Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Large video files from Microsoft OneDrive repeatedly fail to download; working in other browsers

Every week, for work, I need to download at least one large video file from Microsoft OneDrive and then upload it to YouTube. (These are MP4s in the range of 200 - 800 MB… (διαβάστε περισσότερα)

Every week, for work, I need to download at least one large video file from Microsoft OneDrive and then upload it to YouTube. (These are MP4s in the range of 200 - 800 MB.) For the last couple of months, maybe longer, the download keeps failing in Firefox. When I switch to Chrome, the same MP4 downloads with no problem.

Any idea what might be going on? Usually the file starts downloading just fine; I see the bar gradually filling up in the notification area, but then it suddenly stops and says "Failed." If I retry, the same thing just happens again.

I'm not using any kind of download manager (that I'm aware of), just relying on Firefox's default download behavior when I click on the "Download" link on the OneDrive web page (sample URL: https://olucdenver-my.sharepoint.com/personal/YADA_YADA/_layouts/15/onedrive.aspx?id=LONG_QUERY_STRING_HERE).

Thanks in advance for any help you can provide!

Dan

Ερώτηση από Dan Robinson 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν