Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε

Firefox v77 enlarging URL bar

In v76, I was able to stop the URL bar from enlarging by setting browser.urlbar.update1 to false in about:config. In v77, this enlarging URL bar behavior seems permanent.… (διαβάστε περισσότερα)

In v76, I was able to stop the URL bar from enlarging by setting browser.urlbar.update1 to false in about:config. In v77, this enlarging URL bar behavior seems permanent. I find this behavior annoying and unnecessary for me. Actually, I think this is just plain dumb. The text does not enlarge, just the URL box. Is there a way that I may be able to disable this behavior, thank you.

Ερώτηση από Dad1966 3 μήνες πριν

Απάντηση από Dad1966 3 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

How to stop URL bar from enlarging on click firefox 77

Hello I would like how to disable bar from enlarging .I see this do not works in firefox 77.After I update to 77 the Enlatging bar back. browser.urlbar.openViewOnFocu… (διαβάστε περισσότερα)

Hello I would like how to disable bar from enlarging .I see this do not works in firefox 77.After I update to 77 the Enlatging bar back.


   browser.urlbar.openViewOnFocus
   browser.urlbar.update1

Ερώτηση από iikolor 3 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 3 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

Firefox revamped address bar / Awesome bar

Hello, Firefox update today and once again i have the revamped address bar back. Is there any way to turn it off? like COMPLETELY turn it off, not just make it smaller or… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Firefox update today and once again i have the revamped address bar back. Is there any way to turn it off? like COMPLETELY turn it off, not just make it smaller or anything like that. i just want the old bar back, thats it!

the old method with turning update1 in config settings off doesnt work anymore...

Ερώτηση από kevin.kllaus 3 μήνες πριν

Απάντηση από kevin.kllaus 3 μήνες πριν