Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

logging in to my account

I have 3 emails and it wont allow me to log in to my main one because it doesent recognise my password They have emailed a number to the email that works but i find it … (διαβάστε περισσότερα)

I have 3 emails and it wont allow me to log in to my main one because it doesent recognise my password

They have emailed a number to the email that works but i find it difficult to get back to enable me to put the number in

Ερώτηση από majoyce 12 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 12 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

drag and drop attachments in outlook email-feature no longer works

My firefox browser just updated on both of my computers, with this new current update I can NO longer drag and drop attachments(Images) in outlook email that I have with … (διαβάστε περισσότερα)

My firefox browser just updated on both of my computers, with this new current update I can NO longer drag and drop attachments(Images) in outlook email that I have with the company I work for. This feature saves me so so much time since I am in graphics and photography and my emails usually have a lot of attachments. So, why did you take this feature away, I use it ALL the time...please let me know what is going on here or if there is a way around this, I can still load attachments by selecting the paperclip option, but it adds 4 to 5 steps...I love the drag and drop option, can you help me because I really like firefox and want to stay with this browser. thank you, Mark

Ερώτηση από chickinelliart 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από rlane8511 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Crashes ("hangs") at Save Dialogue

It doesn't crash every time, but when it does, if I restart and try to save image/video/etc. again, it will usually keep crashing a string of times before it finally allo… (διαβάστε περισσότερα)

It doesn't crash every time, but when it does, if I restart and try to save image/video/etc. again, it will usually keep crashing a string of times before it finally allows me to download without going "Not Responding" and at which point I have to force quit.

I've tried browsing other solutions but nothing seems to work or be applicable. I'm running Firefox 78.15.0esr (64-bit) on an El Capitan 2010 iMac.

Thanks for your help!

Ερώτηση από sdrake088 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από sdrake088 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox browser auto updates

My Firefox 78 browser is supposed to auto update when a new version comes out. I need Firefox 98 in order to use FreshBooks but for some reason the browser is not updati… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox 78 browser is supposed to auto update when a new version comes out. I need Firefox 98 in order to use FreshBooks but for some reason the browser is not updating. So how can I fix the auto update?

Ερώτηση από dontibbs 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από James 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

accessing gmail accounts

All routes to access gmail accounts on Macbook air do not connect. If I type "gmail.com" as URL the bar reverts to "about:blank." If I open google and click on "gmail" o… (διαβάστε περισσότερα)

All routes to access gmail accounts on Macbook air do not connect. If I type "gmail.com" as URL the bar reverts to "about:blank." If I open google and click on "gmail" or try to access through the apps grid the "G" icon flicks but I'm not taken to account. I can still access the base account through phone or chrome so the issue seems to be through this browser.

Ερώτηση από bgrdnr 11 μήνες πριν

Απάντηση από Dropa 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can't get to hmnow.com; all I get is white screen

When I try to log on to hmnow.com, all I get is a white screen. I worked with Hallmark support, but they couldn't figure it out even though I have a paid subscription wit… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to log on to hmnow.com, all I get is a white screen. I worked with Hallmark support, but they couldn't figure it out even though I have a paid subscription with them. I've rebooted my Mac and it says I have the latest Firefox version installed. This has gone on for weeks. I've had no problem with any other website.

Ερώτηση από cd.kje 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 10 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

lost my passwords by doing a REFRESH

I did a refresh yesterday and lost my passwords. I have another computer where the passwords are functioning and I have the "old file" but I don't know how to use it. I c… (διαβάστε περισσότερα)

I did a refresh yesterday and lost my passwords. I have another computer where the passwords are functioning and I have the "old file" but I don't know how to use it. I clicked on the old file, but just came up with another file called EP7i0nok. It doesn't do anything but it just opens up and it doesn't have anything to restore data.

Ερώτηση από kby1952 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 10 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Links not opening

Hi All, I'm using an iMac with OS X El Capitan 10.11.6. I am using Firefox 78.15. When I click on links, nothing happens. I have to right click and select "open link … (διαβάστε περισσότερα)

Hi All,

I'm using an iMac with OS X El Capitan 10.11.6. I am using Firefox 78.15. When I click on links, nothing happens. I have to right click and select "open link in new tab." I suspected it might be an out-of-date Add-On. So, I disabled all add-ons and restarted Firefox. It had no effect.

This problem is getting annoying Any assistance is greatly appreciated.

Ερώτηση από wfergus42 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από wfergus42 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark dropdown submenus won't open

Version: 78.15.0esr (64-bit) The bookmark dropdown submenus won't open any more. I can click Bookmarks>next random menu>next menu and it won't show the bookmarks. … (διαβάστε περισσότερα)

Version: 78.15.0esr (64-bit)

The bookmark dropdown submenus won't open any more. I can click Bookmarks>next random menu>next menu and it won't show the bookmarks. To be clear, I am going to a folder bookmark and then a sub-folder bookmark which won't show what is inside this sub-folder.

Any idea why this is happening?

TIA

Ερώτηση από drewwilliamson86 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

browser security

My bank is telling me that my browser is not secure. I check my account daily and this is the first time I have received this notification. What must I do to renew secu… (διαβάστε περισσότερα)

My bank is telling me that my browser is not secure. I check my account daily and this is the first time I have received this notification. What must I do to renew security?

Ερώτηση από bjm786 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Amazon history view list

In Amazon.co.uk, when I tried to remove items for view option, the option is not working. I tried with Safari and it works?? so is it a bug with firefox or amazon, but th… (διαβάστε περισσότερα)

In Amazon.co.uk, when I tried to remove items for view option, the option is not working. I tried with Safari and it works?? so is it a bug with firefox or amazon, but then again why aill it work with other browser....

Ερώτηση από verifab 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 8 μήνες πριν