Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

when i click on anything on hotmail.co.uk nothing works?

ever since hotmail updated last week, i been having problems with hotmail, it lets me sign in as normaly, but when signed it, it wouldnt let me click on anything? so i c… (διαβάστε περισσότερα)

ever since hotmail updated last week, i been having problems with hotmail, it lets me sign in as normaly, but when signed it, it wouldnt let me click on anything? so i cant do nothing at all when i'm signed in! please help !

URL of affected sites

http://sn105w.snt105.mail.live.com/default.aspx?wa=wsignin1.0

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από kpdavid 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I import a copy of the places.squilite file from one FF installation to another FF installation?

I lost my bookmarks in FF 3.6.3 on one computer. I was able to copy the places.squalite file and place it in a desktop folder of a new computer also using FF 3.6.3. I'm n… (διαβάστε περισσότερα)

I lost my bookmarks in FF 3.6.3 on one computer. I was able to copy the places.squalite file and place it in a desktop folder of a new computer also using FF 3.6.3. I'm not sure how to import this file into the new FF. Can I go into the program files, rename the places.squalite file there as "old..."and substitute the copy I placed in the desktop folder? Or is there another way to salvage the info?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Showing html code when content-type is text/plain. Not able to read meta data information inside the html.

Mozilla displays html code in stead of the correct page. I checked the content-type in the header, it is text/plain. But inside the html file the content-type is mentione… (διαβάστε περισσότερα)

Mozilla displays html code in stead of the correct page. I checked the content-type in the header, it is text/plain. But inside the html file the content-type is mentioned as text/html in the meta tag. Is there any way to force content-type to mozilla to use text/html instead of reading from the response header.

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Actually a Seamonkey problem, won't load pages. Tried the help for firefox but the tools are different.

This is the message I get in Seamonkey. Though the site seems valid, the browser was unable to establish a connection. * Could the site be temporarily unavailable? Try… (διαβάστε περισσότερα)

This is the message I get in Seamonkey. Though the site seems valid, the browser was unable to establish a connection.

  * Could the site be temporarily unavailable? Try again later.
  * Are you unable to browse other sites? Check the computer's network connection.
  * Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.


This happened

Every time Firefox opened

== A couple of days ago when I closed down my laptop and the message came when I booted back up.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I accidentally cleared all my cookies. Now I get the Japanese home page and I want ONLY the English home page

I accidentally cleared all my cookies. Now I get the Japanese home page and I want ONLY the English home page. I was on the home page at the time & I copied the add… (διαβάστε περισσότερα)

I accidentally cleared all my cookies. Now I get the Japanese home page and I want ONLY the English home page. I was on the home page at the time & I copied the address. It is still in my preferences section. but even when I paste it in, I still get the Japanese site. How do I get the English site back, and ensure that I never see the japanese site on my computer ever again?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I erase a digital audio recordable cd so I can record my music

I have a cd that is digital audio recordable from Computer Essentials (80 min, 700 mb) I recorded a list of a few songs that I would like to remove and record a differen… (διαβάστε περισσότερα)

I have a cd that is digital audio recordable from Computer Essentials (80 min, 700 mb) I recorded a list of a few songs that I would like to remove and record a different list of songs from my playlist. Can you give me all scenarios and a way to erase and re record?

This happened

Just once or twice

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από silkphoenix 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

when i open a link the full page isn't shown i have to open the page in a new tab is there a way to set firefox to do it automaticly?

When i click on a link the page isn't fully viewable i have to open it in a new tab is there a way to set firefox to do it automaticly This happened Every time Firefox o… (διαβάστε περισσότερα)

When i click on a link the page isn't fully viewable i have to open it in a new tab is there a way to set firefox to do it automaticly

This happened

Every time Firefox opened

== since i downloaded the program

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Svetlana 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Audio output device changes randomly on plugin container

I am using Windows 7, and have multiple audio output devices. I have my default audio device set to my speakers. Firefox's Plugincontainer is being re-routed to my Headp… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Windows 7, and have multiple audio output devices. I have my default audio device set to my speakers. Firefox's Plugincontainer is being re-routed to my Headphone output. This only occurs on Firefox, while a flash plugin is in use, so it could be a bug in flash as well. The problem is not easily reproducible, and somewhat random. It only happened recently, and I cannot discern a change that would have cause it. It seems to occur after I've been streaming media for approximately an hour or two, and navigating multiple pages/tabs. After it happens, I can close the browser, restart, and it's still on headphone output. Default audio device is still set to speakers. I have to log out of windows, and log back in to resolve.


This happened

Every time Firefox opened

== Starting approx a week ago.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από MicroB 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

many times (maybe 60%) when I load a secure site there seems to be something attached to the browser because the pad lock will not activate. I am affraid a virus is attached but it doesn't show in the scans. If I enter no password the brouser gives me a

many times (maybe 60%) when I load a secure site there seems to be something attached to the browser because the pad lock will not activate. I am afraid a virus is attac… (διαβάστε περισσότερα)

many times (maybe 60%) when I load a secure site there seems to be something attached to the browser because the pad lock will not activate. I am afraid a virus is attached but it doesn't show in the scans. If I enter no password the trouser gives me an error and the next time it loads the page the pad lock is activated so I will then type in my password and proceed. Am I crazy or do I have a problem.

This happened

A few times a week

== for months

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

A page that looked fine in the last version does not look correct at all in 3.6.3, although it looks fine in both IE6 and IE8

This is a log-in page, which points to our email registration software's server (Tikit's Emerge Reaction Server). If you open in it in the last version of FF, it looks a… (διαβάστε περισσότερα)

This is a log-in page, which points to our email registration software's server (Tikit's Emerge Reaction Server). If you open in it in the last version of FF, it looks as expected. The page renders fine in IE6 and IE8, and all our other website pages (www.mofo.com) render fine in both ver. of FF - its just the pages that point to our emerge-reaction server site that won't render properly. Tikit says we are the only user having this problem, and they don't know what the problem is caused by. Help!?

URL of affected sites

http://emerge-reaction.mofo.com/reaction/RSLogin.asp?eventId=TOPICS

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I compare 2 animated gifs or html pages for content and timing simultaneously

I'm a quality control person who wants to check a before and after of an animated gif or html page using Firefox. I want to check both content and timing.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox says im using a theme but the settings haven't changed?

Hi there, I was browsing the personas gallery to choose a new theme for my browser. It says that I was now 'wearing' the new theme - but nothing had changed? Have I got … (διαβάστε περισσότερα)

Hi there, I was browsing the personas gallery to choose a new theme for my browser. It says that I was now 'wearing' the new theme - but nothing had changed? Have I got the wring settings somewhere?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

my online banking site homepage doesn't show the userid/password/other tabs anymore, but does in IE. What needs to be reset?

My PC is using Vista. I did show the log-on fields for my credit union home page, but now there is only blank space. All the tabs and fields This happened Every time … (διαβάστε περισσότερα)

My PC is using Vista. I did show the log-on fields for my credit union home page, but now there is only blank space. All the tabs and fields

This happened

Every time Firefox opened

== in early April

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do I keep the same zoom level on every web page

I want every web page to zoom in just like the previous page. now when I zoom in, then click on a link, the next pages loads buy at smaller zoom. I just want the same z… (διαβάστε περισσότερα)

I want every web page to zoom in just like the previous page. now when I zoom in, then click on a link, the next pages loads buy at smaller zoom. I just want the same zoom. Similar to explorer where you set the zoom at 150% etc

This happened

Every time Firefox opened

== since I loaded

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από EGM 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Everytime firefox opens, it has all my old tabs saved. How do I turn this off?

I accidentally clicked "Don't ask again" when I had the final dialogue box open before closing FF which asks "Do you want to Save and Quit, Quit, or Cancel?" and I clicke… (διαβάστε περισσότερα)

I accidentally clicked "Don't ask again" when I had the final dialogue box open before closing FF which asks "Do you want to Save and Quit, Quit, or Cancel?" and I clicked Save and Quit. Now, every time I open FF, it has all my old tabs open. How can I stop this from happening? I've looked in Tools > Options but I can't see anything there.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από mikeb 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I make Firefox open a specific page (i.e.; www.google.com) instead of a blank page when I open a new tab

When I open a new tab it is always blank. I would like it to open to www.google.com, for example. How do I get Firefox to open a specific page every time I open a new t… (διαβάστε περισσότερα)

When I open a new tab it is always blank. I would like it to open to www.google.com, for example. How do I get Firefox to open a specific page every time I open a new tab instead of a blank page. Is there a setting for this? If so, where do I find it?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why does right-click paste whatever I have copied into every search bar and bookmark?

Whenever I right-click after copying text, it automatically pastes. I can't edit my bookmarks nor rename them because it would automatically paste two links in my books m… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I right-click after copying text, it automatically pastes. I can't edit my bookmarks nor rename them because it would automatically paste two links in my books marks window. Same thing happens with text boxes.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από hipsterical 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I prevent Firefox from automatically starting when I boot-up my Mac in the morning?

Whenever I boot up my Mac in the morning Firefox automatically starts and displays my home page. I would only like to see the desk top with no applications running. I am… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I boot up my Mac in the morning Firefox automatically starts and displays my home page. I would only like to see the desk top with no applications running. I am running OSX 10.4.11 on my laptop.

== Started possibly a few weeks ago.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cavokdotcom 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

there is a new update available. the screen says something about a license not being found. how do I accept that?

there is a new update for FireFox, but after wanting to download, there is a message that it can't find the license. I thought I accepted that with the download. now wh… (διαβάστε περισσότερα)

there is a new update for FireFox, but after wanting to download, there is a message that it can't find the license. I thought I accepted that with the download. now what?

This happened

Just once or twice

== tonight

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν