Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Signing into Firefox after resetting my laptop

Hi there I reset my pc I know my username and password to my login here but not letting me sign into gmail (given I might have used Firefox's password generator thingy an… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there I reset my pc I know my username and password to my login here but not letting me sign into gmail (given I might have used Firefox's password generator thingy and I can't login and I've got my important websites signed into that login, thoughts on how to reset my password?. I want that one as I've spent £££ on Patreon and that and building my custom Firefox account :(

Ερώτηση από Jamie Willis 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 2 μήνες πριν

When going full-screen on video, the browser doesn't show the full-screen the first time

When going full-screen on video, the browser doesn't show the full-screen the first time. For example, when I want to view a full-screen video on YouTube/Disney/Netflix… (διαβάστε περισσότερα)

When going full-screen on video, the browser doesn't show the full-screen the first time.

For example, when I want to view a full-screen video on YouTube/Disney/Netflix/Prime Video, I select the full-screen button as usual. However the top left-hand side corners always show a thin blue hue. The thin blue hue only goes away when I leave full-screen and re-select it.

Any ideas on what might be causing this? My browser is up-to-date

Ερώτηση από benico50 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από reecesmithy18 3 μήνες πριν

Pined tabs

I love Firefox and usually work with a well organized set of about 40 tabs that are pinned for easy access. Occasionally i will open a page in "new window" so that I can … (διαβάστε περισσότερα)

I love Firefox and usually work with a well organized set of about 40 tabs that are pinned for easy access. Occasionally i will open a page in "new window" so that I can make better use of multiple screens. If I inadvertently or quickly close the window with all my pinned tabs first, and then close the singular "new" window, all my tabs are gone. and of course the open previous or recently closed window only opens the on with no tabs. Is it possible to save the all tabs, or a "master" or "default" window?

Ερώτηση από Al's Apple Account 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

roboform lower toolbox

For years, never a problem. Suddenly, the Roboform lower toolbox, while being checked in the latest Firefox options, will not actually show up. The Roboform help suggesti… (διαβάστε περισσότερα)

For years, never a problem. Suddenly, the Roboform lower toolbox, while being checked in the latest Firefox options, will not actually show up. The Roboform help suggestions are numerous but haven't helped at all. Something somewhere has been changed and it's most unfortunate but I cannot continue with Firefox. Chrome does load the lower toolbar with no problems ever. I dislike switching but unless help comes soon, I will be forced to. I am on Firefox all day every day and am slowly moving up through coding systems.

Ερώτηση από willowcamp 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 5 μήνες πριν

How to limit multiple process in Firefox 105.0.3 (64bit)

I notice that I sometimes have as much as 14 Firefox processes running at the same time, even though I only have one tab open. E.g. just starting up produces 9 processes… (διαβάστε περισσότερα)

I notice that I sometimes have as much as 14 Firefox processes running at the same time, even though I only have one tab open.

E.g. just starting up produces 9 processes, consuming some 43% of memory! I see no way to limit the number of process in Settings->Performance (ALL "solutions" to this problem involve changing the "Content process limit", but that seems to have gone in the latest Firefox version?) What do I do?

Ερώτηση από jwkooistra 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 5 μήνες πριν

Sync & Saved Passwords Not Working

Yesterday I noticed that my saved passwords were not being retrieved from Firefox. I did do a Windows update before this happened. None of my passwords are able to be ret… (διαβάστε περισσότερα)

Yesterday I noticed that my saved passwords were not being retrieved from Firefox. I did do a Windows update before this happened. None of my passwords are able to be retrieved. My Firefox account says my sync is not working & that my account is disconnected. Which is weird bc I'm actually signed in to Firefox now - able to see my user name. What's going on here & how can I fix it? Thanks!

Ερώτηση από michellestarr22 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

Account recovery key

I tried to get a Account recovery key. When I enter the password it responds that it it is not correct. This is the password I have for my account. Why is this happeni… (διαβάστε περισσότερα)

I tried to get a Account recovery key. When I enter the password it responds that it it is not correct. This is the password I have for my account. Why is this happening?

Ερώτηση από Charli 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Moshe 1 εβδομάδα πριν

web whats app not working

web whats app not working with this link, unable to login https://web.whatsapp.com After few seconds page reload many times and stops with this link https://web.whatsap… (διαβάστε περισσότερα)

web whats app not working with this link, unable to login https://web.whatsapp.com

After few seconds page reload many times and stops with this link

https://web.whatsapp.com/?logout_reason=0

find error screen shot attached

Ερώτηση από birenderkumar21 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Nymsi 5 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

New tabs in Firefox

When I go into Firefox & I bring up my bank for example if I go to another tab to bring up something else most times it won't do it. So then I have to shut it down &… (διαβάστε περισσότερα)

When I go into Firefox & I bring up my bank for example if I go to another tab to bring up something else most times it won't do it. So then I have to shut it down & open it up again which is intensly annoying. This never used to happen say a year ago.

Ερώτηση από carolyn.reayyoung 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"Incorrect Password" 5 Sep. 2022: Cannot Change accounts.firefox.com Password

Using Firefox Developer 105.0b7 (64-bit). I "cannot" change my password -- Firefox always report ""Incorrect Password"" 1) I can log in using the previously-created pas… (διαβάστε περισσότερα)

Using Firefox Developer 105.0b7 (64-bit).

I "cannot" change my password -- Firefox always report ""Incorrect Password""

1) I can log in using the previously-created pass. 2) I can verify in ""Saved Logins"" that the pass in use is the previously-created pass. 3) When attempting to change the pass at the ""Firefox Accounts"" page, I'm always getting ""Incorrect Password"" after clicking to "Save" new pass. 4) I've have tried using ""Safe Mode"" to no avail.

Ερώτηση από J. Jameson 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do I get rid of all this dumb garbage in my web adress bar

when I click the web address bar and the drop down opens up with commonly visited site a series buttons appear under it that I would love to delete from the face of the e… (διαβάστε περισσότερα)

when I click the web address bar and the drop down opens up with commonly visited site a series buttons appear under it that I would love to delete from the face of the earth, as far as I can tell there doesn't appear to be any setting to turn them off and help topics are expectantly useless. For the love of god don't come and tell me you've added an idiot feature that I have no control over.

Ερώτηση από alcors.wisdom 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Internet-Cache

Question: How do I get Firefox to clear the Internet-Cache on exit Settings see images Result on exit ??? Internet Cache is NOT cleared … (διαβάστε περισσότερα)

Question: How do I get Firefox to clear the Internet-Cache on exit


Settings

        see images  


Result on exit ??? Internet Cache is NOT cleared

    see images

Ερώτηση από wkuehl 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Connection not encrypted

Somewhere around September 6 something changed in Firefox which prevents me from accessing my control area for a website I own. The error says: " your connection to this … (διαβάστε περισσότερα)

Somewhere around September 6 something changed in Firefox which prevents me from accessing my control area for a website I own. The error says: " your connection to this site is not private. Information ...". I am the only person with access to this site and my password to the site is 20 characters long with special character and randomly generate. Everything worked well and doesn't work on any computer in my house. This change in your software is costing me money as I can't work on my website. I am not a happy camper. Please tell me how to resolve this problem. Telling me to ask the hosting company to make changes is not a valid response.

Shannon

Ερώτηση από TigerLilly 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 6 μήνες πριν