Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

can not print or make pdf file correct

Hello. I often want to print the content on a web site, typically newspaper article. I only get to print the beginning of the website, typically 2 A-4 pages. I often want… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I often want to print the content on a web site, typically newspaper article. I only get to print the beginning of the website, typically 2 A-4 pages. I often want to create a pdf file of a web site, typically a newspaper article. I then use the built-in feature for this in firefox by selecting print and then choosing to create pdf file. Firefox then creates a pdf file just like when printing, that is, only the beginning of the web page / article. How can I fix this? When using the same features in apple safari, there are no problems. Can this be fixed in future firefox updates?

Ερώτηση από andy thorsen 11 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 11 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Screen shakes and jumps, shows multiple lines of code when opening firefox, unable to use the browser

Have scanned for and removed malware, have un-installed and re-installed firefox, but it is not functional. Chrome, Safari work normally. Prior to this, firefox was cras… (διαβάστε περισσότερα)

Have scanned for and removed malware, have un-installed and re-installed firefox, but it is not functional. Chrome, Safari work normally. Prior to this, firefox was crashing every time I tried to attach a doc or photo. Help!

Ερώτηση από scott48 7 μήνες πριν

Απάντηση από Wesley Branton 7 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

How do I delete Folders from Bookmarks?

History: How can I delete all the bookmarks in the "Older Than 6 mo." without having to select groups of bookmarks? Bookmarks: Same question Thanks for your help … (διαβάστε περισσότερα)

History: How can I delete all the bookmarks in the "Older Than 6 mo." without having to select groups of bookmarks?

Bookmarks: Same question

Thanks for your help

Ερώτηση από 2TorchL 3 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 3 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε
  • Κλειδωμένο

Stop saving all image files as WebP?

I understand the newest version of Firefox offers support for WebP images, which is cool and great... but not when I need to download those images for use on my computer.… (διαβάστε περισσότερα)

I understand the newest version of Firefox offers support for WebP images, which is cool and great... but not when I need to download those images for use on my computer. As an artist I need to be able to save things as .jpg or .png for my art programs (or even preview) to be able to open them. Is there any way to make this an option, or to not default to webp when saving images?

I've also tried changing the extension on the file using the "all files" option but it just corrupts the file and won't open them.

Ερώτηση από nekosd43 3 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν