Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

problem : Firefox always start from zero, empty

Hello, I don't find any solution on the web When i restart my computer, Firefox is totally "empty" (= "from zero") : no passwords, no cookies, no nothing... Maybe someone… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I don't find any solution on the web When i restart my computer, Firefox is totally "empty" (= "from zero") : no passwords, no cookies, no nothing... Maybe someone knows what to do ? thx a lot ! :)

Ερώτηση από FT 8 ώρες πριν

Userid prompt - cannot delete suggestions

So, I accidentally clicked a link that takes me to a site I have never logged into. Firefox prompts me with 3 userids. One is more or less a throwaway, but two are for si… (διαβάστε περισσότερα)

So, I accidentally clicked a link that takes me to a site I have never logged into. Firefox prompts me with 3 userids. One is more or less a throwaway, but two are for sites I want to be secure.

I have disabled the form history in options. I have selected each item and tried either delete or shift-delete. None of these options work.

The site continues to present me with 3 userid options.

I hope this is not a major security threat since I am the only user on this computer and the site is one I have never visited, but it worries me nonetheless that I cannot remove the Firefox suggestions.

Ερώτηση από RemySecor 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από RemySecor 2 ημέρες πριν

Screenshot without cookie info

I'm taking screenshots of several pages on a website, but the cookie info menu shows up on all of them, even though it is not visible on the web page when I take the scre… (διαβάστε περισσότερα)

I'm taking screenshots of several pages on a website, but the cookie info menu shows up on all of them, even though it is not visible on the web page when I take the screenshot. Anyone know a way to work around this?

Ερώτηση από lisa.bradshaw 5 ημέρες πριν

Test Question Only - DISREGARD

Is this fixed? Bug 1672326 Opened 2020-10-21 03:46 EDT Updated 2020-11-03 03:59 EST Edit question page is not functional except to edit the text … (διαβάστε περισσότερα)

Is this fixed?

Bug 1672326 Opened 2020-10-21 03:46 EDT Updated 2020-11-03 03:59 EST Edit question page is not functional except to edit the text

Ερώτηση από AliceWyman 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 6 ημέρες πριν