Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have the last version of firefox (10.0.2) on Mac OS 10.7.3 but often i receive this message: "your browser is outdated". Recently, i noticed that google analytics reference my visit on my own website in "browser stat" as Firefox 3.5.5. Any suggestion?

Also i use the last version of firefox, i receive sometimes the message that it is out of date. Google recognize my browser as version 3.5.5

Ερώτηση από sylvain57 8 έτη πριν

Απάντηση από Swarnava Sengupta 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox prevented this page from auto redirecting to another page

firefox prevented this page from auto redirecting to another page I get this message every time I go to new search page. I am so F-ING tired of pressing the key allow it… (διαβάστε περισσότερα)

firefox prevented this page from auto redirecting to another page I get this message every time I go to new search page. I am so F-ING tired of pressing the key allow it's not funny. Can't Fire fox remember the dam pages I go to? Every freaking time I go to a new page that props up and I have to click allow. I would like to get rid of that for good so if you can help me that's cool if not then good bye. I go to explorer for browser. I can't take it anymore. Plus when I'm reading that page moves up again and I have to click allow again.

Ερώτηση από LauraParis 8 έτη πριν

Απάντηση από SafeBrowser 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New release isn't installing

I keeping messages saying my browser is old, even in the FireFox website. I have downloaded and installed the upgrade several times over several months. I have shut down … (διαβάστε περισσότερα)

I keeping messages saying my browser is old, even in the FireFox website. I have downloaded and installed the upgrade several times over several months. I have shut down and restarted. I have received the message saying Congrats Upgrade Successful. I just don't know what to do. There are warnings the version I'm on is not safe.

Ερώτηση από lyndac 8 έτη πριν

Απάντηση από ideato 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tried to install Firefox 14.0.1. Won't install, says I need XP, but I have XP.

Downloaded Firefox 14.0.1. Would not install. Got message: "This version of Firefox requires Microsoft Windows XP SP2 or newer." I have dial-up and it took an hour to loa… (διαβάστε περισσότερα)

Downloaded Firefox 14.0.1. Would not install. Got message: "This version of Firefox requires Microsoft Windows XP SP2 or newer."

I have dial-up and it took an hour to load, now it won't install. Very frustrating, particularly as I have Windows XP. Why won't it load?

Thank you.

Ερώτηση από JimBassplayer 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

appearance of firefox application

I recently upgraded from 16.0.2 to 17.0. The fonts used by firefox in the toolbar and the names on the tabs have changed to a dirty, bold look. I do not like it. In 16.0.… (διαβάστε περισσότερα)

I recently upgraded from 16.0.2 to 17.0. The fonts used by firefox in the toolbar and the names on the tabs have changed to a dirty, bold look. I do not like it. In 16.0.2 I am using the default theme. In 17.0 I am also using the default theme of 17.0. I am running Windows 7. Since my home and work machines have similar configurations, the work version (still 16.0.2) has the nicer looking fonts. If this antiquated system allowed one to attach screen shots, I could visually show the difference brought about by the upgrade to 17.0

How do I get back the application fonts that were used in 16.0.2?

Ερώτηση από robertlaub 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Auto updated to 18.0.1 but startup page says need to update so does facebook?

We have been using firefox forever and have the autoupdate enabled so help about shows we have 18.0.1 but recently facebook started showing a notice that we need to updat… (διαβάστε περισσότερα)

We have been using firefox forever and have the autoupdate enabled so help about shows we have 18.0.1 but recently facebook started showing a notice that we need to update on startup today got a page that says the same thing. Is the browser sending a different version number than the current update? or?

Ερώτηση από paulrapoza 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I just download the newest version of firefox and apparently it was supposed to replace my old version why can I still access the old version from my dock icon.

I am running mac os x version 10.7.4 and I was attempting to update from Firefox version 3.5.5 to the latest version. The Firefox icon in my doc still persists and leads… (διαβάστε περισσότερα)

I am running mac os x version 10.7.4 and I was attempting to update from Firefox version 3.5.5 to the latest version. The Firefox icon in my doc still persists and leads me to the old version of Firefox. Is this supposed to happen?

Ερώτηση από rong.88 7 έτη πριν

Απάντηση από Amit Kumar Thakur 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am running Windows XP, SP3, with Firefox Version 24.0. I get this error message on several sites, including this one:http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

Here is the complete URL of the update message:http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?f=25&utm_expid=71153379-28.vG1F80OiT9mXu6FaOITmDg.2&from=sfx&uid=267 … (διαβάστε περισσότερα)

Here is the complete URL of the update message:http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?f=25&utm_expid=71153379-28.vG1F80OiT9mXu6FaOITmDg.2&from=sfx&uid=267 If I use my Help menu, it tells me my version is the latest and needs no update.

Ερώτηση από MeTeeCee2 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν