Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Times my banking website out - has been working fine for 20 years until Firefox 63.0

Times my banking website out - has been working fine for 20 years until Firefox 63.0. Worked the day before 63.0, but not the day after - clearly something has changed i… (διαβάστε περισσότερα)

Times my banking website out - has been working fine for 20 years until Firefox 63.0. Worked the day before 63.0, but not the day after - clearly something has changed in 63.0. I have read the "What's Changed", but it is mostly double dutch to me. Please help - what do I need to change and/or how can I uninstall 63.0 ???

Ερώτηση από Andre 1 έτος πριν

Απάντηση από philipp 1 έτος πριν