Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Unable to sign in or track packages on FedEx.com using Mozilla Firefox

For several weeks now I have been unable to sign in or track packages on FedEx.com. I have had to use Microsoft Edge to access FedEx.com. I never used to have this pro… (διαβάστε περισσότερα)

For several weeks now I have been unable to sign in or track packages on FedEx.com. I have had to use Microsoft Edge to access FedEx.com. I never used to have this problem. I don't know what Mozilla did, but I wished it could be undone! I use a VPN, ExpressVPN, and thought this was the problem at first, but it is not. I turned off ExpressVPN and still cannot access FedEx.com. Same with using AT&T Broadband. I have tried cleaning my history/cookies and it has no affect whether I use ExpressVPN or AT&T Broadband. I went to FedEx.com on Mozilla and clicked the 'shield' and turned off Mozilla's Enhanced Tracking Feature. I still can not use FedEx.com.

I see no solution to this issue unless I can find some way to completely turn off your Enhanced Tracking software that you have added. It is ridiculous that I have to use Microsoft Edge every time I want to access FedEx.

What is the solution?

Ερώτηση από Mitzee 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 ημέρα πριν

Firefox Settings

Firefox stopped opening links in web pages like secondlife:///app/region/Kings%20Stone/224/155/22 ,WHere do I tell Firefox what application to use to handle that kind of … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox stopped opening links in web pages like secondlife:///app/region/Kings%20Stone/224/155/22 ,WHere do I tell Firefox what application to use to handle that kind of a link?

Ερώτηση από artemis.utherwurldly 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 5 ημέρες πριν

eBay links (not sure what they are called)

when I'm in eBay I can not open links to "contact seller", "view other items" "visit store" This seemed to happen with one of the Firefox updates. I used to be able to … (διαβάστε περισσότερα)

when I'm in eBay I can not open links to "contact seller", "view other items" "visit store" This seemed to happen with one of the Firefox updates. I used to be able to click on these and open them up. This is driving me nuts. I can open them on Google Chrome or Safari.

Ερώτηση από janmac803 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 6 ημέρες πριν

Getting error while trying to launch firefox in Linux systems through selenium webdriver in a specific language

I am trying trying to launch firefox in Linux systems through selenium webdriver in a specific language. I have created a profile and using "intl.accept_languages" as be… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying trying to launch firefox in Linux systems through selenium webdriver in a specific language. I have created a profile and using "intl.accept_languages" as below: FirefoxOptions firefoxOptions = new FirefoxOptions(); FirefoxProfile firefoxProfile = new FirefoxProfile(); firefoxProfile.setPreference("intl.accept_languages", "<language_code>"); firefoxOptions.setProfile(firefoxProfile); firefoxOptions.setHeadless(isHeadless); driver = new FirefoxDriver(firefoxOptions);

I am getting the below error: Region.jsm: "Failed to fetch region" (new TypeError("NetworkError when attempting to fetch resource.", "")

Additional details: OS: Linux Firefox version: 91.11.0 Gecko driver version: 0.31.0 Selenium version: 4.1.4


Kindly help.

Ερώτηση από anupamsrivastav0 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

how do I stop video downloads from automatically playing?

When I download a file or video the system automatically opens it or plays it. I find this annoying if I am downloading a number of videos or items. how do I change th… (διαβάστε περισσότερα)

When I download a file or video the system automatically opens it or plays it. I find this annoying if I am downloading a number of videos or items. how do I change the setting so that when I import I don't open everything up?

Ερώτηση από gutter992000 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

Text instead of icons

For some time now I've had an issue with navigation icons appearing as text and not the icon. An example if this small screen shot under Google Calendar Note the arrows t… (διαβάστε περισσότερα)

For some time now I've had an issue with navigation icons appearing as text and not the icon.

An example if this small screen shot under Google Calendar

Note the arrows to go left or right are missing and instead it savs NAV.

I'm having this appear other places as well.

Thanks

Scott

Ερώτηση από Scott K. 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

How to solve weir characters problem for Firefox/MacOS Ventura?

Since I've installed Firefox on my Mac I keep seeing weird characters. Specially on Wikipedia and other sites.

How to solve it?

Thanks in advance!

Ερώτηση από 03-crackle-gels 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από sarker1 1 εβδομάδα πριν

Google search hangs until I clear cookies which fixes it, then hangs again soon after

Google search hangs until I clear cookies which fixes it, then hangs again soon after. I've tried clearing cache as well. I've also gone through my extensions and gotten … (διαβάστε περισσότερα)

Google search hangs until I clear cookies which fixes it, then hangs again soon after. I've tried clearing cache as well. I've also gone through my extensions and gotten rid of anything that could cause issues. I disabled duckduckgo (see attached pic of my current extensions). I'm also updated to the latest version (see pic). It's also happening on my desktop and my laptop pc's. I do IT work and computer repair professionally and I'm out of things to try here! Can you help me with this issue?

Ερώτηση από zachfarrell 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από rv 2 εβδομάδες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Sync Does NOT Work With Version 88.0 Ubuntu (Linux).. Original Version On Xtra-PC USB ThumbDrive Did !

Fix it so the FireFox browser Version 88.0 for Ubuntu (Linux) works AGAIN at saving website Login data using a Primary password via your 'FireFox Sync' advertisement (doc… (διαβάστε περισσότερα)

Fix it so the FireFox browser Version 88.0 for Ubuntu (Linux) works AGAIN at saving website Login data using a Primary password via your 'FireFox Sync' advertisement (documentation).

Ερώτηση από nm4dgdcs 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από wedr19 3 εβδομάδες πριν

Firefox account will not disconnect from public computer

I logged into my Firefox account on a public computer, however, when I logged off, all of my passwords, open tabs and bookmarks are still showing up on the Firefox browse… (διαβάστε περισσότερα)

I logged into my Firefox account on a public computer, however, when I logged off, all of my passwords, open tabs and bookmarks are still showing up on the Firefox browser on this public computer.

Nothing I have tried to remove it from this public computer has worked.

I have tried the following:

  • logged off of my Firefox profile from this public computer
  • unsync from this computer, sync is now off and disabled.
  • Clear ALL history, including cookies, cache, active logins, search....
  • Restarted this public computer several times, including a complete shut down.

And none of it has worked. Currently, when anyone opens Firefox on this public computer, all of my saved tabs will open, even though I'm logged off and unsynced. Also, if anyone goes to Firefox settings on this computer, they will be able to see ALL of my saved passwords on my Firefox account, also, even though I'm logged off and unsynced.

Please help. I need to remove my Firefox account from this public computer without deleting it off my personal laptop.

Thank you.

Ερώτηση από cl400 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 εβδομάδες πριν

HOW DO I GET (THE OLD HOME SCREEN) RID OF ALL THESE GRAPHICS ON YOUR NEW HOME SCREEN? TODAY MY SCREEN IS COVERED WITH STUFF.

HOW DO I GET (THE OLD HOME SCREEN) RID OF ALL THESE GRAPHICS ON YOUR NEW HOME SCREEN? TODAY MY SCREEN IS COVERED WITH STUFF.

Ερώτηση από TERRYFIREFOX 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Balázs Meskó 1 μήνα πριν

Window size not remembered perfectly

Hello, I have the same issue that Ferento posted about here 11 months ago: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1355904 When starting a new firefox instance, it st… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I have the same issue that Ferento posted about here 11 months ago: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1355904

When starting a new firefox instance, it starts the window with the same size and position as the last instance had. However, when the last size stretched from top of the screen to the bottom, a new instance will always appear slightly shorter than the height of the screen, leaving a small gap between the bottom of the browser window and the bottom of the screen. The remembered size works perfectly for sizes less than the height of the screen.

The xulstore.json file is not corrupt, as I've tried removing it and altering it, resulting in the same issue. I have also tried changing the window height inside the xulstore.json file to larger than the screen size, and found that it get's cropped to slightly less than the window height, same as my issue above. This has led me to believe that when firefox starts a new instance, the size is cropped so that it doesn't extend past the screen borders. This is good, but the size it gets cropped to is clearly bugged, unless it's intended to crop to less than screen size.

I use a window manager that lets me easily snap windows to each other as well as to the screen borders, so firefox always leaving a slight gap when it starts drives me mad as I have to manually resize it every time.

I use windows 10, firefox 106.0 (64 bit), however I experience the same issue with both firefox developer edition and firefox nightly.

Ερώτηση από TonyStr 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από WiesoWeshalbWarum 1 μήνα πριν

www.1688.com

I cannot log into my account on www.1688.com. Until recently I could easily log into my account using Firefox browser now it does not work on Firefox anymore I can still … (διαβάστε περισσότερα)

I cannot log into my account on www.1688.com. Until recently I could easily log into my account using Firefox browser now it does not work on Firefox anymore I can still login on other browsers like safari and Google Chrome. When I'm trying to login on Safari I put in my account name and password but he just keeps asking for it again and again and doesn't login. What can do about that?

Ερώτηση από jesse.y.c 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν