Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Google web search displays times visited to certain websites (beside URL in search results) even after clearing history. Why is this and how can I turn it off?

When searching specific sites on Google, the result displays in purple and Google shows how many visits I have made. I have cleared my recent history, my cache and even t… (διαβάστε περισσότερα)

When searching specific sites on Google, the result displays in purple and Google shows how many visits I have made. I have cleared my recent history, my cache and even tried changing the colors of visited sites... Nothing works

Please help or at least explain the issue

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

audio play button obscured

Audio play button obscured URL of affected sites http://cknw.com (Bruce Allens reality check) … (διαβάστε περισσότερα)

Audio play button obscured

URL of affected sites

http://cknw.com (Bruce Allens reality check)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I restore my Firefox profile when I cannot even open Firefox because I receive the message "a copy of Firefox is already open?"?

I was able to use firefox, but all my bookmarks and history disappeared. Also, the forward and back arrow and refresh buttons weren't working. I followed the directions f… (διαβάστε περισσότερα)

I was able to use firefox, but all my bookmarks and history disappeared. Also, the forward and back arrow and refresh buttons weren't working. I followed the directions for restoring firefox profiles, and that didn't work. I wasn't able to open firefox again, and I received the message: "a copy of firefox is already open. only one copy of firefox can be open at a time." I tried closing firefox, even uninstalling it and reinstalling another file, but I still get the same message over and over again.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Installed Firefox on Mac (OS 10.5.8) Will not open a browser window even after rebooting. Also - Must "Force Quit" to exit Firefox

I installed Firefox on my Mac today (Mac OS 10.5.8) However File>New does not open browser window. Nothing happens. I rebooted and launced Firefox again but this did… (διαβάστε περισσότερα)

I installed Firefox on my Mac today (Mac OS 10.5.8) However File>New does not open browser window. Nothing happens. I rebooted and launced Firefox again but this did not help. I had been using Safari. Firefox is clearly running and I must do a "Force Quit" to quit Firefox.

This happened

Every time Firefox opened

I installed Firefox on my Mac today.

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/533.17.8 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.1 Safari/533.17.8

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από tineke 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Keep getting "firefox is in offline mode" errors when I go to youtube

Very shortly after the latest update, I started getting "firefox is in offline mode" error messages when I try to watch Youtube videos. URL of affected sites http://you… (διαβάστε περισσότερα)

Very shortly after the latest update, I started getting "firefox is in offline mode" error messages when I try to watch Youtube videos.

URL of affected sites

http://youtube.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why are there dozens of old numbered versions of bookmarks-xx.html in my profile folder?

My profile folder has more than five dozen old bookmark files, each with a different suffix number. These files have modified dates going back to 2006. Do I need these or… (διαβάστε περισσότερα)

My profile folder has more than five dozen old bookmark files, each with a different suffix number. These files have modified dates going back to 2006. Do I need these or are they safe to delete?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

lost bookmarks, unable to restore old or save new ones

Yesterday I lost all my bookmarks, unrelated to any update or computer activity. Attempts to restore them typically restore folder hierarchies only, not the bookmarks. Go… (διαβάστε περισσότερα)

Yesterday I lost all my bookmarks, unrelated to any update or computer activity. Attempts to restore them typically restore folder hierarchies only, not the bookmarks. Going back far enough restores some bookmarks, not all. Any, and all the restored bookmarks are also lost again upon restarting.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox crashes when loading .fr site

Firefox now crashes each time I try to load a new tab and a site in that tab. This has only happened since the last auto update. I have tried removing the firefox folder … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox now crashes each time I try to load a new tab and a site in that tab. This has only happened since the last auto update. I have tried removing the firefox folder in my library, so a clean version of firefox loads, but if i try to go to the address from before, it crashes. Not all sites cause a crash, but many of my bookmarked sites do.

Crash ID(s)

fc04f3fb-3d2b-498e-be23-427952100802

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/533.17.8 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.1 Safari/533.17.8

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

All webpages default to way too zoomed in

I updated Firefox yesterday and now every single website I go to is way too zoomed in. It was not like that before and it somehow has become the default zoom level. I h… (διαβάστε περισσότερα)

I updated Firefox yesterday and now every single website I go to is way too zoomed in. It was not like that before and it somehow has become the default zoom level. I have to manually change the zoom level each time I go to a page, refresh a page, open a new window, open a new tab, etc. How do I fix this? It's only been one day and it's getting annoying.

This happened

Every time Firefox opened

== I updated Firefox yesterday

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I'm told I'm told I don't have enough priviledges to install the latest software... I do

I've downloaded the latest update. When I go to install, I'm told I don't have enough privileges. I AM the owner and administrator of this computer. What's up? == When I … (διαβάστε περισσότερα)

I've downloaded the latest update. When I go to install, I'm told I don't have enough privileges. I AM the owner and administrator of this computer. What's up?

== When I downloaded 3.6.8

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I'm having problems with certificate pages downloading...

Every time I go into ebay or anything that logs in the pages come out incomplete and black and white only with scattered words. I actually can't view some pages or pay th… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I go into ebay or anything that logs in the pages come out incomplete and black and white only with scattered words. I actually can't view some pages or pay things online alomost as if it was a protection then again I can't do anything. I've gone to all my preference options and I just dont know what else to try. This just started happening when I moved to my new apt, Help!!!

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I type a word or mispelled web address in the address/location bar, Firefox performs a search using a search engine. In my case, it uses an obscure Bresnan website and I want to use google. Is there a way to control which search engine it uses?

When I type a word or misspelled web address in the address/location bar, Firefox performs a search using a search engine. In my case, it uses an obscure Bresnan website… (διαβάστε περισσότερα)

When I type a word or misspelled web address in the address/location bar, Firefox performs a search using a search engine. In my case, it uses an obscure Bresnan website and I want to use google. Is there a way to control which search engine it uses?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I change the automatic download options when I am downloading from email or a website?

I was uploading (or downloading, I'm not sure) a music file that was sent to me by email, and the gray box that automatically asks me if I want to download came up, and I… (διαβάστε περισσότερα)

I was uploading (or downloading, I'm not sure) a music file that was sent to me by email, and the gray box that automatically asks me if I want to download came up, and I accidentally clicked the wrong thing instead of just hitting okay. (there are two options to click - click the little bubble, and I have mine always on the first option) I don't remember what the option was, but now it asks me where to save it and when I hit iTunes, it doesn't go to my iTunes. How do I get the original "would you like to save this file" or "download now" box back?

This happened

Just once or twice

== I accidentally clicked the wrong option while downloading

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Previously visited websites aren't coming up in the address bar

I just switched to firefox 3.6.8 from 3.5.11. My bookmarks all saved, but the address bar isn't showing websites from my history. For example, I used to be able to just s… (διαβάστε περισσότερα)

I just switched to firefox 3.6.8 from 3.5.11. My bookmarks all saved, but the address bar isn't showing websites from my history. For example, I used to be able to just start typing "fa" and facebook would pop up, along with any websites with "fa" in the title. Now, nothing comes up in the address bar. I have to manually type in every website. I previously downloaded 3.6.6 and had the same problem, so I switched back to 3.5.11.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I compare 2 animated gifs or html pages for content and timing simultaneously

I'm a quality control person who wants to check a before and after of an animated gif or html page using Firefox. I want to check both content and timing.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Awesome Bar will not show browsing history after update - I have location bar set to show from history and bookmarks with history being saved for 10 days. How do I fix this?

I updated firefox last night and now none of my history will show up in my location bar. Everytime I either close the browser window or start a new tab I have to complet… (διαβάστε περισσότερα)

I updated firefox last night and now none of my history will show up in my location bar. Everytime I either close the browser window or start a new tab I have to completely type out new addresses.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

navigation not working properly

Firefox has difficulty navigating nested frame sets. I posted this problem in detail several days ago but have not received your response. Initial Frame set is overridden… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox has difficulty navigating nested frame sets. I posted this problem in detail several days ago but have not received your response. Initial Frame set is overridden. Its suppose to place secondary frameset within the splash screen frame of the first. Result is that Navigation menus are lost. Please respond. This is a critical problem for me. Thank you

URL of affected sites

http://www.johncregar.com

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν