Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

problem authentication proxy

at work we use a proxy network with authentication ONLY with the firefox browser i have proxy problems. I see the page access denied by the proxy server, the only solutio… (διαβάστε περισσότερα)

at work we use a proxy network with authentication ONLY with the firefox browser i have proxy problems. I see the page access denied by the proxy server, the only solution is to close and open the application.

Ερώτηση από marco26 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από gleb.bodrug99 2 μήνες πριν

Questions about Firefox software for corporate approval

With security concerns on the rise, our company has required that all software installed on their systems go through an approval process. As part of that approval process… (διαβάστε περισσότερα)

With security concerns on the rise, our company has required that all software installed on their systems go through an approval process.

As part of that approval process, they want to know the following:

 • Is the software signed by a trusted third party?
 • Is the software downloaded from a US hosted facility?
 • Does the software perform call backs to the software maker?

Thank you!

Ερώτηση από mrmuffin10 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Andrew 4 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Hello experts, Hope you are all doing well. On a corporate Thinkpad T480 running Windows 10 Version 1803 OS Build 17134.1006 Firefox is crashing daily. Chrome or IE doesn… (διαβάστε περισσότερα)

Hello experts,

Hope you are all doing well.

On a corporate Thinkpad T480 running Windows 10 Version 1803 OS Build 17134.1006 Firefox is crashing daily. Chrome or IE doesn't have the same problem. Troubleshooting performed so far: 1. Tried running Firefox for a full day in Safe Mode: Still crashes - bp-d9e945ed-e475-4b92-a449-e3b620191002 2. Tried ESR version of Firefox - no improvement. 3. Re-installed Firefox a few times - no improvement. 4. Chrome, IE, Edge do not have the same problem but they are not Firefox : ) 5. Reviewed the Firefox crashes knowledge base and tried everything listed there. Last test was to use Firefox for a day in Safe Mode (wasn't easy but I coped with it)

Something i've noticed (not 100% sure about it) is that if I leave a private window open the crash is somehow more likely to occur.

So far my observations are that this is some sort of a memory leak-like problem as just before the crash tabs on the browser and some content on pages becomes blank when I hover over with the mouse. Task Manager shows very high Memory usage 1,5-2 GBs.

Any and all advises are welcomed. Thank you!

Regards, Dimitar

Ερώτηση από dimitrof.dimitar 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Couldn't load XPCOM error in non-persistent VDI

We use Firefox fairly extensively in our VDI environment and has become our organization's standard web browser. In a non-persistent VDI environment, on occasion we have … (διαβάστε περισσότερα)

We use Firefox fairly extensively in our VDI environment and has become our organization's standard web browser. In a non-persistent VDI environment, on occasion we have users that experience the dreaded "Couldn't load XPCOM" popup error message. In my research this usually is attributed to a faulty/corrupt update. We are a VMware View shop using instant clones with what's called a "Writable Volume" which is, in essence, a file system filter that allows certain user data to be written to persistent storage and the rest is written to the non-persistent VM. Upon logout the persistent disk is detached and the non-persistent VM is removed/rebuilt.

We are using the ESR branch of Firefox with policies configured to disable automatic updating, so I'm not sure where Firefox is breaking. Is there anything I can do to assist? On top of this, it's more difficult to reproduce since I'm unable to causing it to error out myself.

Ερώτηση από mchadwickIT 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

google.com is not available when it is available on other browsers using same proxy.

Hello, I'm using version 60.7.2esr in an enterprise context behind a proxy. And I have the following issue : after some time using firefox, https://www.google.com becomes… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I'm using version 60.7.2esr in an enterprise context behind a proxy.

And I have the following issue : after some time using firefox, https://www.google.com becomes unreachable.

But this website is available from edge or chrome. All these other browsers are using the same enterprise proxy with the same configuration.

I checked the network tab : there is no even a header sent apparently, hinting there is an issue before even getting to send a header.

Hence I imagined it could be a firefox DNS cache issue.

I deactivated it by modifying the user.js as I cannot modify it in about:preferences user_pref("network.dns.disablePrefetch","true") user_pref("network.dnsCacheExpiration",0)

But that didn't change the issue.

Do you have any suggestion on how to find what is going on? or a possible culprit?

Ερώτηση από Pedro Cristian 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Crashes at startup

I can't get any version of Firefox to launch. I've tried different install methods as well as both x32 and x64. When Firefox launches it crashes with the message below an… (διαβάστε περισσότερα)

I can't get any version of Firefox to launch. I've tried different install methods as well as both x32 and x64. When Firefox launches it crashes with the message below and doesn't generate any messages in the windows event viewer.

"The application had a problem and crashed.

Unfortunately, the crash reporter is unable to submit a report for this crash.

Details: The application didn't leave an application data file."

Ερώτηση από simbiote4 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από simbiote4 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Since Firefox 67.0.1, Google and some other websites can't be access if a proxy is performing HTTPS decryption

Firefox is showing this error : SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL The proxy is performing https decryption based on a crafted rootCA that is distributed through GPO (Win… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is showing this error : SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL

The proxy is performing https decryption based on a crafted rootCA that is distributed through GPO (Windows AD environment.) and firerefox configured to trust enterprise roots CAs (security.enterprise_roots.enabled;true) All worked fine before Firefox 67.0.1 Now, some websites are still working but some are not, including Google and Mozilla's sites. Chrome is working fine with both of those websites. Proxy used is Trendicro Interscan Web security virtual appliance 6.5 sp2 fully patched.

Ερώτηση από jerinho 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jerinho 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 60.6.1ESR crashes on non-persistent VDI machines

On our non-persistent VDI environment we experiencing users where FireFox crashes frequently - We're running W7 Enterprise 32bits - Firefox version 60.6.1ESR 32 bits i wa… (διαβάστε περισσότερα)

On our non-persistent VDI environment we experiencing users where FireFox crashes frequently - We're running W7 Enterprise 32bits - Firefox version 60.6.1ESR 32 bits

i was expecting Sophos to causing this issue, so i created a new VDI machine without Sophos installed. The same issue appered.

I can reproduce the issue when launching a radio station on http://www.onlineluisteren.nl/ Issue appears between the 5 minutes and 2 hours

Worknotes: - Launched firefox in safe mode - Turned off hardware acceleration - created a new VDI image without our anti-virus 'Sophos' - issue was also happening with Firefox 60.5.2ESR

Log reports: https://crash-stats.mozilla.com/report/index/8b0db8fe-fba8-4cfb-b621-c87740190507 - Without Sophos installed on the machine and running in safe mode - this is on a test machine

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/94037459-040a-404a-a7f0-3aca70190507 - Without Sophos installed - this is on a test machine

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/62aa7ab3-0adb-47b7-ab20-26de60190507 - Without Sophos installed - this is on a test machine

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/c5770d27-a023-43da-aa2b-06f3a0190501 https://crash-stats.mozilla.com/report/index/30dae469-7400-49d8-b020-748760190501 https://crash-stats.mozilla.com/report/index/8ab54247-3add-431e-8176-6f4ef0190501#tab-metadata https://crash-stats.mozilla.com/report/index/04819f59-8ff6-4d9e-82f8-ea8910190501#tab-metadata - With Sophos installed - PROD machine

Ερώτηση από UserUnknown 1 έτος πριν

Απάντηση από UserUnknown 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Обновление не удалось, пожалуйста загрузите последнюю версию

Every day I download the latest version! Install it ! And in the next day the Firefox tell me that I must to download the new version ! Why my Firefox does not update au… (διαβάστε περισσότερα)

Every day I download the latest version! Install it ! And in the next day the Firefox tell me that I must to download the new version ! Why my Firefox does not update automatically ????

Ερώτηση από dewon 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox crashes during startup

Windows 7 32-bit Enterprise running in a VMware workstation pro VM. Firefox has been working fine until I told it to go ahead and update last week. Since the update firef… (διαβάστε περισσότερα)

Windows 7 32-bit Enterprise running in a VMware workstation pro VM. Firefox has been working fine until I told it to go ahead and update last week. Since the update firefox fails to start. I see the window border form and then disappear. No crash logs in Firefox crash dir. Uninstalled and re-installed (specifically chose 32-bit installer) and told it to reset everything (clean install). Still have problem. I do find this in event log. Images are also attached. The .dll mentioned has a different name every time and all virus/malware scans show clean both for the firefox installer and the system.


Faulting application name: firefox.exe, version: 65.0.0.6963, time stamp: 0x5c4a1021 Faulting module name: b_zhdcanxx.dll, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x5c267ec8 Exception code: 0x406d1388 Fault offset: 0x0000845d Faulting process id: 0x1db8 Faulting application start time: 0x01d4c2469dd7dd4c Faulting application path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe Faulting module path: C:\Windows\system32\b_zhdcanxx.dll Report Id: dd7d2077-2e39-11e9-a0a6-54c20d3b1e0f

- System

 - Provider 
 [ Name] Application Error 

 - EventID 1000 
 [ Qualifiers] 0 

 Level 2 

 Task 100 

 Keywords 0x80000000000000 

 - TimeCreated 
 [ SystemTime] 2019-02-11T20:16:08.000000000Z 

 EventRecordID 120052 

 Channel Application 


 Security 

- EventData

 firefox.exe 
 65.0.0.6963 
 5c4a1021 
 b_zhdcanxx.dll 
 0.0.0.0 
 5c267ec8 
 406d1388 
 0000845d 
 1db8 
 01d4c2469dd7dd4c 
 C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe 
 C:\Windows\system32\b_zhdcanxx.dll 
 dd7d2077-2e39-11e9-a0a6-54c20d3b1e0f

Ερώτηση από demianph 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από demianph 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can I use a Profile to deploy the same Firefox config to all users?

I manage a small office with a dozen users. We do an annual refresh of the PCs and so far I have manually managed configuring Firefox for each user. It takes a fair amou… (διαβάστε περισσότερα)

I manage a small office with a dozen users. We do an annual refresh of the PCs and so far I have manually managed configuring Firefox for each user. It takes a fair amount of time.

I add about a half dozen extensions, configure search providers and reconfigure the main tool bar (add remove icons). I have a bookmarks.json file I import to all users and I did, at least in the older 52- versions set up the the default new tab with favorites (icons) to the most relevant business sites. I believe that I can re-config some of the "top sites" functionality in about:config. I change other things in the config (This started today as learning how to config for session cookies) and want ALL users to start off with identical config and lower my effort

The only exception (I can think of) would be I would want to export their passwords and restore them back.

Can I do all this with building a profile and importing it to each user? How can I start with a clean profile (refresh Firefox?) How well do profiles survive version upgrades? Users will all be different. Does this paly in?

What can i NOT get from this and what am I not asking?

Ερώτηση από RangerZ 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox replaced data on uploaded files with user information

I used firefox to upload a 7z file into a website. Some time later I was reported the 7z file was returning CRC errors when decompressing. After downloading it from the w… (διαβάστε περισσότερα)

I used firefox to upload a 7z file into a website. Some time later I was reported the 7z file was returning CRC errors when decompressing. After downloading it from the website and comparing it against the original 7z (raw byte comparison) file I discovered a large section of the file, near the bottom, was replaced.

However the worst part is not that the file was corrupted but that the data inserted on the file contains user information. On thie section I found several strings matching all sorts of things:

 • URLs I have recently visited
 • Search bar history (searches I have recently done on google)
 • Login details saved on my firefox
 • part of pages I have recently visited

Is this a known issue? This is a big deal for me and I will stop using firefox until this is fixed.

I am using 60.0.1 (64-bit) over win8.1.

Ερώτηση από osmoon 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox going into crash-and-respawn loops after proxy installation

After installation of a web proxy/security agent - Cyren Web Security - at our organization, users are getting a misbehaviour of firefox. Upon opening, the message "Safe… (διαβάστε περισσότερα)

After installation of a web proxy/security agent - Cyren Web Security - at our organization, users are getting a misbehaviour of firefox.

Upon opening, the message "Safe Mode is a special mode of Firefox ..." appears and the buttons "Start in Safe Mode" and "Refresh Firefox" appears.

Choosing any of the above options results in the following: Firefox opens. Disappears momentarily after a few seconds. Re-opens, saying all the tabs have crashed. Disappears again momentarily after a few seconds. Re-opens, saying all the tabs have crashed. Goes on in a loop

Trying to kill the process from Task Manager. Firefox appears again, new process respawns and goes in the loop above. Operation (Task kill) must either be repeated a number of times (approx 10) or workstation restart so that firefox goes off.


We have sadly had to resort to Google Chrome in the meantime the issue is under investigation. Affected versions vary from 52 to 60.01 (latest)

I have tried to deploy Firefox ESR 52.8.0 to resolve the matter. This resolved the matter for some users. For others, issue persists on Firefox ESR as well.

PLease help.

Ερώτηση από N1T15H 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν