downloaded 6 I keep getting this message when I try to close email. That is the only time it happens. If I reload 6 it works one time. After this message there is a string of numbers all the way across the screen and it begins "cookie" I deleted all my cookies and yet the problem persists.

Ερώτηση από 6127895837 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why do added buttons jump to the right in full screen

I've added 3 add-on buttons and 1 command-button to the navigation toolbar: Web of Trust Adblock Plus NoScript Full Screen toggle When I toggle Firefox 6 to ful… (διαβάστε περισσότερα)

I've added 3 add-on buttons and 1 command-button to the navigation toolbar:

 1. Web of Trust
 2. Adblock Plus
 3. NoScript
 4. Full Screen toggle

When I toggle Firefox 6 to full screen these 4 buttons jump to the extreme right.

Why does Firefox 6 do that? It is somewhat annoying. This did not happen in Firefox 4.1 and earlier. Please compare the two screenshots on screenshot 1 screenshot 2

Ερώτηση από E_Pericoloso_Sporgersi 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν