Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Rapport is not visible in firefox 5, how do I resolve this?

I change to firefox 5 this morning, it made me aware that google toolbar was not compatible but did not mention Trusteer Rapport. It was not working so I 'repaired' it, a… (διαβάστε περισσότερα)

I change to firefox 5 this morning, it made me aware that google toolbar was not compatible but did not mention Trusteer Rapport. It was not working so I 'repaired' it, although it seems to be working it put up an error message about a mail package and asked me to connect to google or any website. The error then disappeared, and rapport said it was ok, but the green rapport icon that was visible to the right of the address bar in 3.6. is missing, where is it now incorporated?

Ερώτηση από Neil Jenkins 9 έτη πριν

Απάντηση από michelle3duk 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

unresponsive script

Firefox 5.0 keeps giving an unresponsive script error at start up. NOTE my start up page is about:blank. I want to go back to ver 4 but can't find it.

Ερώτηση από warrior161 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why cant I find an add-on to open a new tab in my home page on Firefox 5?

I have been able to open a new tab in my home page (Google in my case) in all of the other versions of Firefox. I am a loyal user but this is frustrating. I cannot locate… (διαβάστε περισσότερα)

I have been able to open a new tab in my home page (Google in my case) in all of the other versions of Firefox. I am a loyal user but this is frustrating. I cannot locate an add-on for this feature. Is there something out there?

Ερώτηση από lagrangeblue 9 έτη πριν

Απάντηση από cazmillon 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I open bookmarks, the area to the right of the file name is really, really wide. Can this be narrowed?

After installing Firefox 5, the bookmarks pull-down window has changed. First, the area to the right of the file name is extremely wide. Second, when clicking on a file… (διαβάστε περισσότερα)

After installing Firefox 5, the bookmarks pull-down window has changed. First, the area to the right of the file name is extremely wide. Second, when clicking on a filename including bookmark links, the screen listing bookmarks covers the filenames, thus making it impossible to simply scroll back to the filename list.

Ερώτηση από chissf 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google Maps doesn't work in FF5

google maps doesnt work - it displays but keeps in a "loading state". This is applicable to a google.com map search which freezes or a maps.google.com which cannot be int… (διαβάστε περισσότερα)

google maps doesnt work - it displays but keeps in a "loading state". This is applicable to a google.com map search which freezes or a maps.google.com which cannot be interacted with. You might want to confirm that the latest version of flash doesn't cause problems

Ερώτηση από jds12 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

A few days ago, Firefox became too big for my screen. I have to move the the cursor to the very top to get the menu bar to show, and then it only stays if I hold the cursor there. Very annoying.

The bottom of the browser window is also below the bottom of the screen.

Ερώτηση από dfeldman26 9 έτη πριν

Απάντηση από Toad-Hall 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I installed Firefox5 and now mt plug ins don't work. I want to go back to FF4 - how can i do this?

I use property bee and the valuations tool bar all the time. When I upgrade to Firefox 5 I did not realise that these would no longer work. I need these so i want to go… (διαβάστε περισσότερα)

I use property bee and the valuations tool bar all the time. When I upgrade to Firefox 5 I did not realise that these would no longer work. I need these so i want to go back to the previous version of firefox - it worked just fine! how can i do this?

Ερώτηση από mustbnuts 9 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I've lost a number of butons for google. How long till you have fixed the compatibility issue?

When I was asked to upgrade Firefox it did say it was not presently compatible with Google Tool Bar. I have lost most of my buttons for Google now. How long will it be … (διαβάστε περισσότερα)

When I was asked to upgrade Firefox it did say it was not presently compatible with Google Tool Bar. I have lost most of my buttons for Google now. How long will it be before this compatibility issue is resolved? Can I go backwards to the previous version?

Ερώτηση από vanwick 9 έτη πριν

Απάντηση από Svetlana 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since installing Firefox 5, I can no longer access the "messages" pages on Facebook. Any ideas??

Everything works on Facebook as before, but when I go to the "messages" option, the messages do not display (but works fine in Explorer). I have not added any new plug-i… (διαβάστε περισσότερα)

Everything works on Facebook as before, but when I go to the "messages" option, the messages do not display (but works fine in Explorer).

I have not added any new plug-ins or add-ons.

Everything worked without a problem before I upgraded to Firefox 5. Other Firefox users I've contacted do not seem to have this problem, so I assume it may be a setting, although I've made no changes.

Ερώτηση από niknova 9 έτη πριν

Απάντηση από Janus 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My Search bar redirects my queries to google.co.il

Hi, When searching with the Google Search Bar in the upper right hand corner of the browser, and the Location Bar my search results appear up on the "www.google.co.il" w… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

When searching with the Google Search Bar in the upper right hand corner of the browser, and the Location Bar my search results appear up on the "www.google.co.il" website. I would like this to default to either Google.com, or Google.co.zm [Zambian site].

I have completely uninstall Firefox 4 and upgraded to Firefox 5 losing all of my bookmarks and customizations, with no luck. The 'Bing', 'Yahoo' and other engines work fine, so I presume its a setting that was changed and not a virus [also because it takes me to an official Google page]. Also, my homepage searches work as they should.

I believe the page it brings me to is Google in Israel, I am currently living in Zambia, Africa and on occasion the web service is bounced through Middle Eastern providers, so that may be a clue.

Understand that I am not extremely technical on a computer [I can hold my own BUT I'm sure I can really screw it up if I wanted] so if I need to adjust host files [or something] I will need and appreciate step by step instructions. I am on a HP laptop using Windows 7 [64bit].

Thanks in advance, I am really at a loss.

Craig M.

Ερώτηση από Trig242 9 έτη πριν

Απάντηση από Svetlana 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox 5 is not compatible with FAFSA website and I need to access it NOW

I am running Windows XP. I just upgraded to Firefox 5, and I need to access the FAFSA site. Immediately. I find that, according to that website, there is an incompatibili… (διαβάστε περισσότερα)

I am running Windows XP. I just upgraded to Firefox 5, and I need to access the FAFSA site. Immediately. I find that, according to that website, there is an incompatibility with anything higher than 3.5 or 3.6. I cannot find an earlier version of Mozilla to install instead of the new one. THIS HAPPENS EVERY TIME MOZILLA 'IMPROVES'. I tried to install Internet Explorer instead because that is compatible. Surprise surprise, Mozilla won't let me install it. Help me as soon as possible please.

Ερώτηση από lizrathke 9 έτη πριν

Απάντηση από alan_r 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I lost that orange rectangular Firefox button that used to be in the upper left hand corner of my screen? How do I get it back?)

I lost that orange rectangular Firefox button that used to be in the upper left hand corner of my screen? How do I get it back?)

Ερώτηση από Desdin44 9 έτη πριν

Απάντηση από alan_r 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I thought 4 was new but ended up downloading 5. Is that a Beta? and should I have downloaded 4?

Fire Fox 4 reminders kept popping up and finally I had time to download. Then FF5 was available so I did download it but wondered why FF5 was not shown or talked about i… (διαβάστε περισσότερα)

Fire Fox 4 reminders kept popping up and finally I had time to download. Then FF5 was available so I did download it but wondered why FF5 was not shown or talked about in the video. Now wonder if it is a Beta??

Ερώτηση από mscottrd 9 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do I keep getting an Incompatible Browser Has Been Detected.

When I go to the FAFSA page to look up my financial aid it tells me I have an Incompatible Browser Has Been Detected. Ive used Firefox before and have no problem going to… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to the FAFSA page to look up my financial aid it tells me I have an Incompatible Browser Has Been Detected. Ive used Firefox before and have no problem going to that site. I have Firefox on my laptop just as well as my desktop. I dont want to use IE but I hate for another site to give me that same message. It says I need to use FF 3.5x or 3.6x

Ερώτηση από tweetybird803 9 έτη πριν

Απάντηση από Svetlana 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I added bearshare.com and cannot get rid of it, please help, it is my "home" page.

I added bearshare.com and discovered it "became" my home page. I have Firefox and wish to have Google as my home page and search engine. The bearshare.com has been taken… (διαβάστε περισσότερα)

I added bearshare.com and discovered it "became" my home page. I have Firefox and wish to have Google as my home page and search engine. The bearshare.com has been taken out of my program files, etc...It is still at the top of my computer. I am intermediate literate with computers and cannot seem to get rid of the bear search engine. As I turn on my internet the search engine bearshare appears as well as the bear icon and search in my toolbar area. Google is next to the address on the right for another search engine but I would like to eliminate bear share altogether please.

Ερώτηση από Luna 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν