Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I just updated FF to 14.0.1 (Mac 10.6.8) and now netflix won't work. It's asking to restart in 32 bit mode and I changed it in the Get Info to 32 bit. No luck.

I just updated FF to 14.0.1 (Mac 10.6.8) and now netflix won't work. It's asking to restart in 32 bit mode and I changed it in the Get Info to 32 bit. No luck.

Ερώτηση από artnerd 8 έτη πριν

Απάντηση από jscgvnc 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 14.0.1 slow to switch tabs

I open the following tabs each day to get my "Tech News Fix". Switching between tabs with Firefox 14.0.1 is MUCH slower than with the previous of Firefox. Ars Technica … (διαβάστε περισσότερα)

I open the following tabs each day to get my "Tech News Fix". Switching between tabs with Firefox 14.0.1 is MUCH slower than with the previous of Firefox.

Ars Technica

  http://arstechnica.com/

BetaNews

  http://www.betanews.com/

BetaNews - New Software Downloads

  http://fileforum.betanews.com/

Building Windows 8 - MSDN Blogs

  http://blogs.msdn.com/b/b8/

File Hippo - Download Free Software

  http://www.filehippo.com/

Official Google Blog

  http://googleblog.blogspot.com/

OSNews.com - Exploring the Future of Computing

  http://www.osnews.com/

Paul Thurrott's SuperSite for Windows

  http://www.winsupersite.com/

Smashing Magazine

  http://www.smashingmagazine.com/

The Register: Sci/Tech News for the World

  http://www.theregister.co.uk/

Whirlpool - Australian Broadband News

  http://www.whirlpool.net.au/

Windows 8 app developer blog - Site Home - MSDN Blogs

  http://blogs.msdn.com/b/windowsappdev/

When a new tab is selected the browser pane is blank for several seconds before the page content loads.

I hope you can help.

Ερώτηση από Peter 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

personas don't work with firefox 14. anyone know how to fix?

Updated to Firefox 14 and now none of my personas even show. Just blank area is shown like I don't even have any personas selected. Even logged in to the gallery and se… (διαβάστε περισσότερα)

Updated to Firefox 14 and now none of my personas even show. Just blank area is shown like I don't even have any personas selected. Even logged in to the gallery and selected a new one just in case and nothing works. Please advise.

Ερώτηση από TygerWing 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firebug doens't work at all after updating Firefox

this morning I updated my firefox to 14.01. after that one of my extension i.e firebug just stopped working at all, I mean I couldn't even find the icon in my browser. I … (διαβάστε περισσότερα)

this morning I updated my firefox to 14.01. after that one of my extension i.e firebug just stopped working at all, I mean I couldn't even find the icon in my browser. I even tried to go to tools>addons> but you know what, even that page is not responding it keeps on loading no results at all. Please can anyone please help me out this cause I'm the middle of my project I really need this firebug. plsss

Ερώτηση από mr_mohamed 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I start the Mozilla Firefox I get error message "ReferenceError: Globalstorage is not defined." How to solve this problem?

When I start the Mozilla Firefox I get error message "ReferenceError: Globalstorage is not defined." How to solve this problem? -Vinayak

Ερώτηση από VinayakJ 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefox version both 13.0.1 and 14.0.1 crashes. I'm using Bitdefender IS 2013.

Ερώτηση από bat99 8 έτη πριν

Απάντηση από GDOX 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmarks broken after Firefox update 14.01

Everything was working fine untill the update. I can reach the sites with a google search but the bookmarks and bookmark toolbar don't work. As far as i can tell the loca… (διαβάστε περισσότερα)

Everything was working fine untill the update. I can reach the sites with a google search but the bookmarks and bookmark toolbar don't work. As far as i can tell the location info is still correct. Anyone else had this problem before or know a fix?

Ερώτηση από drumurboy1 8 έτη πριν

Απάντηση από dumdidadida 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I post a picture in a forum and then the next time I check it is gone but the message is still there. I am not the only person this is happening to

I posted the picture along with the message. The next time I checked it was not there though the message was still there! I checked with the same site on Internet Explo… (διαβάστε περισσότερα)

I posted the picture along with the message. The next time I checked it was not there though the message was still there! I checked with the same site on Internet Explorer and it is there!

Ερώτηση από pennbeth 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not showing https websites correctly

Hello, Could anyone please explain why few sites like twitter, google are showing as encrypted content in firefox when using HTTPS. When using with HTTP they are fine. T… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Could anyone please explain why few sites like twitter, google are showing as encrypted content in firefox when using HTTPS. When using with HTTP they are fine.

Thanks Rahul

Ερώτηση από rahulg 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since I updated, the "find and replace" does'nt work anymore, showing words at random

In the Edit menu, the Find and Replace function does'nt work right, showing words at random. Can it be because of a wrong downloading ?

Ερώτηση από Helman 8 έτη πριν

Απάντηση από dumdidadida 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No question here

Had a question well, more a complaint. Still have the complaint, but since I answered my question myself, I'll save the complaint for the useless firefox feedback form th… (διαβάστε περισσότερα)

Had a question well, more a complaint. Still have the complaint, but since I answered my question myself, I'll save the complaint for the useless firefox feedback form that no one seems to read.

Ερώτηση από Crewman06 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My google.com doesnt open my gmail or my YouTube account, and all it appears on screen are random symbols and numbers

Hello Firefox...for some reason both my YouTube and Gmail log in are failing to open, such as all the other google related stuff, like news and docs. The link does work b… (διαβάστε περισσότερα)

Hello Firefox...for some reason both my YouTube and Gmail log in are failing to open, such as all the other google related stuff, like news and docs. The link does work but the actual website doesn't, and all it does it shows is many random simbols and numbers across the screen. At first google started to not work at all, but then after i unistalled Firefox and installed back again..it still didnt worked, but then after I removed all my history and cookies...google started working, but then when i tried to log in back again to my YouTube and Gmail accounts, the same problem happend.

http://img513.imageshack.us/img513/8010/mygoodle.png ^that is what the problem looks like


And It seems to be only happening to Firefox, because I have tried on Internet Explorer and this doesn't happen... And its a shame, because I seriously don't want to stop using my favorite browser and start using I.E.

If you could help me and send any possible solutions to my second email: luismvenceslau@hotmail.com i'b be totally grateful

Thanks in advance!

Ερώτηση από underlois 8 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 14.01 and Flash 11.3 Issues

I was previously having problems with Firefox 13 (forget which version specifically) after it updated with using Flash as many others were. I was excited to see that a v.… (διαβάστε περισσότερα)

I was previously having problems with Firefox 13 (forget which version specifically) after it updated with using Flash as many others were. I was excited to see that a v. 14 is now out and updated hoping it would solve my issues, but I am still having trouble. I feel confident it is an issue with Flash; I have gone through and individually disabled and re-enabled add-ons, and can use Firefox fine when Flash is disabled, and everyone goes down hill once re-enabled.

In general, my issues are that Gmail, Facebook, and many other websites won't load when Flash is enabled. They will start to open, get stuck, and the Firefox completely freezes. Turning off the add-on fixes all of this, and turning it back on brings it back.

I have Windows Vista as my O/S.

Any suggestions for further troubleshooting? I've tried uninstalling and reinstalling both Firefox and Flash.

Ερώτηση από neffer85 8 έτη πριν

Απάντηση από AliceWyman 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Links are set to open in new tab, not current tab. However since update to FF 14, they open in current tab. How can I change this back?

I would like links I click on to open in a new tab, not the current tab. In the Tools>Options, I have it set to do this. However, since the update to 14.0.1, I can't… (διαβάστε περισσότερα)

I would like links I click on to open in a new tab, not the current tab. In the Tools>Options, I have it set to do this. However, since the update to 14.0.1, I can't get it to open in a new tab. This is for all web sites and email. What can I do to change it? Thanks.

Ερώτηση από Bobi2011 8 έτη πριν

Απάντηση από John99 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Roboform 7.7.9 crashes Firefox 14.0.1

Firefox disabled my Roboform toolbar. Then Firefox auto-updated to v 14.0.1 I downloaded the latest version of Roboform for Firefox (7.7.9.9) It installs o.k. and the co… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox disabled my Roboform toolbar. Then Firefox auto-updated to v 14.0.1 I downloaded the latest version of Roboform for Firefox (7.7.9.9) It installs o.k. and the collapsed version of the Roboform toolbar appears. However, as soon as I attempt to use Roboform it crashes Firefox and Firefox restarts with Roboform disabled.

Ερώτηση από MikeGatehouse 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

website www.lus-childminding.co.uk not sowing correctly in firefox but is fine in all other browsers

Hello, If you make your way to my new website you will see all the content is out it is fine in all other browsers. Please Help. Thanks in advance!

Ερώτηση από leetrnr 8 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν