Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

firefox showing playing media next to windows volume meter

just yesterday i noticed that when i had any audio playing in firefox, the title shows up next to the volume meter when adjusting my computer's volume with keyboard keys.… (διαβάστε περισσότερα)

just yesterday i noticed that when i had any audio playing in firefox, the title shows up next to the volume meter when adjusting my computer's volume with keyboard keys. spotify used to do this when i used to use it and it was a pain to disable it. how do i disable it in firefox

Ερώτηση από muskratwaltz 3 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox Browser crashes

The browser crashes about every two or three days. I have enabled all four boxes in preferences (Priv & Sec settings) but the crash reporter does not appear. Is there… (διαβάστε περισσότερα)

The browser crashes about every two or three days. I have enabled all four boxes in preferences (Priv & Sec settings) but the crash reporter does not appear. Is there anywhere in the Fedora Linux system where I can get some info about why this keep happening?

Ερώτηση από scm999 3 εβδομάδες πριν

Απάντηση από scm999 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Turn off the control media playback via harware media keys

Can I turn off the "control media playback via hardware media keys on a keyboard or headset or virtual media control interface" function? (Firefox 81.0, Windows 10) … (διαβάστε περισσότερα)

Can I turn off the "control media playback via hardware media keys on a keyboard or headset or virtual media control interface" function? (Firefox 81.0, Windows 10)

Ερώτηση από Hey Google 3 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 3 μήνες πριν

Firefox takes over 30 seconds to load a tab that I've already opened and seen before

Firefox takes over 30 seconds to load a tab that I've already opened and seen before. I mean tabs that have already displayed some content, I switch to a tab, then go ba… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox takes over 30 seconds to load a tab that I've already opened and seen before.

I mean tabs that have already displayed some content, I switch to a tab, then go back to the tab I was previously on, and it takes over 30 seconds to load, sometimes over 3 minutes. This is making firefox unusable.

And because it doesn't happen all the time, it's not very reproducible for me, but it happens often. Is there a way to fix this?

Ερώτηση από desbest 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από desbest 6 ημέρες πριν

hello I have a question about cookies and cache

Hello all I have a site that I log into to manage different things and everytime I go the help section it asks me to relogin. I contacted the support for this site and t… (διαβάστε περισσότερα)

Hello all I have a site that I log into to manage different things and everytime I go the help section it asks me to relogin. I contacted the support for this site and they say it is a problem of cookies or cache. However, even after I have wiped the cookies and delete the navigation history, I cannot log in.

Is there a magic way to clean cache and cookies, thank you

Kimbert

ps when joiningdata

found this "safeMode": false,

  "supportURL": "https://support.mozilla.org/1/firefox/81.0/Linux/en-US/",
  "numTotalWindows": 1,
  "numRemoteWindows": 1,
  "remoteAutoStart": true,
  "autoStartStatus": 1,
  "policiesStatus": 0,
  "keyLocationServiceGoogleFound": true,
  "keySafebrowsingGoogleFound": true,
  "keyMozillaFound": false 

??? what is this 'remote'!!!

Ερώτηση από Kimbert 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Kimbert 1 εβδομάδα πριν

Download settings keep reverting to default

I have the download setting to "Always ask you where to save files". Unfortunately, Firefox keeps changing the setting back to the default. I understand that, unfortun… (διαβάστε περισσότερα)

I have the download setting to "Always ask you where to save files". Unfortunately, Firefox keeps changing the setting back to the default. I understand that, unfortunately, whenever Firefox does an update it changes all my settings back to the defaults (but that's a different issue).

I have 'Firefox updates' set to only install when I okay the install. Unfortunately something is changing even when I have not run an update.

Why might my download settings be reverting back to the default setting?

Ερώτηση από llbresee 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 εβδομάδα πριν

BLOCKING FILE SYSTEM ACCESS -- DANGEROUS ALLOWANCE -- IDEAS & SUGGESTIONS

Hello to all, I was searching on Google how to block file:///C:/ or file:///D:/ because this is dangerous to allow!!! Shocking! And this is still not fixed after years… (διαβάστε περισσότερα)

Hello to all,

I was searching on Google how to block file:///C:/ or file:///D:/ because this is dangerous to allow!!! Shocking! And this is still not fixed after years of developments... Why? To keep this allowed makes it too easy for hackers, especially with multiple screens and a shadow/background screens available which can be running in the background, not seen, when hackers do that.. Kind of the way TeamViewer allows help to be provided remotely. Kind of screen sharing. Oh well...

Maybe need lots of complaints from you all to get this changed?..


Try yourselves to use file://C:/ with 2 // and file:///C:/ with 3 // and both are allowing access to the whole file system and any data file. BONKERS??? But why to use 3 /// if 2 // still works? Insider's job or programming conflict? Why would Firefox programmers allow that? I do not understand...

I tried to use selective website blocker, but for file:/// that addon says that the page is not supported... Maybe another type of addon could be developed for this to be blocked and secured once and for all, but not sure if Firefox would allow such an access or such a blocking. May cause issues with Downloads and accessing download folder from within Firefox. HOWEVER, they could block any system or file access from the ADDRESS BAR and SEARCH BAR and then do a work-around solution by developing a special warning 'dialog message' each time when any user (owner or remote user) tries to access forlder to see or use any file. That would be a lot like a guest account requiring password to access special folder or file, or wants to perform an action usually not allowed for a guest user. Password is required for that each time, or at leats a visual confirmation. That would help, I hope...

Would need to re-educate users after this! TOO DANGEROUS TO KEEP THIS IN SUCH A WAY AS IT IS NOW!!!!

DOES FIREFOX TEAM UNDERSTAND THIS? Maybe they forgot about this, maybe they did not figure out how to solve this, or maybe someone from an inside is helping hackers to have a very easy access? Not sure, but this "open doors to all system and data files for anyone" is shocking!


What about business or government people? What about online bullying and harrassment? What about privacy about which Firefox writes so much? Need more complaints to make this a serious issue. So, everyone, please write your own comments or complaints to Firefox and Chrome directly and maybe they will listen. This may take more work than we think, but my ideas may help. What about your ideas? Express them below and maybe they will help as well.


You all can ask them for this to be blocked or solved, so ask. Maybe my ideas will help to get this moving. Write your own to them as well. And Microsoft may need to get involved as well because Firefox, and from what I read, Chrome allows this too... Other browsers may be doing that as well...!!!!!! There are loads of various browsers available!!!! I read something about Windows Policies, but I do not understand what that is...


(( !!! )) If any of you will try any system changes in an attempt to try solving this issue, make sure you are okay to risk with crashed system requiring reinstall or recovery to be used, and then, write down all the changes you do in detail before carrying any further and applying them because that may ruin the system without a way to recover it.

Thank you in advance.

Ερώτηση από XERRAX 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

FTP link wants to open in other app

Hi! I found a strange thing today. I wanted to open an ftp link and firefox asked me in which app I wanted to open it. Of course I wanted to open it in Firefox, but the o… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! I found a strange thing today. I wanted to open an ftp link and firefox asked me in which app I wanted to open it. Of course I wanted to open it in Firefox, but the only app on list was Internet Explorer. So, I added Firefox to the list, but I couldn't open the link with it, because when I marked Firefox and tried to click "open", nothing happend and the box still appeared. So, I ended up using IE. I'm using Firefox Nightly (81.0a1 atm of encountering this).

Ερώτηση από Qbsoon 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

MozCrashReason: MOZ_CRASH(Can't allocate mozilla::ReentrantMonitor)

How to avoid crash "Can't allocate mozilla::ReentrantMonitor"? crash report bp-9de1f6f3-d544-4c43-8556-0c7ab0201123 firefox 81.0.1 (32 bit) windows 10

Ερώτηση από vanbruaenedeceuninck 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 εβδομάδα πριν

No casting option on Firefox yet!

Its 2020 man! Why are we (Mozilla community) still missing content casting feature just like Google Chrome and other browsers. Even the new Microsoft Edge Chromium have t… (διαβάστε περισσότερα)

Its 2020 man!

Why are we (Mozilla community) still missing content casting feature just like Google Chrome and other browsers. Even the new Microsoft Edge Chromium have that feature. I usually stream a lot of content and this feature, for me, is indispensable.

Furthermore, I am not asking for any workaround or extensions. There should be a native casting feature on Mozilla Firefox too just like other browsers.

Regards, VIVEK

Ερώτηση από Vivek Rao Anand 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Seburo 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

Minimize and Restore Icons Missing

I am trying to minimize Firefox, but the minimize icon in the upper right-hand corner is missing. I am still able to close Firefox using the 'X' in the upper right corne… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to minimize Firefox, but the minimize icon in the upper right-hand corner is missing. I am still able to close Firefox using the 'X' in the upper right corner of the window, but I am unable to minimize or restore. All other applications still have these icons available.

Ερώτηση από sabo11236 1 μήνα πριν

Απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

Inconsistent HTTPS

I have a website with SSL. When I open it by simply www.sitename, FF automatically uses https and extends this to all sub-pages. When I open sub-pages directly, i.e. www.… (διαβάστε περισσότερα)

I have a website with SSL. When I open it by simply www.sitename, FF automatically uses https and extends this to all sub-pages. When I open sub-pages directly, i.e. www.sitename/pagename, FF uses http and shows the insecure icon. If I open sub-pages with https://sitename/pagename, FF shows them as secure. Chrome and Edge automatically use https for sub-pages opened directly by www.sitename/pagename. Why is FF inconsistent in this way?

Ερώτηση από davidm1 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από davidm1 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

How do I get system menu to appear on top bar?

When I right click on the top bar of Chrome or any other window, I get a menu with items: Minimize, Maximize, Move, Resize, Always on top, Always on visible workspace, Mo… (διαβάστε περισσότερα)

When I right click on the top bar of Chrome or any other window, I get a menu with items: Minimize, Maximize, Move, Resize, Always on top, Always on visible workspace, Move to monitor left, Close.

When I right click on the top bar of Firefox, I get a menu with items: Pin to overflow menu (grayed out), Remove from toolbar (greyed out), Menu bar, Bookmarks toolbar, Customize...

How do I get the system menu to appear also on Firefox, instead of this Firefox menu nonsense?

Ερώτηση από Jenneth 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από Jenneth 1 εβδομάδα πριν

Open Link In New Tab - PDF Files

Hi, PDF File handling has recently changed - For the worse for me and it's become really frustrating. When I right click a PDF file link and select "open link in new tab"… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, PDF File handling has recently changed - For the worse for me and it's become really frustrating.

When I right click a PDF file link and select "open link in new tab", why does Firefox then ask me how I want to treat the file? I just asked it to open the file in a new tab, so it should be obvious what I want to do - asking again is illogical.

Not only that, before the file handling dialog box, it opens a new tab next to the tab I'm in and then closes it when the dialog box appears - When I select the unnecessary "open in Firefox" (I just asked it to open in a new tab), it now creates a new tab at the END of my tabs and steals focus.

I also get the file handling dialog box when I ask to "save link as", when logically I should just get the save location dialog box.

How do I get the old behaviour back?

Thanks folks

Ερώτηση από clive15 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από clive15 1 εβδομάδα πριν

Firefox stopping Evernote Web Clipper from working

When trying to use Evernote web clipper add on the browser setting stop it from working. I cant tell from the error message which w=setting is causing the problem. The Lo… (διαβάστε περισσότερα)

When trying to use Evernote web clipper add on the browser setting stop it from working. I cant tell from the error message which w=setting is causing the problem. The Log records the following: Evernote Web Clipper 7.13.1.1-fdf32c3 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0 Clipper core: 1.5.0-98592b5 Locale: en-US 3527416 experiments status: {

"SaveButtonPos_CLIPPER-1768": null,
"ClipTypeOrder_CLIPPER-1992": null

}

2020\11\19 18:47:01 LOG: ------ Button clicked ------- 2020\11\19 18:47:01 WRN: Unable to run in system tab https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox?as=u&utm_source=inproduct

Any help would be greatly appreciated, thanks D.

Ερώτηση από dglenunga 1 εβδομάδα πριν

Disable or erase "Recently Bookmarked"

I want to erase or preferably disable the "Recently Bookmarked" functionality when you go to the bookmarks part of the library. How do I do this? I don't see anything in … (διαβάστε περισσότερα)

I want to erase or preferably disable the "Recently Bookmarked" functionality when you go to the bookmarks part of the library. How do I do this? I don't see anything in the Support, despite doing searches using several different search terms. It is a strange thing to have without being able to erase it or disable it, especially since bookmarks saved during "private window" searches show up there.

Ερώτηση από bpghayward 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από bwalthers 1 εβδομάδα πριν

Ctrl+F

Hi, I updated Mozilla Firefox to version 81.0 (64 bit) three days ago. I noticed that the functionality of search in the page (Ctrl+F) doesn't work properly. For example,… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I updated Mozilla Firefox to version 81.0 (64 bit) three days ago. I noticed that the functionality of search in the page (Ctrl+F) doesn't work properly. For example, I try to search a word, using the search bar, and the browser doesn't find anything. Mozilla doesn't highlight anything. Why? However, after I close the browser and open it again, the function of search works. I refreshed Mozilla twice and reinstalled, but the problem persists. Can you help me? Thanks.

Ερώτηση από Andrea 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 εβδομάδα πριν

Old email account deleted to avoid scammers

I had a Firefox account under my old email address but I had been scammed, so I changed my email address and deleted the old one, without updating my sync first , so I lo… (διαβάστε περισσότερα)

I had a Firefox account under my old email address but I had been scammed, so I changed my email address and deleted the old one, without updating my sync first , so I lost all of my old bookmarks, and information from my old account.When I tried to recover the information you sent a conformation email to my old account , but it was returned to you so my account was locked. what can I do to recover the lost information?

Ερώτηση από ghua5150 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από Kiki 1 εβδομάδα πριν