Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Nearly all addons stop working after restart. How to fix?

1. I'm using Firefox portable latest version. Nearly all addons stop working every time I restart Firefox. I have to manually disable and re-enable each addon to make the… (διαβάστε περισσότερα)

1. I'm using Firefox portable latest version.

Nearly all addons stop working every time I restart Firefox. I have to manually disable and re-enable each addon to make them working again.

It takes considerably long time the first time I load the first website after I restart Firefox. Also it may suddenly hang after using for a long time.

What's up? How could I fix them?


2. I would like to transfer all settings, cookies/local storage, addons (settings and files etc.) to a fresh copy of Firefox portable, to see if those issues would be fixed. What should I do? Which files do I need to backup?

Thank you.

Ερώτηση από Master 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Changing the language in private mode/tab

I use the private tab for questions or otherwise things I'm too afraid to search up or keep in my history, and it's annoying that the results aren't in english and/or oth… (διαβάστε περισσότερα)

I use the private tab for questions or otherwise things I'm too afraid to search up or keep in my history, and it's annoying that the results aren't in english and/or other websites aren't in english. I'd like to know if there is a setting/feature for this.

Thanks in advance!

Ερώτηση από RabbitsMayDance 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

Disable 2FA

I have disabled 2FA. I want to disable this. I have enable a password (strong). Firefox continues to request authentication via e-mail. Can this please be disabled? … (διαβάστε περισσότερα)

I have disabled 2FA. I want to disable this. I have enable a password (strong). Firefox continues to request authentication via e-mail. Can this please be disabled?

Ερώτηση από Daniel Garrido 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Background color and update choice!

I am disappointed with the background change with updates. The last time I updated Firefox, I had to do a system recovery to revert back. Then another person expressed … (διαβάστε περισσότερα)

I am disappointed with the background change with updates. The last time I updated Firefox, I had to do a system recovery to revert back. Then another person expressed concerns with a new version taking control over updating. Why don't you have updates that give you options to choose the background color and who decides if and when you update? I will not update Firefox under these conditions. And I don't want to spend half a day trying to change my background back to white, and especially if would have to do that with every update. Like I have to change my printing options when I do updates! I have been so happy with Firefox for the last 20 yrs. or so, until all of this. Please make this more user friendly and optional.

Ερώτηση από hotkats4 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF keeps telling me: "We can’t connect to the server at download.mozilla.org." when I try to update

FF keeps telling me: "We can’t connect to the server at download.mozilla.org." when I try to update

Ερώτηση από peter.v.centore 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

search results diplay

firefox search results have changed when i query for "news"; everyday i search for news by simply entering the word news into the browser. The results always were precede… (διαβάστε περισσότερα)

firefox search results have changed when i query for "news"; everyday i search for news by simply entering the word news into the browser. The results always were preceded by a scroll able header that had a picture relevant to article and story and the underneath was a list of news sites ( like CBC, CNN, MSNBC, etc)... now when i type in my query ( the word "news") the results displayed still list all the news sites but the header with pictures and story has disappeared - can anyone help?

Ερώτηση από jackhannem 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Browser under Remote Control

I keep getting this: URL is highlighted red/grey stripes. The robot head icon is now in the URL box and it says "Browser is under remote control (reason Dev Tools). What… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting this: URL is highlighted red/grey stripes. The robot head icon is now in the URL box and it says "Browser is under remote control (reason Dev Tools).

What is it? how do I get rid of it?

Ερώτηση από klg61 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

website login and functionality problems with firefox

Having lots of problems logging in and with functionality on websites I use a lot, when I use firefox that I do not have if I switch to chrome... like airline websites I … (διαβάστε περισσότερα)

Having lots of problems logging in and with functionality on websites I use a lot, when I use firefox that I do not have if I switch to chrome... like airline websites I go to where my login via firefox won't work, banking sites, shopping sites, sites where I have profiles.... I either can't login or sites don't function properly..... but if I switch to chrome things work fine?! like when I enter my login info on aa.com via firefox I get this page which is an error. I enter the same login info on chrome and it takes me to my aa.com account profile and access

Ερώτηση από renee626 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από profbrane 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

poshukach

good day. two days ago I was infected by poshukach probably when downloading Opera browser or a torrente file. So, whenever I initiate firefox I am redirected to poshukac… (διαβάστε περισσότερα)

good day. two days ago I was infected by poshukach probably when downloading Opera browser or a torrente file. So, whenever I initiate firefox I am redirected to poshukach browser instead. Question is: how can I get rid of poshukach? Thanks a lot

Ερώτηση από mail1133 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από raotw.sq 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 90 : focus on the adress bar instead of the central search bar in the page

Hi, When i open a new tab, i want to start my research in the central search bar of the home page, not in the adress bar. So in firefox 89, i put the parameter "browser.n… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

When i open a new tab, i want to start my research in the central search bar of the home page, not in the adress bar.

So in firefox 89, i put the parameter "browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar" to false. And it worked.

With firefox 90, it dit not work anymore.

How can i retrieve the previous behaviour ?

Thanks.

Ερώτηση από fr.viewer 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How does bookmark sync merge bookmarks and tags?

I use Firefox on two different computers. On one, I'm logged in with bookmarks syncing enabled, and on the other one, no Firefox account is added. I do bookmark and taggi… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox on two different computers. On one, I'm logged in with bookmarks syncing enabled, and on the other one, no Firefox account is added. I do bookmark and tagging on both. I wonder what will happen with the bookmarks and their tags for the same bookmarked websites after I sign-in on the other computer?

For example, on the signed-in computer mozilla.org is bookmarked with tags: Firefox, mozzila and on the other computer without account mozilla.org is bookmarked with tags: browser, application

After I enable syncing on the second computer, will I get a result of the merged synced bookmark: mozilla.org with tags firefox, mozzila, browser, application or it will get overwritten?

Ερώτηση από erdos.balazs 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από rjt69 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

deletion of my firefox account with the username [email address] is needed as i no loger have access to it at all

good day Mozilla support how are you.s today i would like you.s to delet of my Firefox account with the username [email address] is needed as i no longer have access to i… (διαβάστε περισσότερα)

good day Mozilla support how are you.s today i would like you.s to delet of my Firefox account with the username [email address] is needed as i no longer have access to it at all and cannot delete from my side as i have lost access to it your assistance and help with this would be greatly appreciated and accepted

Ερώτηση από donovangregg 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Signed out of Firefox account after app restart

Hi, have a problem. I am using a Firefox account to sync between my PC and laptop. After I close Firefox on my PC, however, it signs me out of the account and I have to s… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, have a problem. I am using a Firefox account to sync between my PC and laptop. After I close Firefox on my PC, however, it signs me out of the account and I have to sign in again when opening Firefox - happens every time I use Firefox and doesn't happen on my laptop. Suggestions? Thanks.

Ερώτηση από Adam Lukecze 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

What are the exact interactions necessary for an autoplay permission of "default (block audio)" to permit autoplayed audio?

If you don't touch the autoplay permissions for a site, Firefox seems to be attempting to use some heuristics to decide whether autoplay, such as calling ".play()" on an … (διαβάστε περισσότερα)

If you don't touch the autoplay permissions for a site, Firefox seems to be attempting to use some heuristics to decide whether autoplay, such as calling ".play()" on an Audio object in javascript, should be allowed. What are these heuristics, and where are they authoritatively documented? [https://developer.mozilla.org/en-US/d.../Autoplay_guide#autoplay_availability|MDN] has some information but nothing Firefox-specific.

Ερώτηση από thefishface+ff 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν