Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get rid of an authentication pop up window permantly

I have a pop up an authentication pop up window for something called http://www.baracksbirdaycards.com that will not go away. It keeps popping up & when it does it s… (διαβάστε περισσότερα)

I have a pop up an authentication pop up window for something called http://www.baracksbirdaycards.com that will not go away. It keeps popping up & when it does it stops me from what I am doing. No matter how many times I click the red X or cancel it comes right back. Can you tell me how to get rid of it.

This happened

Every time Firefox opened

== August 2, 2010

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Karthhik 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Since downloading firefox 3.6.8 google earth "freezes".Reverted to 3.6.7 but earth still freezes.followed advice to clear earth cache,but it won't clear.what to do now?

Since downloading firefox 3.6.8.Google Earth freezes.Reverted back to 3.6.7. Earth still freezes. I uninstalled Earth and reloaded it.but it made no difference.Followed … (διαβάστε περισσότερα)

Since downloading firefox 3.6.8.Google Earth freezes.Reverted back to 3.6.7. Earth still freezes. I uninstalled Earth and reloaded it.but it made no difference.Followed instructions to clear Earth cache,but it wouldn't clear.What to do?

This happened

Every time Firefox opened

== After downloading firefox 3.6.8

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Moultman 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I see how to transfer the "Favorites" from one computer to another, but I can't find how to transfer "Favorites" from Internet Explorer to Firefox on the same computer. I do not want to erase from Internet Explorer, merely add to firefox.

You show instructions how to add the "Favorites" from Internet Explorer to Firefox from one computer to another, but I don't see how to add the "Favorites" from Internet … (διαβάστε περισσότερα)

You show instructions how to add the "Favorites" from Internet Explorer to Firefox from one computer to another, but I don't see how to add the "Favorites" from Internet Explorer to Firefox on the same computer with which I have both. I do not want to erase the "Favorites" from Internet Explorer, merely add to Firefox.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από sherlock1212@q.com 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have checked the option to warn me when a page redirects or reolads, but some redirects are still happening without warning or approval

I have checked the option to warn me when a page attempts to redirect or reload, but some redirects are still happening without warning or approval. The redirects are sol… (διαβάστε περισσότερα)

I have checked the option to warn me when a page attempts to redirect or reload, but some redirects are still happening without warning or approval. The redirects are solicitous in nature and hijack me away from a page that I was viewing without me clicking on anything. When it happens, reloading the original page sometimes results in another redirect but sometimes it doesn't. It seems pretty much random. I can only guess that the redirect is somehow imbedded in a banner or something - though I really no very little about how web pages work, so who knows. A few days ago I tried to reste the option by unchecing it and restarting firefox, and tehn rechecking and restarting firefox again. But today I got redirected. It's really a minor annoyance and it doesn't happen often, but I thought throw it out there. Thanx!

This happened

A few times a week

== It just happens every now and then

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I add a spellchecker to firefox?

I need to be able to add some cabinet files to firefox for a specialized spellchecker. The exe file was set up for IE; it tries to work in Firefox saying it is installin… (διαβάστε περισσότερα)

I need to be able to add some cabinet files to firefox for a specialized spellchecker. The exe file was set up for IE; it tries to work in Firefox saying it is installing, but it does not install. For IE installation I am given an alternative to unpack the CAB and install via INF, but I do not know how to do this in FireFox. Any help would be appreciated. Thanks!

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox say there is a update but then say can not find License go to home page for more info on this

I start fire fox it goes to install a update but then stops and a window opens saying something about a license page that can not find and says to go to Firefox home page… (διαβάστε περισσότερα)

I start fire fox it goes to install a update but then stops and a window opens saying something about a license page that can not find and says to go to Firefox home page for more information on this issue.

This happened

Not sure how often

== Just a few days back

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Unwanted programs load when booting mozilla

When I boot up mozilla, unwanted programs such as game sites, registry cleaning programs, etc. load up also. This has only happened since the last mozilla up date. This… (διαβάστε περισσότερα)

When I boot up mozilla, unwanted programs such as game sites, registry cleaning programs, etc. load up also. This has only happened since the last mozilla up date.

This happened

Every time Firefox opened

== After the last update

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can't uninstall firefox

firefox has bugged my computer. i can't search. get redirected to useless sites. won't uninstall. This happened Every time Firefox opened == last couple of weeks … (διαβάστε περισσότερα)

firefox has bugged my computer. i can't search. get redirected to useless sites. won't uninstall.

This happened

Every time Firefox opened

== last couple of weeks

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Typing in Google Apps (Mail, Documents) causes Firefox to hang/become unresponsive

Whenever I start composing an email in my GoogleApps/Gmail, Firefox becomes unresponsive after a few lines - I start typing, and within a line or so, it increasingly lags… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I start composing an email in my GoogleApps/Gmail, Firefox becomes unresponsive after a few lines - I start typing, and within a line or so, it increasingly lags and finally stops responding.

I've tried everything - restarting, clearing prefs, safemode, a complete re-install of Firefox... yet nothing seems to make the problem go away. Right now I'm resorting to typing responses in notepad then copying them into Gmail (which works).

The problem has spread so not it's not only Gmail, it seems like it's affecting other text-entry fields on other pages. The same thing occured when I started composing this question in the firefox help section.

I'd appreciate any help!

Thanks, Lisa

URL of affected sites

http://www.gmail.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Moses 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox EXITS ABRUPTLY WITH NO MESSAGE WHATSOEVER when opening the site www.bivak.com.br

Firefox just exits abruptly without warning or messages of any kind whenever I try to open the website http://www.bivak.com.br This happened Every time Firefox opened ==… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox just exits abruptly without warning or messages of any kind whenever I try to open the website http://www.bivak.com.br

This happened

Every time Firefox opened

== Since Firefox was upgraded to 3.6.8

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shawn 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do I make the bookmarks toolbar a default option when pressing the star icon so that a bookmarked page goes directly to the bookmarks toolbar instead of unsorted bookmarks?

I would like to make the bookmark toolbar a default option so that when I press the star icon once the bookmarked page would go directly to the toolbar instead of the uns… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to make the bookmark toolbar a default option so that when I press the star icon once the bookmarked page would go directly to the toolbar instead of the unsorted folder but I can't find out how to do it.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Changing automatic Google search location

Hi When I type in a Google search in the top right hand search box in Firefox, it automatically uses www.google.com - I need to use google.co.uk. How can I set it to sear… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

When I type in a Google search in the top right hand search box in Firefox, it automatically uses www.google.com - I need to use google.co.uk. How can I set it to search using co.uk?

Cheers!


This happened

Every time Firefox opened

== Always

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox doesn't block chrome pop-up in macbook pro

In my new Macbook pro firefox does not block the chrome pop-up advertisement on the google.com.au page. This happened Every time Firefox opened == When I moved from a wi… (διαβάστε περισσότερα)

In my new Macbook pro firefox does not block the chrome pop-up advertisement on the google.com.au page.

This happened

Every time Firefox opened

== When I moved from a windows laptop to a Mac one.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shawn 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

find function cntrl-f doesn't work for long pages. frustrating

find function cntrl-f doesn't work for long pages. Works find on your competitions IE, though I strongly prefer FF. This happened Every time Firefox opened == Several v… (διαβάστε περισσότερα)

find function cntrl-f doesn't work for long pages. Works find on your competitions IE, though I strongly prefer FF.

This happened

Every time Firefox opened

== Several versions of FF

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Bocko 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how to I get rid of pop up user account control "do you want to allow the following program to make changes to your computer" I have windows 7 professional.

I keep getting an annoying pop up the says "User Account Control" "Do you want to allow the following program to make changes to your computer" This happened Every time… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting an annoying pop up the says "User Account Control" "Do you want to allow the following program to make changes to your computer"

This happened

Every time Firefox opened

== Two days after I downloaded Firefox and set as my default browser.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από landsailor 9 έτη πριν