Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot install java

I tried to update Java then removed all of Java now I cannot install Java in Firefox 45.0.2 do I still need Java?

Ερώτηση από bamagator62 5 έτη πριν

Απάντηση από bamagator62 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

choose java version

Hello everybody. On Linux CentOS 7.1.1503, I have Firefox 31.4.0 and Java 1.7 installed by default. I need to have Java 1.6 used by Firefox. I installed Java 1.6 rpm. As … (διαβάστε περισσότερα)

Hello everybody.

On Linux CentOS 7.1.1503, I have Firefox 31.4.0 and Java 1.7 installed by default. I need to have Java 1.6 used by Firefox.

I installed Java 1.6 rpm. As suggested here : - https://wiki.centos.org/HowTos/JavaRuntimeEnvironment (chapter Java x86_64 JRE and plugin) In - /usr/lib64/mozilla/plugins/ I created a symlink that points to - /usr/java/latest/lib/amd64/libnpjp2.so (located in JRE 1.6).

When I display "about:addons", Java 1.6 is listed, BUT, when a load a simple HTML page (see code below) aimed to display Java version _really_ used, 1.7 is displayed.

Thanks for advance for your help. Frederic.

--- HTML code ---


<title> A Simple Program </title> Java Version : <APPLET CODE="JavaVersion.class" WIDTH=250 HEIGHT=75> </APPLET>


--- JavaVersion.java ---

import java.applet.Applet; import java.awt.Graphics; public class JavaVersion extends Applet {

  public void paint(Graphics g) {
    String version = System.getProperty("java.version");
    g.drawString(version, 10, 10);
  }

}

Ερώτηση από fredjm31 4 έτη πριν

Απάντηση από fredjm31 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Latest Update made Firefox/java SLOW as molasses

Updated to Firefox 49.0.2 I go to facebook, and try loading a java game called Bingo Drive. It takes 3 to 5 mins to load the game. Tried running in safe mode.. Same resu… (διαβάστε περισσότερα)

Updated to Firefox 49.0.2 I go to facebook, and try loading a java game called Bingo Drive. It takes 3 to 5 mins to load the game. Tried running in safe mode.. Same results.. Tried refreshing, it said it had a problem with one of my tabs or something like that..

I usually run it with Adblocker plus and Video downloader helper..

If I go to facebook and load this game in MS Explorer 11, the game loads in 15 seconds.

No idea what is causing this problem of slowness.. It says all my add ons or what ever are up to date.

Ερώτηση από Mac Wildstar 4 έτη πριν

Απάντηση από Mac Wildstar 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I updated JAVA, and now every webpage that uses JAVA is very slow requiring me to either wait minutes or close the plug in container and crash. Help please!

This happened the last time I updated JAVA as well. Now, anytime I try to reach a webpage that has JAVA on it, it's very slow. The page can take minutes to load with a … (διαβάστε περισσότερα)

This happened the last time I updated JAVA as well. Now, anytime I try to reach a webpage that has JAVA on it, it's very slow. The page can take minutes to load with a warning coming up about the plug in crashing. However, without the plug in container for Firefox, I can't load the page at all. If I close the plug in container, the page crashes, but everything else works fine. Is there a work around for this?

Thanks in advance!

Ερώτηση από ImADonkey 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have no idea how to make Java work with Firefox. I have 64 bit computer Win 7.

I received notice to update Java. But when I tried, it failed- something about Java not working as a plug-in with Firefox. I'm old- I'm 73 and to me, a plug-in goes int… (διαβάστε περισσότερα)

I received notice to update Java. But when I tried, it failed- something about Java not working as a plug-in with Firefox. I'm old- I'm 73 and to me, a plug-in goes into a wall socket. I tried reading the article by Firefox about how to fix it, but it might as well be written in Chinese. Please help- I need very simple instructions starting from the very beginning: exactly what commands to use. thanks

Ερώτηση από Lynnlie 3 έτη πριν

Απάντηση από James 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

ESR 52 Updates to Wrong Version 60

Hello, Yesterday Firefox 52 ESR has updated automatically to version 60 ESR. Version 60 does not support Java. All official Portuguese government Customs and Export websi… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, Yesterday Firefox 52 ESR has updated automatically to version 60 ESR. Version 60 does not support Java.

All official Portuguese government Customs and Export websites user java based forms. All updated versions have stopped working with those websites.

If I go to the ESR webpage and try to download the 52 version, the link automatically downloads the v60.

Help is appreciated.

Best Regards

Ερώτηση από K12-Blue 2 έτη πριν

Απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot find the Firefox 52 ESR at the download site: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/

I need to downgrade after upgrading to 60 ESR so that my JAVA apps function. The above site only links to Firefox 60. Can someone provide me a link to 52 ESR? (I will nev… (διαβάστε περισσότερα)

I need to downgrade after upgrading to 60 ESR so that my JAVA apps function. The above site only links to Firefox 60. Can someone provide me a link to 52 ESR? (I will never upgrade again!)

Ερώτηση από hgill 2 έτη πριν

Απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

unable to use DSC in EPFO site. what changes should be done in mozilla options?

i am trying to use DSC in epfo site but when i tried to digitally sign a pdf file generated in site, it led me to java downloading site, what changes should i done . pl. … (διαβάστε περισσότερα)

i am trying to use DSC in epfo site but when i tried to digitally sign a pdf file generated in site, it led me to java downloading site, what changes should i done . pl. tell.

Ερώτηση από saviconsult2016 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Now warning before dropping Java?

What the hell is your problem? I run Java all day every day. Don’t you think a significant change like this should require a user acknowledgement before installing the … (διαβάστε περισσότερα)

What the hell is your problem? I run Java all day every day. Don’t you think a significant change like this should require a user acknowledgement before installing the update?

Ερώτηση από Knn00 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get Java to work with Firefox?

I had Java working with a JRE using Java SE7 or SE8. I just let Java install an update; now no valid JRE is installed to let my Java applications using Java to run. H… (διαβάστε περισσότερα)

I had Java working with a JRE using Java SE7 or SE8. I just let Java install an update; now no valid JRE is installed to let my Java applications using Java to run. How do get a version of Java that will work with the Firefox browser on Windows 10.

Ερώτηση από George Lanphear 1 έτος πριν

Απάντηση από George Lanphear 1 έτος πριν