Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't edit bookmark title when setting it initially

When setting a bookmark you should be able to edit the bookmark title in the popup; now in 3.68 it doesn't seem like this is working. You have to set the bookmark, then g… (διαβάστε περισσότερα)

When setting a bookmark you should be able to edit the bookmark title in the popup; now in 3.68 it doesn't seem like this is working. You have to set the bookmark, then go to Organize to change it

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από chattympc 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I want to make my sky.com email the default mailto program. what do I have to do?

I want to make my sky.com email the default app for mailto situations. What do I have to do? I thought sky was powered by google, but mailto wants me to set up a new gmai… (διαβάστε περισσότερα)

I want to make my sky.com email the default app for mailto situations. What do I have to do? I thought sky was powered by google, but mailto wants me to set up a new gmail account.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do i get firefox to save my username and paswords now that I have windows7?

Ever since I switched windows 7, I've had trouble with firefox remembering my username and passwords. Any help? This happened Every time Firefox opened == i switched to … (διαβάστε περισσότερα)

Ever since I switched windows 7, I've had trouble with firefox remembering my username and passwords. Any help?

This happened

Every time Firefox opened

== i switched to windows7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Opens extra window

When I use a shortcut (to open a web page at Yahoo.com) with the application Launchbar, if Firefox was not already launched, it launches, opens a blank window, then opens… (διαβάστε περισσότερα)

When I use a shortcut (to open a web page at Yahoo.com) with the application Launchbar, if Firefox was not already launched, it launches, opens a blank window, then opens another window with the requested web page.

This problem is already listed in the list ofproblems, and it is stated that this has been corrected. IT HAS NOT.

As a matter of fact, this is new behaviour since 3.6.x

Thanks.

This happened

Every time Firefox opened

== after update to 3.6.8

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Do I need to have downloaded 3.6.7 before installing 3.6.8

After 3. it's all been down hill. Have not 3.6.8 and did not download 3.6.7 . Do I need to install 3.6.5 and 3.6.7 before 3.6.8. Do I need to uninstall previous vers… (διαβάστε περισσότερα)

After 3. it's all been down hill. Have not 3.6.8 and did not download 3.6.7 . Do I need to install 3.6.5 and 3.6.7 before 3.6.8. Do I need to uninstall previous versions? I am a novice so please be clear.

Ερώτηση από Annette 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stop Firefox from initiating a download before I change the file name or find a directory to send the download to?

When I want to download something from the Internet, Firefox immediately begins the download either before I am allowed to chose the destination file or just after. I ha… (διαβάστε περισσότερα)

When I want to download something from the Internet, Firefox immediately begins the download either before I am allowed to chose the destination file or just after. I have little time or control to direct the download. This just started happening after an update. How can I change this?

This happened

Every time Firefox opened

== within the last week

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can no longer edit bookmark names in the little black window since a recent update.

A bookmark title can no longer be edited, or parts of it deleted, in the small black dialogue window that appears when creating a new bookmark. This has happened since a … (διαβάστε περισσότερα)

A bookmark title can no longer be edited, or parts of it deleted, in the small black dialogue window that appears when creating a new bookmark. This has happened since a recent update July 2010 version 3.6.7 or 3.6.8

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από selfmademan 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

zzxc: Links from email and web pages

When I click on an email link - Firefox opens two browser windows - My homepage AND the page relating to the link. Tried setting up DNS and that hasn't helped. This prob… (διαβάστε περισσότερα)

When I click on an email link - Firefox opens two browser windows - My homepage AND the page relating to the link. Tried setting up DNS and that hasn't helped. This problem began with version 3.6 and none of the subsequent updates have addressed the problem.

Operating system

OS 10.5.8

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από zzxc 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

It's all screwed up

I can't begin to tell you because the whole set up is a mess. Tiny print (regardless of instructions) pages won't open, often can not get access to page, and each time yo… (διαβάστε περισσότερα)

I can't begin to tell you because the whole set up is a mess. Tiny print (regardless of instructions) pages won't open, often can not get access to page, and each time you make a change, it get's worse. With 2 new updates your requested me to make (3.7 & 3.8) I afraid my computer will be ruined. You also request I upgrade to adobe 10.1. I don't know how. Am I suppose to simply install it or do I uninstall 7.9 first and when will all your problems with firefox stop being my problems? How do I talk to a real person? You sure aren't like dealing with Apple. Firefox not user friendly unless you are a scientist.

This happened

Every time Firefox opened

== When I upgrade to firefox 3.6

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Updated to FF 3, now it is gone. Back to 2.0. Bookmarks etc. are gone.

Update to recent version of FF. Went to open today...wouldn't open. Went through the apps tab and opened there and its the 2.0 version!! where is the updated version with… (διαβάστε περισσότερα)

Update to recent version of FF. Went to open today...wouldn't open. Went through the apps tab and opened there and its the 2.0 version!! where is the updated version with all the bookmarks, etc.??? This is on a Mac.

today

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shawn 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 3.6.8 hangs with Flash

I upgraded last week to Firefox 3.6.7 and found it prone to massive hang/unresponsive issues. I updated all my plug-ins; still happened. I tested with disabling plug-ins… (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded last week to Firefox 3.6.7 and found it prone to massive hang/unresponsive issues. I updated all my plug-ins; still happened. I tested with disabling plug-ins, and it only happened with Flash. This morning I upgraded to 3.6.8, hoping it would fix the problem, but it's still tripping into hang.

This happened

Every time Firefox opened

== various sites or windows were active or attempting to be opened. It's happened when I've opened the Add-Ons window, but my usual test has been gmail. It goes into limbo there when I try to delete a message, load another page of inbox, or sometimes load a message.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Your latest update, 3.6.8 for Mac HIDES the dock. That will make some people LOSE their minds. Fair warning.

Your latest updates HIDES the Mac dock. Some people will lose their minds. They won't know to go to System Prefs, Choose DOCK, and DE-select the button YOU GUYS CHANGE, … (διαβάστε περισσότερα)

Your latest updates HIDES the Mac dock. Some people will lose their minds. They won't know to go to System Prefs, Choose DOCK, and DE-select the button YOU GUYS CHANGE, that is, SELECT, .... arrggghhhhhhhhhhhhh...... to automatically HIDE and SHOW the dock. Stay OUT of my System prefs. Please.

This happened

Every time Firefox opened

== Latest automatic update

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

the cursor won't work in Firefox quite often without my restarting the program

When I am on Firefox quite often the cursor won't highlight anything or allow me to enter any text. I have to quit the program and restart it. Any suggestions? This happ… (διαβάστε περισσότερα)

When I am on Firefox quite often the cursor won't highlight anything or allow me to enter any text. I have to quit the program and restart it. Any suggestions?

This happened

A few times a week

== 2 weeks ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can't view posted pictures on craigs list on our MAC but I can on our laptops. Any reason why?

I can't view posted pictures on craigs list when using our MAC but I can when using our laptops. Any reason why? This happened Every time Firefox opened … (διαβάστε περισσότερα)

I can't view posted pictures on craigs list when using our MAC but I can when using our laptops. Any reason why?

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I click organise bookmarks I get "library window" so can't delete bookmarks as I was able to do with an earlier version of Firefox -any advice, please

When I click organise bookmarks I get the library window and not bookmark organiser as in a previous version of Firefox so I can't erase bookmarks, advice please

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Whenever i opened Add-ons it is not shownig FIND UPDATES for THEMES,What Should i do?

Whenever i opened Add-ons it is not showing FIND UPDATES for THEMES,What Should i do? This happened Every time Firefox opened … (διαβάστε περισσότερα)

Whenever i opened Add-ons it is not showing FIND UPDATES for THEMES,What Should i do?

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

After opening the homepage of websites, it takes a very long time to go to another page or jusdt scroll. Is this a function of Firefox or my hosting service?

After opening the home page of any website, it takes an unusually long time to go to a different page or even be able to scroll This happened Every time Firefox opened … (διαβάστε περισσότερα)

After opening the home page of any website, it takes an unusually long time to go to a different page or even be able to scroll

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

bookmarks manager search doesn't deliver the location of the bookmark in the tree

When I go to "Organize Bookmarks", I want to find what folder my bookmark "Ask.com" is in, so I type "Ask" in the search bar. It then gives a list web sites/bookmarks, s… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to "Organize Bookmarks", I want to find what folder my bookmark "Ask.com" is in, so I type "Ask" in the search bar. It then gives a list web sites/bookmarks, some of which don't appear to have anything to do with "ask" . But it doesn't tell me which folder it's in.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot log into a web site because it says Internet Explorer is required and I work from a mac.

It's a video editing software called DSVanywhere.com URL of affected sites http://DSVanywhere.com … (διαβάστε περισσότερα)

It's a video editing software called DSVanywhere.com

URL of affected sites

http://DSVanywhere.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν