Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can't seperate bookmarks for two different accounts

Recently I bought a new PC, installed Firefox on it, logged in with my account and synced all of my bookmarks and add-ons, etc My wife is now working on my old PC, there… (διαβάστε περισσότερα)

Recently I bought a new PC, installed Firefox on it, logged in with my account and synced all of my bookmarks and add-ons, etc My wife is now working on my old PC, therefore I removed all old programs and installed just the basic stuff she always uses. She's also created her own account after installing the latest version of Firefox. I didn't rename the computer, only her Windows useraccount. Also created a new profile, that doesn't help either because bookmarks keep getting synced between two different accounts each on a different PC and I don't seem to get it right. Looked at the different devices that should sync under each account, that seems to be OK. But everytime I make a change in the bookmarks on one of the PC's with it's own account the other one also gets changed under that different account. Can someone help me by taking it step by step, so I can understand what it is I am doing wrong?

Ερώτηση από CeeJeeGee 2 έτη πριν

Απάντηση από CeeJeeGee 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I do keyboard shortcut, "Text encoding options", then "Unicode". I have it on toolbars

How can I do keyboard shortcut, "Text encoding options", then "Unicode". I have it on toolbars. Like on screnshot, I pint mouse, then I need to select Unicode, which is b… (διαβάστε περισσότερα)

How can I do keyboard shortcut, "Text encoding options", then "Unicode". I have it on toolbars. Like on screnshot, I pint mouse, then I need to select Unicode, which is bothering. I am opening many many pages, which are always different than unicode.

Ερώτηση από newbusinessvisions 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Videos won't play in Facebook

I recently upgraded my Windows 7 laptop to Windows 10. Now in Facebook, videos won't play. I am using the latest Firefox and Flash player. The picture for the video shows… (διαβάστε περισσότερα)

I recently upgraded my Windows 7 laptop to Windows 10. Now in Facebook, videos won't play. I am using the latest Firefox and Flash player. The picture for the video shows up, but when I press play, it turns to a blur and won't play. I restarted Firefox in safe mode and the videos play normally, so it is an add-on causing the issue. I have disable each add-on, but can't seem to find the culprit. Maybe iI am not fully disabling them?

This raises another question...do I still need Flash Player at all? Do browsers now have other ways to play the videos?

Thanks in advance

Ερώτηση από sdodell 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Web pages not loading completely

When I visit some musical instrument reatilers web pages (Guitar Center, Music 123, Musicians Friend, etc) the pages do not load completely. I end up with several portion… (διαβάστε περισσότερα)

When I visit some musical instrument reatilers web pages (Guitar Center, Music 123, Musicians Friend, etc) the pages do not load completely. I end up with several portions of the page displaying a spinner.gif that says "Loading." Can some tell me what I need to get the pages to load completely? Thanks

Ερώτηση από edwinehackett 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Sync problems

I have account, where i have passwords/logins, bookmarks, etc. Some days ago i as usual reinstalled my Windows, installed Firefox, and tried to Sync. Sync was done, i pre… (διαβάστε περισσότερα)

I have account, where i have passwords/logins, bookmarks, etc. Some days ago i as usual reinstalled my Windows, installed Firefox, and tried to Sync. Sync was done, i pressed Sync on Account button, and nothing happens. Then i tried to see my pass/logins there: about:logins , but there is empty. And my bookmarks doesn't show.

How can a get back my logins, passwords, bookmarks, plugins?

Ερώτηση από Senya 2 έτη πριν

Απάντηση από Senya 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Where is Firefox.exe located on WIndows 10?

I'd like to add Firefox to Adobe Dreamweaver for site design viewing. When searching Windows for Firefox.exe I don't see it in Program Files or Program Files (x86). Firef… (διαβάστε περισσότερα)

I'd like to add Firefox to Adobe Dreamweaver for site design viewing. When searching Windows for Firefox.exe I don't see it in Program Files or Program Files (x86). Firefox is installed and used daily. Can someone tell me where it's located in Windows 10?

Ερώτηση από justin.desilva 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

delete all saved passwords in password manager with one click

hey guys, there doesn't seem to be an option for this. is there? if there is, I can't find it. see attached image for what I'm doing now. as it stands now, I have to … (διαβάστε περισσότερα)

hey guys,

there doesn't seem to be an option for this. is there? if there is, I can't find it. see attached image for what I'm doing now. as it stands now, I have to manually push the DELETE button one time for every entry that is in that window for saved passwords. there has to be a better way to do this to get rid of all of them! can you guys help me with this?

Ερώτηση από Adam 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Restarting Firefox drops my settings

Everytime I restart Firefox, all my setting are lost and I must re-login. So I login, have to re-sync, click on view to add back my toolbar for bookmarks, and access pref… (διαβάστε περισσότερα)

Everytime I restart Firefox, all my setting are lost and I must re-login. So I login, have to re-sync, click on view to add back my toolbar for bookmarks, and access preferences to reset download files destinations. I would like to restart Firefox and retain all these setting.

Please help. Thanks!

Ερώτηση από westparklanes 1 έτος πριν

Απάντηση από Wesley Branton 1 έτος πριν