Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox.exe has "disappeared" so I can't open it. If I download and install new version will I lose all my bookmarks etc?

I've had a lot of crashes, some just firefox, some the whole computer. In process of migrating to new machine so wasn't overly concerned. But after a restart today, I f… (διαβάστε περισσότερα)

I've had a lot of crashes, some just firefox, some the whole computer. In process of migrating to new machine so wasn't overly concerned. But after a restart today, I found I could not get firefox to open at all. After finding the system searching for firefox.com, I checked program files\mozilla firefox and firefox.exe is not there. A search showed it not to be anywhere. Not ready to stop using this machine just yet. Any way to get firefox.exe reloaded without losing all my related stuff??

Ερώτηση από lostpaws 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wesley Branton 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

why does adobe flash player not install?

I tried to reinstall adobe flash player and, the installer popped up, but there was no action. I had to restart my pc to get rid of the installer window because, it woul… (διαβάστε περισσότερα)

I tried to reinstall adobe flash player and, the installer popped up, but there was no action. I had to restart my pc to get rid of the installer window because, it would not close. I tried installing the plug in numerous times, without success. what else can I do.

Ερώτηση από dperk 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox has stopped working altogether (Windows 7). It will NOT start. I have uninstalled everything that I could find to uninstall, and then re-installed.

Firefox has stopped working altogether (Windows 7). It will NOT start. The spinning start up graphic will spin for a moment, and quit. I have uninstalled everything that … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox has stopped working altogether (Windows 7). It will NOT start. The spinning start up graphic will spin for a moment, and quit. I have uninstalled everything that I could find to uninstall, and then re-installed, but to no avail. I have followed the currently posted suggestions with out success. Any other suggestions?

Ερώτηση από OUgrad1976 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Videos freezing when i watch an episode

i tried watching an episode of Friends on vodlocker & gorillavid & it starts to skip, the video become staticky, changes to green then crashes. (shockwave) also P… (διαβάστε περισσότερα)

i tried watching an episode of Friends on vodlocker & gorillavid & it starts to skip, the video become staticky, changes to green then crashes. (shockwave)

also Pandora does the same thing. i listen to a song, it starts to skip, shockwave crash box pops up. i stop the plugin then the tab closes.

i allow Adobe flash to run on the page.

i have no add ons or downloads. i reset firefox yesterday. i'm confused as to whats wrong.

Ερώτηση από UserofFirefox2014 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't open tools/option/general/download/browse button and gmail attach button

Firefox has no response to gmail, yahoo mail attach icon (Chrome worked) even in Firefox's own Tools/options/general/download/browse button won't respond I have tried fol… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox has no response to gmail, yahoo mail attach icon (Chrome worked) even in Firefox's own Tools/options/general/download/browse button won't respond I have tried following suggestions 1. uninstall /reinstall firefox 2. Allow pop-up through Tools/pageinfo/permission 3. uncheck block pop-up in Tools/options/content Please help, Thanks.

Ερώτηση από robindpan 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

http://aihdownload.adobe.com/bin/live/install_flashplayer16x32_mssd_aaa_aih, I click run, appears to load but I only get the dialogue box which is blacked out.

http://aihdownload.adobe.com/bin/live/install_flashplayer16x32_mssd_aaa_aih.exe on trying to install this flash player it appears to start but I only get the black box, t… (διαβάστε περισσότερα)

http://aihdownload.adobe.com/bin/live/install_flashplayer16x32_mssd_aaa_aih.exe on trying to install this flash player it appears to start but I only get the black box, this just sits there, I can't close it, I have to go to task manager to close the program. this happens on internet explorer & firefox, I'm using Windows 7 professional.

Ερώτηση από bridgeoverriver 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Allow user to update firefox

Hi, I want the users to be able to update Firefox themselves. right now it says "Update failed. download the latest version" but when I do that that doesn't work either. … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I want the users to be able to update Firefox themselves. right now it says "Update failed. download the latest version" but when I do that that doesn't work either.

I already unblocked https://aus3.mozilla.org and ^.*mozilla.*$, but that doesn't work. From where do the updates come from? Can I get the update.xml myself?

The web filter we use is Websense Triton.

https://aus3.mozilla.org/update/3/Firefox/33.0.2/20141027150301/WINNT_x86-msvc/en-US/release/Windows_NT/update.xml this URL doesn't work.

Ερώτηση από robcuiper 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I recover from the "Updat Firefox" virus?

I stupidly installed the "Update Firefox" virus. I used System Restore to get back most functionality, BUT: I lost all Bookmarks (incl. Backup), and there is something … (διαβάστε περισσότερα)

I stupidly installed the "Update Firefox" virus. I used System Restore to get back most functionality, BUT: I lost all Bookmarks (incl. Backup), and there is something running in the background (moving circle) that I can't get rid of. I can use most programs, but that Circle is always in the background. I have run Malware Bytes, and Norton, both before and after the system restore . NEITHER RECOGNIZED THE VIRUS.

Ερώτηση από SALLY43OHIO 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't download large files, such as zip files or videos, or add-ons anymore. Refresh doesn't work.

As it says in the title, I can't seem to download anything in Firefox anymore, aside from photos apparently. Zips files, videos, and program files always fail without eve… (διαβάστε περισσότερα)

As it says in the title, I can't seem to download anything in Firefox anymore, aside from photos apparently. Zips files, videos, and program files always fail without even attempting to download. The download arrow pops up and that's about it. Add-ons just say that there was an error downloading and nothing else, except try again. Refresh Firefox doesn't work and neither does safe mode. Clean installs work, but only during the initial opening of the browser. If you close it and open it back up, it goes back to failing again.

Ερώτηση από Havarti 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My MacPro will not allow the latest version of Firefox to installed

I can download the latest version of Firefox but then my MacPro will not allow it to be installed. The progress indicator just goes on and on and on until the window auto… (διαβάστε περισσότερα)

I can download the latest version of Firefox but then my MacPro will not allow it to be installed. The progress indicator just goes on and on and on until the window automatically closes.

Ερώτηση από CSchlosser 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ideato 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can't install widevine plugin

hi when i try to watch showtime anytime it tells me i need to install a widsvine plug in ...but when i try to install it it fails the way you see on the screenshots. i tr… (διαβάστε περισσότερα)

hi when i try to watch showtime anytime it tells me i need to install a widsvine plug in ...but when i try to install it it fails the way you see on the screenshots. i tried to download from several different links with the same results no matter wich website it come from. if it helps i say that it installed fine on all the other browsers i have (chrome ie ect)

Ερώτηση από chefiga 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

my computer will not let me reinstall firefox

i was trying to get rid of ads pop up .By mistake I uninstall Firefox . now I want to re install Firefox it get to the point of instilling and just run for 30 min or more… (διαβάστε περισσότερα)

i was trying to get rid of ads pop up .By mistake I uninstall Firefox . now I want to re install Firefox it get to the point of instilling and just run for 30 min or more and nothing

Ερώτηση από Oz Taylor335 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox for windows desktop is taking forever to update (excess of 30 minutes)?

Firefox will download update, and then 30 minutes + to apply the update. I have closed FF a couple of times already without completing the update process because it took… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox will download update, and then 30 minutes + to apply the update. I have closed FF a couple of times already without completing the update process because it took too long

Ερώτηση από StillRisin 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Windows cannot find firefox.exe with clean install

I'm unable to launch Firefox at all, I've scanned for viruses, cleaned regeristry, reinstalled, restarted PC several times. Looked online for hours, nothing helped. Frank… (διαβάστε περισσότερα)

I'm unable to launch Firefox at all, I've scanned for viruses, cleaned regeristry, reinstalled, restarted PC several times. Looked online for hours, nothing helped. Frankly I'm at a loss at this point.

Error message is: ""Windows cannot find 'C:\ Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" - I checked and the file is there, clicking on it directly bring up the same message because...fuck logic I guess? Anyway like I said I'm at a loss, any help would be immensely appreciated.

Ερώτηση από Alduin 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από kenkon 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

issue downloading firefox-when i try to download Firefox the set up wizard does not start up,

i was having issues with Firefox so i thought i would delete it and restart. I followed the instructions on line to delete firefox, whioch i beleive i have done successf… (διαβάστε περισσότερα)

i was having issues with Firefox so i thought i would delete it and restart. I followed the instructions on line to delete firefox, whioch i beleive i have done successfully.

I have been trying to load firefox but verytime i download it the setip wizard does not appear and instead i get a window box asking what program i wish to open the .exe file in. What am i doing wrong and is there an easy fix?

Thanks in advance

Ερώτηση από oswestryg 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν