Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

logging in to my account

I have 3 emails and it wont allow me to log in to my main one because it doesent recognise my password They have emailed a number to the email that works but i find it d… (διαβάστε περισσότερα)

I have 3 emails and it wont allow me to log in to my main one because it doesent recognise my password

They have emailed a number to the email that works but i find it difficult to get back to enable me to put the number in

Ερώτηση από majoyce 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 10 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

drag and drop attachments in outlook email-feature no longer works

My firefox browser just updated on both of my computers, with this new current update I can NO longer drag and drop attachments(Images) in outlook email that I have with … (διαβάστε περισσότερα)

My firefox browser just updated on both of my computers, with this new current update I can NO longer drag and drop attachments(Images) in outlook email that I have with the company I work for. This feature saves me so so much time since I am in graphics and photography and my emails usually have a lot of attachments. So, why did you take this feature away, I use it ALL the time...please let me know what is going on here or if there is a way around this, I can still load attachments by selecting the paperclip option, but it adds 4 to 5 steps...I love the drag and drop option, can you help me because I really like firefox and want to stay with this browser. thank you, Mark

Ερώτηση από chickinelliart 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από rlane8511 9 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox browser auto updates

My Firefox 78 browser is supposed to auto update when a new version comes out. I need Firefox 98 in order to use FreshBooks but for some reason the browser is not updati… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox 78 browser is supposed to auto update when a new version comes out. I need Firefox 98 in order to use FreshBooks but for some reason the browser is not updating. So how can I fix the auto update?

Ερώτηση από dontibbs 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από James 9 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

can't get to hmnow.com; all I get is white screen

When I try to log on to hmnow.com, all I get is a white screen. I worked with Hallmark support, but they couldn't figure it out even though I have a paid subscription wit… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to log on to hmnow.com, all I get is a white screen. I worked with Hallmark support, but they couldn't figure it out even though I have a paid subscription with them. I've rebooted my Mac and it says I have the latest Firefox version installed. This has gone on for weeks. I've had no problem with any other website.

Ερώτηση από cd.kje 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

lost my passwords by doing a REFRESH

I did a refresh yesterday and lost my passwords. I have another computer where the passwords are functioning and I have the "old file" but I don't know how to use it. I c… (διαβάστε περισσότερα)

I did a refresh yesterday and lost my passwords. I have another computer where the passwords are functioning and I have the "old file" but I don't know how to use it. I clicked on the old file, but just came up with another file called EP7i0nok. It doesn't do anything but it just opens up and it doesn't have anything to restore data.

Ερώτηση από kby1952 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark dropdown submenus won't open

Version: 78.15.0esr (64-bit) The bookmark dropdown submenus won't open any more. I can click Bookmarks>next random menu>next menu and it won't show the bookmarks. T… (διαβάστε περισσότερα)

Version: 78.15.0esr (64-bit)

The bookmark dropdown submenus won't open any more. I can click Bookmarks>next random menu>next menu and it won't show the bookmarks. To be clear, I am going to a folder bookmark and then a sub-folder bookmark which won't show what is inside this sub-folder.

Any idea why this is happening?

TIA

Ερώτηση από drewwilliamson86 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

browser security

My bank is telling me that my browser is not secure. I check my account daily and this is the first time I have received this notification. What must I do to renew secu… (διαβάστε περισσότερα)

My bank is telling me that my browser is not secure. I check my account daily and this is the first time I have received this notification. What must I do to renew security?

Ερώτηση από bjm786 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 7 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Amazon history view list

In Amazon.co.uk, when I tried to remove items for view option, the option is not working. I tried with Safari and it works?? so is it a bug with firefox or amazon, but th… (διαβάστε περισσότερα)

In Amazon.co.uk, when I tried to remove items for view option, the option is not working. I tried with Safari and it works?? so is it a bug with firefox or amazon, but then again why aill it work with other browser....

Ερώτηση από verifab 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 7 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Pocket Recommendations

On start-up the Firefox browser shows a list of articles/topics that is referred to as Pockets. I clicked on one from Orion Magazine this morning and after the article w… (διαβάστε περισσότερα)

On start-up the Firefox browser shows a list of articles/topics that is referred to as Pockets. I clicked on one from Orion Magazine this morning and after the article was up for about 30 seconds a graphic appeared that showed a large metal looking sphere and was suppose to augment the article. This graphic completely locked up my computer. I am running an ancient iMac, mid-2007, and it took bringing down my wi-fi network and a little frustration to get my computer unfrozen. Please take down this article.

Ερώτηση από Dallas-OR 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 6 μήνες πριν

sycning two firefox accounts

Hi I accidently unistalled firefox on my macbook pro, I had to re install. I had to sign back inot fire fox by creating a new account under robinpegden@icloud,com. I al… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

I accidently unistalled firefox on my macbook pro, I had to re install. I had to sign back inot fire fox by creating a new account under robinpegden@icloud,com.

I already had a firefox under this user name. Can you link my old account so I can transfer all book marks saved etc? thank you.

My email address is above

Ερώτηση από robinpegden 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

How do I stop Firefox from adding “HTTP” or “HTTPS” to a URL address?

I need to access an essential security device that has an address similar to my modem, with numbers and periods only. But Firefox consistently adds either "HTTP" or "HTT… (διαβάστε περισσότερα)

I need to access an essential security device that has an address similar to my modem, with numbers and periods only. But Firefox consistently adds either "HTTP" or "HTTPS" to the address, so Firefox says, “Unable to connect.” I am able to access my modem page without Firefox adding anything to the address. The instructions I found (at Support.mozilla.org/en-US/kb/https-only-prefs) say to disable or insert exceptions in the “HTTPS only" option on the “Privacy and Security” section of Firefox Preferences. However, there is NO "HTTPS only" selection in my Preferences (Version 78.150esr). The other suggestion, to “Click the Lock icon in the address bar,” will not work because there is no Lock icon in the address bar with this address. I have "Use the address bar for search. . ." unchecked in the "Search" section of Firefox Preferences. I also tried unchecking “Provide search suggestions,” disabling all of my Firefox extensions, and using “non-private browsing” mode. Safari browser will not connect to this URL either. Help!

Ερώτηση από katb1 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν