Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have Firefox 3.6 and cannot download Quicktime Plug-In 7.6.6 to update Quicktime. Please let me know how I can do this?

I currently have QuickTime Plug-In 7.6.3 and been asked to update the latest version of QuickTime from the Apple Website. I tried to manually load QuickTime Plug-In 7.6.6… (διαβάστε περισσότερα)

I currently have QuickTime Plug-In 7.6.3 and been asked to update the latest version of QuickTime from the Apple Website. I tried to manually load QuickTime Plug-In 7.6.6 to Firefox and it wouldn't let me do this. A .window came up on my MAC and told me that I had QuickTime X on my hard drive. I currently have a MacBook Pro and it has the Snow Leopard Operating System

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My master password stopped working (and I didn't change it?).

Suddenly (literally) my master password has stopped being recognized by my computer. When I type in the "old" password to change it to something new, it doesn't recogniz… (διαβάστε περισσότερα)

Suddenly (literally) my master password has stopped being recognized by my computer. When I type in the "old" password to change it to something new, it doesn't recognize the old one either. Any advice???

This happened

Every time Firefox opened

== Today. No good reason/cause is apparent.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cbush15 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to Bookmark

I have looked at the KB on this issue but none of them seem to answer my problem. I have a late model Macbook Pro undated OS. No addons. I am UNABLE to bookmark in anyw… (διαβάστε περισσότερα)

I have looked at the KB on this issue but none of them seem to answer my problem. I have a late model Macbook Pro undated OS. No addons. I am UNABLE to bookmark in anyway. That is not just save, I am not able with any method I am aware of to bookmark. If I click on the star icon it does not fill in. If I use shortcut keys the Bookmarks menu item highlights while I hold the key combo down. If I use the pull down menu nothing happens. Any help would be appreciated.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Sudden crash of firefox as I open it: how can I recover the websites' addresses in my bookmark? Is everything lost?

Firefox crashes when I open it (Mac system). How can I recover all websites's addresses in my bookmarks before trying to installing again firefox? Crash ID(s) c427216d… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox crashes when I open it (Mac system). How can I recover all websites's addresses in my bookmarks before trying to installing again firefox?

Crash ID(s)

c427216d-8a2f-8b48-beca-50074acfbc6b

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; it-it) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από JYOuyang 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox makes a lot of new windows when i try to press on an email link

I press on a link with email address then my firefox 3.6.4 on imac starts to make a lot of new empty windows so they cover my whole screen, hundreds of them. This happen… (διαβάστε περισσότερα)

I press on a link with email address then my firefox 3.6.4 on imac starts to make a lot of new empty windows so they cover my whole screen, hundreds of them.

This happened

Every time Firefox opened

== yesterday

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Clear Recent History..." wipes cookies and! the cookies exceptions list although the cookies box is not ticked

Clicking "Clear Recent History..." wipes all cookies and even worse the cookies exceptions list although the cookies box is not ticked. Problem persist across restarts of… (διαβάστε περισσότερα)

Clicking "Clear Recent History..." wipes all cookies and even worse the cookies exceptions list although the cookies box is not ticked.

Problem persist across restarts of Firefox and reboots of the OS.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Need to move FF bookmarks from old computer to new computer. Where are they located on a Mac OS 10

Need to move FF bookmarks from old computer to new computer. Where are they located on a Mac OS 10? I still have access to old back up hard drive.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I upgraded from Safari 4 to 5, I lost all bookmarks in Firefox. Import does not work; Firefox will not save new bookwarks. Suggestions?

Running Firefox 3.6.3 and Safari in Mac OS 10.6.3. Upgraded from Safari4 to 5. Lost all bookmarks in Firefox. Import says it worked, but nothing appears. Firefox will not… (διαβάστε περισσότερα)

Running Firefox 3.6.3 and Safari in Mac OS 10.6.3. Upgraded from Safari4 to 5. Lost all bookmarks in Firefox. Import says it worked, but nothing appears. Firefox will not add bookmarks either. Suggestions?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can I display two tabs to display at same time?

When I open a new tab and display a website, is there any way I can if I want to make the page fill half the screen so when I open another tab I can have the option to do… (διαβάστε περισσότερα)

When I open a new tab and display a website, is there any way I can if I want to make the page fill half the screen so when I open another tab I can have the option to do that on the new website so in effect I have two tabs open with one website on the left and the other website on the right, I know I can drag the corner of the page and make it fill only half the screen then open another window and do the same with that tab, but just wondered if there was either a plugin or shortcut rather than carefully dragging so both fit on the page, and if it can be done with having only one window open. Hope that makes sense! I am using apple macbook pro with firefox.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox minimizes when new tab is opened

WHen I open certain links that open in a new tab (e.g. my bank statement has a "printable version" option and when I click on that link and it opens in a new tab) firefox… (διαβάστε περισσότερα)

WHen I open certain links that open in a new tab (e.g. my bank statement has a "printable version" option and when I click on that link and it opens in a new tab) firefox suddenly minimizes and becomes a lot smaller. And I have to maximize the screen again and this becomes annoying after a while. What gives?

Oh and I'm running on a Mac (OS X).

This happened

Not sure how often

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Accidentally deleted favorite tabs from navigation bar, can't find option to re-install them

I accidentally deleted my favorite locations from my navigation tool bar, and can't find an option to re-install them. How do I do this? I've gone to "view" and "customiz… (διαβάστε περισσότερα)

I accidentally deleted my favorite locations from my navigation tool bar, and can't find an option to re-install them. How do I do this? I've gone to "view" and "customize," but there is no provision there for doing this

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes when I load a page that uses the Franklin Gothic font.

Hello. Firefox (and Word 2008 for that matter) has been crashing whenever it tries to load / use a front from the "Franklin Gothic" font family. I've looked around for … (διαβάστε περισσότερα)

Hello. Firefox (and Word 2008 for that matter) has been crashing whenever it tries to load / use a front from the "Franklin Gothic" font family. I've looked around for solutions, but most just recommend removing the font; I'm trying to see how else I can fix the problem, as I need to use Franklin Gothic... a lot.

Any help is appreciated! Thanks.

Crash ID(s)

bp-8cbd3076-d50d-48ed-91b4-a7f222100529

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

does not ask to remember passwords

Apple safari remembers every one of my frequently used passwords on every web page. I just downloaded and installed version 3.6.3 for Snow Leopard. I transferred all my … (διαβάστε περισσότερα)

Apple safari remembers every one of my frequently used passwords on every web page. I just downloaded and installed version 3.6.3 for Snow Leopard. I transferred all my bookmarks to Firefox yet some websites do not ask to be remembered. I went to your help page and was directed to a "bookmarklet" - but couldn't figure out how to use it???

URL of affected sites

http://nwa401k.ingplans.com/

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I choose download preferences (where to send 'em, etc)?

When I download a photo from gmail, the download list is blank and the photo winds up buried. I want it on my desktop as a first stop. == Ongoing issue (mine, I assume - … (διαβάστε περισσότερα)

When I download a photo from gmail, the download list is blank and the photo winds up buried. I want it on my desktop as a first stop.

== Ongoing issue (mine, I assume - not firefox)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από JYOuyang 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I open a new window without the current tabs being replicated?

I have a window open with numerous tabs. I open a new window, and the current tabs are replicated - I would expect the new window to be blank - what am I doing wrong? W… (διαβάστε περισσότερα)

I have a window open with numerous tabs. I open a new window, and the current tabs are replicated - I would expect the new window to be blank - what am I doing wrong? What settings do I need to change. I run Firefox on a MacBook Pro with Snow Leopard OS.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν