Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Can't manage Yahoo mail with Firefox

On my wife's Dell with Windows Vista Home, Yahoo mail suddenly quit functioning in Firefox. We can access the email account; however, everything is then frozen. We can't … (διαβάστε περισσότερα)

On my wife's Dell with Windows Vista Home, Yahoo mail suddenly quit functioning in Firefox. We can access the email account; however, everything is then frozen. We can't open any email. Other areas of Yahoo present no problem. Her email works fine in Explorer, Safari, and Chrome. I checked to ensure plugins were current and none are listed as presenting problems with Yahoo Mail. I've cleared cache and cookies with no results. What's next?

Ερώτηση από bjflora 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν