Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pasting in FireFox and screenshots not working - FireFox developer 88.0b2 (64bit) on Win10 Pro x64

Recently, I think it was yesterday when I updated FireFox developer to 88.0b2 (64bit) on my OS Windows 10 Pro (x64) 22H2 19042.870. Firstly I noticed "take screenshot" op… (διαβάστε περισσότερα)

Recently, I think it was yesterday when I updated FireFox developer to 88.0b2 (64bit) on my OS Windows 10 Pro (x64) 22H2 19042.870.

Firstly I noticed "take screenshot" option dissapeared from "3 dots" on the URL bar. Secondly, the "paste" (right click or CTRL + V) stopped working.

I cannot paste text neither from my Notepad or some Text Editor as usuall to some input field or textarea on some Website.

I can copy text from some input field of an Website, but cannot paste the text inside it from a Windows Explorer or whatever.

What is that wrong with FireFox stable/unstable versions?

I've had problems on "normal" FireFox, now I got them either on "developer". I really like this browser, but more and more it seems I would need to switch to some other just because.

Ερώτηση από Fritex 1 έτος πριν

Απάντηση από Fritex 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I contribute to Firefox Dictionaries?

I've been using Spanish (Mexico) dictionary for a few years as my default spell checking dictionary. However, it lacks a lot of common words and local idioms that I use e… (διαβάστε περισσότερα)

I've been using Spanish (Mexico) dictionary for a few years as my default spell checking dictionary. However, it lacks a lot of common words and local idioms that I use everyday.

How can I create a new dictionary for Spanish (Colombia), or contribute to the Mexican one? I can't find a Github repo with the project.

Ερώτηση από Santiago Sáenz 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

A functional question and request

Is it possible for Mozilla Firefox to develop a feature that can delete downloaded files directly within the browser, like Edge does? First of all, thank you for browsing… (διαβάστε περισσότερα)

Is it possible for Mozilla Firefox to develop a feature that can delete downloaded files directly within the browser, like Edge does?

First of all, thank you for browsing and answering! Whenever I download a file by mistake, I have to go to File Explorer to delete it, even though Firefox can locate the downloaded file directly, but this still wastes some time. So to save time, can Firefox also introduce an option to delete a file after right-clicking on the downloaded file, just like Edge?

(New to the Firefox community, so please don't overly accuse me if I'm wrong)

Ερώτηση από Jimmy 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

History tab Not updating

Lets say i go to mozilla.org, it takes some time for it to come in the history tab ! Why ? Please help me I'm using the latest version of firefox on PC … (διαβάστε περισσότερα)

Lets say i go to mozilla.org, it takes some time for it to come in the history tab ! Why ? Please help me I'm using the latest version of firefox on PC

Ερώτηση από Ryan the ghost 1 έτος πριν

Απάντηση από Ryan the ghost 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What's happening to input.mozilla.org

It's been almost 6 months since https://input.mozilla.org/en-US/feedback/firefoxdev/88.0/ is down for me (check attachements) So what's happening ? … (διαβάστε περισσότερα)

It's been almost 6 months since https://input.mozilla.org/en-US/feedback/firefoxdev/88.0/ is down for me (check attachements) So what's happening ?

Ερώτηση από Clement 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Developer edition on ubuntu asking to reinstall the package on every update

I downloaded firefox developer edition from: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/developer/ But almost every 5-6 days it shows a prompt saying firefox have an update, d… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded firefox developer edition from: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/developer/ But almost every 5-6 days it shows a prompt saying firefox have an update, download it from website we will help you install it. It's inefficient and time consuming to manually download and setup firefox after every update.

Ερώτηση από yashrathicricket 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

hover zoom not working

"Hover text not working on Copart site, works on same version 87 with windows 7 PC but not on my windows 10. If I switch to Edge it works fine, just not on FireFox. In … (διαβάστε περισσότερα)

"Hover text not working on Copart site, works on same version 87 with windows 7 PC but not on my windows 10. If I switch to Edge it works fine, just not on FireFox. In the copart site under an auction item I can click on the image and then the pointer will bring up a zoomed in window to the right of the image.

Ερώτηση από eric131 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Did Firefox really changed their logo (or fox will be gone in nearby future)?

Getting Started Page Check the icon in tab header and logo. It is new logo replacing the old Firefox logo. Firefox is no doubt my first preference but without fox it fee… (διαβάστε περισσότερα)

Getting Started Page Check the icon in tab header and logo. It is new logo replacing the old Firefox logo. Firefox is no doubt my first preference but without fox it feels different (fox is heart of this browser).

Ερώτηση από Akash Jadav 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Possible to pass application arguments in handlers.json?

Following the deprecation of the FTP protocol in Firefox I have, as a workaround, set Excel to open all ftp links in Firefox for me. However, ideally, I would like a cust… (διαβάστε περισσότερα)

Following the deprecation of the FTP protocol in Firefox I have, as a workaround, set Excel to open all ftp links in Firefox for me. However, ideally, I would like a custom PowerShell script to handle all ftp links for me in Firefox. But to do so you would have to pass arguments to an application (in this case PowerShell) in handlers.json file. I guess that is not possible, or am I wrong here?

Ερώτηση από loxia_01 1 έτος πριν

Απάντηση από loxia_01 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

View Page Info link is gone.

Until I updated to 88.0 64 bit, when I right clicked on a page there was a link to View Page Info right next to the View Page Source link. Now it is gone. I can get the… (διαβάστε περισσότερα)

Until I updated to 88.0 64 bit, when I right clicked on a page there was a link to View Page Info right next to the View Page Source link. Now it is gone. I can get the info page back by right clicking the padlock icon, clicking the arrow, then clicking more info but that is a real PITA. How do I get the link back on page right click. I am 100% sure that this was not done intentionally. That would be very silly and absurd to do.

Ερώτηση από PCZero 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark for Facebook Notifications - Can't Remove

So, I had to do a clean install of my OS, and after reinstalling firefox, I have a Facebook Notification bookmark I cannot remove. Can anyone advise on how to remove it? … (διαβάστε περισσότερα)

So, I had to do a clean install of my OS, and after reinstalling firefox, I have a Facebook Notification bookmark I cannot remove. Can anyone advise on how to remove it?

Ερώτηση από iam-sovereign 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Choose where to store my information

I would like to be able to choose where Sync stores my information. Because it might contain sensitive personal information, people should want to have control over where… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to be able to choose where Sync stores my information. Because it might contain sensitive personal information, people should want to have control over where exactly the data is stored. Right now it seems to be stored in some magical cloud service somewhere in the universe.

So for example, I might want to store it as a file on my GDrive, or as a digest in my Github account, or upload a file to my own server somehow.

For personal information storage, it is absolutely vital that it doesn't go to place where I don't want it to be, and a place that I have a reasonable level of control over.

So, million dollar question: how can I set this up?

Ερώτηση από thany 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

screenshot function disappeared as of firefox 88.0

Suddenly as of the last update to FireFox 88.0, the embedded screen capture function disappeared. I use it a LOT... I will have to go back to previous version of FireFox.… (διαβάστε περισσότερα)

Suddenly as of the last update to FireFox 88.0, the embedded screen capture function disappeared. I use it a LOT... I will have to go back to previous version of FireFox.

Ερώτηση από frank.du.mee 1 έτος πριν

Απάντηση από frank.du.mee 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

screen shoot

is there any one have an experience on how to restore the screen shoot menu ? the screen shoot menu frequently disappear from the list in the task bar .. I don't know why… (διαβάστε περισσότερα)

is there any one have an experience on how to restore the screen shoot menu ? the screen shoot menu frequently disappear from the list in the task bar .. I don't know why and whats wrong with this. Thanks for your help.

Regards,

Ερώτηση από ALIF HASTONO 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does change language each time it's updated

Hi, Even though I live in Czech Republic, I set up Firefox to use English. After reading some help here I had to reinstall it using different (EN) installer. That's a bit… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Even though I live in Czech Republic, I set up Firefox to use English. After reading some help here I had to reinstall it using different (EN) installer. That's a bit odd but OK, it worked them.

But when Firefox installed an update, it was again in CZ. :/

Thanks for fixing that.

Ερώτηση από me216 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

screenshot missing since WIN 10 20H2 update yesterday

screenshot option is missing since WIN 10 20H2 update yesterday Tried toggling true/false screenshot settings in about:config with close & reopen firefox inbetween … (διαβάστε περισσότερα)

screenshot option is missing since WIN 10 20H2 update yesterday

Tried toggling true/false screenshot settings in about:config with close & reopen firefox inbetween

Ερώτηση από crmjhn 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bug or feature?

I found out that menu with image items appeared not only on selected images but on web site's background image. I believe that in previous version of Firefox this menu d… (διαβάστε περισσότερα)

I found out that menu with image items appeared not only on selected images but on web site's background image. I believe that in previous version of Firefox this menu did not appeared on background images. Moreover I saved a web page and opened it. Link to this background image could find on style.css file only. I checked list of files for saved web page and these images are not exist. Therefore if this web site will be shutdown I would not be able to open saved page properly. It is interested that when I click on saved web page items of this menu appeared. When I select background image to try to open in next Tab I get a message that this file is not exists off-line. Yes, file is not exists but but Firefox saved link to background image not an image itself.

Ερώτηση από UriF 1 έτος πριν

Απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"de1 lunrac" Malwares - how to remove?

Hi all, I've been having this issue for a few days now, I've tried to uninstall, re-scan, reboot my pc and reinstall Firefox but they still PERSIST!! Every time I open f… (διαβάστε περισσότερα)

Hi all,

I've been having this issue for a few days now, I've tried to uninstall, re-scan, reboot my pc and reinstall Firefox but they still PERSIST!! Every time I open firefox for the first time after turning on my pc, Avast pops up with the malware warnings. I've used Avast, Malwarebytes and AdwCleaner but nothing seems to be working. I've disabled and uninstalled the ad-ons as well.

I'm not sure how else to remove the malwares because it seems to be running from "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe".

Please help.

Ερώτηση από sarah.official.sakura 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν