Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to download Google Drive files in Mozilla browser

Hi Mozilla Community, Currently on version 97.0.1 of Mozilla and have not been able to download any files from Google Drive. When I click on a files to download it just k… (διαβάστε περισσότερα)

Hi Mozilla Community,

Currently on version 97.0.1 of Mozilla and have not been able to download any files from Google Drive.

When I click on a files to download it just keeps loading scripts at the bottom like - docs.0k.cc.googledocs.... and nothing happens.

I have read countless of links to solve the issue and still it won't download any files - only uploads is fine.

So I have: - clear cache/cookies - disable addons like Adblock etc - privacy & security set on Standard in settings - added cookies exceptions- googlecontent, googledrive etc - turned off Enhanced Tracking Protection

What else is missing as to why it has stopped allowing me to download files? Its quite frustrating when it use to work when I enable the third cookie party and now the setup doesn't seem to accept it.

Mozilla is my default browser and prefer to use it rather always switch to Chrome for downloads.

I've contacted Google about Google Drive and they said the problem is not on their side.

So any help would be appreciated!!

Ερώτηση από booboo_girl21 11 μήνες πριν

Απάντηση από AliceWyman 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloads defaulting to 'Downloads' folder despite settings

I've just suddenly had this problem starting today: downloading files through the browser is now automatically sending them to my computer's Downloads folder, even though… (διαβάστε περισσότερα)

I've just suddenly had this problem starting today: downloading files through the browser is now automatically sending them to my computer's Downloads folder, even though I have my download settings set to 'Always ask you where to save files'. I double-checked to see if my settings had been reset by the update (they had not), and I even unselected and reselected the option to see if that helped anything (it didn't).

Ερώτηση από sethmwenger 11 μήνες πριν

Απάντηση από AliceWyman 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Download window pops up every time I download something

Hi Everyone, Hope someone can help. Whenever I download something, there is a window that pops up with all downloads. How can I stop this as it is quite annoying? … (διαβάστε περισσότερα)

Hi Everyone,

Hope someone can help. Whenever I download something, there is a window that pops up with all downloads. How can I stop this as it is quite annoying?

Ερώτηση από Hardus 11 μήνες πριν

Απάντηση από AliceWyman 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

After the new installment of Firefox (98 64bit/Win 11) Downloads list popup every time I download a file

Hi, Since the yesterday installment of Firefox, the Download list popup every time I download a file. I tried to toggle about:config->browser.download.panel.shown->… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Since the yesterday installment of Firefox, the Download list popup every time I download a file. I tried to toggle about:config->browser.download.panel.shown->false but every time I download a file in toggle back to true & the list pop up

It's very annoying. Any suggestion please?

Ερώτηση από geulim3 11 μήνες πριν

Απάντηση από geulim3 11 μήνες πριν