Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Mac OS Catalina won't allow update to proceed even after granting permission is Security and privacy

Firefox Mac OS Catalina won't allow update to proceed even after granting permission is Security and privacy

Ερώτηση από ackerthehacker 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Not able to open the firefox, it keep crashing in the startup. Same happening in safe mode also. Please find the crash id. bp-ced2a404-901a-4edb-a9d8-c3d5e0190802 … (διαβάστε περισσότερα)

Not able to open the firefox, it keep crashing in the startup. Same happening in safe mode also. Please find the crash id.

bp-ced2a404-901a-4edb-a9d8-c3d5e0190802

Ερώτηση από Rams 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Both latest Firefox and Thunderbird fail to open and show crash report just after initialization with macOS Catalina Version 10.15 Beta (19A526h). I can not operate Firef… (διαβάστε περισσότερα)

Both latest Firefox and Thunderbird fail to open and show crash report just after initialization with macOS Catalina Version 10.15 Beta (19A526h). I can not operate Firefox in Safe Mode because it crashes whenever I try to start it.

Ερώτηση από paulhem 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes on startup

Steps Completed -Reboot machine -Update MacOS -Update Firefox -Clean reinstall Firefox -Attempt boot in safe mode (immediate crash or no option) -Update all drivers I ha… (διαβάστε περισσότερα)

Steps Completed -Reboot machine -Update MacOS -Update Firefox -Clean reinstall Firefox -Attempt boot in safe mode (immediate crash or no option) -Update all drivers

I have not been able to boot Firefox for several weeks now, I've tried my best to fix it but have yet to succeed. I do have several add-ons, but can't modify or delete/disable because Firefox crashes on startup. Any help/ideas would be greatly appreciated. My crash reports cite EXC_BAD_ACCESS / EXC_I386_GPFLT . I haven't been able to find an explanation of those errors.

Crash report IDs

bp-066fb664-ad2a-4d7f-8a0a-e03410190817 bp-5053e788-f3e9-4afe-a589-1543b0190817

Ερώτηση από Nick 1 έτος πριν

Απάντηση από philipp 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 69.0.2 stopped working some time after updating to macOS10.15

Firefox 69.0.2 is no longer able to load any web page since some time after updating to macOS10.15. The Mac itself is connected to the Internet and I can do emails and Sa… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 69.0.2 is no longer able to load any web page since some time after updating to macOS10.15.

The Mac itself is connected to the Internet and I can do emails and Safari just works fine.

But FIrefox cannot connect to anywhere and show "The connection has timed out". I have tried Refreshing, Safe mode, and re-installation after removing the profile folder under Application Support. None of them worked.

Is this only me? Is there a fix?

Thanks, Kouichi

Ερώτηση από Kouichi 11 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox on macOS 10.15 stops loading webpages

Recently updated my 2012 MacBook Pro to macOS 10.15. After Firefox has been open for a while, it stops loading webpages. The title of the page loads, the browser window g… (διαβάστε περισσότερα)

Recently updated my 2012 MacBook Pro to macOS 10.15. After Firefox has been open for a while, it stops loading webpages. The title of the page loads, the browser window goes white and never displays anything; the page attempts to load continuously and navigation buttons don't respond. Other than that, Firefox operates and responds as though nothing's wrong. Meanwhile all other browsers can navigate the web just fine. Quitting Firefox (from the menu bar) causes the windows to close but an entry remains in "Force Quit" for an extended period. It can be forced closed from here, but doing so causes further attempts to open Firefox to have no windows appear; the only way to reopen Firefox appears to be to restart the whole computer. If allowed to close the rest of the way on its own- which can take up to 10 minutes- the crash dialog appears and Firefox can be restarted.

This has continued to happen despite repairing the drive, refreshing Firefox, removing and reinstalling Firefox, disabling hardware acceleration, running in safe mode, etc. There are no extensions installed and I have not synced my Firefox account.

Ερώτηση από Michael Robbie 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Michael Robbie 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

drag firefox to applications folder and it stalled on preparing to copy to applications

Firefox was not responding so I dragged it to trash and downloaded current version. Dragged firefox to applications folder to install and it is stuck on "Preparing to cop… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox was not responding so I dragged it to trash and downloaded current version. Dragged firefox to applications folder to install and it is stuck on "Preparing to copy to Applications." I relaunched Finder to get rid of this window and tried again with same result.

Ερώτηση από Kenny 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Francesca 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Dropdown Menus in Firefox Wont Stay Open

Recently I've been having trouble with the dropdown menus in Firefox, such as the History and Bookmarks menu in the tool bar and the right-click menu. Intermittently when… (διαβάστε περισσότερα)

Recently I've been having trouble with the dropdown menus in Firefox, such as the History and Bookmarks menu in the tool bar and the right-click menu. Intermittently when I open the menus they close within a second or two without me doing anything. This only happens in the Firefox window, all of my other apps and browsers are fine.

I'm running on a Macbook Pro with OSX 10.15.1 and Firefox 70.0.1. I've restarted Firefox and it fixes the problem for a short time then the problem returns. I've cleared my History, including Caches and Cookies, reinstalled Firefox, restarted my computer and tried disabling my add-ons. The issue keeps coming back.

Ερώτηση από Lunar 10 μήνες πριν

Απάντηση από Lirui 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google profile pictures not showing (lh3.googleusercontent.com)

Hi, Firefox is not showing the Google profile pictures (image1). - It works on other browsers. - I tried safe mode. - I restarted with addons disabled. - I cleared cache … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, Firefox is not showing the Google profile pictures (image1).

- It works on other browsers. - I tried safe mode. - I restarted with addons disabled. - I cleared cache and cookies. - Browser is up to date.

nothing.

Any image from https://lh3.googleusercontent.com doesn't show. I get image2 when I right click "View image" on the profile pictures that don't show.

How can I fix this?

Thanks.

Ερώτηση από mrwndk9 9 μήνες πριν

Απάντηση από mrwndk9 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox browser moves me off the page I am on to another

I am a new apple user. I have the Catalina OS. Most current version. I have talked to apple...they tell me to use safari. I like firefox. Now, my issue. When I am o… (διαβάστε περισσότερα)

I am a new apple user. I have the Catalina OS. Most current version. I have talked to apple...they tell me to use safari. I like firefox. Now, my issue. When I am on a web pags (this occurs randomly) I am bounced from the web page I am on to a previous web site I was on. I do nothing nor click on anything to cause this. It just happens. When I am on facebook, this will happen and bounce me off facebook and put me on a web page i had been on during the same session. This was not happening until I just got the latest Catalina update a week ago. I do not know how to fix this issue. Are there settings needing to be changed in the apple IOS? If so what are they? Is there something I can change in my facebook account? Is there something I can change in my Firefox browser account? Or should I just sit tight, grin and bare it until firefox makes changes via an update and fixes this issue. I am beginning to think, I should have stuck with my windows 10 system instead of moving to apple. I am just frustrated that I can not fix this issue. Any ideas out there? Thanks, Jim

Ερώτηση από 64redleg 9 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Since upload Firefox 71 (Mac) nothing works

Pages don't load: YouTube, messenger, LinkedIn, Facebook, reddit, nothing loads, shows toolbar and not even that work well Page buttons don't work Firefox account can't … (διαβάστε περισσότερα)

Pages don't load: YouTube, messenger, LinkedIn, Facebook, reddit, nothing loads, shows toolbar and not even that work well Page buttons don't work Firefox account can't enable it's own cookies to log in, keeps saying I'm blocking them... All my add ons disappeared - all.

I've seen people posting this issue with the previous version and Firefox said it would be fixed with this? Well, I didn't have problems before. I have now. I'm using safari. Everything works with safari and chrome.

So don't suggest deleting addons, delete all my software and hardware and change all the settings, create new profiles, log in in safe mode, etc, because the problem is not my computer, it's Firefox and since the update. Simply fix this version. It's bugged.

thank you

Ερώτηση από omgfirefox 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Display issue since Firefox crash/update

I had Firefox running for days, maybe even weeks without restarting on my MacBook Pro. Then Firefox crashed and restarted in an auto-installed update a couple of weeks ag… (διαβάστε περισσότερα)

I had Firefox running for days, maybe even weeks without restarting on my MacBook Pro. Then Firefox crashed and restarted in an auto-installed update a couple of weeks ago. Firefox was unusable for me from then on. It looks like the display is shifted down half a screen, so the bottom of the window is drawn at the top and the top of the window is drawn at the bottom. Mouse-interaction still functions as if the display did not shift, so it is challenging to click around.

I've cleared out everything. Every application settings folder and profile folder I could find, removed Firefox altogether and installed an older version of Firefox. This works right up until an update is installed again. I also made sure I updated OSX to the latest version. The last couple of weeks I've been using Firefox Firefox 61.0b8 without any problems (I disabled auto-updates). But when I installed the latest Firefox version again today, same problem popped up. I'm all out of ideas right now.

Ερώτηση από Onno 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Onno 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why won't Firefox open at all?

Firefox updated yesterday and ever since then it will not open at all. I am running the latest macOS on a MacBook Air. It just bounces on the Dock once then doesn't open … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox updated yesterday and ever since then it will not open at all. I am running the latest macOS on a MacBook Air. It just bounces on the Dock once then doesn't open at all. I have tried uninstalling and reinstalling AND I even tried to downgrade back to 70.0.1 and it STILL didn't work. It won't even open in Safe Mode.

Ερώτηση από kanegaroo89 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot find profile with bookmarks, etc.

Had to reinstall Firefox for Mac because of constant force quits, now I can't find my latest profile that includes bookmarks, etc. Tried using Time Machine back up. Trie… (διαβάστε περισσότερα)

Had to reinstall Firefox for Mac because of constant force quits, now I can't find my latest profile that includes bookmarks, etc. Tried using Time Machine back up. Tried reinstalling again. No difference. Please be kind. The fact that I own an iMac should indicate that I am tech-impaired. ;-)

Ερώτηση από TKnaub 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από TKnaub 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I am getting very tired of having to log in to Firefox *EVERY* *SINGLE* *FREAKING* *TIME* I reopen the browser on my new MacBook Pro - HELP!!!

Every time I open Firefox it brings up a screen as if I am a brand new user starting out for the very first time. The disk image in my downloads folder has long since be… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I open Firefox it brings up a screen as if I am a brand new user starting out for the very first time. The disk image in my downloads folder has long since been deleted, so I'm pretty sure it's not running from that. I went and looked at "application binary" and it gave me a headache, plus there was no indication in the prior "support" replies of what the changes I might or might not observe therein would mean, so I was unmotivated to keep turning Firefox off and on and then checking to see if any of the characters in the very long text string had changed. I seem to have about 10 profiles, none of which have been created by me on purpose. I tried opening a couple of them, and got messages about various updates Firefox wanted to perform, but none of the opening screens had my information loaded. I've just lost a half hour of my life down this rathole this morning, and I still haven't gotten around to completing the search which was the reason I opened Firefox this morning in the first place. Imma have to go back and use Safari I guess, since Safari isn't suffering from "Susan Amnesia"

Ερώτηση από Susan Knowles 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox leaves this installer on my desktop? Even after dragging it to my application folder. WHY?

When I install Firefox and it finished I get the window to drag the application into my applications folder. after it copies I close the window and drag the installer to … (διαβάστε περισσότερα)

When I install Firefox and it finished I get the window to drag the application into my applications folder. after it copies I close the window and drag the installer to the trash. when I open Firefox browser however the installer ends up back on my desktop. Ive even uninstalled Firefox because of this... so I thought and the installer still randomly pops back up on my desktop. How do I end this annoyance?

Ερώτηση από Kena 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox stops being able to visit websites after every update, seems to take a day to get back to normal.

When Firefox updates, it's an extremely frustrating experience. Enough so that I'm about ready to switch over to Chrome (I already use it for work). Every single time, we… (διαβάστε περισσότερα)

When Firefox updates, it's an extremely frustrating experience. Enough so that I'm about ready to switch over to Chrome (I already use it for work). Every single time, websites suddenly can't load and all my extensions stop working. It's happening now! I'm writing this from Chrome.

I'm frankly not sure when or why websites start loading again, but it seems to take about a day for things to get back to normal. I've tried closing and reopening Firefox, but that doesn't seem to do anything. It just takes time. I have a 2017 MacBook, OS Catalina 10.15.3.

Is this a known issue? I see all kinds of possible solutions when I try and look for some myself, but oftentimes the OP says they didn't work and then people offer other solutions. I'm wondering why this seems to happen, and if there's a suggestion for how to fix it once and for all—I've never had this problem with Chrome.

Ερώτηση από alexandralash 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why I can not open firefox when it have a new update.

More than 3 years I start firefox with a command line, "rm -rf /Users/mr.suradetc./Library/Caches/Mozilla/updates/Applications/Firefox/updates/;/Applications/Firefox.app/… (διαβάστε περισσότερα)

More than 3 years I start firefox with a command line, "rm -rf /Users/mr.suradetc./Library/Caches/Mozilla/updates/Applications/Firefox/updates/;/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox". I have been updated mac os x from Sierra , High Sierra,Mojave and now Catalina but every os, I still got the same problem.

Ερώτηση από surdet 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox suddenly won't open on Mac, despite clean reinstall

I am having a similar ongoing issue with Firefox refusing to open, and none of the fixes I've seen in this forum have worked. When clicking the icon it bounces once and t… (διαβάστε περισσότερα)

I am having a similar ongoing issue with Firefox refusing to open, and none of the fixes I've seen in this forum have worked. When clicking the icon it bounces once and then disappears from the dock. Honestly, this started happening about August 2018, and in my troubleshooting decided to give the Developer edition a try, and for some reason that one worked so I stuck with it.

Shortly thereafter (a week or two) whenever I closed down the Mac, Firefox Dev wouldn't re-open. Deleting and reinstalling would work, but I'd have to re-set all my settings, re-activate the theme, etc., and all the browsing history would be lost. So, since then I would rarely shut it down.

A few days ago I had to shut the Mac down completely, but this time Firefox Dev wouldn't open after re-installing. Oddly, I tried regular Firefox again as a solution, and it opened this time. I tested it out by shutting the Mac down completely, then restarting, and it retained all of the settings! I was really glad to once again be able to shut down my laptop at the end of the day without the headache of having to reinstall and re-set everything.

Then this morning, boom - back to the same nonsense, except now it won't open at all. Neither the regular FF or the Developer edition will work. I've done clean uninstalls to see if that was the problem, as in: removed them from the Applications folder, removed them from the Downloads folder, removed the /Firefox folder from user/Library/Application Support/, and emptying the Trash.

I saw in one Support post to delete the fbplugin file, 'as that had been causing Firefox to crash'. The closest I found to an 'fbplugin' file was a bundle-config.1 file, which contained 'fbplugin' throughout the file code numerous times. I renamed it temporarily, but didn't delete it. That didn't help the non-opening problem either.

I also tried installing Firefox v 71, same result as the others.

Keep in mind after attempting all of these solutions of deleting, reinstalling, changing file names, etc., I did a complete shutdown and restart. Also, I have not downloaded, updated, or changed anything since last week's phenomenon of regular Firefox beginning to work again. So I'm completely stumped and would appreciate any help. I'm currently running macOS Catalina 10.15.3. TIA.

Ερώτηση από greenguy515 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από greenguy515 6 μήνες πριν