Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to fix the text changing in Firefox? (installed in Win8)

After installing Windows 8 the texts in Firefox keep being with bugs. Tab titles, text in pages (specially in FB) have their characters changed. When I have to do some im… (διαβάστε περισσότερα)

After installing Windows 8 the texts in Firefox keep being with bugs. Tab titles, text in pages (specially in FB) have their characters changed. When I have to do some important thing to do I open IE, that works fine (but I still would prefer working with Firefox). Is there something to do about it?

Here I've put some examples (please look at the Firefox image): http://i45.tinypic.com/34fjxty.png http://i48.tinypic.com/5tw8k8.png http://i48.tinypic.com/rjr588.png

Thanks!

Ερώτηση από andreas.107 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I cure indistinct text on webpages corrected,only temporarily, by highlighting with left hand mouse button?

When visiting most webpages some of the text often lacks crispness and has a colour 'bleed'. This can be cured by highlighting the required area with the left hand mouse … (διαβάστε περισσότερα)

When visiting most webpages some of the text often lacks crispness and has a colour 'bleed'. This can be cured by highlighting the required area with the left hand mouse button. Scrolling away from the 'corrected' section can cause it to revert to the original, unsatisfactory, appearance. This problem does not occur when viewing the same source with IE.

Ερώτηση από tatteredmagpie 7 έτη πριν

Απάντηση από tatteredmagpie 7 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

how to resolve this error for "This PDF document might not be displayed correctly." ?

All of our PDF file build in Abode Indesign CS4. If any pdf open with mozilla, will come error message will be come on top of page. why this error coming every time and e… (διαβάστε περισσότερα)

All of our PDF file build in Abode Indesign CS4. If any pdf open with mozilla, will come error message will be come on top of page. why this error coming every time and every pdf files.

Ερώτηση από balarajuarli 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can I run Release Candidate (19.02), Beta, Nightly, Aurora and ESR versions on the same computer?

I know I can run the Beta and Nightly together on the same computer because they are installed in different directories. What I do then is that I have a Profile for each … (διαβάστε περισσότερα)

I know I can run the Beta and Nightly together on the same computer because they are installed in different directories. What I do then is that I have a Profile for each version. What I do is I run FireFox.exe -ProfileManager when I start either the Beta and Nightly builds.

My Question is can I also install the Aurora, Release Candidate and ESR versions on the same computer like I do with the Beta and Nightly? If so, how do I go about installing them in different directories? I will create new profiles for each version. What I then do is, copy everything in my original Profile to the newly create profiles so I can keep all my plugin/addons, themes, bookmarks, etc. the same.

Next question, (I think I know the answer but I just want to make sure) now can I sync my bookmarks from each of the different profiles that I created?

Secondly, I now I can do the ABOUT:CONFIG in the address bar of Firefox, does anyone have any idea where I can read up on what each entry means? Also, are there any other secrets in Firefox, similar to the ABOUT:CONFIG trick? I know of one app where you can do ABOUT:ME, but that's all I know.

I know this has been asked billions of times, but I also have to ask. Is there any chance at all that Firefox, Thunderbird, and/or Seamonkey will be ever release for the iOS from Apple? I know that it's impossible, but maybe someone MIGHT have some positive thoughts on this?

Lastly, I know this is off topic, but I'll give it a shot. I'm using Outlook 2013, does anyone know if Outlook can handle Newsgroups? The reason why I ask is because I've just learned that there are a ton of newsgroups for Firefox, ThunderBird, and SeaMonkey. I would like to, somehow, get those Newsgroups in Outlook 2013. I already get allot of the feeds for other things, so that's not a problem.

I would appreciate it very much if anyone could help me with these issues. Thank You.

Ερώτηση από David 7 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google Mapview no longer works in Firefox

Google Maps Satellite view works, but mapview does not. I do not have this problem with Internet Explorer. If I click on mapview in Firefox, it just says "loading", but n… (διαβάστε περισσότερα)

Google Maps Satellite view works, but mapview does not. I do not have this problem with Internet Explorer. If I click on mapview in Firefox, it just says "loading", but nothing happens. I tried the troubleshooting information from Google, but this did not solve the problem.

Ερώτηση από whitewind74 7 έτη πριν

Απάντηση από Andrew 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloads Panel - “+ x Other Downloads”

In Fx 19 “+ x Other Downloads” was displayed at the bottom of the Downloads Panel when there were more downloads than could fit in the list in the panel. Was this feature… (διαβάστε περισσότερα)

In Fx 19 “+ x Other Downloads” was displayed at the bottom of the Downloads Panel when there were more downloads than could fit in the list in the panel.

Was this feature removed in Fx 20?

Thanks.

Ερώτηση από Yaron 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to change/reset which adresses get autofilled in the Location Bar?

I like the autofill feature for the Awesomebar, however a lot of the addresses that it autofills are addresses that I don't really use anymore, so I was wondering: Is th… (διαβάστε περισσότερα)

I like the autofill feature for the Awesomebar, however a lot of the addresses that it autofills are addresses that I don't really use anymore, so I was wondering:

Is there is a way to remove entries from Location bar autofill or just reset them?

Note: I'm talking about removing-changing the address that Autofill will populate the location bar with, not removing entries from the suggestions list that pops up under the Location bar

Ερώτηση από barbas 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

External Links Always Open in A New Non-Private Window

I've filed the following bug. https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=856839 If you have a solution, please let me know. Thanks. … (διαβάστε περισσότερα)

I've filed the following bug. https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=856839

If you have a solution, please let me know.

Thanks.

Ερώτηση από Yaron 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why is the 20.0 address bar unresponsive?

I've upgraded to 20.0 from 19.0.2. Now the address bar is unresponsive. After typing in a valid URL and hitting enter (or clicking the arrow on the far right of the addre… (διαβάστε περισσότερα)

I've upgraded to 20.0 from 19.0.2. Now the address bar is unresponsive. After typing in a valid URL and hitting enter (or clicking the arrow on the far right of the address bar), nothing happens. No error message or anything. If I open a new tab and click one of the tiles representing previously visited pages, everything works as expected. Bookmarks work too. I've tried resetting Firefox, to no avail. The only cure at this time is downgrading to 19.0.2 where everything works as expected.

Ερώτηση από mhoenicka 7 έτη πριν

Απάντηση από pearj 7 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there some way I can directly to someone for help

I really like Mozilla, but getting help is impossible. I had to restore my computer by to factory settings. I had all my bookmarks plus a lot of addons and plugins from M… (διαβάστε περισσότερα)

I really like Mozilla, but getting help is impossible. I had to restore my computer by to factory settings. I had all my bookmarks plus a lot of addons and plugins from Mozilla. Is there anyone I can get help from by directly corresponding thru email. I could wait days for an answer thru the forum if I could even find it once I have submitted my question. For me this is urgent.

(Email removed by Mod)

Ερώτηση από rosemarybales 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I just updated to firefox 20.0 and can't find the privacy browsing option. what happened to it?

I clicked on help then about firefox and it updated automatically from 19.0.2 to 20.0. I had the privte browsing option in the 19.0.2 but not now. what happened? the for… (διαβάστε περισσότερα)

I clicked on help then about firefox and it updated automatically from 19.0.2 to 20.0. I had the privte browsing option in the 19.0.2 but not now. what happened? the form data is working too and I don't like that either.

Ερώτηση από snickers547 7 έτη πριν

Απάντηση από Joshua Smith 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Favicon missing in Firefox 20

I was using google chrome before and after i imported my bookmarks and history, lots of my favicons for the websites i bookmarked was gone, those icon were being shown in… (διαβάστε περισσότερα)

I was using google chrome before and after i imported my bookmarks and history, lots of my favicons for the websites i bookmarked was gone, those icon were being shown in chrome, but not in firefox.

It came up a blank square as the favicon for the websites i bookmarked, i did search for solutions, but none of them work, what can i do right now without starting up a new profile?

Ερώτηση από robinthebest 7 έτη πριν

Απάντηση από robinthebest 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Address line and Search engines not working after download

I reloaded Firefox 20.0 this a.m. I have no functional use of the address line nor do I have use of the Search box. No search engines drop down and when I go into Manag… (διαβάστε περισσότερα)

I reloaded Firefox 20.0 this a.m. I have no functional use of the address line nor do I have use of the Search box. No search engines drop down and when I go into Manage Search, nothing can be activated. All of the .xml files for the search engines are available in the Searchplugins file. Any suggestions?

Ερώτηση από CraigVSAMN 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Got new version, want to go back to previous download box, the new one has no history and doesn't show speed of download, how do I go back?

They are in the question. I was very pleased with the old download box, I have a mac so when I got the new update from firefox, I was very surprised to see I can't look t… (διαβάστε περισσότερα)

They are in the question. I was very pleased with the old download box, I have a mac so when I got the new update from firefox, I was very surprised to see I can't look through the old downloads and can't see the speed in which the current file is being downloaded, it doesn't make sense to cut those options off...

Ερώτηση από cylon2021 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF 20.0 Private Browsing default persona

Updated to Firefox 20.0, now whenever i go into private browsing mode, it switches back to default firefox theme, i have a custom persona installed for firefox, which wor… (διαβάστε περισσότερα)

Updated to Firefox 20.0, now whenever i go into private browsing mode, it switches back to default firefox theme, i have a custom persona installed for firefox, which works in normal mode (and used to work in earlier versions in private browsing as well), but in FF20.0, private browsing just loads up with default ff theme, although i still can see it enabled in Add-ons tab, but it just does'nt shows up in private browsing window.. :(

Ερώτηση από ff4evr 7 έτη πριν

Απάντηση από Joshua Smith 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since downloading Firefox,my mouse is sticky, and MSN games are very slow to download and hard to play.Any suggestions?

I checked the system,apparently mouse is working fine. Games are very slow to download,and it is almost impossible to play because mouse is so slow.

Ερώτηση από triciannem 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Please HELP! DOWNLOAD WINDOW PROBLEM

When i start download, no any window appears. If i open standard "downloads" in startup menu - some library opens. I can see my downloads there, but it is not as usual. I… (διαβάστε περισσότερα)

When i start download, no any window appears. If i open standard "downloads" in startup menu - some library opens. I can see my downloads there, but it is not as usual. I just want to see usual window! help me please. Previously i never had problems with this soft! / Firefox 20.0 (rus) / Windows 7 x64

Ερώτηση από Fill 7 έτη πριν

Απάντηση από Fill 7 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

why in new version of Firefox (v20) if i forget and close Firefox my files that are downloading will stop and Firefox download manager not open ?

why in new version of Firefox (v20) if i forget and close Firefox my files that are downloading will stop and Firefox download manager not open ? this is important becau… (διαβάστε περισσότερα)

why in new version of Firefox (v20) if i forget and close Firefox my files that are downloading will stop and Firefox download manager not open ? this is important because the files that are downloading and not be able to resume and will be stop if i forget and close Firefox

Ερώτηση από Iman Z 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από MikeRivers 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 20 crashes when i Startup using Windows 7 64bit

Since firefox 19, and recently i upgraded to 20 Firefox crashes, and the only way i can startup firefox is in safetymode. I removed all add-ons and even did a clean insta… (διαβάστε περισσότερα)

Since firefox 19, and recently i upgraded to 20 Firefox crashes, and the only way i can startup firefox is in safetymode. I removed all add-ons and even did a clean install of firefox again, but no result.

Ερώτηση από dominiquebernsen 7 έτη πριν

Απάντηση από user633449 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some sites send PDFs but they will not d/load in Firefox, I get page with "About Blank", one site is...http://www.tobycarvery.co.uk/ whilst ,Nationwide is ok!

http://www.tobycarvery.co.uk/theexeterarmsmiddlemoor/twocoursemealofferemcarvery/?utm_source=Communicator&utm_medium=Email&utm_content=CTA_2for12Reminder_HiddenPa… (διαβάστε περισσότερα)

http://www.tobycarvery.co.uk/theexeterarmsmiddlemoor/twocoursemealofferemcarvery/?utm_source=Communicator&utm_medium=Email&utm_content=CTA_2for12Reminder_HiddenPage&utm_campaign=Two+for+%C2%A312.50+-+Reminder+-+Pub+[Mar%27%2713] This site has PDFs which I should be able to download in Firefox, but all I get is a new page headed "AboutBlank" If I copy the URL into another browser it will be downloaded, this is a recent problem (about 3 months). Other sites such as Nationwide Building Society behave correctly and the PDF is downloaded and saved when using Firefox and if double clicked will load into Foxit Reader. I am using Firefox 20.0, Windows 7 home premium 64 bit. Both my laptop and desktop have the same problem.

Ερώτηση από AllanRiscUser 7 έτη πριν

Απάντηση από iamjayakumars 7 έτη πριν