Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

trying to go to the source ...

I am using firefox on a debian installation base: $ firefox-esr --version Mozilla Firefox 91.13.0esr $ uname -a Linux debian 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (202… (διαβάστε περισσότερα)

I am using firefox on a debian installation base: $ firefox-esr --version Mozilla Firefox 91.13.0esr $ uname -a Linux debian 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64 GNU/Linux $ These days web pages come with all kinds of cr@p; so, at times you need to just get all the links inside the page to parse/eyeball them. What I do is grab the "page source" and/or use "Link Gopher". I have been noticing lately that they don't work anymore. Why? The problem seems to relate to javascript generated pages. When you try to see the source all you see is some javascript one liner.

Of course, firefox must have a way to show the source since it shows to you the actual page unencrypted. Which settings in about:config should you change in order to be able to "go to the source" again? lbrtchxedit: fixed some formatting issues

Ερώτηση από Albretch 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

Firefox flooding event log with connection errors at boot up

I was looking at my event log tracking down one issue when I noticed hundreds of audit failures (outbound connection blocked) in my event log. Firefox is not even runni… (διαβάστε περισσότερα)

I was looking at my event log tracking down one issue when I noticed hundreds of audit failures (outbound connection blocked) in my event log.

Firefox is not even running. I've just started my computer. It's trying to make a connection to google @ 34.107.221.82.

Fortunately something is blocking the connection attempt, but why is Firefox making hundreds of connection attempts when I haven't even opened firefox? How do I stop it?

I looked in task scheduler and couldn't see anything there. Looked at group policy, couldn't see anything there.

FF91.13.0esr

Ερώτηση από citizen1138x 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από citizen1138x 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Blank new tab when using file:/// for homepage with newtabhomepage addon

A Client recently dumped their Windows server. They ran IIS and had an Intranet website. The website has been static for years and I have set up a method for the tech per… (διαβάστε περισσότερα)

A Client recently dumped their Windows server. They ran IIS and had an Intranet website. The website has been static for years and I have set up a method for the tech person there to propagate changes without having to visit each PC, should the need arise.

The browsers were all running NewTabHomepage so that when a new tab was opened the homepage from the website was displayed. They do not want an external website as their homepage as the internal one has links to a bunch of stuff they use all day.

When the homepage in Firefox is set to open a page via file:/// rather than http:// when a new tab is opened the homepage is not loaded. A blank page is displayed.

Is there a way around this?

Ερώτηση από citizen1138x 5 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Problem launching firefox with same profile from the command line and from a java application

We are launching firefox from the command line with a specific profile. We sometimes also need to launch firefox from a java application using that exact same profile. … (διαβάστε περισσότερα)

We are launching firefox from the command line with a specific profile. We sometimes also need to launch firefox from a java application using that exact same profile. But when we do that, we get the error:

"Firefox is already running, but is not responding. To use Firefox, you must first close the existing Firefox process, restart your device, or use a different profile."

We do not get the error when launching from the java application if firefox was not previously started from the command line.

To say that again another way, - If we launch firefox from the command line two times, each time with the same profile, it works fine. - If we launch firefox from the Java application two times, each time with the same profile, it works fine. - But if we launch firefox from the command line then launch firefox from the java application, firefox won't launch due to the error above.

This is firefox 91.13.0esr 64-bit on Linux (CentOS 7).

Thank you for any help you can give.

Ερώτηση από cynthia.j.freedman 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firewall protection

I am not able to log into the Centralized Automotive Reservation System and keep getting a message that it is an insecure connection when I have been able to log in in th… (διαβάστε περισσότερα)

I am not able to log into the Centralized Automotive Reservation System and keep getting a message that it is an insecure connection when I have been able to log in in the past.

Ερώτηση από Joaquin.Pena 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Password Export is very user-unfriendly

I like to keep a copy of all my passwords, just in case. Maybe I get a new computer, or, maybe something gets corrupted or accidentally deleted, ... etc. I've been usin… (διαβάστε περισσότερα)

I like to keep a copy of all my passwords, just in case. Maybe I get a new computer, or, maybe something gets corrupted or accidentally deleted, ... etc. I've been using computers for a long time and ... Stuff Happens.

I wish Firefox made things a little more user-friendly.

When exporting passwords, the default file name is just "logins". Sure, I can rename it to something more sensible, like "Firefox Passwords 2022-09-27", but, shouldn't Firefox automatically do that for me?

The only file format options are .csv and .xml, both of which are completely useless for the average person.

Sure, I can import the .csv file into Excel, and then spend a lot of time stripping out all the unnecessary stuff, but again, shouldn't Firefox do that for me? When I export passwords Firefox warns me that the file is readable by anyone, so, why not just export something a little more sensible and usable.

A plain text file where each line just consists of

URL     Username     Password

I'm a little disappointed that there doesn't seem to be any way to submit feature requests directly to Mozilla, but hopefully someone will see this and consider it.

Ερώτηση από Jerry Attric 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I delete the sync data out of my Firefox account (but leave the account otherwise intact?)

I used Firefox Sync in order to fix a corrupted Firefox profile, and now want to delete the sync data from Mozilla's servers (as it's no longer needed). However, I would … (διαβάστε περισσότερα)

I used Firefox Sync in order to fix a corrupted Firefox profile, and now want to delete the sync data from Mozilla's servers (as it's no longer needed). However, I would like to keep my account on Firefox Accounts. What's the best way to ensure this?

Approaches I think *might* work:

- Change my registered email address, delete my account, create a new account with the original email - Reset my password (causing sync data to be deleted)

The first one seems more thorough, but perhaps a little *too* thorough. :-) But the second is only implied to work, not stated outright. Thoughts?

Ερώτηση από tim-mc 8 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to connect Firefox can’t establish a connection to the server .

Unable to connect Firefox can’t establish a connection to the server . The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments. If you a… (διαβάστε περισσότερα)

Unable to connect

Firefox can’t establish a connection to the server .

  The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
  If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection.
  If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.

Ερώτηση από surendra947247 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

space between words disappears and words flow together

When typing, the space bar appears to advance but when the next word is typed the space disappears and words flow together ! Such as: wordsflowtogether. I can then g… (διαβάστε περισσότερα)

When typing, the space bar appears to advance but when the next word is typed the space disappears and words flow together ! Such as: wordsflowtogether. I can then go back and insert the spaces but this is not a solution! The problem is occurring while commenting on yahoo page on Fox news. I believe this started after last update. Not happening in Safari.

Ερώτηση από az110344 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από az110344 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Download Firefox ESR 52.x release

Hello friends. I want to download Download Firefox ESR 52.x release version to my Windows. Could you please share link for it? Can not find it in internet

Ερώτηση από abdukadyrov.batyr 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από user104147805413306348376805769878442569366 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I don't have access to the email listed in preferences (under sync next to manage account and sign out) but when I click manage account it shows an entirely different email with no secondary email listed at all.

What happens if I click sign out if I don't have access to the email where I can click sign out of and the email in the manage email account is a different one entirely. … (διαβάστε περισσότερα)

What happens if I click sign out if I don't have access to the email where I can click sign out of and the email in the manage email account is a different one entirely. What email would I be signing out of and which email is synced with all my tabs and history? I don't want to lose access to all the saved options and sites and everything attached to my desktop browser but I don't have access to the first email listed.

Ερώτηση από zachgeller 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can't access certain websites or getting alerts because my firefox is not up to date when I have the latest version. Check for updates comes back with you have the latest version. Websites still saying this browser is not up to date

Explain to me any possible reasons why my browser is appearing to other websites to be an older unsecure version of firefox when everything on my end and mozilla website … (διαβάστε περισσότερα)

Explain to me any possible reasons why my browser is appearing to other websites to be an older unsecure version of firefox when everything on my end and mozilla website says I have the latest version. How can I access certain sites I need to use that won't let me continue because my browser is not up to date when my browser gives me no option to update and the only newer one is probably the incomplete beta test version anyway

Ερώτηση από zachgeller 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από user104147805413306348376805769878442569366 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to recover my custom containers after disabling and re-enabling the Multi-Account Containers extension?

I use the Multi-Account Containers add-on, and I had about a dozen custom containers. Earlier today, while investigating a potential browser bug, I disabled the Multi-Ac… (διαβάστε περισσότερα)

I use the Multi-Account Containers add-on, and I had about a dozen custom containers.

Earlier today, while investigating a potential browser bug, I disabled the Multi-Account Containers add-on to verify the bug is not caused by it. (It wasn't.)

Then I re-enabled the Multi-Account Containers add-on, only to find that my custom containers are gone. I was not expecting this :(

Is there a way to recover those custom containers, and related data such as rules for which sites should be opened in them?

Ερώτηση από zeratul976 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν