Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Changing the setting where delete button take you back a page

How do I change, or is there a way to stop the browser from going back a page when i press delete too many times on a box or I haven't managed to click where I thought I … (διαβάστε περισσότερα)

How do I change, or is there a way to stop the browser from going back a page when i press delete too many times on a box or I haven't managed to click where I thought I had?

Ερώτηση από Vw 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can watch videos yet I can't comment, favorite, save for later, access account, etc. on YouTube

I have spent hours, literally, trying to fix this issue by following firefox community help guides yet nothing I've found has solved the problem. I can fully utilize yout… (διαβάστε περισσότερα)

I have spent hours, literally, trying to fix this issue by following firefox community help guides yet nothing I've found has solved the problem. I can fully utilize youtube, with similar addons installed , on google chrome and microsoft edge without any problems yet firefox will allow only videos to be watched on youtube - nothing more. When I try to comment it says: Returned error , when click on the (save) button; nothing happens, when i click on my account icon a blank window opens with a circle spinning in the center endlessly - - the extent of functions is limited to, watching videos . I've manually installed Adobe flash, I've tried disabling the polymer function, I've tried the safe mode with my firewall disabled (I made sure that the microsoft firewall did not enable when I disabled Kaspersky), I went into about:config and did all the adjustments... there is quite a number of other things I did over the course of three hours. In the picture I have one picture showing my firewall/addons disabled with firefox in safemode while in the other picture the firewall/addons are enabled. System Information

Ερώτηση από omegainitiate 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jahinson2002 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

All Pinned And Open Tabs Lost ☹

I got an error on one of my open or pinned tabs (do not recall which it was). I do not recall what the error was and did not screenshot it because I was sure that closin… (διαβάστε περισσότερα)

I got an error on one of my open or pinned tabs (do not recall which it was). I do not recall what the error was and did not screenshot it because I was sure that closing Firefox and restarting it would fix the issue. I did just that, closed Firefox and reopened it to find that ALL of my pinned and open tabs were GONE. This also happens if another instance of Firefox is opened and I close my main one first by accident and then close the other Firefox instance - ALL TABS LOST.

This is what I have done: • I started to restore the pinned tabs as I could remember what they were but I was not able to remember the open tabs that were not pinned • I searched for lost tabs on the web and on the Mozilla support site but was not able to find any useful help - most of it seems outdated or no long compatible with my version of Firefox. • I looked for the sessionrestore files on my local PC but could not find them - this must have changed in some version of Firefox between version 42 and version 82 that I have. • I looked in the AddOn store to find something that would help restore and prevent this issue - but found nothing. A very old post, from 2012, indicated one that did this but it is no longer available. • All of the Options in Firefox to restore previous session, reopen previous tabs and all that were blank.

This is VERY frustrating in that it results in lots of down time to recreate what was open and is equivalent to working on a document for days or weeks only to find out that the Microsoft file got corrupt or did not save properly.

I am using Firefox version 82.0.2 (64-bit).

Two questions: 1/ Is there any way I can get the pinned and open tabs back from the previous session? 2/ What can I do to avoid this issue EVER happening again.

Thanks!!!!

Ερώτηση από BBBB1290 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will forget setting to open PDF files with Foxit Reader

I use Firefox 82.0.2 (64-Bit) on Windows 10 and Foxit Reader 10.0.1.35811 for reading PDF files. In the FF settings I set the handling of PDF documents to "Open with Foxi… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox 82.0.2 (64-Bit) on Windows 10 and Foxit Reader 10.0.1.35811 for reading PDF files. In the FF settings I set the handling of PDF documents to "Open with Foxit Reader 10.0". Once I have done that and click on a PDF file I will be asked what to do with the PDF and I confirm again to open it with Foxit.

That usually works for the moment but FF will always forget this setting again. I have configured FF to use Foxit at least five times over the last days days. But the next day FF will just download the PDF file again and do nothing with it (not even ask me what to do with it).

Any help is much appreciated.

Ερώτηση από surfguard 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Keep getting "firefox can't update to the latest version" almost every day

I didn't used to receive this,but I keep getting the Keep getting "firefox can't update to the latest version" message on a pretty regular basis. I have downloaded and in… (διαβάστε περισσότερα)

I didn't used to receive this,but I keep getting the Keep getting "firefox can't update to the latest version" message on a pretty regular basis. I have downloaded and installed the latest copy a few times, but then I still get this message.I haven't tried uninstalling the browser in control panel, but I thought I'd check this first. Current version: 82.0.2 This is happening on my work machine (Microsoft Surface) running Windows 10.

Thank you Mike

Ερώτηση από indianamichael1 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

the cookie "fakedomain.com" is safe or not

once i clear my data on the browser and restart the browser there is a cookie "fakedomain.com", i don't no weather this cookie is it safe or not can you confirm that and… (διαβάστε περισσότερα)

once i clear my data on the browser and restart the browser there is a cookie "fakedomain.com", i don't no weather this cookie is it safe or not can you confirm that and i attached the image of that cookie

Ερώτηση από pavithran9676 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Balázs Meskó 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Amazon allowed to change my password in Firefox?

On four occasions during the past three months, Amazon has refused my log in to their site, stating that I've not used the correct password. When this occurs, I look at … (διαβάστε περισσότερα)

On four occasions during the past three months, Amazon has refused my log in to their site, stating that I've not used the correct password. When this occurs, I look at my 'password box' and can see that the number of characters (the black dots) are of a far greater number than the number of characters in my current password by more than 200. When I go to 'Security' in Firefox to view my password, it has indeed changed to a random selection of 200 plus characters. When I erase these characters and retype my original password, Amazon will accept the change and I can log in.

My question: Although I don't expect anyone to know why Amazon is doing this, I'm baffled as to how Firefox can be manipulated by Amazon so as to change my password.

Has anyone experienced this and is there any advice? I'm hopeful that an actual Amazon tech will have a response to this as well as the community.

Thank you,

Placerville

Ερώτηση από Placerville 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox opens previous tabs on startup even though this setting is turned off

Whenever I open Firefox it opens a new tab for a brief moment then closes it and opens my previous tabs from my last session. I have this setting unchecked in the setting… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I open Firefox it opens a new tab for a brief moment then closes it and opens my previous tabs from my last session. I have this setting unchecked in the settings. I think that it is crashing and trying to restore my pages because of that, but there are no crash reports when I visit about:crash. I am running the latest version of Firefox and windows 10.

Ερώτηση από Luke Shuttleworth 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Gmail will not load in Firefox. Started a few weeks ago

Since about a week or so ago late October or early November 2020, Gmail will not load in Firefox. I began having this problem about a week ago. Sometime in October or ea… (διαβάστε περισσότερα)

Since about a week or so ago late October or early November 2020, Gmail will not load in Firefox.

I began having this problem about a week ago. Sometime in October or early November of 2020. Gmail will not load in Firefox. Clearing cookies and all cache, works one time. Then it starts all over. Resting also works, just once. This is a giant PITA. I have to reset or clear the cache every time I use Firefox or Gmail won't load. It works fine on all other browsers. If I want to use Firefox for Gmail, I have to reset it or clear it every time I start Firefox. I have to go back to Chrome to use my Gmail.

Bob

Ερώτηση από chirpus57 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από rcraincrow 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

New Print Menu MISSING "Simplify Page" Option??

I am now seeing the new Firefox print screen when I try to print something from a webpage, but there is something critical missing from that screen. What happened to the… (διαβάστε περισσότερα)

I am now seeing the new Firefox print screen when I try to print something from a webpage, but there is something critical missing from that screen. What happened to the "Simplify Page" option?? That, to me, was an incredibly valuable option within Firefox, given that I have to do a lot of printing from websites. Is that option now hidden somewhere in the new print screen, or has it been removed? For me, given what I do, that option is something of a deal-breaker. If Firefox has removed it, I may have to begin using a different browser.

Ερώτηση από apatbcp 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cvancant 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Sync - data lost - strategy to restore data wanted

I have used sync for long on several devices and different operating systems (Win 7, Win 10, IOS) in parallel. Most interesting and useful is for me synchronisation of th… (διαβάστε περισσότερα)

I have used sync for long on several devices and different operating systems (Win 7, Win 10, IOS) in parallel. Most interesting and useful is for me synchronisation of the toolbars with Bookmarks. It worked fine up to today. Today I opened Firefox and found my bookmarks as they were about two years ago. Oops... so I tried to synchronize but failed. No changes were applied to my bookmarks. I assume, my bookmarks are also being stored on several other devices I used for Firefox. However the newest sinchronization on the mozilla server does not contain the accurate valuable data. How can I manage to save sync data from a destinct device to the sync server and determine that as the current data set to be valid for synchronization with all my other devices? In other words: set the direction for synchronization. I did not find this option on my current (82.0.3 (64-Bit)) installation. Could anybody help me? Thanks Juergen

Ερώτηση από Hanofahrer 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Kris 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

my youtube account doesn't sign me into my account correctly anymore since the "picture in picture" button was upgrade recently from blue to white

FireFox broke my youtube (utube) account when you updated the picture in picture (p.i.p.) from the BLUE p.i.p. button that came out from the right side of the utube vids.… (διαβάστε περισσότερα)

FireFox broke my youtube (utube) account when you updated the picture in picture (p.i.p.) from the BLUE p.i.p. button that came out from the right side of the utube vids.

 • NOW with the new upgraded "white" p.i.p. button, I login to utube and the loaded utube page don't log me into my account, I have to keep reloading the page 10 times or more just to get my subscription list to load on the left side, but my notification bell in the top right hand corner won't load the new videos and it reads "SIGN IN" even though I'm signed in, and the channels I subscribe to NOW HAS a subscribe button even though I'm subscribed already!!! CRAZY!!!
 • Why does it not log me into all the features on the page?

And why won't it detect I'm ALREADY logged in and load all my normal features?

   • IS FIREFOX AWARE OF THIS PROBLEM AND GOING TO FIX IT or do I need to use another browser forever to view utube?

Any Ideas??? Thanks my friends!!! Much Love!

Ερώτηση από Methos 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My favourite flash game no longer works on latest version of Firefox - but does work on an older version

Upon the last update (v.83), my favourite Flash golf game "World Golf Tour" ceased to work. The makers of the game have already taken steps to move to a different platfor… (διαβάστε περισσότερα)

Upon the last update (v.83), my favourite Flash golf game "World Golf Tour" ceased to work.

The makers of the game have already taken steps to move to a different platform on January 1st ... but the existing Flash version still works perfectly ... until YOU came along!

Your so-called "update" made it impossible to even load World Golf Tour's menu screen - I heard the music, but the graphics were frozen.

I'm no Sherlock - but this problem only occurred when Firefox updated.

It took me ages to downgrade back to v.82.3 - but WGT loaded perfectly when I did it.

Proving that it's YOUR fault! So don't give me this "most problems are caused by other peoples' software" stock answer crap.

I WILL upgrade to the latest version of Firefox on January 1st, not one second before.

Is there any way I can turn off the "Download Firefox Update Reminder" until then?

It's really annoying.

Ερώτηση από paulstubbs251 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

poblem in opening websit dramacool.so

i am not able to open the website dramacool.so, till now it was opening and was working well but suddenly it's not getting open and its showing the page of secure connect… (διαβάστε περισσότερα)

i am not able to open the website dramacool.so, till now it was opening and was working well but suddenly it's not getting open and its showing the page of secure connection failed. can you please fix this problem.

Ερώτηση από bakshi.r32 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Picture-In-Picture button no longer launching, just pauses video on Youtube.

I literally happen right after Adobe popped up say Supports is ending. I unpopped out my video to read it because it popped up. I went back to play the video and go PIP m… (διαβάστε περισσότερα)

I literally happen right after Adobe popped up say Supports is ending. I unpopped out my video to read it because it popped up. I went back to play the video and go PIP mode and nothing. I click the button overly and pauses the video.

Ερώτηση από mrbunnylamakins 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does not open File Manager anymore

Goodday everyone, firefox automatically open my file manager, if am ask to select a file from my filesystem(Local). e.g pdfs, images. But this new version(82.0.2 (64-bit)… (διαβάστε περισσότερα)

Goodday everyone,

firefox automatically open my file manager, if am ask to select a file from my filesystem(Local). e.g pdfs, images.

But this new version(82.0.2 (64-bit)). i tried sending a file to somene, but firefox cannot open file manager dialog for file selection.

Example. if i click 'browse' button below, so as to select an image file from my computer, No file selection dialog shows up.

Ερώτηση από zedonbiz 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Restore a previous session

I HAVE SYSTEM RESTORE ON MY FIREFOX. When I purposely restarted my computer, for an unknown reason, a session came up but my previous session did not automatically resto… (διαβάστε περισσότερα)

I HAVE SYSTEM RESTORE ON MY FIREFOX. When I purposely restarted my computer, for an unknown reason, a session came up but my previous session did not automatically restore as usually it does. I did something in that window and was thinking about something else and deleted it, ie: the session. OH S _ _ _! Just lost my restore previous session opportunity..... I opened another session (and restore previous session was grayed - not available) and have not closed my session nor re-started since. Is there any other way to go back and recover my lost session windows and tabs? .... not from the previous session that I accidentally closed, but from the session before that? Thanks in advance. George

Ερώτηση από bentleycars 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν