Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Customising UI in 4beta2: hide new tab button

Issue I have another kind of problem with Firefox Description I want to know how to hide the new tab button especially when (to be specific) tabs[[overflow="true"] I hav… (διαβάστε περισσότερα)

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

I want to know how to hide the new tab button especially when (to be specific) tabs[[overflow="true"] I have tried to modify this code:

.tabs-newtab-button { display: none } but during overflow the new tab button again shows up. This may not be the right place for such questions, still i needed a solution

Firefox version

4.0b1

Operating system

Windows 7

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:2.0b1) Gecko/20100630 Firefox/4.0b1

Plugins installed

 • -Shockwave Flash 10.1 r53
 • 4.0.50524.0
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.3"

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't post feedback in the firefox 4 beta

Ok so as many other people have already put on here, whenever I try to send feeback to firefox by saying it made me happy or sad in the new firefox 4 beta, it says I need… (διαβάστε περισσότερα)

Ok so as many other people have already put on here, whenever I try to send feeback to firefox by saying it made me happy or sad in the new firefox 4 beta, it says I need to download it. I have already tried the open about:config and done all that, reset any user ones and it still has no effect (yes I have closed and re-opened firefox).

And now using the button to see what it tells me, it tells me that it knows it is this version, different to everyone else with this problem.

This happened

Every time Firefox opened

== I used the beta

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Upgraded to 4.0 beta, should I delete Firefox 3.6 entirely now?

I just upgraded to firefox 4.0 beta but I see that firefox 3.6 is still on my machine. Several of my add-ons will not work with it. The Aardvark, Adblock Plus, eHow earni… (διαβάστε περισσότερα)

I just upgraded to firefox 4.0 beta but I see that firefox 3.6 is still on my machine. Several of my add-ons will not work with it. The Aardvark, Adblock Plus, eHow earnings tracker, Microsoft .NET, and WOT, all are incompatible with the 4.0 beta. But when I try to reopen the old format it only comes up as the foxfire 4.0 beta. How can I change back so my add-ons will work or should I just keep the 4.0 beta and can they be made to work with it? Thank You

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 4 beta1 is not showing the new UI

Firefox 4 beta1 is not showing the new UI (no Firefox Button on the left). It's exactly the same as FF's 3.6.8, minus the tabs on top feature. Also if I disable the menu … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 4 beta1 is not showing the new UI (no Firefox Button on the left). It's exactly the same as FF's 3.6.8, minus the tabs on top feature. Also if I disable the menu bar, the UI get's screwed up

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 4.0 and the mandatory Bookmarks button

I do not use bookmarks at all and I do not want them clogging up my UI. Does anyone know how to remove the bookmarks button forcefully present in Firefox 4.0b1 when the B… (διαβάστε περισσότερα)

I do not use bookmarks at all and I do not want them clogging up my UI.

Does anyone know how to remove the bookmarks button forcefully present in Firefox 4.0b1 when the Bookmarks bar is hidden?

Thanks! :)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have firefox 4 beta on Windows XP - do I need vista or W7 to have that orange menu button on the left? on my notebook with Vista FF4 looks different than on pc with XP - why?

what do I have to do to have that orange button in FF4 on Win XP?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I installed 4.0 and all of my bookmarks were there, so I uninstalled 3.6, reopened 4.0 and all of my bookmarks are gone.

I installed Firefox 4.0 and all of my bookmarks were there, so I uninstalled 3.6, reopened 4.0 and all of my bookmarks are gone. This happened Just once or twice == Toda… (διαβάστε περισσότερα)

I installed Firefox 4.0 and all of my bookmarks were there, so I uninstalled 3.6, reopened 4.0 and all of my bookmarks are gone.

This happened

Just once or twice

== Today

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

On Firefox beta startup I get a javascript error before the browser opens: what happened:TypeError: Components.classes['@mozilla.org/extensions/manager;1'] is undefined. The browser pane then remains empty until manual refresh.

Every time starting Firefox beta (4.0b1) I get a javascript application popup error saying "what happened:TypeError: Components.classes['@mozilla.org/extensions/manager;1… (διαβάστε περισσότερα)

Every time starting Firefox beta (4.0b1) I get a javascript application popup error saying "what happened:TypeError: Components.classes['@mozilla.org/extensions/manager;1'] is undefined" before the browser opens. Clicking OK closes popup, browser opens to empty page (incorrect). Browser refresh reveals expected content.

This happened

Every time Firefox opened

== I installed beta firefox on Windows Vista system.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από rjohnson19 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

there's no "close,Restore Down,minimize"button on the top of the FF4 ,My system is win7 how can i do with it

there's no "close,Restore Down,minimize"button on the top of the FF4 ,My system is win7 how can i do with it This happened Every time Firefox opened == i have installed … (διαβάστε περισσότερα)

there's no "close,Restore Down,minimize"button on the top of the FF4 ,My system is win7 how can i do with it

This happened

Every time Firefox opened

== i have installed the FF4

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Moses 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Not able to see minimize/maximize/close buttons in Firefox 4 while its in "no menu mode" in Windows7

Firefox 4.0b1 In Menu mode able to see minimize/maximize/close buttons In non menu mode, only Firefox button is available. This happened Every time Firefox opened == F… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 4.0b1 In Menu mode able to see minimize/maximize/close buttons In non menu mode, only Firefox button is available.


This happened

Every time Firefox opened

== Firefox 4.0b1

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Shawn 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do i ake the orignal Firefox my default browser instead of Firefox 4.0 Beta 1?

I am on the Beta version of Firefox 4.0 and i want to go to the regular one but i can not,when i click the original one on my desktop it takes me to the Firefox 4.0 one,w… (διαβάστε περισσότερα)

I am on the Beta version of Firefox 4.0 and i want to go to the regular one but i can not,when i click the original one on my desktop it takes me to the Firefox 4.0 one,what do i do?

This happened

Every time Firefox opened

== I clicked the one i wanted to go on

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν