Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Browser not recognized by some websites

For example, at comcast.net I get the message: "We have detected that the browser you are using is not fully supported by the Comcast.net web site. You can view this site… (διαβάστε περισσότερα)

For example, at comcast.net I get the message:

"We have detected that the browser you are using is not fully supported by the Comcast.net web site. You can view this site using your current browser but it may not display properly, and you may not be able to fully use all features.

At kerpoof.com I get:

You must enable JavaScript and Flash to access Kerpoof's activities.

You are seeing this page because you either do not have Adobe's Flash Player installed, or you have scripting turned on in your browser preferences.

I have the latest Java and Flash Players installed with Firefox 3.6.9. In Tools Options, Java script is enabled. What setting needs changing for these sites to recognize my browser?

Ερώτηση από mrsdi 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I don't want firefox to reopen old windows when it restarts

On the rare occasions when Firefox crashes and I restart it I often end up getting the same problem that led to the initial crash because Firefox tries to restore all the… (διαβάστε περισσότερα)

On the rare occasions when Firefox crashes and I restart it I often end up getting the same problem that led to the initial crash because Firefox tries to restore all the windows from the previous session. I looked in the preferences but couldn't find a way to change this behavior. I don't want it to try and re-open old windows when it restarts, just go to my home page and let me reopen windows manually. Can I set that somehow?

Ερώτηση από mdebellis 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My Firefox Start page has no internet address box or awesome box, only the Google search box.

Before the latest update of my Mozilla Firefox, the Firefox Start page contained an internet address box near the top of the screen, where I could enter an internet addre… (διαβάστε περισσότερα)

Before the latest update of my Mozilla Firefox, the Firefox Start page contained an internet address box near the top of the screen, where I could enter an internet address and hit go. It also showed the Google search box in the middle of the screen.

Now, after the Firefox update, the Start page only shows the Google search box. There is no internet address box nor an "awesome box," which according to my reading of the new features is supposed to have replaced the internet address box.

Ερώτηση από rongren 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google keeps defaulting to the search setting of 10 results after I set it to 30.

Norton alway ate the Google cookie that saved search setting, which is one reason I hated Norton, and I've had Panda Cloud for several weeks, with no problem at first, bu… (διαβάστε περισσότερα)

Norton alway ate the Google cookie that saved search setting, which is one reason I hated Norton, and I've had Panda Cloud for several weeks, with no problem at first, but now, when I set the search setting to 30 or 50 results, it won't even do one single search with that setting, it pops back to 10 results.

Ερώτηση από ParrotSlave 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox no longer connects to Internet. Internet Explorer still does.

Will not connect to any website. Internet Explorer is fine. Error message is: Error: Livemark Service: feed processor received an invalid channel for http://fxfeeds.mozil… (διαβάστε περισσότερα)

Will not connect to any website. Internet Explorer is fine.

Error message is:

Error: Livemark Service: feed processor received an invalid channel for http://fxfeeds.mozilla.com/en-GB/firefox/headlines.xml Source File: file:///C:/Program%20Files/Mozilla%20Firefox/components/nsLivemarkService.js Line: 985

Ερώτηση από GregPeachey 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Menu being disabled after I customize a toolbar

For the last two builds of Firefox, any time I customize a toolbar, the File, Edit, View, Bookmarks, Tools and Help menus go grey and are non-functional. They don't start… (διαβάστε περισσότερα)

For the last two builds of Firefox, any time I customize a toolbar, the File, Edit, View, Bookmarks, Tools and Help menus go grey and are non-functional. They don't start working until I restart Firefox. It also greys out the "Customize" option when I right-click on any toolbar.

Ερώτηση από Bobby 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My javascript is not working on Firefox

I have written a very small javascript. It works perfectly on IE but it is not working on Firefox. Each and every javascript I write, meet the same problem. Javascript is… (διαβάστε περισσότερα)

I have written a very small javascript. It works perfectly on IE but it is not working on Firefox. Each and every javascript I write, meet the same problem. Javascript is not dissabled in my firefox browser, and I am using the latest version(3.6.9). This is one of my scripts.

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title>Untitled Document</title> <script language="javascript"> function namechecker() { var firstNameLength = txtFirstName.value.length; while (firstNameLength==0) { firstNameLength=prompt("Enter your First Name",""); txtFirstName.value = firstNameLength; } } </script> Enter your First Name: <input name="txtFirstName" type="text">
Enter your Last Name: <input name="txtlastName" onfocus="namechecker()" type="text">

Ερώτηση από yohanrw 10 έτη πριν

Απάντηση από ssaccone 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Does Firefox have a problem with the latest Flashplayer as it keeps telling me it needs updating, even after being updated

I am running Firefox 3.6.9 and have updated to Flashplayer 10.1 r53, but the system keeps telling me when I check for plugin updates that Flashplayer is vulnerable and a … (διαβάστε περισσότερα)

I am running Firefox 3.6.9 and have updated to Flashplayer 10.1 r53, but the system keeps telling me when I check for plugin updates that Flashplayer is vulnerable and a security risk??? I have contacted Adobe is that was a lot of help NOT Does anyone know what is going on with this program, besides having some very sophisticated reporting software installed within the program

Ερώτηση από lasaboy 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox update to 3.6.9 has removed some icons from applications. Skype, Pidgin, and Firefox, to name a few. Anyone experience this behavior?

After installing what appeared to be a FF update (3.6.9 current version), some icons on my desktop are broken. I am seeing just generic filetype icons. All programs wor… (διαβάστε περισσότερα)

After installing what appeared to be a FF update (3.6.9 current version), some icons on my desktop are broken. I am seeing just generic filetype icons. All programs work as intended, but icons are gone. Win7 32bit Core i5 2.66GHz 3 GB RAM

Ερώτηση από dfinethy 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why does firefox keep prompting me to upgrade java and then tell me it is not accepting that upgrade, over and over again?

It also keeps prompting me to install google toolbar, which I ignore. After I get on the browser, I get the message that the upgrade is not accepted and will unstall annd… (διαβάστε περισσότερα)

It also keeps prompting me to install google toolbar, which I ignore. After I get on the browser, I get the message that the upgrade is not accepted and will unstall annd prompts me to restart firefox.

Ερώτηση από thomases 10 έτη πριν

Απάντηση από Helper7677 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I know how to import bookmarks from Internet Explorer, but I need to import bookmarks from Google Chrome instead. How can I do that?

I have a lot of pages bookmarked in Google Chrome, and I don't want to bookmark them one at a time.

Ερώτηση από emincelik 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I remove the now blank 'get started' bar to maximise the screen size?

OK I've loaded Firefox 3.6.9 . I right clicked and removed the three buttons on the 'get started' bar. Now I have a blank bar wasting screen space. How do I remove it? … (διαβάστε περισσότερα)

OK I've loaded Firefox 3.6.9 . I right clicked and removed the three buttons on the 'get started' bar. Now I have a blank bar wasting screen space. How do I remove it?

Ερώτηση από Physicist 10 έτη πριν

Απάντηση από Helper7677 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I click the MFF desktop icon Firefox takes exactly 30 seconds to load, is that right?

I have just installed Firefox and it takes 30s from clicking the desktop icon to loading the home page. Tabs only take about 2s, is this right? IE loads in 2-3 s. … (διαβάστε περισσότερα)

I have just installed Firefox and it takes 30s from clicking the desktop icon to loading the home page. Tabs only take about 2s, is this right?

IE loads in 2-3 s.

Ερώτηση από Physicist 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

exiting with the quit menu command I get ReferenceError: b is not defined

When exiting Firefox using the File,/quit option from the menu, in this version and previous version, I got the error message "ReferenceError: b is not defined". It does … (διαβάστε περισσότερα)

When exiting Firefox using the File,/quit option from the menu, in this version and previous version, I got the error message "ReferenceError: b is not defined". It does not prevent Firefox to start normally the next time but I feel it ennoying.

Thanks

Ερώτηση από pamrom 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox updated itself to 3.6.9 and now I can't print anything from an open page, because HP Smart Web Printing doesn't work with this version. What's a replacement extension?

"An unknown error occurred while printing."

Ερώτηση από ballistica 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox prevents pages from automatically reloading even though I click allow.

This is one site: http://psychcentral.com/ There are reference materials at this site. The page will not load the reference links. This is another: http://fundox.free.fr… (διαβάστε περισσότερα)

This is one site: http://psychcentral.com/ There are reference materials at this site. The page will not load the reference links.

This is another: http://fundox.free.fr/

Ερώτηση από TheByzantine 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot save preferences for Google search.

I have use custom settings for history. I have checked accept cookies from sites and accept third party cookies. This problem keep recurring. Why? I check the Google sea… (διαβάστε περισσότερα)

I have use custom settings for history. I have checked accept cookies from sites and accept third party cookies. This problem keep recurring. Why? I check the Google search preferences I want and sometimes one of the preferences gets saved but not the number of results per page I prefer. Or, I get an error message that cookies are not enabled.

It is bad enough having to use Firefox NON-support to begin with. Then to find a fix and have the same problem recur over and over again is ludicrous.

Ερώτηση από TheByzantine 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When i click on a websites hyperlink, another page opens up, but remains blank. IE doesn't have this problem, but to view something on a website, I have to use IE.

If I click on any hyperlink, another window opens but remains blank. There is a address bar, but just says "Search Bookmarks and History". I try the same link on IE and a… (διαβάστε περισσότερα)

If I click on any hyperlink, another window opens but remains blank. There is a address bar, but just says "Search Bookmarks and History". I try the same link on IE and another window opens, but loads the info I need.

Ερώτηση από Sgtslasher 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

All of my bookmarks still exist in \Documents&Settings\Bob\Favorites, but when I re-installed Mozilla Firefox, the Bookmarks option on the Mozilla toolbar does not see them. Can you help me direct the Bookmarks option to the correct location? thanks, Bob

OpSys = Windows XP Browser full details = Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9

Ερώτηση από userwayne 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since switching to Firefox, links pasted into e-mail are no longer blue and clickable. How do I fix that?

Since switching to Firefox, links pasted into e-mail are no longer blue and clickable. What can I do to make them work again?

Ερώτηση από mijroyal 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν