Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

::before and ::after pseudo-elements override my safety css. How can I override them back?

Animation triggers my migraines. Man websites use transition and animation timing functions such as "ease in-out" to animate the interface. I try to block this. Among ot… (διαβάστε περισσότερα)

Animation triggers my migraines.

Man websites use transition and animation timing functions such as "ease in-out" to animate the interface. I try to block this. Among other tools I use userContent,css, including the following:

 • {animation-timing-function: step-start !important}
 • {transition-timing-function: step-start !important}

This works to de-animate regular css elements, but not ::before and ::after pseudo-elements.

The current css standards do not apply user css to pseudo-elements. I've written to the WCAG about the issue.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1865572

https://github.com/w3c/wcag3/issues/40

But I really really need some way to de-animate these, because they trigger my migraines. Aside from css fixes, I often reduce the frame rate in about:config, but can't always do that, disable smooth scrolling, disable animated gifs and animated pngs, disable autoplay, block various non-scrolling elements using either css or uBlock Origin, etc.

Ερώτηση από MarjaE 5 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

Why does my Browser now open items over the top one tabs

I've lost all my open tabs....and I can see them in history, but when I open any historical item,...it loads it over the top of the only open tab I now have...as a result… (διαβάστε περισσότερα)

I've lost all my open tabs....and I can see them in history, but when I open any historical item,...it loads it over the top of the only open tab I now have...as a result I only have one tab. Its a mess what have you done?

Ερώτηση από derek79 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Blocked support popup

Hi, I just discovered something odd. Trying to troubleshoot something with an android app communicating via web and laptop to free up the phone, and the relevant website … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I just discovered something odd. Trying to troubleshoot something with an android app communicating via web and laptop to free up the phone, and the relevant website has a chat popup and Firefox won't open the popup. I added the website to the whitelist and saved, but still wouldn't. Tried troubleshooting mode, but nothing. Switched to Chrome and it works fine. Cleared cookies and cache and restarted Firefox, but still no luck. The website is ExpressVPN.com. Macbook Pro OS10.14, Firefox up to date, version 115.1.0esr (64-bit).

Ερώτηση από cleverishmoniker 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Mac New Window Animation

Is there a way for the new window animation in Firefox for Mac to be disabled? Safari does not do this, but firefox has a... ~100ms animation for new windows that's extr… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a way for the new window animation in Firefox for Mac to be disabled?

Safari does not do this, but firefox has a... ~100ms animation for new windows that's extremely frustrating for those of us who do not use tabs (Apple's Exposé/Mission Control obsoletes them).

I haven't found a configuration in about:config, although I've been able to disable a few others.

Ερώτηση από fchickencs 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

115.4.0esr on 2.9 GHz Intel Core i5 macos 10.14.6 youtube behaves not as intended, overheating while some video is played

I added a screenshot of youtube having flickering while video is being played, it is a bit hard to see but there is a slightly brighter stripe on the grey background and … (διαβάστε περισσότερα)

I added a screenshot of youtube having flickering while video is being played, it is a bit hard to see but there is a slightly brighter stripe on the grey background and picture cant depict flickering; it starts immediately after video is started and stops after 3-4 sec after video is paused, like there is some background activity behind youtube foreground. I understand my comp is weak (Intel Iris Graphics 550 1536 MB 8 GB, 2133 MHz LPDDR3), but not that much, please help

Ερώτηση από Smert Horrific 6 μήνες πριν

Απάντηση από Smert Horrific 5 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

HELP! firefox account - suddenly all data deleted

Dear community, I have used firefox for years now and I had it synced with my email adressed. Today I wanted to login with a second profile (from my work) (I did this via… (διαβάστε περισσότερα)

Dear community, I have used firefox for years now and I had it synced with my email adressed. Today I wanted to login with a second profile (from my work) (I did this via about:profiles, adding a new profile) and when I logged back into my private email I had to change the password since I forgot. Suddenly ALL my user data was deleted, my passwords, my bookmarks, my history. It even shows in my profile that I just opend the account with that email adress now, today, even though I had my account for years. ALL my data is lost. PLEASE help! I am desperate. Thank you sooo much <3

Ερώτηση από capharnauem88 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have a zombie reddit.com cookie that always comes back within seconds even though I blocked it

I've had this for a few months now and it's driving me crazy. I have blocked reddit.com, http://www.reddit.com, https://www.reddit.com, I delete the cookies, it keeps … (διαβάστε περισσότερα)

I've had this for a few months now and it's driving me crazy.

I have blocked reddit.com, http://www.reddit.com, https://www.reddit.com, I delete the cookies, it keeps coming back. So I finally deleted every trace of Firefox off my computer, deleting the library files, everything. I download a brand new copy of Firefox, start it up and within seconds have a reddit.com cookie. There are no reddit pages open, no tabs, no nothing.

Also, I keep reading that you can right-click or control-click on a cookie to inspect it but that does not work for me on FF 115.4. I cannot find any way to look at the cookie code in Firefox.

I'm on the verge of just giving up on Firefox at this point. Any help would be greatly appreciated.

Ερώτηση από Mescalito 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Disable keyboard shortcut Command-Shift-Delete

Is there a way to disable the keyboard shortcut Command-Shift-Delete on MacBook so it doesn't open the clear cache dialogue box? I use this keyboard shortcut all the time… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a way to disable the keyboard shortcut Command-Shift-Delete on MacBook so it doesn't open the clear cache dialogue box? I use this keyboard shortcut all the time to empty my trash; I've occasionally accidentally triggered it in Firefox when I was really just trying to empty my trash.

Ερώτηση από KT 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από KT 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not supported by financial institutions on Mac?

I learned the hard way about a month ago that my main bank will not work with firefox. I've now received notices from two other banks that state they only support safari … (διαβάστε περισσότερα)

I learned the hard way about a month ago that my main bank will not work with firefox. I've now received notices from two other banks that state they only support safari on Mac. I have run into issues with some others that will either give errors but still allow me to pass through or others that state I have an unsupported browser but still allow me to log into the site - for now.

With this wide a net, this seems to be specific to the security issues in the Mac browser. Is this already being looked into? Is this specific to the new OS and firefox integration?

While I basically trust Safari, I certainly don't want to use it unless I have to and I generally use firefox exclusively on all my Macs and PCs. Can someone shine a light on this? Is there an upgrade or update planned?

Thanks

Ερώτηση από swpacct 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

ARKSCAN PRINTER

Good Afternoon, Yesterday I went to use my Arkscan Label printer as I always have for years and it distorts the image very largely as appose to fitting 4 x 6 as it alway… (διαβάστε περισσότερα)

Good Afternoon,

Yesterday I went to use my Arkscan Label printer as I always have for years and it distorts the image very largely as appose to fitting 4 x 6 as it always has. I re downloaded the driver, checked my setting from my label shipping site (etsy) and all is the same. My co-workers is still working, (she does not do automatic updates). After reaching out to technical support from Arkscan it is a widespread problem after your latest update to firefox. I was suggested to use a different browser such as Chrome or Edge. Will you be addressing this issue ASAP or should I use another browser from here on out?

Thank you,

Ashley Pratt [removed email from public]

Ερώτηση από ashley22 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από ashley22 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot set cookie preferences when using Firefox

Hi: I tried to set cookie preferences for different websites. For reasons that I do not understand, I cannot move the "slider". I even turned of the existing protection… (διαβάστε περισσότερα)

Hi:

I tried to set cookie preferences for different websites. For reasons that I do not understand, I cannot move the "slider". I even turned of the existing protection for the websites, but nothing changed. I tried the same with Safari using the same computer and mouse, and I had no problems.

Is this a known bug?

I attached a screen capture. Thanks.

Ερώτηση από Sue 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

wizeresultsxyz

Hi there, I have tred everythig but can get rid of BIng. Any ideas? { "application": { "name": "Firefox", "osVersion": "Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there, I have tred everythig but can get rid of BIng.

Any ideas?

{

 "application": {
  "name": "Firefox",
  "osVersion": "Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Jun 22 19:37:08 PDT 2021; root:xnu-4903.278.70~1/RELEASE_X86_64",
  "version": "102.0.1",
  "buildID": "20220705093820",
  "distributionID": "",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "safeMode": false,
  "memorySizeBytes": 25769803776,
  "diskAvailableBytes": 197344030720,
  "updateChannel": "release",
  "supportURL": "https://support.mozilla.org/1/firefox/102.0.1/Darwin/en-GB/",
  "osTheme": "",
  "rosetta": false,
  "numTotalWindows": 1,
  "numFissionWindows": 1,
  "numRemoteWindows": 1,
  "fissionAutoStart": true,
  "fissionDecisionStatus": "enabledByDefault",
  "remoteAutoStart": true,
  "policiesStatus": 0,
  "keyLocationServiceGoogleFound": true,
  "keySafebrowsingGoogleFound": true,
  "keyMozillaFound": true
 },
 "securitySoftware": {
  "registeredAntiVirus": "",
  "registeredAntiSpyware": "",
  "registeredFirewall": ""
 },
 "processes": {
  "remoteTypes": {
   "extension": 1,
   "privilegedabout": 1,
   "webIsolated": 17,
   "webServiceWorker": 1,
   "prealloc": 3,
   "socket": 1
  },
  "maxWebContentProcesses": 8
 },
 "environmentVariables": {
  "MOZ_CRASHREPORTER_EVENTS_DIRECTORY": "/Users/matthews-forthdakoda/Library/Application Support/Firefox/Profiles/ytlhcpqe.default/crashes/events",
  "MOZ_CRASHREPORTER_RESTART_ARG_0": "/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox",
  "MOZ_CRASHREPORTER_RESTART_ARG_1": "-psn_0_79063906",
  "MOZ_CRASHREPORTER_RESTART_ARG_2": "",
  "MOZ_CRASHREPORTER_DATA_DIRECTORY": "/Users/matthews-forthdakoda/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports",
  "MOZ_CRASHREPORTER_PING_DIRECTORY": "/Users/matthews-forthdakoda/Library/Application Support/Firefox/Pending Pings",
  "MOZ_CRASHREPORTER_STRINGS_OVERRIDE": "/Applications/Firefox.app/Contents/Resources/browser/crashreporter-override.ini",
  "MOZ_LAUNCHED_CHILD": "",
  "MOZ_APP_SILENT_START": "",
  "XRE_PROFILE_PATH": "",
  "XRE_PROFILE_LOCAL_PATH": "",
  "XRE_START_OFFLINE": "",
  "XRE_BINARY_PATH": "",
  "XRE_RESTARTED_BY_PROFILE_MANAGER": ""
 },
 "modifiedPreferences": {
  "accessibility.lastLoadDate": 1511281092,
  "accessibility.loadedInLastSession": true,
  "accessibility.typeaheadfind.flashBar": 0,
  "browser.cache.disk.amount_written": 178934,
  "browser.cache.disk.capacity": 1048576,
  "browser.cache.disk.filesystem_reported": 1,
  "browser.cache.disk.hashstats_reported": 1,
  "browser.cache.disk.smart_size.first_run": false,
  "browser.cache.disk.smart_size.use_old_max": false,
  "browser.cache.disk.smart_size_cached_value": 358400,
  "browser.cache.disk.telemetry_report_ID": 113,
  "browser.cache.frecency_experiment": 4,
  "browser.contentblocking.category": "standard",
  "browser.places.smartBookmarksVersion": 8,
  "browser.search.region": "GB",
  "browser.search.suggest.enabled": false,
  "browser.sessionstore.upgradeBackup.latestBuildID": "20220705093820",
  "browser.sessionstore.resume_from_crash": false,
  "browser.startup.homepage_override.mstone": "102.0.1",
  "browser.startup.homepage_override.buildID": "20220705093820",
  "browser.tabs.remote.autostart.2": true,
  "browser.urlbar.resultBuckets": "{\"children\":[{\"maxResultCount\":1,\"children\":[{\"group\":\"heuristicTest\"},{\"group\":\"heuristicExtension\"},{\"group\":\"heuristicSearchTip\"},{\"group\":\"heuristicOmnibox\"},{\"group\":\"heuristicUnifiedComplete\"},{\"group\":\"heuristicAutofill\"},{\"group\":\"heuristicTokenAliasEngine\"},{\"group\":\"heuristicFallback\"}]},{\"group\":\"extension\",\"maxResultCount\":5},{\"flexChildren\":true,\"children\":[{\"group\":\"general\",\"flex\":2},{\"flexChildren\":true,\"children\":[{\"flex\":2,\"group\":\"formHistory\"},{\"flex\":4,\"group\":\"remoteSuggestion\"},{\"flex\":0,\"group\":\"tailSuggestion\"}],\"flex\":1}]}]}",
  "browser.urlbar.tipShownCount.searchTip_redirect": 4,
  "browser.urlbar.tipShownCount.searchTip_onboard": 4,
  "browser.urlbar.matchBuckets": "general:5,suggestion:Infinity",
  "browser.urlbar.showSearchSuggestionsFirst": false,
  "browser.urlbar.quicksuggest.scenario": "history",
  "browser.urlbar.resultGroups": "{\"children\":[{\"maxResultCount\":1,\"children\":[{\"group\":\"heuristicTest\"},{\"group\":\"heuristicExtension\"},{\"group\":\"heuristicSearchTip\"},{\"group\":\"heuristicOmnibox\"},{\"group\":\"heuristicEngineAlias\"},{\"group\":\"heuristicBookmarkKeyword\"},{\"group\":\"heuristicAutofill\"},{\"group\":\"heuristicPreloaded\"},{\"group\":\"heuristicTokenAliasEngine\"},{\"group\":\"heuristicFallback\"}]},{\"group\":\"extension\",\"availableSpan\":5},{\"flexChildren\":true,\"children\":[{\"group\":\"generalParent\",\"children\":[{\"availableSpan\":3,\"group\":\"inputHistory\"},{\"flexChildren\":true,\"children\":[{\"flex\":1,\"group\":\"remoteTab\"},{\"flex\":2,\"group\":\"general\"},{\"flex\":2,\"group\":\"aboutPages\"},{\"flex\":1,\"group\":\"preloaded\"}]},{\"group\":\"inputHistory\"}],\"flex\":2},{\"children\":[{\"flexChildren\":true,\"children\":[{\"flex\":2,\"group\":\"formHistory\"},{\"flex\":4,\"group\":\"remoteSuggestion\"}]},{\"group\":\"tailSuggestion\"}],\"flex\":1}]}]}",
  "browser.urlbar.quicksuggest.migrationVersion": 2,
  "browser.urlbar.tipShownCount.tabToSearch": 60,
  "doh-rollout.home-region": "GB",
  "doh-rollout.balrog-migration-done": true,
  "doh-rollout.doneFirstRun": true,
  "dom.apps.reset-permissions": true,
  "dom.forms.autocomplete.formautofill": true,
  "dom.ipc.processCount.web": 4,
  "dom.mozApps.used": true,
  "extensions.formautofill.creditCards.used": 3,
  "extensions.lastAppVersion": "102.0.1",
  "font.internaluseonly.changed": false,
  "gfx.blacklist.webgl.msaa.failureid": "FEATURE_FAILURE_DL_BLACKLIST_g208",
  "gfx.crash-guard.glcontext.deviceID": "0x0a26",
  "gfx.blacklist.layers.direct3d9.failureid": "FEATURE_FAILURE_DL_BLACKLIST_g150",
  "gfx.blacklist.direct2d.failureid": "FEATURE_FAILURE_DL_BLACKLIST_g144",
  "gfx.crash-guard.glcontext.appVersion": "45.0.2",
  "gfx.crash-guard.status.glcontext": 3,
  "idle.lastDailyNotification": 1657128943,
  "media.gmp-manager.buildID": "20220705093820",
  "media.gmp-manager.lastEmptyCheck": 1658305456,
  "media.gmp-gmpopenh264.version": "1.8.1.2",
  "media.gmp-widevinecdm.version": "4.10.2449.0",
  "media.gmp-gmpopenh264.lastUpdate": 1655482759,
  "media.gmp-manager.lastCheck": 1658305456,
  "media.youtube-ua.override.to": "43",
  "media.gmp-gmpopenh264.abi": "x86_64-gcc3",
  "media.gmp-widevinecdm.abi": "x86_64-gcc3",
  "media.benchmark.vp9.fps": 198,
  "media.benchmark.vp9.versioncheck": 5,
  "media.gmp-widevinecdm.lastUpdate": 1652788558,
  "media.gmp.storage.version.observed": 1,
  "media.videocontrols.picture-in-picture.video-toggle.has-used": true,
  "network.auth.allow-subresource-auth": 2,
  "network.cookie.prefsMigrated": true,
  "network.http.throttle.version": 2,
  "network.predictor.cleaned-up": true,
  "network.trr.blocklist_cleanup_done": true,
  "places.database.lastMaintenance": 1656608260,
  "places.history.expiration.transient_current_max_pages": 146723,
  "plugin.disable_full_page_plugin_for_types": "application/pdf",
  "plugin.flash.arch": "x86_64-gcc3",
  "plugin.flash.desc": "Shockwave Flash 32.0 r0",
  "plugin.flash.version": "32.0.0.465",
  "plugin.flash.path": "/Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin",
  "plugin.flash.blockliststate": 0,
  "plugin.flash.lastmod_hi": 374,
  "plugin.flash.lastmod_lo": 1111078074,
  "plugin.importedState": true,
  "plugins.ctprollout.cohort": "user-changed-from-test",
  "plugins.ctprollout.cohortSample": "0.776296",
  "privacy.purge_trackers.last_purge": "1657128953133",
  "privacy.purge_trackers.date_in_cookie_database": "0",
  "privacy.sanitize.pending": "[{\"id\":\"newtab-container\",\"itemsToClear\":[],\"options\":{}}]",
  "privacy.socialtracking.notification.lastShown": "1574418749301",
  "privacy.cpd.downloads": false,
  "privacy.cpd.formdata": false,
  "privacy.cpd.history": false,
  "privacy.cpd.offlineApps": true,
  "privacy.cpd.sessions": false,
  "privacy.donottrackheader.enabled": true,
  "privacy.history.custom": true,
  "privacy.sanitize.migrateClearSavedPwdsOnExit": true,
  "privacy.sanitize.migrateFx3Prefs": true,
  "privacy.sanitize.timeSpan": 0,
  "privacy.socialtracking.notification.counter": 2,
  "security.sandbox.content.tempDirSuffix": "{7592cd35-0c5c-c34b-80da-9f69374f264a}",
  "security.remote_settings.crlite_filters.checked": 1657112627,
  "security.remote_settings.intermediates.checked": 1657026485,
  "security.sandbox.plugin.tempDirSuffix": "5b1f2a55-885b-544b-88bf-61d26b3e5eb7",
  "security.ssl.errorReporting.automatic": true,
  "services.sync.declinedEngines": "",
  "signon.importedFromSqlite": true,
  "signon.suggestImportCount": 0,
  "signon.usage.hasEntry": true,
  "signon.usage.lastUsed": 1608552974,
  "storage.vacuum.last.places.sqlite": 1656521860,
  "storage.vacuum.last.index": 1
 },
 "lockedPreferences": {
  "fission.autostart.session": true
 },
 "printingPreferences": {
  "print.print_paper_width": " 8.50",
  "print.print_colorspace": "",
  "print.print_margin_top": "0.5",
  "print.print_margin_right": "0.5",
  "print.print_command": "",
  "print.print_resolution_name": "",
  "print.print_paper_height": " 11.00",
  "print.print_scaling": " 1.00",
  "print.print_plex_name": "",
  "print.print_paper_name": "",
  "print.macosx.pagesetup-2": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPCFET0NUWVBFIHBsaXN0IFBVQkxJQyAiLS8vQXBwbGUvL0RURCBQTElTVCAxLjAvL0VOIiAiaHR0cDovL3d3dy5hcHBsZS5jb20vRFREcy9Qcm9wZXJ0eUxpc3QtMS4wLmR0ZCI+CjxwbGlzdCB2ZXJzaW9uPSIxLjAiPgo8ZGljdD4KCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LlBhZ2VGb3JtYXQuRm9ybWF0dGluZ1ByaW50ZXI8L2tleT4KCTxkaWN0PgoJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5jcmVhdG9yPC9rZXk+CgkJPHN0cmluZz5jb20uYXBwbGUuam9idGlja2V0PC9zdHJpbmc+CgkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0Lml0ZW1BcnJheTwva2V5PgoJCTxhcnJheT4KCQkJPGRpY3Q+CgkJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC5QYWdlRm9ybWF0LkZvcm1hdHRpbmdQcmludGVyPC9rZXk+CgkJCQk8c3RyaW5nPkhQX0NvbG9yX0xhc2VySmV0X1Byb19NMjUyZHdfXzEwRjlERl88L3N0cmluZz4KCQkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5zdGF0ZUZsYWc8L2tleT4KCQkJCTxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+CgkJCTwvZGljdD4KCQk8L2FycmF5PgoJPC9kaWN0PgoJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQuUGFnZUZvcm1hdC5QTUhvcml6b250YWxSZXM8L2tleT4KCTxkaWN0PgoJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5jcmVhdG9yPC9rZXk+CgkJPHN0cmluZz5jb20uYXBwbGUuam9idGlja2V0PC9zdHJpbmc+CgkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0Lml0ZW1BcnJheTwva2V5PgoJCTxhcnJheT4KCQkJPGRpY3Q+CgkJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC5QYWdlRm9ybWF0LlBNSG9yaXpvbnRhbFJlczwva2V5PgoJCQkJPHJlYWw+NzI8L3JlYWw+CgkJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuc3RhdGVGbGFnPC9rZXk+CgkJCQk8aW50ZWdlcj4wPC9pbnRlZ2VyPgoJCQk8L2RpY3Q+CgkJPC9hcnJheT4KCTwvZGljdD4KCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LlBhZ2VGb3JtYXQuUE1PcmllbnRhdGlvbjwva2V5PgoJPGRpY3Q+CgkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0LmNyZWF0b3I8L2tleT4KCQk8c3RyaW5nPmNvbS5hcHBsZS5qb2J0aWNrZXQ8L3N0cmluZz4KCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuaXRlbUFycmF5PC9rZXk+CgkJPGFycmF5PgoJCQk8ZGljdD4KCQkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LlBhZ2VGb3JtYXQuUE1PcmllbnRhdGlvbjwva2V5PgoJCQkJPGludGVnZXI+MTwvaW50ZWdlcj4KCQkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5zdGF0ZUZsYWc8L2tleT4KCQkJCTxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+CgkJCTwvZGljdD4KCQk8L2FycmF5PgoJPC9kaWN0PgoJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQuUGFnZUZvcm1hdC5QTVNjYWxpbmc8L2tleT4KCTxkaWN0PgoJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5jcmVhdG9yPC9rZXk+CgkJPHN0cmluZz5jb20uYXBwbGUuam9idGlja2V0PC9zdHJpbmc+CgkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0Lml0ZW1BcnJheTwva2V5PgoJCTxhcnJheT4KCQkJPGRpY3Q+CgkJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC5QYWdlRm9ybWF0LlBNU2NhbGluZzwva2V5PgoJCQkJPHJlYWw+MTwvcmVhbD4KCQkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5zdGF0ZUZsYWc8L2tleT4KCQkJCTxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+CgkJCTwvZGljdD4KCQk8L2FycmF5PgoJPC9kaWN0PgoJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQuUGFnZUZvcm1hdC5QTVZlcnRpY2FsUmVzPC9rZXk+Cgk8ZGljdD4KCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuY3JlYXRvcjwva2V5PgoJCTxzdHJpbmc+Y29tLmFwcGxlLmpvYnRpY2tldDwvc3RyaW5nPgoJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5pdGVtQXJyYXk8L2tleT4KCQk8YXJyYXk+CgkJCTxkaWN0PgoJCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQuUGFnZUZvcm1hdC5QTVZlcnRpY2FsUmVzPC9rZXk+CgkJCQk8cmVhbD43MjwvcmVhbD4KCQkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5zdGF0ZUZsYWc8L2tleT4KCQkJCTxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+CgkJCTwvZGljdD4KCQk8L2FycmF5PgoJPC9kaWN0PgoJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQuUGFnZUZvcm1hdC5QTVZlcnRpY2FsU2NhbGluZzwva2V5PgoJPGRpY3Q+CgkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0LmNyZWF0b3I8L2tleT4KCQk8c3RyaW5nPmNvbS5hcHBsZS5qb2J0aWNrZXQ8L3N0cmluZz4KCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuaXRlbUFycmF5PC9rZXk+CgkJPGFycmF5PgoJCQk8ZGljdD4KCQkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LlBhZ2VGb3JtYXQuUE1WZXJ0aWNhbFNjYWxpbmc8L2tleT4KCQkJCTxyZWFsPjE8L3JlYWw+CgkJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuc3RhdGVGbGFnPC9rZXk+CgkJCQk8aW50ZWdlcj4wPC9pbnRlZ2VyPgoJCQk8L2RpY3Q+CgkJPC9hcnJheT4KCTwvZGljdD4KCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnN1YlRpY2tldC5wYXBlcl9pbmZvX3RpY2tldDwva2V5PgoJPGRpY3Q+CgkJPGtleT5QTVBQRFBhcGVyQ29kZU5hbWU8L2tleT4KCQk8ZGljdD4KCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0LmNyZWF0b3I8L2tleT4KCQkJPHN0cmluZz5jb20uYXBwbGUuam9idGlja2V0PC9zdHJpbmc+CgkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5pdGVtQXJyYXk8L2tleT4KCQkJPGFycmF5PgoJCQkJPGRpY3Q+CgkJCQkJPGtleT5QTVBQRFBhcGVyQ29kZU5hbWU8L2tleT4KCQkJCQk8c3RyaW5nPkE0PC9zdHJpbmc+CgkJCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0LnN0YXRlRmxhZzwva2V5PgoJCQkJCTxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+CgkJCQk8L2RpY3Q+CgkJCTwvYXJyYXk+CgkJPC9kaWN0PgoJCTxrZXk+UE1QUERUcmFuc2xhdGlvblN0cmluZ1BhcGVyTmFtZTwva2V5PgoJCTxkaWN0PgoJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuY3JlYXRvcjwva2V5PgoJCQk8c3RyaW5nPmNvbS5hcHBsZS5qb2J0aWNrZXQ8L3N0cmluZz4KCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0Lml0ZW1BcnJheTwva2V5PgoJCQk8YXJyYXk+CgkJCQk8ZGljdD4KCQkJCQk8a2V5PlBNUFBEVHJhbnNsYXRpb25TdHJpbmdQYXBlck5hbWU8L2tleT4KCQkJCQk8c3RyaW5nPkE0PC9zdHJpbmc+CgkJCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0LnN0YXRlRmxhZzwva2V5PgoJCQkJCTxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+CgkJCQk8L2RpY3Q+CgkJCTwvYXJyYXk+CgkJPC9kaWN0PgoJCTxrZXk+UE1UaW9nYVBhcGVyTmFtZTwva2V5PgoJCTxkaWN0PgoJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuY3JlYXRvcjwva2V5PgoJCQk8c3RyaW5nPmNvbS5hcHBsZS5qb2J0aWNrZXQ8L3N0cmluZz4KCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0Lml0ZW1BcnJheTwva2V5PgoJCQk8YXJyYXk+CgkJCQk8ZGljdD4KCQkJCQk8a2V5PlBNVGlvZ2FQYXBlck5hbWU8L2tleT4KCQkJCQk8c3RyaW5nPmlzby1hNDwvc3RyaW5nPgoJCQkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5zdGF0ZUZsYWc8L2tleT4KCQkJCQk8aW50ZWdlcj4wPC9pbnRlZ2VyPgoJCQkJPC9kaWN0PgoJCQk8L2FycmF5PgoJCTwvZGljdD4KCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC5QYWdlRm9ybWF0LlBNQWRqdXN0ZWRQYWdlUmVjdDwva2V5PgoJCTxkaWN0PgoJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuY3JlYXRvcjwva2V5PgoJCQk8c3RyaW5nPmNvbS5hcHBsZS5qb2J0aWNrZXQ8L3N0cmluZz4KCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0Lml0ZW1BcnJheTwva2V5PgoJCQk8YXJyYXk+CgkJCQk8ZGljdD4KCQkJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC5QYWdlRm9ybWF0LlBNQWRqdXN0ZWRQYWdlUmVjdDwva2V5PgoJCQkJCTxhcnJheT4KCQkJCQkJPGludGVnZXI+MDwvaW50ZWdlcj4KCQkJCQkJPGludGVnZXI+MDwvaW50ZWdlcj4KCQkJCQkJPHJlYWw+ODE3LjkwODU2OTMzNTkzNzU8L3JlYWw+CgkJCQkJCTxyZWFsPjU3MS4yOTQzNzM1MTIyNjgwNzwvcmVhbD4KCQkJCQk8L2FycmF5PgoJCQkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5zdGF0ZUZsYWc8L2tleT4KCQkJCQk8aW50ZWdlcj4wPC9pbnRlZ2VyPgoJCQkJPC9kaWN0PgoJCQk8L2FycmF5PgoJCTwvZGljdD4KCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC5QYWdlRm9ybWF0LlBNQWRqdXN0ZWRQYXBlclJlY3Q8L2tleT4KCQk8ZGljdD4KCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0LmNyZWF0b3I8L2tleT4KCQkJPHN0cmluZz5jb20uYXBwbGUuam9idGlja2V0PC9zdHJpbmc+CgkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5pdGVtQXJyYXk8L2tleT4KCQkJPGFycmF5PgoJCQkJPGRpY3Q+CgkJCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQuUGFnZUZvcm1hdC5QTUFkanVzdGVkUGFwZXJSZWN0PC9rZXk+CgkJCQkJPGFycmF5PgoJCQkJCQk8cmVhbD4tMTEuOTkwNjAwNTg1OTM3NTwvcmVhbD4KCQkJCQkJPHJlYWw+LTExLjk5MDU5OTYzMjI2MzE4NDwvcmVhbD4KCQkJCQkJPHJlYWw+ODI5Ljg5OTE2OTkyMTg3NTwvcmVhbD4KCQkJCQkJPHJlYWw+NTgzLjI4NDk3NDA5ODIwNTU3PC9yZWFsPgoJCQkJCTwvYXJyYXk+CgkJCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0LnN0YXRlRmxhZzwva2V5PgoJCQkJCTxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+CgkJCQk8L2RpY3Q+CgkJCTwvYXJyYXk+CgkJPC9kaWN0PgoJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LlBhcGVySW5mby5QTUN1c3RvbVBhcGVyPC9rZXk+CgkJPGRpY3Q+CgkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5jcmVhdG9yPC9rZXk+CgkJCTxzdHJpbmc+Y29tLmFwcGxlLmpvYnRpY2tldDwvc3RyaW5nPgoJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuaXRlbUFycmF5PC9rZXk+CgkJCTxhcnJheT4KCQkJCTxkaWN0PgoJCQkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LlBhcGVySW5mby5QTUN1c3RvbVBhcGVyPC9rZXk+CgkJCQkJPGZhbHNlLz4KCQkJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuc3RhdGVGbGFnPC9rZXk+CgkJCQkJPGludGVnZXI+MDwvaW50ZWdlcj4KCQkJCTwvZGljdD4KCQkJPC9hcnJheT4KCQk8L2RpY3Q+CgkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQuUGFwZXJJbmZvLlBNUGFwZXJOYW1lPC9rZXk+CgkJPGRpY3Q+CgkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5jcmVhdG9yPC9rZXk+CgkJCTxzdHJpbmc+Y29tLmFwcGxlLmpvYnRpY2tldDwvc3RyaW5nPgoJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuaXRlbUFycmF5PC9rZXk+CgkJCTxhcnJheT4KCQkJCTxkaWN0PgoJCQkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LlBhcGVySW5mby5QTVBhcGVyTmFtZTwva2V5PgoJCQkJCTxzdHJpbmc+aXNvLWE0PC9zdHJpbmc+CgkJCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0LnN0YXRlRmxhZzwva2V5PgoJCQkJCTxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+CgkJCQk8L2RpY3Q+CgkJCTwvYXJyYXk+CgkJPC9kaWN0PgoJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LlBhcGVySW5mby5QTVVuYWRqdXN0ZWRQYWdlUmVjdDwva2V5PgoJCTxkaWN0PgoJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuY3JlYXRvcjwva2V5PgoJCQk8c3RyaW5nPmNvbS5hcHBsZS5qb2J0aWNrZXQ8L3N0cmluZz4KCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0Lml0ZW1BcnJheTwva2V5PgoJCQk8YXJyYXk+CgkJCQk8ZGljdD4KCQkJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC5QYXBlckluZm8uUE1VbmFkanVzdGVkUGFnZVJlY3Q8L2tleT4KCQkJCQk8YXJyYXk+CgkJCQkJCTxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+CgkJCQkJCTxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+CgkJCQkJCTxyZWFsPjgxNy45MDg1NjkzMzU5Mzc1PC9yZWFsPgoJCQkJCQk8cmVhbD41NzEuMjk0MzczNTEyMjY4MDc8L3JlYWw+CgkJCQkJPC9hcnJheT4KCQkJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuc3RhdGVGbGFnPC9rZXk+CgkJCQkJPGludGVnZXI+MDwvaW50ZWdlcj4KCQkJCTwvZGljdD4KCQkJPC9hcnJheT4KCQk8L2RpY3Q+CgkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQuUGFwZXJJbmZvLlBNVW5hZGp1c3RlZFBhcGVyUmVjdDwva2V5PgoJCTxkaWN0PgoJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuY3JlYXRvcjwva2V5PgoJCQk8c3RyaW5nPmNvbS5hcHBsZS5qb2J0aWNrZXQ8L3N0cmluZz4KCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0Lml0ZW1BcnJheTwva2V5PgoJCQk8YXJyYXk+CgkJCQk8ZGljdD4KCQkJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC5QYXBlckluZm8uUE1VbmFkanVzdGVkUGFwZXJSZWN0PC9rZXk+CgkJCQkJPGFycmF5PgoJCQkJCQk8cmVhbD4tMTEuOTkwNjAwNTg1OTM3NTwvcmVhbD4KCQkJCQkJPHJlYWw+LTExLjk5MDU5OTYzMjI2MzE4NDwvcmVhbD4KCQkJCQkJPHJlYWw+ODI5Ljg5OTE2OTkyMTg3NTwvcmVhbD4KCQkJCQkJPHJlYWw+NTgzLjI4NDk3NDA5ODIwNTU3PC9yZWFsPgoJCQkJCTwvYXJyYXk+CgkJCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0LnN0YXRlRmxhZzwva2V5PgoJCQkJCTxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+CgkJCQk8L2RpY3Q+CgkJCTwvYXJyYXk+CgkJPC9kaWN0PgoJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LlBhcGVySW5mby5wcGQuUE1QYXBlck5hbWU8L2tleT4KCQk8ZGljdD4KCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0LmNyZWF0b3I8L2tleT4KCQkJPHN0cmluZz5jb20uYXBwbGUuam9idGlja2V0PC9zdHJpbmc+CgkJCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5pdGVtQXJyYXk8L2tleT4KCQkJPGFycmF5PgoJCQkJPGRpY3Q+CgkJCQkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQuUGFwZXJJbmZvLnBwZC5QTVBhcGVyTmFtZTwva2V5PgoJCQkJCTxzdHJpbmc+QTQ8L3N0cmluZz4KCQkJCQk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQuc3RhdGVGbGFnPC9rZXk+CgkJCQkJPGludGVnZXI+MDwvaW50ZWdlcj4KCQkJCTwvZGljdD4KCQkJPC9hcnJheT4KCQk8L2RpY3Q+CgkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0LkFQSVZlcnNpb248L2tleT4KCQk8c3RyaW5nPjAwLjIwPC9zdHJpbmc+CgkJPGtleT5jb20uYXBwbGUucHJpbnQudGlja2V0LnR5cGU8L2tleT4KCQk8c3RyaW5nPmNvbS5hcHBsZS5wcmludC5QYXBlckluZm9UaWNrZXQ8L3N0cmluZz4KCTwvZGljdD4KCTxrZXk+Y29tLmFwcGxlLnByaW50LnRpY2tldC5BUElWZXJzaW9uPC9rZXk+Cgk8c3RyaW5nPjAwLjIwPC9zdHJpbmc+Cgk8a2V5PmNvbS5hcHBsZS5wcmludC50aWNrZXQudHlwZTwva2V5PgoJPHN0cmluZz5jb20uYXBwbGUucHJpbnQuUGFnZUZvcm1hdFRpY2tldDwvc3RyaW5nPgo8L2RpY3Q+CjwvcGxpc3Q+Cg==",
  "print.print_margin_left": "0.5",
  "print.print_margin_bottom": "0.5",
  "print.print_bgcolor": false,
  "print.print_bgimages": false,
  "print.print_downloadfonts": false,
  "print.print_duplex": 1515870810,
  "print.print_evenpages": true,
  "print.print_in_color": true,
  "print.print_oddpages": true,
  "print.print_orientation": 0,
  "print.print_page_delay": 50,
  "print.print_paper_data": 0,
  "print.print_paper_size_type": 1,
  "print.print_paper_size_unit": 0,
  "print.print_resolution": 1515870810,
  "print.print_reversed": false,
  "print.print_shrink_to_fit": true,
  "print.print_to_file": false,
  "print.print_unwriteable_margin_bottom": 17,
  "print.print_unwriteable_margin_left": 17,
  "print.print_unwriteable_margin_right": 17,
  "print.print_unwriteable_margin_top": 17,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_bgcolor": false,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_bgimages": false,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_duplex": 1515870810,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_edge_bottom": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_edge_left": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_edge_right": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_edge_top": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_evenpages": true,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_footercenter": "",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_footerleft": "&PT",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_footerright": "&D",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_headercenter": "",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_headerleft": "&T",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_headerright": "&U",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_in_color": true,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_margin_bottom": "0.5",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_margin_left": "0.5",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_margin_right": "0.5",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_margin_top": "0.5",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_oddpages": true,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_orientation": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_page_delay": 50,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_paper_data": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_paper_height": " 11.69",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_paper_name": "iso-a4",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_paper_size_unit": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_paper_width": " 8.26",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_resolution": 1515870810,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_reversed": false,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_scaling": " 1.00",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_shrink_to_fit": true,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_to_file": false,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_unwriteable_margin_bottom": 17,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_unwriteable_margin_left": 17,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_unwriteable_margin_right": 17,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw.print_unwriteable_margin_top": 17,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_bgcolor": false,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_bgimages": false,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_duplex": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_edge_bottom": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_edge_left": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_edge_right": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_edge_top": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_evenpages": true,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_footercenter": "",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_footerleft": "&PT",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_footerright": "&D",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_headercenter": "",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_headerleft": "&T",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_headerright": "&U",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_in_color": false,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_margin_bottom": "0.5",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_margin_left": "0.5",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_margin_right": "0.5",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_margin_top": "0.5",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_oddpages": true,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_orientation": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_page_delay": 50,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_paper_data": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_paper_height": "11.6929133858268",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_paper_id": "iso_a4_210x297mm",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_paper_name": "iso-a4",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_paper_size_unit": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_paper_width": "8.26771653543307",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_resolution": 0,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_reversed": false,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_scaling": "1",
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_shrink_to_fit": true,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_to_file": false,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_unwriteable_margin_bottom_twips": 240,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_unwriteable_margin_left_twips": 240,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_unwriteable_margin_right_twips": 240,
  "print.printer_HP_Color_LaserJet_Pro_M252dw_(10F9DF).print_unwriteable_margin_top_twips": 240,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_bgcolor": false,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_bgimages": false,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_duplex": 0,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_edge_bottom": 0,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_edge_left": 0,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_edge_right": 0,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_edge_top": 0,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_footercenter": "",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_footerleft": "&PT",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_footerright": "&D",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_headercenter": "",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_headerleft": "&T",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_headerright": "&U",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_in_color": true,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_margin_bottom": "0.5",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_margin_left": "0.5",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_margin_right": "0.5",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_margin_top": "0.5",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_orientation": 0,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_page_delay": 50,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_paper_height": "11",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_paper_id": "na_letter",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_paper_size_unit": 0,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_paper_width": "8.5",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_resolution": 0,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_reversed": false,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_scaling": "1",
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_shrink_to_fit": true,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_to_file": true,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_unwriteable_margin_bottom": 0,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_unwriteable_margin_left": 0,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_unwriteable_margin_right": 0,
  "print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_unwriteable_margin_top": 0,
  "print.printer__.print_bgcolor": false,
  "print.printer__.print_bgimages": false,
  "print.printer__.print_duplex": 1515870810,
  "print.printer__.print_edge_bottom": 0,
  "print.printer__.print_edge_left": 0,
  "print.printer__.print_edge_right": 0,
  "print.printer__.print_edge_top": 0,
  "print.printer__.print_evenpages": true,
  "print.printer__.print_footercenter": "",
  "print.printer__.print_footerleft": "&PT",
  "print.printer__.print_footerright": "&D",
  "print.printer__.print_headercenter": "",
  "print.printer__.print_headerleft": "&T",
  "print.printer__.print_headerright": "&U",
  "print.printer__.print_in_color": true,
  "print.printer__.print_margin_bottom": "0.5",
  "print.printer__.print_margin_left": "0.5",
  "print.printer__.print_margin_right": "0.5",
  "print.printer__.print_margin_top": "0.5",
  "print.printer__.print_oddpages": true,
  "print.printer__.print_orientation": 0,
  "print.printer__.print_page_delay": 50,
  "print.printer__.print_paper_data": 0,
  "print.printer__.print_paper_height": " 11.69",
  "print.printer__.print_paper_name": "iso-a4",
  "print.printer__.print_paper_size_unit": 0,
  "print.printer__.print_paper_width": " 8.26",
  "print.printer__.print_resolution": 1515870810,
  "print.printer__.print_reversed": false,
  "print.printer__.print_scaling": " 1.00",
  "print.printer__.print_shrink_to_fit": true,
  "print.printer__.print_to_file": false,
  "print.printer__.print_unwriteable_margin_bottom": 17,
  "print.printer__.print_unwriteable_margin_left": 17,
  "print.printer__.print_unwriteable_margin_right": 17,
  "print.printer__.print_unwriteable_margin_top": 17,
  "print_printer": "HP Color LaserJet Pro M252dw (10F9DF)"
 },
 "media": {
  "currentAudioBackend": "audiounit-rust",
  "currentMaxAudioChannels": 2,
  "currentPreferredSampleRate": 48000,
  "audioOutputDevices": [
   {
    "name": "ZoomAudioDevice",
    "groupId": "zoom.us.zoomaudiodevice",
    "vendor": "",
    "type": 2,
    "state": 2,
    "preferred": 0,
    "supportedFormat": 12336,
    "defaultFormat": 4096,
    "maxChannels": 2,
    "defaultRate": 48000,
    "maxRate": 48000,
    "minRate": 48000,
    "maxLatency": 2304,
    "minLatency": 1551
   },
   {
    "name": "Internal Speakers",
    "groupId": "builtin-internal-mic|spk",
    "vendor": "Apple Inc.",
    "type": 2,
    "state": 2,
    "preferred": 15,
    "supportedFormat": 12336,
    "defaultFormat": 4096,
    "maxChannels": 2,
    "defaultRate": 48000,
    "maxRate": 96000,
    "minRate": 44100,
    "maxLatency": 4693,
    "minLatency": 612
   }
  ],
  "audioInputDevices": [
   {
    "name": "ZoomAudioDevice",
    "groupId": "zoom.us.zoomaudiodevice",
    "vendor": "",
    "type": 1,
    "state": 2,
    "preferred": 0,
    "supportedFormat": 12336,
    "defaultFormat": 4096,
    "maxChannels": 2,
    "defaultRate": 48000,
    "maxRate": 48000,
    "minRate": 48000,
    "maxLatency": 768,
    "minLatency": 15
   },
   {
    "name": "Internal Microphone",
    "groupId": "builtin-internal-mic|spk",
    "vendor": "Apple Inc.",
    "type": 1,
    "state": 2,
    "preferred": 15,
    "supportedFormat": 12336,
    "defaultFormat": 4096,
    "maxChannels": 2,
    "defaultRate": 44100,
    "maxRate": 96000,
    "minRate": 32000,
    "maxLatency": 4106,
    "minLatency": 24
   }
  ]
 },
 "accessibility": {
  "isActive": false,
  "forceDisabled": 0,
  "handlerUsed": false,
  "instantiator": ""
 },
 "startupCache": {
  "DiskCachePath": "/Users/matthews-forthdakoda/Library/Caches/Firefox/Profiles/ytlhcpqe.default/startupCache/startupCache.8.little",
  "IgnoreDiskCache": false,
  "FoundDiskCacheOnInit": false,
  "WroteToDiskCache": true
 },
 "libraryVersions": {
  "NSPR": {
   "minVersion": "4.34",
   "version": "4.34"
  },
  "NSS": {
   "minVersion": "3.79",
   "version": "3.79"
  },
  "NSSUTIL": {
   "minVersion": "3.79",
   "version": "3.79"
  },
  "NSSSSL": {
   "minVersion": "3.79",
   "version": "3.79"
  },
  "NSSSMIME": {
   "minVersion": "3.79",
   "version": "3.79"
  }
 },
 "userJS": {
  "exists": false
 },
 "intl": {
  "localeService": {
   "requested": [
    "en-GB"
   ],
   "available": [
    "en-GB",
    "en-US"
   ],
   "supported": [
    "en-GB",
    "en-US"
   ],
   "regionalPrefs": [
    "en-GB"
   ],
   "defaultLocale": "en-GB"
  },
  "osPrefs": {
   "systemLocales": [
    "en-GB"
   ],
   "regionalPrefsLocales": [
    "en-GB"
   ]
  }
 },
 "crashes": {
  "submitted": [],
  "pending": 0
 },
 "sandbox": {
  "contentSandboxLevel": 3,
  "effectiveContentSandboxLevel": 3,
  "contentWin32kLockdownState": "Win32k Lockdown disabled -- Operating system not supported"
 },
 "remoteAgent": {
  "running": false,
  "url": ""
 },
 "graphics": {
  "numTotalWindows": 1,
  "numAcceleratedWindows": 1,
  "windowLayerManagerType": "WebRender",
  "windowLayerManagerRemote": true,
  "adapterDescription": "",
  "adapterVendorID": "0x8086",
  "adapterDeviceID": "0x1912",
  "adapterRAM": 0,
  "adapterDrivers": "",
  "driverVendor": "",
  "driverVersion": "",
  "driverDate": "",
  "adapterDescription2": "",
  "adapterVendorID2": "0x1002",
  "adapterDeviceID2": "0x6819",
  "adapterRAM2": 0,
  "adapterDrivers2": "",
  "driverVendor2": "",
  "driverVersion2": "",
  "driverDate2": "",
  "targetFrameRate": 60,
  "webgl1Renderer": "ATI Technologies Inc. -- AMD Radeon R9 M390 OpenGL Engine",
  "webgl1Version": "4.1 ATI-2.11.26",
  "webgl1DriverExtensions": "GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_APPLE_client_storage GL_APPLE_container_object_shareable GL_APPLE_flush_render GL_APPLE_object_purgeable GL_APPLE_rgb_422 GL_APPLE_row_bytes GL_APPLE_texture_range GL_ATI_texture_mirror_once GL_NV_texture_barrier",
  "webgl1Extensions": "ANGLE_instanced_arrays EXT_blend_minmax EXT_color_buffer_half_float EXT_float_blend EXT_frag_depth EXT_shader_texture_lod EXT_sRGB EXT_texture_compression_rgtc EXT_texture_filter_anisotropic MOZ_debug OES_element_index_uint OES_fbo_render_mipmap OES_standard_derivatives OES_texture_float OES_texture_float_linear OES_texture_half_float OES_texture_half_float_linear OES_vertex_array_object WEBGL_color_buffer_float WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_depth_texture WEBGL_draw_buffers WEBGL_lose_context",
  "webgl1WSIInfo": "CGL\nIsWebglOutOfProcessEnabled: 1",
  "webgl2Renderer": "ATI Technologies Inc. -- AMD Radeon R9 M390 OpenGL Engine",
  "webgl2Version": "4.1 ATI-2.11.26",
  "webgl2DriverExtensions": "GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_APPLE_client_storage GL_APPLE_container_object_shareable GL_APPLE_flush_render GL_APPLE_object_purgeable GL_APPLE_rgb_422 GL_APPLE_row_bytes GL_APPLE_texture_range GL_ATI_texture_mirror_once GL_NV_texture_barrier",
  "webgl2Extensions": "EXT_color_buffer_float EXT_float_blend EXT_texture_compression_rgtc EXT_texture_filter_anisotropic MOZ_debug OES_texture_float_linear WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_lose_context",
  "webgl2WSIInfo": "CGL\nIsWebglOutOfProcessEnabled: 1",
  "info": {
   "AzureFallbackCanvasBackend": "skia",
   "AzureCanvasBackend": "skia",
   "AzureContentBackend": "skia",
   "ApzWheelInput": 1,
   "ApzDragInput": 1,
   "ApzKeyboardInput": 1,
   "ApzAutoscrollInput": 1,
   "ApzZoomingInput": 1,
   "CMSOutputProfile": "AAAM+GFwcGwCEAAAbW50clJHQiBYWVogB+YABQARAAwAIQAJYWNzcEFQUEwAAAAAQVBQTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPbWAAEAAAAA0y1hcHBsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARZGVzYwAAAVAAAABiZHNjbQAAAbQAAAHgY3BydAAAA5QAAAAjd3RwdAAAA7gAAAAUclhZWgAAA8wAAAAUZ1hZWgAAA+AAAAAUYlhZWgAAA/QAAAAUclRSQwAABAgAAAgMYWFyZwAADBQAAAAgdmNndAAADDQAAAAwbmRpbgAADGQAAAA+Y2hhZAAADKQAAAAsbW1vZAAADNAAAAAoYlRSQwAABAgAAAgMZ1RSQwAABAgAAAgMYWFiZwAADBQAAAAgYWFnZwAADBQAAAAgZGVzYwAAAAAAAAAIRGlzcGxheQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG1sdWMAAAAAAAAAJgAAAAxockhSAAAACAAAAdhrb0tSAAAACAAAAdhuYk5PAAAACAAAAdhpZAAAAAAACAAAAdhodUhVAAAACAAAAdhjc0NaAAAACAAAAdhkYURLAAAACAAAAdhubE5MAAAACAAAAdhmaUZJAAAACAAAAdhpdElUAAAACAAAAdhlc0VTAAAACAAAAdhyb1JPAAAACAAAAdhmckNBAAAACAAAAdhhcgAAAAAACAAAAdh1a1VBAAAACAAAAdhoZUlMAAAACAAAAdh6aFRXAAAACAAAAdh2aVZOAAAACAAAAdhza1NLAAAACAAAAdh6aENOAAAACAAAAdhydVJVAAAACAAAAdhlbkdCAAAACAAAAdhmckZSAAAACAAAAdhtcwAAAAAACAAAAdhoaUlOAAAACAAAAdh0aFRIAAAACAAAAdhjYUVTAAAACAAAAdhlbkFVAAAACAAAAdhlc1hMAAAACAAAAdhkZURFAAAACAAAAdhlblVTAAAACAAAAdhwdEJSAAAACAAAAdhwbFBMAAAACAAAAdhlbEdSAAAACAAAAdhzdlNFAAAACAAAAdh0clRSAAAACAAAAdhwdFBUAAAACAAAAdhqYUpQAAAACAAAAdgAaQBNAGEAY3RleHQAAAAAQ29weXJpZ2h0IEFwcGxlIEluYy4sIDIwMjIAAFhZWiAAAAAAAADzFgABAAAAARbKWFlaIAAAAAAAAIPiAAA91P///7tYWVogAAAAAAAASzsAALJeAAAKxFhZWiAAAAAAAAAnuAAAD84AAMitY3VydgAAAAAAAAQAAAAABQAKAA8AFAAZAB4AIwAoAC0AMgA2ADsAQABFAEoATwBUAFkAXgBjAGgAbQByAHcAfACBAIYAiwCQAJUAmgCfAKMAqACtALIAtwC8AMEAxgDLANAA1QDbAOAA5QDrAPAA9gD7AQEBBwENARMBGQEfASUBKwEyATgBPgFFAUwBUgFZAWABZwFuAXUBfAGDAYsBkgGaAaEBqQGxAbkBwQHJAdEB2QHhAekB8gH6AgMCDAIUAh0CJgIvAjgCQQJLAlQCXQJnAnECegKEAo4CmAKiAqwCtgLBAssC1QLgAusC9QMAAwsDFgMhAy0DOANDA08DWgNmA3IDfgOKA5YDogOuA7oDxwPTA+AD7AP5BAYEEwQgBC0EOwRIBFUEYwRxBH4EjASaBKgEtgTEBNME4QTwBP4FDQUcBSsFOgVJBVgFZwV3BYYFlgWmBbUFxQXVBeUF9gYGBhYGJwY3BkgGWQZqBnsGjAadBq8GwAbRBuMG9QcHBxkHKwc9B08HYQd0B4YHmQesB78H0gflB/gICwgfCDIIRghaCG4IggiWCKoIvgjSCOcI+wkQCSUJOglPCWQJeQmPCaQJugnPCeUJ+woRCicKPQpUCmoKgQqYCq4KxQrcCvMLCwsiCzkLUQtpC4ALmAuwC8gL4Qv5DBIMKgxDDFwMdQyODKcMwAzZDPMNDQ0mDUANWg10DY4NqQ3DDd4N+A4TDi4OSQ5kDn8Omw62DtIO7g8JDyUPQQ9eD3oPlg+zD88P7BAJECYQQxBhEH4QmxC5ENcQ9RETETERTxFtEYwRqhHJEegSBxImEkUSZBKEEqMSwxLjEwMTIxNDE2MTgxOkE8UT5RQGFCcUSRRqFIsUrRTOFPAVEhU0FVYVeBWbFb0V4BYDFiYWSRZsFo8WshbWFvoXHRdBF2UXiReuF9IX9xgbGEAYZRiKGK8Y1Rj6GSAZRRlrGZEZtxndGgQaKhpRGncanhrFGuwbFBs7G2MbihuyG9ocAhwqHFIcexyjHMwc9R0eHUcdcB2ZHcMd7B4WHkAeah6UHr4e6R8THz4faR+UH78f6iAVIEEgbCCYIMQg8CEcIUghdSGhIc4h+yInIlUigiKvIt0jCiM4I2YjlCPCI/AkHyRNJHwkqyTaJQklOCVoJZclxyX3JicmVyaHJrcm6CcYJ0kneierJ9woDSg/KHEooijUKQYpOClrKZ0p0CoCKjUqaCqbKs8rAis2K2krnSvRLAUsOSxuLKIs1y0MLUEtdi2rLeEuFi5MLoIuty7uLyQvWi+RL8cv/jA1MGwwpDDbMRIxSjGCMbox8jIqMmMymzLUMw0zRjN/M7gz8TQrNGU0njTYNRM1TTWHNcI1/TY3NnI2rjbpNyQ3YDecN9c4FDhQOIw4yDkFOUI5fzm8Ofk6Njp0OrI67zstO2s7qjvoPCc8ZTykPOM9Ij1hPaE94D4gPmA+oD7gPyE/YT+iP+JAI0BkQKZA50EpQWpBrEHuQjBCckK1QvdDOkN9Q8BEA0RHRIpEzkUSRVVFmkXeRiJGZ0arRvBHNUd7R8BIBUhLSJFI10kdSWNJqUnwSjdKfUrESwxLU0uaS+JMKkxyTLpNAk1KTZNN3E4lTm5Ot08AT0lPk0/dUCdQcVC7UQZRUFGbUeZSMVJ8UsdTE1NfU6pT9lRCVI9U21UoVXVVwlYPVlxWqVb3V0RXklfgWC9YfVjLWRpZaVm4WgdaVlqmWvVbRVuVW+VcNVyGXNZdJ114XcleGl5sXr1fD19hX7NgBWBXYKpg/GFPYaJh9WJJYpxi8GNDY5dj62RAZJRk6WU9ZZJl52Y9ZpJm6Gc9Z5Nn6Wg/aJZo7GlDaZpp8WpIap9q92tPa6dr/2xXbK9tCG1gbbluEm5rbsRvHm94b9FwK3CGcOBxOnGVcfByS3KmcwFzXXO4dBR0cHTMdSh1hXXhdj52m3b4d1Z3s3gReG54zHkqeYl553pGeqV7BHtje8J8IXyBfOF9QX2hfgF+Yn7CfyN/hH/lgEeAqIEKgWuBzYIwgpKC9INXg7qEHYSAhOOFR4Wrhg6GcobXhzuHn4gEiGmIzokziZmJ/opkisqLMIuWi/yMY4zKjTGNmI3/jmaOzo82j56QBpBukNaRP5GokhGSepLjk02TtpQglIqU9JVflcmWNJaflwqXdZfgmEyYuJkkmZCZ/JpomtWbQpuvnByciZz3nWSd0p5Anq6fHZ+Ln/qgaaDYoUehtqImopajBqN2o+akVqTHpTilqaYapoum/adup+CoUqjEqTepqaocqo+rAqt1q+msXKzQrUStuK4trqGvFq+LsACwdbDqsWCx1rJLssKzOLOutCW0nLUTtYq2AbZ5tvC3aLfguFm40blKucK6O7q1uy67p7whvJu9Fb2Pvgq+hL7/v3q/9cBwwOzBZ8Hjwl/C28NYw9TEUcTOxUvFyMZGxsPHQce/yD3IvMk6ybnKOMq3yzbLtsw1zLXNNc21zjbOts83z7jQOdC60TzRvtI/0sHTRNPG1EnUy9VO1dHWVdbY11zX4Nhk2OjZbNnx2nba+9uA3AXcit0Q3ZbeHN6i3ynfr+A24L3hROHM4lPi2+Nj4+vkc+T85YTmDeaW5x/nqegy6LzpRunQ6lvq5etw6/vshu0R7ZzuKO6070DvzPBY8OXxcvH/8ozzGfOn9DT0wvVQ9d72bfb794r4Gfio+Tj5x/pX+uf7d/wH/Jj9Kf26/kv+3P9t//9wYXJhAAAAAAADAAAAAmZmAADypwAADVkAABPQAAAKW3ZjZ3QAAAAAAAAAAQABAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAEAAG5kaW4AAAAAAAAANgAArgAAAFIAAABDwAAAsMAAACZAAAAOgAAAUAAAAFRAAAIzMwACMzMAAjMzAAAAAAAAAABzZjMyAAAAAAABDHIAAAX4///zHQAAB7oAAP1y///7nf///aQAAAPZAADAcW1tb2QAAAAAAAAGEAAArgccYa8T0bovgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
   "DisplayCount": 1,
   "Display0": "5120x2880@0Hz scales:2.000000|2.000000"
  },
  "featureLog": {
   "features": [
    {
     "name": "HW_COMPOSITING",
     "description": "Compositing",
     "status": "available",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "available"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "OPENGL_COMPOSITING",
     "description": "OpenGL Compositing",
     "status": "available",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "available"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "WEBRENDER",
     "description": "WebRender",
     "status": "available",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "available"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "WEBRENDER_QUALIFIED",
     "description": "WebRender qualified",
     "status": "available",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "available"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "WEBRENDER_COMPOSITOR",
     "description": "WebRender native compositor",
     "status": "available",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "available"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "WEBRENDER_PARTIAL",
     "description": "WebRender partial present",
     "status": "disabled",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "disabled",
       "message": "User disabled via pref"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "WEBRENDER_SHADER_CACHE",
     "description": "WebRender shader disk cache",
     "status": "disabled",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "disabled",
       "message": "Disabled by default"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "WEBRENDER_OPTIMIZED_SHADERS",
     "description": "WebRender optimized shaders",
     "status": "available",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "available"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "WEBRENDER_ANGLE",
     "description": "WebRender ANGLE",
     "status": "unavailable",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "available"
      },
      {
       "type": "env",
       "status": "unavailable",
       "message": "OS not supported"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "WEBRENDER_DCOMP_PRESENT",
     "description": "WebRender DirectComposition",
     "status": "unavailable",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "available"
      },
      {
       "type": "user",
       "status": "disabled",
       "message": "User disabled via pref"
      },
      {
       "type": "env",
       "status": "unavailable",
       "message": "Requires Windows 10 or later"
      },
      {
       "type": "runtime",
       "status": "unavailable",
       "message": "Requires ANGLE"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "WEBRENDER_SOFTWARE",
     "description": "WebRender software fallback",
     "status": "available",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "available"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "WEBGPU",
     "description": "WebGPU",
     "status": "blocked",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "disabled",
       "message": "Disabled by default"
      },
      {
       "type": "runtime",
       "status": "blocked",
       "message": "WebGPU cannot be enabled in release or beta"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "VP8_HW_DECODE",
     "description": "VP8 hardware decoding",
     "status": "available",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "available"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "VP9_HW_DECODE",
     "description": "VP9 hardware decoding",
     "status": "available",
     "log": [
      {
       "type": "default",
       "status": "available"
      }
     ]
    }
   ],
   "fallbacks": []
  },
  "crashGuards": [
   {
    "type": "glcontext",
    "prefName": "gfx.crash-guard.status.glcontext"
   }
  ]
 },
 "experimentalFeatures": [
  [
   "experimental-features-abouthome-startup-cache",
   "browser.startup.homepage.abouthome_cache.enabled",
   false
  ],
  [
   "experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default2",
   "network.cookie.sameSite.laxByDefault",
   false
  ],
  [
   "experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure2",
   "network.cookie.sameSite.noneRequiresSecure",
   false
  ],
  [
   "experimental-features-cookie-samesite-schemeful",
   "network.cookie.sameSite.schemeful",
   false
  ],
  [
   "experimental-features-css-constructable-stylesheets",
   "layout.css.constructable-stylesheets.enabled",
   true
  ],
  [
   "experimental-features-css-masonry2",
   "layout.css.grid-template-masonry-value.enabled",
   false
  ],
  [
   "experimental-features-devtools-compatibility-panel",
   "devtools.inspector.compatibility.enabled",
   true
  ],
  [
   "experimental-features-devtools-serviceworker-debugger-support",
   "devtools.debugger.features.windowless-service-workers",
   false
  ],
  [
   "experimental-features-media-jxl",
   "image.jxl.enabled",
   false
  ],
  [
   "experimental-features-ime-search",
   "browser.urlbar.keepPanelOpenDuringImeComposition",
   false
  ],
  [
   "experimental-features-web-gpu2",
   "dom.webgpu.enabled",
   false
  ],
  [
   "experimental-features-webrtc-global-mute-toggles",
   "privacy.webrtc.globalMuteToggles",
   false
  ]
 ],
 "addons": [
  {
   "name": "Add-ons Search Detection",
   "type": "extension",
   "version": "2.0.0",
   "isActive": true,
   "id": "addons-search-detection@mozilla.com"
  },
  {
   "name": "Amazon.co.uk",
   "type": "extension",
   "version": "1.9",
   "isActive": true,
   "id": "amazon@search.mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Bing",
   "type": "extension",
   "version": "1.3",
   "isActive": true,
   "id": "bing@search.mozilla.org"
  },
  {
   "name": "DuckDuckGo",
   "type": "extension",
   "version": "1.1",
   "isActive": true,
   "id": "ddg@search.mozilla.org"
  },
  {
   "name": "eBay",
   "type": "extension",
   "version": "1.3",
   "isActive": true,
   "id": "ebay@search.mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Google",
   "type": "extension",
   "version": "1.2",
   "isActive": true,
   "id": "google@search.mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Wikipedia (en)",
   "type": "extension",
   "version": "1.1",
   "isActive": true,
   "id": "wikipedia@search.mozilla.org"
  }
 ],
 "features": [
  {
   "name": "DoH Roll-Out",
   "version": "2.0.0",
   "id": "doh-rollout@mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Firefox Screenshots",
   "version": "39.0.1",
   "id": "screenshots@mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Form Autofill",
   "version": "1.0.1",
   "id": "formautofill@mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Picture-In-Picture",
   "version": "1.0.0",
   "id": "pictureinpicture@mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Web Compatibility Interventions",
   "version": "102.0.0",
   "id": "webcompat@mozilla.org"
  },
  {
   "name": "WebCompat Reporter",
   "version": "1.4.2",
   "id": "webcompat-reporter@mozilla.org"
  }
 ],
 "normandy": {
  "addonStudies": [],
  "prefRollouts": [
   {
    "slug": "bug-1680034-rollout-shirley-feature-roll-out-81-to-83-release-81-83",
    "state": "active",
    "preferences": [
     {
      "preferenceName": "media.videocontrols.picture-in-picture.video-toggle.mode",
      "value": 2,
      "previousValue": null
     },
     {
      "preferenceName": "security.remote_settings.intermediates.downloads_per_poll",
      "value": 3000,
      "previousValue": 5000
     },
     {
      "preferenceName": "browser.migrate.showBookmarksToolbarAfterMigration",
      "value": true,
      "previousValue": true
     },
     {
      "preferenceName": "pdfjs.renderInteractiveForms",
      "value": true,
      "previousValue": null
     },
     {
      "preferenceName": "extensions.formautofill.creditCards.hideui",
      "value": false,
      "previousValue": false
     },
     {
      "preferenceName": "extensions.formautofill.creditCards.available",
      "value": true,
      "previousValue": true
     },
     {
      "preferenceName": "extensions.formautofill.creditCards.enabled",
      "value": true,
      "previousValue": true
     },
     {
      "preferenceName": "security.bad_cert_domain_error.url_fix_enabled",
      "value": true,
      "previousValue": true
     }
    ],
    "enrollmentId": "3df2bbd2-0a8f-1d4c-b839-e477b57e60ee"
   },
   {
    "slug": "bug-1693420-rollout-sponsored-top-sites-rollout-release-84-100",
    "state": "active",
    "preferences": [
     {
      "preferenceName": "browser.topsites.useRemoteSetting",
      "value": true,
      "previousValue": true
     },
     {
      "preferenceName": "browser.partnerlink.useAttributionURL",
      "value": true,
      "previousValue": null
     },
     {
      "preferenceName": "browser.topsites.experiment.ebay-2020-1",
      "value": true,
      "previousValue": null
     }
    ],
    "enrollmentId": "956978de-9273-5d44-af8e-2f5309a688f7"
   },
   {
    "slug": "bug-1766618-rollout-disable-websocket-over-http2-release-91-100",
    "state": "active",
    "preferences": [
     {
      "preferenceName": "network.http.http2.websockets",
      "value": false,
      "previousValue": false
     },
     {
      "preferenceName": "network.http.spdy.websockets",
      "value": false,
      "previousValue": null
     }
    ],
    "enrollmentId": "f0906832-cc98-49cb-9262-ee057629d0d1"
   },
   {
    "slug": "rollout-increasing-normandy-skew-out-changes-from-15-m-release-73-75-bug-1616898",
    "state": "active",
    "preferences": [
     {
      "preferenceName": "app.normandy.onsync_skew_sec",
      "value": 3300,
      "previousValue": 600
     }
    ],
    "enrollmentId": "9972aa2d-4c2e-c940-bd91-9834916dc4d3"
   },
   {
    "slug": "rollout-monitor-v2-1505837",
    "state": "active",
    "preferences": [
     {
      "preferenceName": "extensions.fxmonitor.enabled",
      "value": true,
      "previousValue": null
     }
    ]
   }
  ],
  "prefStudies": [],
  "nimbusExperiments": [],
  "nimbusRollouts": []
 }

}

Ερώτηση από robert_s_myers 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από James 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Printing - garbage with Firefox, OK with Safari

I am experiencing many times that Firefox prints garbage, not what's on the screen. To get around the problem I switch to Safari. Is anyone aware of this or I am the onl… (διαβάστε περισσότερα)

I am experiencing many times that Firefox prints garbage, not what's on the screen. To get around the problem I switch to Safari.

Is anyone aware of this or I am the only one experiencing it? Is this a known bug?

One example:

https://www.amazon.com/Delta-Faucet-U6300-Handshower-Mount/dp/B0064TYA4S/ref=sr_1_5?keywords=grab+bar+shower+holder&qid=1655171785&sr=8-5

Prints little circles...

If I switch to Safari, I get on paper what I see on the screen.

Ερώτηση από Sue 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Sue 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to Customize Keyboard Shortcuts on Mac

Hello Team, Firefox does not play well with how you customize keyboard shortcuts on Mac i.e. Go to System Preferences > Keyboard > Keyboard Shortcuts. By defaul… (διαβάστε περισσότερα)

Hello Team,

Firefox does not play well with how you customize keyboard shortcuts on Mac i.e. Go to System Preferences > Keyboard > Keyboard Shortcuts.

By default - Move Cursor to Address Bar - Cmd+L Bookmark this Page - Cmd+D

I would like to switch these two shortcuts but there does not seem to be any way. Please help me out.

Thanks, Naman

Ερώτηση από Naman Bansal 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

login page no longer loads

My usbank login page doesn't load. Works fine on Chrime. https://onlinebanking.usbank.com/auth/login/?redirect=internet_banking_logon … (διαβάστε περισσότερα)

My usbank login page doesn't load. Works fine on Chrime. https://onlinebanking.usbank.com/auth/login/?redirect=internet_banking_logon

Ερώτηση από mamme001 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν