Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Multi Account container advanced proxy setting does not work. Connection Timeout/Refused.

Hello Everyone, After inserting the proxy information, webpages in the container tab refuse to load/connect, I insert the IP address and I've also tried the Fully qualif… (διαβάστε περισσότερα)

Hello Everyone,

After inserting the proxy information, webpages in the container tab refuse to load/connect, I insert the IP address and I've also tried the Fully qualified domain name, using the type://host:port syntax, I get "The proxy server is refusing connections" and "The connection has timed out" error messages.

If I setup the proxy via the settings menu the entire browser uses the proxy server address, I am trying to specify a different proxy server for each container.

Ερώτηση από fxybrew 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 101 update is garbling dropdowns on IMDB home page

My Firefox browser was automatically updated to version 101 today May 31, 2022. The IMDB home page (www.imdb.com) is now broken. The drop down boxes at top right and lef… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox browser was automatically updated to version 101 today May 31, 2022.

The IMDB home page (www.imdb.com) is now broken. The drop down boxes at top right and left are displaying all their options on top of the web page content. Pages are not loading fully.

This is on a MAC. Safari and Chrome browser work properly for the IMDB page.

Is there a fix for this?

Ερώτηση από ltelotte 1 έτος πριν

Απάντηση από user104147805413306348376805769878442569366 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I access Yahoo's main page?

I used Speedtest by Ookla. When the broad band was installed, the technician did this without a problem. Today when I tried I was taken to an installation page. After I u… (διαβάστε περισσότερα)

I used Speedtest by Ookla. When the broad band was installed, the technician did this without a problem. Today when I tried I was taken to an installation page. After I used the SpeedTest, then my main page was gone and instead I have a bar of Firefox selected options. I've tried to find how this is done so I can set it back but I can't find it. Please help.

Ερώτηση από Eric 1 έτος πριν

Απάντηση από user104147805413306348376805769878442569366 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox opens in small window

A few days ago Firefox started opening in a small window in the upper left corner of the screen. This problem was earlier also posted by other users. So I have read all t… (διαβάστε περισσότερα)

A few days ago Firefox started opening in a small window in the upper left corner of the screen. This problem was earlier also posted by other users. So I have read all these topics and suggested solutions.

This is what I have tried: - removing xulstore.json - compatebility tab in properties - manipulating overlapping squares icon and dragging window to almost full screen - Reinstalling Firfox ( without removing Firefox completely on forehand)

So far nothing resolves this problem.

Please advise

Ερώτηση από c.timmer 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tabs colors changed

When I put the pointer arrow on a tab to open it the tab background turns black and the type is white. It used to be the opposite and I want to change it back to white ba… (διαβάστε περισσότερα)

When I put the pointer arrow on a tab to open it the tab background turns black and the type is white. It used to be the opposite and I want to change it back to white background black type. How do I do that? I do not like this change at all. This happened right after your new Firefox update also.

Ερώτηση από Miss MZ 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't find a record of website forms I fill out and send.

When on Firefox, I sometimes fill out a form on a website for a variety of reasons, i.e. requesting a document. After doing so, I can find no record that it was sent. My… (διαβάστε περισσότερα)

When on Firefox, I sometimes fill out a form on a website for a variety of reasons, i.e. requesting a document. After doing so, I can find no record that it was sent. My primary email is [edited email from public] @gmail.com. Is that what is used to send it? If so, I cannot find any record of it when I check "sent" items on that account. Please tell me where i can find that record? Steve C

Ερώτηση από cookandkids 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not working

I have a user whose Firefox has stopped working. It will start up, but nothing ever is displayed in the window. The address bar and buttons are all there, but nothing f… (διαβάστε περισσότερα)

I have a user whose Firefox has stopped working. It will start up, but nothing ever is displayed in the window. The address bar and buttons are all there, but nothing from a web site, just a white page. If I enter a url, or click on a bookmark the refresh button never changed to an 'X', but I can see traffic from her machine going across our firewall. Try to go into setup and it's the same thing. About:config displays nothing. It's all just a blank page. Other browsers seem to work fine.

I've tried refreshing, and I've uninstalled and reinstalled, but it didn't fix it. Any ideas?

Thanks.

Ερώτηση από rickl8327 1 έτος πριν

Απάντηση από rickl8327 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My self-signed *.local.dev wildcard SSL no longer works in v101.0

After upgrading to v101, Firefox no longer recognizes my Self-signed wildcard SSL for *.local.dev. Before you tell me not to use the .dev domain, I am aware that Google … (διαβάστε περισσότερα)

After upgrading to v101, Firefox no longer recognizes my Self-signed wildcard SSL for *.local.dev.

Before you tell me not to use the .dev domain, I am aware that Google owns it and we're technically not supposed to do local development with the *.local.dev domain.

I have already tried the following: 1. Set network.stricttransportsecurity.preloadlist to FALSE, and everything was working perfectly fine before v101 2. imported the server.crt into Trusted Root Authorities in Windows, and also imported it in the Certificate manager in Firefox. 3. Tried other wildcard local domains like *.test.site, *.local.ddev and these don't work either.

I even tried following recent guides to issue a new certificate with openssl and SAN, and it still doesn't work.

Screenshot of wildcard SSL attached.

Ερώτηση από Chad Reitsma 1 έτος πριν

Απάντηση από Chad Reitsma 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Terrible font rendering in v101

Lighter fonts (from multiple families, and on multiple websites) are rendered so poorly they are barely legible. I already tried disabled performance settings, and turn… (διαβάστε περισσότερα)

Lighter fonts (from multiple families, and on multiple websites) are rendered so poorly they are barely legible.

I already tried disabled performance settings, and turning off ClearType in Windows (it barely had any effect)

How do we fix this?

Ερώτηση από Chad Reitsma 1 έτος πριν

Απάντηση από Chad Reitsma 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Blank page on ligin

On my Windows 10 desktop, I have used www.bostonglobe.com for years with no problem. Firefox keeps me logged in and if, for any reason, am not, I click on the login link… (διαβάστε περισσότερα)

On my Windows 10 desktop, I have used www.bostonglobe.com for years with no problem. Firefox keeps me logged in and if, for any reason, am not, I click on the login link and Firefox fills in my login. Lately this does not work. I just updated Firefox and it still does not work. Bostonglobe.com loads but when I click on the login link all I get is a blank page. This works in Chrome and in Firefox on my Samsung tablet. I deleted all the bostonglobe cookies but this does not help. I have rebooted the computer and this does not help either. Any solutions would be greatly appreciated.

Ερώτηση από khablow 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Wordpress Gallery Not Working in Firefox

Today I updated my wordpress site to 6.0 and now my gallery isn't working in Firefox. It works in Chrome, Edge, and Android Chrome. I tried turning off all my Add-Ons, I… (διαβάστε περισσότερα)

Today I updated my wordpress site to 6.0 and now my gallery isn't working in Firefox. It works in Chrome, Edge, and Android Chrome.

I tried turning off all my Add-Ons, I cleared the cache in the browser and W3 Total Cache, and I deleted the gallery and uploaded it again. None of these things worked.

I don't know what else to do.

Ερώτηση από AnnieBobanny 1 έτος πριν

Απάντηση από AnnieBobanny 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

GMAIL does not update

Hello, for some reason my gmail does not update/sync on firefox when I delete a mail from other devices. I have tried clearing cache. could you please advise?

Ερώτηση από mohsenbizar 1 έτος πριν

Απάντηση από Dropa 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Recent Update

7.9.32.2 Roboform worked with Firefox 100.0 but after 101.0 update Roboform has been disable. I PAID for this add-on.

Ερώτηση από Doz 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Mendeley Web Extension blocked on PDFs

Hi, I use Mendeley Web Extension to pull articles and other things from Firefox directly into my Mendeley library. I will usually rapidly read through the PDF file onlin… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I use Mendeley Web Extension to pull articles and other things from Firefox directly into my Mendeley library. I will usually rapidly read through the PDF file online before deciding to add it or not. For some unknown reason, Firefox blocks the use of Mendeley on PDF file, for security reasons, and I can no longer add them to my library. Most references are only available as PDF files making the add-on completely useless. Is there a security feature that I can disable to be able to use the extension again?

Kind regards,

Mathias

Ερώτηση από mathias.rsl 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 101.0 > History Menu > Clear Recent History > Where is Saved Passwords?

Hi dear managers, In Firefox 101.0 i want to clear Saved Passwords from History Menu > Clear Recent History! But in new version of FF it is not there. Is there a way t… (διαβάστε περισσότερα)

Hi dear managers, In Firefox 101.0 i want to clear Saved Passwords from History Menu > Clear Recent History! But in new version of FF it is not there. Is there a way to clear Saved Passwords from that menu instead of Saved Logins... In Settings of FF separately?

Thanks for future advance

Ερώτηση από helius.dev 1 έτος πριν

Απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 101.0 - YouTube looks different after login to youtube account - Design problem

Hi dear managers, In Firefox 101.0 youtube is like below : [Login] Before Login After login to my account in youtube it looks like this : [Login] After Login … (διαβάστε περισσότερα)

Hi dear managers, In Firefox 101.0 youtube is like below : [Login] Before Login After login to my account in youtube it looks like this : [Login] After Login I checked it with another account - same problem. What is the problem and how can i fix it?

duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1378770

Ερώτηση από helius.dev 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από helius.dev 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 101.0 - YouTube looks different after login to youtube account - Design problem - Windows 10

Hi dear managers, First of all please delete this duplicate question because of mistake about links : Admin please Delete this... In Windows 10 & Firefox 101.0 … (διαβάστε περισσότερα)

Hi dear managers, First of all please delete this duplicate question because of mistake about links : Admin please Delete this... In Windows 10 & Firefox 101.0 youtube is like below before login to youtube account : Before Login After login to my account in youtube it looks like this : After Login I checked it with another account - same problem. My windows os is totally new and updated yesterday. FF is new and i cleared it's data from History menu. In previous windows 7 i had same issue. Why youtube acts like that and what is this design problem and how can i fox it? Here is another example : Before Login After Login

Ερώτηση από helius.dev 1 έτος πριν

Απάντηση από helius.dev 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Full screen limited by window

When entering full screen mode it's only inside selected window. Also affects youtube player. Pictures when in full screen mode (using F11 key): https://imgur.com/a/gp3yq… (διαβάστε περισσότερα)

When entering full screen mode it's only inside selected window. Also affects youtube player. Pictures when in full screen mode (using F11 key): https://imgur.com/a/gp3yqCC

Ερώτηση από runiarcanes 1 έτος πριν

Απάντηση από runiarcanes 1 έτος πριν