Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Displays Strange Characters

It displays strange characters on pages including Yahoo mail. The attached screen shot shows a bank email, but it happens with other non-secure stuff too like general web… (διαβάστε περισσότερα)

It displays strange characters on pages including Yahoo mail. The attached screen shot shows a bank email, but it happens with other non-secure stuff too like general web pages. This has been happening with version 81.0 and the previous version. If I open the same page in Chrome, it will display the characters normally. I did see the strange characters appear in Chrome one time, but it happens in FF quite frequently.

Ερώτηση από Geeky1 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 εβδομάδες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes a few minutes after opening

Both Firefox and Chrome aren’t staying open for more than a few minutes. No matter what site I have open or however many tabs they crash. My other apps are working, my in… (διαβάστε περισσότερα)

Both Firefox and Chrome aren’t staying open for more than a few minutes. No matter what site I have open or however many tabs they crash. My other apps are working, my internet is stable as well as my hardware. I’ve already restarted the computer, uninstall and reinstalled Firefox, cleaned my temp folders, cleaned up my disk and cleared my browser history. Latest report ID: bp-1322df80-2a8e-4e2d-9212-ff0030200417

Ερώτηση από clarksimon 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Numbers are showing up as squiggles, I thought it was another lang at first, but it doesn't seem to be. If I copy and paste the squiggle i can see the number

When working on a site I noticed I'm seeing what looks like squiggly lines for the dates. The created date is - 3/31/2020 and the start date is - 4/2/2020. But for some… (διαβάστε περισσότερα)

When working on a site I noticed I'm seeing what looks like squiggly lines for the dates. The created date is - 3/31/2020 and the start date is - 4/2/2020. But for some reason its shows the way it does in the attached image. I also noticed that its not showing formatting for Portuguese. Everything seems fine in Chrome on the mac, and Firefox for Windows 10.

Ερώτηση από jjsilas 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Most web pages are now displaying squares with question marks! Installed Mac OS Catalina several days ago, but this just started yesterday. HELP!

Most web pages are now displaying squares with question marks! Installed Mac OS Catalina several days ago, but this just started yesterday. HELP! Attaching a screen shot … (διαβάστε περισσότερα)

Most web pages are now displaying squares with question marks! Installed Mac OS Catalina several days ago, but this just started yesterday. HELP! Attaching a screen shot

Ερώτηση από marci2 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I am not sure why is the Firfox only browser which do not show burmese font correcty ?

I have tried myself to create a website with some burmese font. But found a lot of burmese sites are embeded the font but still Firefox is the only one browser which cann… (διαβάστε περισσότερα)

I have tried myself to create a website with some burmese font. But found a lot of burmese sites are embeded the font but still Firefox is the only one browser which cannot show correctly. I like to know why and is there any way to solve this ? Now on mac NOTO SAN is include and we do not need to install any of burmese font but still Firefox is expection. Seems like Firefox is leaving burmese people. I mean we have other browsers like chrome and safari but Firefox used to be the one and only application for us.

Ερώτηση από mrzay 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My full web browser is showing boxes within a number rather than font.

I'm not able to see any of text or description. All i can see is small boxes & numbers inside the box. Please help me resolve this problem. If possible tell me the st… (διαβάστε περισσότερα)

I'm not able to see any of text or description. All i can see is small boxes & numbers inside the box. Please help me resolve this problem. If possible tell me the steps. Thank You..!

Ερώτηση από pranaypandit1998 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Fonts are weird.

Some of the letters are weird. the lowercase c looks like a lowercase o and the lowercase. The lowercase j looks like a capital J and the lowercase i looks like a capital… (διαβάστε περισσότερα)

Some of the letters are weird. the lowercase c looks like a lowercase o and the lowercase. The lowercase j looks like a capital J and the lowercase i looks like a capital I c = o i = I j = J

Ερώτηση από AmTurtle 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από crankygoat 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My fonts are getting displayed oversaturated only on Firefox, anyone knows how to fix this?

Hi, I'm just working on a new website, and I noticed something odd that happens only when I open the site via Firefox. On browsers like Safari and Chrome the rgb hex colo… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'm just working on a new website, and I noticed something odd that happens only when I open the site via Firefox. On browsers like Safari and Chrome the rgb hex colour looks identical as in Adobe Photoshop or Apple Pages, where I created content, but Firefox seems to oversaturate the fonts quite nasty for some reason.

I attachted you a screenshot where it should be very visible. If this is a bug, is it possible to get this fixed soon? I don't really want to put a warning on my website for Firefox users if possible.

Ερώτηση από benjamin.kepinger 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why is Firefox rendering pages with the "Last Resort" font replacing some or all text? Chrome and Safari are not having this issue.

I recently had a font management program affect the fonts on my computer in an unexpected and unwanted manner. Immediately after this happened Firefox was no longer rende… (διαβάστε περισσότερα)

I recently had a font management program affect the fonts on my computer in an unexpected and unwanted manner. Immediately after this happened Firefox was no longer rendering type correctly on a number of webpages. Some were completely compromised with "Last Resort" (i.e., rounded boxes with question marks for each character) replacing all text, and some with only certain portions affected. At the time I did not check other browsers to see if/how they were affected.

I replaced/reinstalled the Mac system fonts, and reinstalled around 90% of the additional fonts that I've collected over the years, however, Firefox was still having issues. At this point I uninstalled Firefox and pulled down a fresh copy, cleared all caches, and checked both Chrome and Safari. Firefox is still not working correctly and the other two browsers show no sign of the problem (if they ever had it all). Attached are screen shots of my My Yahoo! page in Chrome and Firefox showing the results of the issue.

I would really love to keep using Firefox, but this problem would be a deal breaker.

Cheers Randy

Ερώτηση από coloinnyc 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Fonts look weird

Hi. I have a website I'm working for as a content manager. I always used Chrome but recently I started using Mozilla and immediately noticed the difference. Fonts on a w… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. I have a website I'm working for as a content manager. I always used Chrome but recently I started using Mozilla and immediately noticed the difference. Fonts on a website look not as smooth as in Chrome. I wonder what are my options to fix this. Website link: https://primesound.org/ Screenshot with comparison attached.

Ερώτηση από luisprime 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Accented characters appear with extra accent mark: ´á ´é ´í ´ó ´ú (intermittently).

After Firefox has been open more than a few minutes, usually with at least two or three windows and/or tabs open, when I try to type accented characters (á, é, í, ó, ú Á … (διαβάστε περισσότερα)

After Firefox has been open more than a few minutes, usually with at least two or three windows and/or tabs open, when I try to type accented characters (á, é, í, ó, ú Á É Í Ó Ú) they come out with an extra accent mark preceding the accented letter (´á ´é ´í ´ó ´ú). I usually have a WebWhatsApp window open.

This doesn't happen in other browsers or other programs that take text.

At the same time, the Ctrl+F (for find) function stops working. If I close all of the windows, and attempt to reopen Firefox, I get an error that says that Firefox is still running, and do I want to close it? I say yes, and it closes. And for a short or longer while, the problems go away. Then they come back.


Using Spanish (Mexico) language and Latin American keyboard, with Español (Mexico) language pack installed.

Lenovo Flex 3 -1570 laptop, Windows 10 Home v. 1803 . Updated Firefox Quantum 66.0.5. Had Firefox "optimized" a few times by my Lenovo tech support subscription service. No effect.

Ερώτηση από bergepet 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Numbers showing in Hindi font- can't change despite reinstalling or removing profiles

Firefox restarted and then as default, all the numbers are showing up in the Hindi font. Nothing seems to be wrong or different in the profiles, or preferences, or config… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox restarted and then as default, all the numbers are showing up in the Hindi font. Nothing seems to be wrong or different in the profiles, or preferences, or config I've reinstalled it several times, deleted all support files, and still no change

Ερώτηση από reggieor 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to stop marquee?

Running <marquee> text on a page affects my sight. I stopped it using userChrome.css and userContent.css files under the ...\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profil… (διαβάστε περισσότερα)

Running <marquee> text on a page affects my sight. I stopped it using userChrome.css and userContent.css files under the ...\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7nahgl90.default\chrome folder. But after the last Firefox update, <marquee> texts run afresh. How can I disable this HTML tag? Thank you!

Ερώτηση από sergiyya 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Text on the page won't show up — empty spaces instead

Mozilla Portable. Mostly everything is fine with text on pages but Disqus comments have empty spaces instead of text. Also email subscription and push notification popups… (διαβάστε περισσότερα)

Mozilla Portable. Mostly everything is fine with text on pages but Disqus comments have empty spaces instead of text. Also email subscription and push notification popups can have the same effect. Modal window but no text. I tried the tips found in this support forum (sandbox something value 2 or 1 or 0) — didn't help. Note: in screenshot text won't show but hyperlinked text (active URL) was shown correctly (hidden by black marker) If you can help somehow I would really appreciate it!

Ερώτηση από zveroboy 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Times New Roman - everything

All websites suddenly started loading in Times New Roman font. Graphics/videos are loading improperly or not loading at all. Clearing my cache didn't help. Zoom and view … (διαβάστε περισσότερα)

All websites suddenly started loading in Times New Roman font. Graphics/videos are loading improperly or not loading at all. Clearing my cache didn't help. Zoom and view settings all seem to be right. Internet Explorer, of all things, is loading right for me.

Ερώτηση από jbird95 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

After opening a new tab, I get these strange symbols everywhere. What is going on?

I discovered that this only happens when i have "Snippets" enabled on the New Tab page. Is there a way to really get Snippets instead of this mile-long column of binary d… (διαβάστε περισσότερα)

I discovered that this only happens when i have "Snippets" enabled on the New Tab page. Is there a way to really get Snippets instead of this mile-long column of binary data?

Ερώτηση από Peavey 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Font on certain pages looking really weird

Basically, font on some certain websites(or parts of websites) looks weird. Ones I've noticed are Wikia, Disquis comments sections and Ebay listings. I've added screensho… (διαβάστε περισσότερα)

Basically, font on some certain websites(or parts of websites) looks weird. Ones I've noticed are Wikia, Disquis comments sections and Ebay listings.

I've added screenshots of the problems in action.

Wikia: https://puu.sh/AGfd8/17e252eda9.png

Disquis: https://puu.sh/AGfdK/05b0b86cb1.png

Ebay: https://puu.sh/AGff9/8680c81244.png

Any idea what is causing this?

Ερώτηση από Vodoka 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 60 breaks fonts on all sites. I went back to 59.0.2. WTF.

Firefox 60 turned fonts on all websites into boxes with questionmarks within the boxes. I went back to 59.0.2 and it's fine. Running MacBook Pro 10.11.6.

Ερώτηση από avmgraphics 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν