Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Scrollbar

Currently testing an application in Mozilla Firefox and other browsers, but having difficulty customizing the scrollbar in Mozilla Firefox. The application scrollbar work… (διαβάστε περισσότερα)

Currently testing an application in Mozilla Firefox and other browsers, but having difficulty customizing the scrollbar in Mozilla Firefox. The application scrollbar works fine in Chrome, Edge, Opera, except for Mozilla Firefox where I get a different behavior and I can't seem to understand. Two screenshots of the application are added to this message: 1. yes_scrollbar.jpeg 2. no_scrollbar.jpeg

The yes_scrollbar.jpeg is what I'm trying to achieve in Mozilla Firefox, however, I'm getting the no_scrollbar.jpeg as a final result.

Could you provide a guide regarding how to customize the scrollbar in Mozilla Firefox?

Ερώτηση από iusc13 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από iusc13 2 ημέρες πριν