Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Links from Google automatically opening in new tabs

Ever since I downloaded Firefox, I have been having an issue where when i click on a link from a search engine, it automatically opens the link in a new tab. I've looked … (διαβάστε περισσότερα)

Ever since I downloaded Firefox, I have been having an issue where when i click on a link from a search engine, it automatically opens the link in a new tab. I've looked around in the settings menu, but I couldn't find any way to alter it. The closest option would be to open link in new window, but I just want to open the link in the tab that I am currently in. I have tried going into about:config although I couldn't find any setting that successfully fixed the issue. Any help you can provide is greatly appreciated!

Thanks! - T

Ερώτηση από Tt 2 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Weird Scrolling with version 83

Good Morning Today I had to repair Firefox and after restarting, I felt a strange scrolling sensation, it was not the normal Firefox scrolling, I even thought I had opene… (διαβάστε περισσότερα)

Good Morning

Today I had to repair Firefox and after restarting, I felt a strange scrolling sensation, it was not the normal Firefox scrolling, I even thought I had openend the wrong browser...so I went check about:config , and found some values where changed as new default values:

general.smoothScroll.mouseWheel.durationMaxMS 200 general.smoothScroll.mouseWheel.durationMinMS 50

I tought it was me the problem so I installed an older version of Firefox (80.0) in order to compare, and found a normal scrolling and those values:

general.smoothScroll.mouseWheel.durationMaxMS 400 general.smoothScroll.mouseWheel.durationMinMS 200

I think this is a mistake from devs, if i wanted to have horrible scrolling, I could just use Edge instead of Firefox, could you please bring the original scrolling back to Firefox?

Thanks

Ερώτηση από Wolfy 2 έτη πριν

Απάντηση από jumpnjil 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

animated gifs

There was a method described elsewhere to disable animated gifs by changing the image.animation_mode setting. This setting appears to disable playing the animation, but t… (διαβάστε περισσότερα)

There was a method described elsewhere to disable animated gifs by changing the image.animation_mode setting.

This setting appears to disable playing the animation, but the gif data is still loaded.

Is there some way to disable loading the gif at all?

Ερώτηση από gary.curtin 2 έτη πριν

Απάντηση από gary.curtin 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Refresh Wiped my saved passwords! Help!

I need help restoring my passwords. I saw a suggestion to refresh Firefox, and so I did, thinking it wasn't more than disabling the add-ons. I didn't realize it would eli… (διαβάστε περισσότερα)

I need help restoring my passwords. I saw a suggestion to refresh Firefox, and so I did, thinking it wasn't more than disabling the add-ons. I didn't realize it would eliminate my logins and passwords. Can someone help me find them? Otherwise I'm in some trouble.

Ερώτηση από bromax.cfr 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Spell checker doesnt work

I have two issues with spell checker. 1. It doesnt appear to work on some sites i.e Reddit or even this site as I type 2. When it does work, Google, I don't appear to get… (διαβάστε περισσότερα)

I have two issues with spell checker.

1. It doesnt appear to work on some sites i.e Reddit or even this site as I type

2. When it does work, Google, I don't appear to get an option to select the recommended word

 • I am using FF Version 82.0.3
 • Spell checker is enabled
 • Language pack is installed
 • layout.spellcheckDefault is set to 1

Ερώτηση από spleecheckre 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν