Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

openh264 and widevine CRM plugin does not load

Hallo, Openh264 plugin does not load on raspberry for days. No tv sound on magenta tv. see screenshot. widevine CRM content decryption plugin dos not load to support mage… (διαβάστε περισσότερα)

Hallo, Openh264 plugin does not load on raspberry for days. No tv sound on magenta tv. see screenshot. widevine CRM content decryption plugin dos not load to support magenta tv. see screenshot. I don't know how to solve the problem. I updated the raspberry linux and firefox to the actual version. On my Windows 10 laptop every works fine.

Best regards, Rschnauzer

Ερώτηση από Rschnauzer 4 ημέρες πριν

FF repeatedly wants permissions to Install Helper Tool on startup.

Version 85.0.2 (64-bit) Upon every startup, FF asks for my system login permissions to install a helper tool, to which I have reluctantly done but it seems to not install… (διαβάστε περισσότερα)

Version 85.0.2 (64-bit) Upon every startup, FF asks for my system login permissions to install a helper tool, to which I have reluctantly done but it seems to not install anything different yet continues each time to prompt the Helper Tool install. What is the Helper Tool? I can't find any info about it. How do I turn off the prompt?

Ερώτηση από ksmith6 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από ksmith6 3 ημέρες πριν