Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Links not opening

Hi All, I'm using an iMac with OS X El Capitan 10.11.6. I am using Firefox 78.15. When I click on links, nothing happens. I have to right click and select "open link … (διαβάστε περισσότερα)

Hi All,

I'm using an iMac with OS X El Capitan 10.11.6. I am using Firefox 78.15. When I click on links, nothing happens. I have to right click and select "open link in new tab." I suspected it might be an out-of-date Add-On. So, I disabled all add-ons and restarted Firefox. It had no effect.

This problem is getting annoying Any assistance is greatly appreciated.

Ερώτηση από wfergus42 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από wfergus42 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I need javascript to access/print Ticketmaster concert tickets, Firefox drop-down menu doesn't show options choice.

I need javascript to access/print Ticketmaster concert tickets, Firefox drop-down menu doesn't show options choice. How do I obtain the options choice within the Firefox … (διαβάστε περισσότερα)

I need javascript to access/print Ticketmaster concert tickets, Firefox drop-down menu doesn't show options choice. How do I obtain the options choice within the Firefox menu?

Ερώτηση από cv-007 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not remembering login info.

HI. Firefox seems to be logging me out of all my sites when I turn off my desktop. In some cases, it won't even let me access certain login screens. I've already followed… (διαβάστε περισσότερα)

HI. Firefox seems to be logging me out of all my sites when I turn off my desktop. In some cases, it won't even let me access certain login screens. I've already followed instructions about resetting cookie/login/search history settings, etc, but it doesn't seem to fix the problem. Any ideas/advice?

Ερώτηση από bluesimian 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

clicking Messenger on Facebook webpage goes to a blank page. Can not see any of my messages

For the past several weeks when I click on Messenger from the Facebook web page I get a blank page with the Facebook header. Same if I click the little shortcut button (b… (διαβάστε περισσότερα)

For the past several weeks when I click on Messenger from the Facebook web page I get a blank page with the Facebook header. Same if I click the little shortcut button (brings up a blank box). I've cleared all cookies and cache but no change. I do not have this problem with Safari so I believe it is a Firefox issue and not a Facebook issue.

Ερώτηση από hikeadq 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από mlcamilli 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

missing web page images

I have images in a photo gallery site. All of a sudden several months ago many images on every page failed to show, while a few others do show - but my main "collection" … (διαβάστε περισσότερα)

I have images in a photo gallery site. All of a sudden several months ago many images on every page failed to show, while a few others do show - but my main "collection" page does show every image it has in it. The web site tries to tell me the problem is one of my settings, but this problem started on an old Mac with old browser versions, BUT, this week I bought a new Mac with the top OS, and downloaded all new browser versions - - and the problem still happens exactly like before. And now I'm trying to find someone who knows what they are talking about!!! Using a Mac Studio / with Ventura 13.4

Ερώτηση από PwF 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FireFox ESR

Two questions regarding FireFox ESR for legacy macOS: Is there any plan to make Yelp compatible with FireFox ESR? It hasn't worked correctly for a couple of years… Wit… (διαβάστε περισσότερα)

Two questions regarding FireFox ESR for legacy macOS:


Is there any plan to make Yelp compatible with FireFox ESR? It hasn't worked correctly for a couple of years…

With the conversion from Intel to Apple Silicone macs, any idea how much longer will FireFox ESR support the Intel platform?

Ερώτηση από NewsView 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Lockwise

I didn't even realize you discontinued this security product. So it is synced across all my devices, and I want it GONE. I have old software on a Mac and it is embedded i… (διαβάστε περισσότερα)

I didn't even realize you discontinued this security product. So it is synced across all my devices, and I want it GONE. I have old software on a Mac and it is embedded in my Firefox browser version 78.15.0esr (64-bit) I synced a phone and iPad. I updated to a new mac and then discovered Lockwise has been discontinued. Yes I was using it since '21 without knowing it was no longer supported.

I want it gone from everywhere. I manually screen-shot EVERY SINGLE PASSWORD, because I could see no way to export them all. I think that a password manager who has been discontinued for any reason really has an obligation to loudly inform users. Seems like a horrid security risk not to.

Bottom line: How do I delete all the data across the devices I so lovingly added the Mozilla family to? I'm really hoping it's not by going to each one and selecting REMOVE. PLEASE and thank you.

Ερώτηση από alphabyts 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF Profile that was never used got modified/populated. How?

I had installed FF version 78 ESR in a newly formatted SSD back in 2020. At that time, two profiles were created automatically under the Profiles folder: xxxxxxx.defau… (διαβάστε περισσότερα)

I had installed FF version 78 ESR in a newly formatted SSD back in 2020. At that time, two profiles were created automatically under the Profiles folder: xxxxxxx.default, and xxxxxxx.default-esr. The first profile, the one without the "esr" suffix was never used - I don't even know how to switch into it.

The non-esr profile folder had always contained only 6 files totaling about 70 KB. The contents never changed - until a few days ago.

A few days ago I noticed the non-esr profile folder was modified. It now contains 28 files totaling 125 MB. 26 of the 28 files were modified on the same day (May 23rd), at 2 different time points. That folder and contents haven't changed since then.

I continue to use FF using the esr profile without apparent problems, but I would really like to know how/why the non-esr profile got modified suddenly. Any ideas, anybody?

Ερώτηση από Stone 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Wordpress Login Redirect Hangs

Hi, I cannot use wordpress.com. When I click on "log in" it hangs at the redirect and I only get a blank screen. (Hangs here:) https://wordpress.com/log-in?redirect_to=… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I cannot use wordpress.com. When I click on "log in" it hangs at the redirect and I only get a blank screen.

(Hangs here:) https://wordpress.com/log-in?redirect_to=https%3A%2F%2Fwordpress.com%2F

I've disabled all extensions, cleared cookies and restarted, nothing seems to work. Any help would be much appreciated.

Thanks!

Ερώτηση από gojohnny2019 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox update

Our bank has notified us that we need to update our browser. We have a Mac (21.5-inch, Late 2009) with OSX Yosemite version 10.10.5. We are currently using Firefox 78.15… (διαβάστε περισσότερα)

Our bank has notified us that we need to update our browser. We have a Mac (21.5-inch, Late 2009) with OSX Yosemite version 10.10.5. We are currently using Firefox 78.15.0 and it is up to date. Is there another version of Firefox that we can install that would be compatible with our older Mac and would allow us to access our bank? If so, how do we go about updating it. Thank you

Ερώτηση από bhg47 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από James 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I am triying to get my Chase online banking and my Firefox is outdated. I have a Mac OSx mountain Lion version

I am trying to get my Chase online banking and my Firefox is outdated. I have a Max OSx Mountain lion version. How can I get this to work?

Ερώτηση από sptierney28 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από James 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

EXPORT LOGINS NOT AN OPTION ON MY VERSION OF FIREFOX

I am running 78.15.0esr on my macbook pro and when I go to Password manager and pull down the menu under the 3 dots I do not have the option of EXPORT LOGINS... (SEE ATT… (διαβάστε περισσότερα)

I am running 78.15.0esr on my macbook pro and when I go to Password manager and pull down the menu under the 3 dots I do not have the option of EXPORT LOGINS... (SEE ATTACHED IMAGE) How can I export my login for 1Password since I do not have the option to do so. I can see my passwords and individually see my passwords but cannot export. Since I have 588 passwords I need to be able to create a cvs file.

Ερώτηση από JUNGLEGOSSIP 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Scrolling Speed too Fast when dragging Bookmarks up or down Bookmark Sidebar

I'm organizing my bookmarks in the Sidebar and have lots of folders and dividers to keep things organized into categories etc. When grabbing a bookmark at the bottom of t… (διαβάστε περισσότερα)

I'm organizing my bookmarks in the Sidebar and have lots of folders and dividers to keep things organized into categories etc. When grabbing a bookmark at the bottom of the list, I start to drag it to the top to get it to a folder in the middle but as soon as I get close to the top the scroll starts and accelerates to a high speed immediately and I scroll all the way to the top. I want to know if there's a way to slow down either the top speed or the acceleration of the scroll, because at this point I cannot finesse it enough to get to where I want.

Thanks, Roger

Ερώτηση από RogerN04 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I use my computer to teach classes. One college used Canvas, but Canvas says my Firefox is not adaptable to Canvas... many things I cannot open.

My computer says it is up to date, so why can I not open Canvas items.

Ερώτηση από joanbenson 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν