Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Timeout on localhost

Firefox is showing all the time "The connection has timed out. The server at xxx.localhost is taking too long to respond." on loading or changing pages on localhost. When… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is showing all the time "The connection has timed out. The server at xxx.localhost is taking too long to respond." on loading or changing pages on localhost. When calling the same URL everything runs smoothly using Chrome.

Environment: Firefox 111.0.1 / Ubuntu 24.04 / Apache/2.4.56

Which settings can I change in Firefox in order to solve?

Ερώτηση από jj_moz 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jj_moz 15 ώρες πριν

Missing Passwords

Hi there! I installed Firefox on a new computer, set up my sync account and don't have (or see) all my passwords. I had almost 300 passwords, now I have 60~ passwords on… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there! I installed Firefox on a new computer, set up my sync account and don't have (or see) all my passwords.

I had almost 300 passwords, now I have 60~ passwords on my new PC.

Can anyone help me?

Ερώτηση από Manoela Pi. 1 ημέρα πριν

How con I hide the video and mic controller when I in call

Every time I use Google Meet, Firefox show me a tiny orange controller over al my desktops in Fedora Linux. It is a bit annoying an distracting. Maybe could be great this… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I use Google Meet, Firefox show me a tiny orange controller over al my desktops in Fedora Linux. It is a bit annoying an distracting. Maybe could be great this icons appear in the os panel in linux.

Ερώτηση από Hanu 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Hanu 4 ημέρες πριν