Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Selecting Application

Firefox is showing unmatched applications for pdf files.In openwith>other applications,it is opening a directory browser but not available applications(Linux). This h… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is showing unmatched applications for pdf files.In openwith>other applications,it is opening a directory browser but not available applications(Linux).

This happened

Not sure how often

== If started continues forever...

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από DaveRo 11 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

There is no browser in the heading, so I cannot type in www.whatever

Mozilla Firefox was crashing several times a day, but would restart easily. Now, the new Mozilla Firefox header has NO browsing capability. The entire browser is missin… (διαβάστε περισσότερα)

Mozilla Firefox was crashing several times a day, but would restart easily. Now, the new Mozilla Firefox header has NO browsing capability. The entire browser is missing, so I cannot type in www.whatever to get to new websites. Not good. I used to like Firefox, now can't use.

This happened

Every time Firefox opened

== Last week

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to find out if current Add-ons are compatable with the latest upgrade ver. of Firefox before running the update?

I want to know if my current Add-ons and themes are compatable with the latest upgrade version of Firefox before running the update.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Websites keep telling me I need to update my web browser, when I've already got 10.0.2.

A number of websites, such as Gmail, tell me that I need to upgrade my browser, including the Firefox one (it displays the "Hey there! Looks like you’re using an old vers… (διαβάστε περισσότερα)

A number of websites, such as Gmail, tell me that I need to upgrade my browser, including the Firefox one (it displays the "Hey there! Looks like you’re using an old version of Firefox. Don’t miss out on the latest technology & security features. Get the free upgrade in less than a minute." message). It also tells me that I'm using 3.0.14. when I try to install a Persona, but Help>About Firefox tells me that I've got 10.0.2. I've been having this problem for a while but at least ever since the update, and can't determine whether it's because the new version doesn't install properly, or if it's something else. This occurs also when I open Safe Mode.

Ερώτηση από 61629 9 έτη πριν

Απάντηση από Swarnava Sengupta 9 έτη πριν