Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to keep Bookmark Order from changing as part of sync?

Since I added Aurora on my tablet and my phone, and set up sync, apparently those bookmarks toolbar are in a different order than my ones on my desktop. Every time I sta… (διαβάστε περισσότερα)

Since I added Aurora on my tablet and my phone, and set up sync, apparently those bookmarks toolbar are in a different order than my ones on my desktop. Every time I start my desktop versions, the toolbars are in some random order (the most visited all the way to the right, list order changed). Now I generally put my items in order of use, and not in alphabetical. Is there anyway that I make it so that my sync with my mobile devices will not adjust the order of my bookmark sync?

Ερώτηση από Tickkid 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Mihai Todor 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i have to clik FF Numerous times to open , sometimes have to reboot in Win 7

If I close FF and PC , next time I have to clik ? maybe 20 times to open FF and sometimes I have to reboot again before it will ever open ?? frustrating Using Win 7 … (διαβάστε περισσότερα)

If I close FF and PC , next time I have to clik ? maybe 20 times to open FF and sometimes I have to reboot again before it will ever open ?? frustrating Using Win 7

Ερώτηση από tom_pixel 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Silverlight crashes with Firefox 14.0

I just updated to Firefox 14.0 and each time I try to launch a site with Silverlight (such as Netflix), either the plugin or the application crashes. I have silverlight … (διαβάστε περισσότερα)

I just updated to Firefox 14.0 and each time I try to launch a site with Silverlight (such as Netflix), either the plugin or the application crashes. I have silverlight 5.1.10411.0. I've tried re-downloading silverlight, but it didn't help.

Ερώτηση από csmith1234 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Lowieee 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i imported favorites fro, internet explorer according to your instructions but just a part was imported actually

I have imported the favorites from internet explorer to firefox (I use the last version of 14.0). Only a part of those favorires were actually imported. Thanks

Ερώτηση από mikiffff 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

401 Unauthorized appears instead of web page. No login dialog displayed, pop-up not blocked

When I access web admin page of my home router I immediately get 401 Unauthorized Authorization required. Accessing from IE9 works fine. Also accessing from the same vers… (διαβάστε περισσότερα)

When I access web admin page of my home router I immediately get 401 Unauthorized Authorization required. Accessing from IE9 works fine. Also accessing from the same version (14 beta) on another PC works fine. When I check saved passwords, there is nothing related to this web page. Any idea how to solve this problem? Thanks

Ερώτηση από jgriscik 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Flash (video) pauses when running in an inactive Tab.

I am using FF 14.0 on a Mac OS Lion. When running a video, like this one http://www.engadget.com/2012/06/24/sony-xperia-ion-review/ and changing to another tab, the v… (διαβάστε περισσότερα)

I am using FF 14.0 on a Mac OS Lion.

When running a video, like this one

http://www.engadget.com/2012/06/24/sony-xperia-ion-review/ 

and changing to another tab, the video halts/pauses. When I go back to the tab (=make it active again) the video continiues.

This is the case regardless if the video is fully buffered or not.

It did not use to behave like that. It does not behave like that with other browsers. Is it a feature or a bug? To me its a bug. How can I disable that behavior.

Ερώτηση από VideoStop 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

What's wrong with Firefox??? My website's SSL certificate shows an error.

My website's SSL certificate is validated but Firefox shows an error. I tried Internet Explorer and Chrome and they work fine without any error. https://ho.kemonz.me … (διαβάστε περισσότερα)

My website's SSL certificate is validated but Firefox shows an error. I tried Internet Explorer and Chrome and they work fine without any error.

https://ho.kemonz.me

Ερώτηση από Hokemonz 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot watch videos on youtube,

Tried updating flash player, clearing cache and disabling hardware acceleration and still does not work. This was also happening before I updated to the new BETA version … (διαβάστε περισσότερα)

Tried updating flash player, clearing cache and disabling hardware acceleration and still does not work. This was also happening before I updated to the new BETA version of Firefox. When I try using IE9 or Chrome everything works fine. Firefox was my primary browser, then one day for some reason it just stopped playing embedded videos and flash

Ερώτηση από pnutvendor 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have a problem with my tabs and I want it fixed, as it's bugging me.

My tabs in Firefox are below the orange button, but above my address bar, I'd like them to be right next to my orange button at the top. Is there a way to fix this? It wa… (διαβάστε περισσότερα)

My tabs in Firefox are below the orange button, but above my address bar, I'd like them to be right next to my orange button at the top. Is there a way to fix this? It was like this before.

I have picture proof of both.

Before (wanted): http://tinypic.com/r/2vm92s1/6 After (not wanted): http://tinypic.com/r/2iad2qe/6

Ερώτηση από Suhn-Sol-Jashin 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

What to do? Firefox can't establish a connection to the server at www.google.com.

Hello Friends, Help! I have already followed your instructions about checking the firewall etc. The thing is: I have not changed anything and it was working yesterday/thi… (διαβάστε περισσότερα)

Hello Friends, Help!

I have already followed your instructions about checking the firewall etc. The thing is: I have not changed anything and it was working yesterday/this morning, and suddendly is not working anymore.

I need my browser all the time for research. Look forward to hearing from you with a solution very soon. Thanks!

Ερώτηση από MariaE 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I am unable to get the windows TIP for Tablet PCs to auto pop up when clicking with a stylus or my finger. What add-on/setting will fix this?

I have a lenovo Thinkpad Convertible tablet. In the past I've been able to get it were the Windows TIP pops up when I click on a text input field. This function no long… (διαβάστε περισσότερα)

I have a lenovo Thinkpad Convertible tablet. In the past I've been able to get it were the Windows TIP pops up when I click on a text input field. This function no longer works, I have a new computer, and whatever change I'd done to my old computer is not readily apparent. Any help in getting text input fields to pop up the TIP automatically would be great. Until then, in tablet mode, I have to use my computer with IE or keep the TIP at the taskbar to click on, but that's a lot of movement and rather annoying.

Ερώτηση από pyrotechnomimus 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Unlogic 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to fix this?

When I open About Firefox in the Firefox menu, it always has the "Apply Update" button. Even if I install a new version of Firefox, it still has that button! Does anyone … (διαβάστε περισσότερα)

When I open About Firefox in the Firefox menu, it always has the "Apply Update" button. Even if I install a new version of Firefox, it still has that button! Does anyone know to to fix this?

Ερώτηση από FireShadow 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

does anybody know why when I aTrying to edit my yahoo profile using Firefox certain elements do not show up such as update "Load Photo" on the avatar page.

Trying to edit my yahoo profile using Firefox and certain elements do not show up such as update "Load Photo" on the avatar page. If I use Explorer it allows me to see a… (διαβάστε περισσότερα)

Trying to edit my yahoo profile using Firefox and certain elements do not show up such as update "Load Photo" on the avatar page.

If I use Explorer it allows me to see all the links and can edit my profile but not in Firefox. . I am not sure the URL will let you in as is a private link.

Ερώτηση από ianeon 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

chango worm javascript code insertion

I am a web developer creating multiple sites on the Joomla2.5 platform on a dedicated server. On one of my computers and only one) when editing code in html view using Fi… (διαβάστε περισσότερα)

I am a web developer creating multiple sites on the Joomla2.5 platform on a dedicated server. On one of my computers and only one) when editing code in html view using Firefox 14.0, toggling between text and html mode, the following scipt is automatically added to the end of the article code:

<script id="__changoScript" type="text/javascript">// </script>

This happens on any of my sites, when edited on this one computer. It doesn't happen on this computer with Safari or Chrome.

I have removed Firefox and reinstalled - same problem. I ran Malwarebytes..it found and deleted the following:

Registry Keys Detected: 6 HKCR\CLSID\{7d9e1adc-7db1-4eaf-b6c7-7e062074e6be} (PUP.BlekkoSearchBar) -> Quarantined and deleted successfully. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\vfd-adk (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SETUP.EXE (PUP.Bundle.Installer.OI) -> Quarantined and deleted successfully. HKCR\bho_project.bho_object (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully. HKCR\bho_project.bho_object.1 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully. HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kincjchfokkeneeofpeefomkikfkiedl (PUP.FCTPlugin) -> Quarantined and deleted successfully.

But the problem remains...anyone seen something like this or got any suggestions?

Thanks, Andrew

Ερώτηση από andrewn51 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I increase the cache level?

I have about 361 GB free in my C drive. I would like to know how to increase the cache limit beyond 1024 MB. I went to Firefox Logo » Options » Options » Advanced » Netwo… (διαβάστε περισσότερα)

I have about 361 GB free in my C drive. I would like to know how to increase the cache limit beyond 1024 MB.

I went to Firefox Logo » Options » Options » Advanced » Network and there I found the cache limit. However, the maximum limit is 1024 MB. How to increase it beyond that? Please tell me.

Ερώτηση από cHaMp 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από finitarry 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I back up to a privioua page?

I can not believe that there is no way to back up to a previous page on this worthless piece of crap browser. I have found instructions for installing a back/forward but… (διαβάστε περισσότερα)

I can not believe that there is no way to back up to a previous page on this worthless piece of crap browser. I have found instructions for installing a back/forward button. I have followed these instructions exactly several times and they do not work. Firefox sucks.

Ερώτηση από cj1944 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από SafeBrowser 8 έτη πριν