Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox frequently crashes on any page, maybe because of plugin-container.exe

Firefox seems to be randomly crashing with no regard to what page I view. It can be anything from a Google results page to a page with multimedia playing. Every time, I g… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox seems to be randomly crashing with no regard to what page I view. It can be anything from a Google results page to a page with multimedia playing. Every time, I get the same crash report, but I don't know how to fix the problem. To my knowledge, I have removed all unnecessary plug-ins and add-ons.

Firefox has also been running unusually slow and often freezes on web pages for several minutes. I have FF set to clear all my browsing data when I close it.

Crash ID(s)

172ba950-7f4e-4f07-bb59-2f71c2100726,

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I need assistance my firefox is stuck in safe mode even when i already restarted everything.

My firefox is stuck in the safe mode and i am unable to return to the regular mode. I have tried restarting as suggested but it is still in safe mode. How can i return … (διαβάστε περισσότερα)

My firefox is stuck in the safe mode and i am unable to return to the regular mode. I have tried restarting as suggested but it is still in safe mode. How can i return to the regular mode?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Svetlana 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Opendns is blocking a known good site - how do i kill this garbage in FF-3.05

When I try to access a known good good (non-phishing) web site I get a message that opendns is blocking the site because it is a phishing site. I am using FF3.05 under Sl… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to access a known good good (non-phishing) web site I get a message that opendns is blocking the site because it is a phishing site. I am using FF3.05 under Slamd64 Linux. How do I stop this @#%#!#$^$%@ behavior of FF?

URL of affected sites

http://www.webersys.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

HELP! Can I retrieve my previous session? I only just ticked the "open with previous session" preference but it seems too late! Can I still get the old pages/tabs I had open?

HELP! Can I retrieve my previous session? I only just ticked the "open with previous session" preference but it seems too late! Can I still get the old pages/tabs I had o… (διαβάστε περισσότερα)

HELP! Can I retrieve my previous session? I only just ticked the "open with previous session" preference but it seems too late! Can I still get the old pages/tabs I had open?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AlleyKat 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox home page doesn't open when I click on Firefox. Have to go to File and click on New Window to get into Start Page.

Firefox doesn't open when I click on it. I have to click on New Window under File to get my bookmarks and a search page This happened Every time Firefox opened == No wa… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox doesn't open when I click on it. I have to click on New Window under File to get my bookmarks and a search page

This happened

Every time Firefox opened

== No way to know. Nothing new has been done to Firefox.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

extra ports

Regardless of which version of FF I have installed (I have tested many) you folks keep opening 4 extra ports going around my firewall and around my proxy. This is a ser… (διαβάστε περισσότερα)

Regardless of which version of FF I have installed (I have tested many) you folks keep opening 4 extra ports going around my firewall and around my proxy. This is a serious security and privacy breach.

Also, even though I have all sharing and updates turned off (so as to not destroy my machine) you have updated some dlls without my permission.

Open source is supposed to be more trustworthy. We would have expected something like this from MS but not you.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes when I login Tinier Me game

They say its have a problem from the SSL...... This happened Every time Firefox opened == This started when login in Tinier Me … (διαβάστε περισσότερα)

They say its have a problem from the SSL......

This happened

Every time Firefox opened

== This started when login in Tinier Me

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από rjohnson19 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is displaying HTML instead of rendering it ... IE and Chrome show the rendered page ... what's wrong?

For some reason, firefox has started displaying RAW HTML when I navigate to a web site instead of rendering it. IE and Chrome are both rendering normally. What would caus… (διαβάστε περισσότερα)

For some reason, firefox has started displaying RAW HTML when I navigate to a web site instead of rendering it. IE and Chrome are both rendering normally. What would cause this to start happening? Sometimes, pressing F5 fixes the problem, sometimes not. Sometimes I'll go to the same page the next day and everything is OK.

This happened

A few times a week

== A few days ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FireFox shows swf twice in browser when swfobject is used to display alternate content. Is there a fix for this?

I'm using swfobject to display alternate html content on a Flash site. In FireFox only it loads the site's swf twice. It does not happen with any other browser. You ca… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using swfobject to display alternate html content on a Flash site. In FireFox only it loads the site's swf twice. It does not happen with any other browser. You can view the site I'm testing at http://www.turntwomedia.com/index-altContent.html

This happened

Not sure how often

== I was testing the site in all browsers.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not loading graphics for http://www.myleadsystempro.com/members

Firefox is not loading this URL properly http://www.myleadsystempro.com/members the graphics are missing and looks amatuer like.Kindly help me sort out this problem. … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is not loading this URL properly http://www.myleadsystempro.com/members the graphics are missing and looks amatuer like.Kindly help me sort out this problem.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wikiwide 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Hello i have to write a javascript that should be fired only when firefox close button is pressed. It should not get fired on refresh or navigation. Do we have anything in firefox that can detect only closing of browser from close button.

I know that onbeforeunload can be used for it. But onbeforeunload gets called when page is refreshed or navigated. I have to call a function only and only when firefox is… (διαβάστε περισσότερα)

I know that onbeforeunload can be used for it. But onbeforeunload gets called when page is refreshed or navigated. I have to call a function only and only when firefox is closed using close button given at the top.

clientX , clientY not working in firefox.

Ερώτηση από rohit_patidar 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to I tell Firefox to display bookmarks in aphabetical order as the default?

I can sort A-Z in "Organize Bookmarks" window, but the next time I look for a book mark, the sequence seems to revert to random. I want to make the A-Z sort the default … (διαβάστε περισσότερα)

I can sort A-Z in "Organize Bookmarks" window, but the next time I look for a book mark, the sequence seems to revert to random. I want to make the A-Z sort the default for every time I look for a bookmark. Thanks.

Ερώτηση από twelsh 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

We are running firefox 3.0.5. When I log onto any of our machines I can't get Firefox to run. I get the Close Firefox popup and the message Firefox is already running

I can't get firefox to run on any machines. My colleagues can. I can't find any trace of Firefox running and it still complains that there is an existing firefox process… (διαβάστε περισσότερα)

I can't get firefox to run on any machines. My colleagues can.

I can't find any trace of Firefox running and it still complains that there is an existing firefox process running.

Ερώτηση από Robert2103 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

For some sites that I use daily, Firefox refuses to go to some redirected pages without my intervantion, and won't go to others even when I ask it to, which forces me to use another browser for those sites.

After I log in to certain sites that I use daily, Firefox will not go to the post-log-in page until I unblock the transition. For other sites, it ignores my repeated atte… (διαβάστε περισσότερα)

After I log in to certain sites that I use daily, Firefox will not go to the post-log-in page until I unblock the transition. For other sites, it ignores my repeated attempts to unblock the transition, forcing me to use another browser for those sites.

For the first type of site, I would like a way of telling Firefox to never again waste my time by forcing me to manually unblock the transition.

For the second type of site, I would like to get Firefox to stop ignoring my attempts to allow the transition.

Ερώτηση από jshgwave 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to add or change keyboard shortcuts?

Hi, When I need to back on previous page, I have to press ALT+LeftArrow. Sorry, but it does not suit to me. I want to change that or to add some other shortcut, but.... … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

When I need to back on previous page, I have to press ALT+LeftArrow. Sorry, but it does not suit to me. I want to change that or to add some other shortcut, but.... or I did not find a right way.

Thanks in advance :) Goran

Ερώτηση από petrovic.a.goran 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I group fifteen or twenty e-mail addresses for a circular e-mail within our organisation

I am secretary of a semi formal group and need to send e-mails to all members every month - minutes of previous meetings, notices of up-coming meetings etc. I want to be … (διαβάστε περισσότερα)

I am secretary of a semi formal group and need to send e-mails to all members every month - minutes of previous meetings, notices of up-coming meetings etc. I want to be able to click on a "group" and send the e-mail to them all without selecting each individual from my long list of contacts - and then accidentally missing one or two as happened recently. How can I organise my contacts into "groups" with some contacts in more than one "group" to make this work easier and more accurate?

Ερώτηση από dholden 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How many tabs can I open at a time when using Firefox 3.0.5 with Windows Xp?

I tried to open 25 tabs in one window using firefox 3.0.5 with windows xp. It would only let me open 10. Tabs I added after 10 were added, but tabs at the begining were… (διαβάστε περισσότερα)

I tried to open 25 tabs in one window using firefox 3.0.5 with windows xp. It would only let me open 10. Tabs I added after 10 were added, but tabs at the begining were erased. What do I have to do to open all the tabs that I may need without changing the firefox or windows version? Do I need to open a new browser window for every 10 tabs?

Ερώτηση από holton72 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν