Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Youtube crashes windows

Apparently, crashing YouTube is no longer compatible with Windows 8. Today I had to restart my computer five times because YouTube freezing and crashing managed to brea… (διαβάστε περισσότερα)

Apparently, crashing YouTube is no longer compatible with Windows 8. Today I had to restart my computer five times because YouTube freezing and crashing managed to break my entire desktop. This only happens with Firefox. Also, YouTube is much slower to load on Firefox, which will most likely make Windows 8 crash more often.

Ερώτηση από SuddenNonsense 6 έτη πριν

Απάντηση από SuddenNonsense 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Wehave two profiles on our DELL. One profile is now showing this message - "The proxy server is refusing connections" - when we try to log on to the internet.

One user can log on to the internet - no problem, but other user gets - "The Proxy Server is Refusing Connections. E-mails are good all around. Have checked settings, but… (διαβάστε περισσότερα)

One user can log on to the internet - no problem, but other user gets - "The Proxy Server is Refusing Connections. E-mails are good all around. Have checked settings, but can't find any solution.

Ερώτηση από rcontryman 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Okay. A few days ago, I suddenly began having issues with Firefox crashing every time I try to save any sort of file. It doesn't matter the type - image, file, etc. I ha… (διαβάστε περισσότερα)

Okay. A few days ago, I suddenly began having issues with Firefox crashing every time I try to save any sort of file. It doesn't matter the type - image, file, etc.

I have tried everything I can find in the forums and troubleshooting sections.

I started Firefox in safe mode. Still crashed. I reset it. Still crashed. I rolled back to an earlier version. Still crashed. I deleted Firefox and did a clean install. Still crashed. I have checked for updates on all the plugins/add-ons/extensions. Still crashed. I updated my graphics drivers. Still crashed.

I can't even include a link to the most recent crash report because every time it crashes, I get a message that Firefox had a problem submitting the crash report. I'm out of ideas at this point. I have a lot of extensions installed and enabled, but even fresh from the new reinstall, before I added any of them back, the browser would crash whenever I tried to save anything.

Please help!

Ερώτηση από winsomebulldog 6 έτη πριν

Απάντηση από winsomebulldog 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefox will not run for more than a few minutes at a time. I have uninstalled, reinstalled, and updated. I have tried in safe mode and it still crashes. I can't figure o… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox will not run for more than a few minutes at a time. I have uninstalled, reinstalled, and updated. I have tried in safe mode and it still crashes. I can't figure out what is causing this. I have submitted multiple crash reports (60+). There is no real pattern that is evident (certain sites, etc.).

Thank you for any help you can offer!

Latest crash report: bp-f7e9f7bd-e287-4dd1-a10c-733652141001

Ερώτηση από Nathan914 6 έτη πριν

Απάντηση από ideato 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

crash ID: bp-276c1125-5906-4568-9f5c-86ce62141023 my firefox crashed as soon as i installed and opened it,and i even had no chance to start it. AdapterDeviceID: 0x0126 A… (διαβάστε περισσότερα)

crash ID: bp-276c1125-5906-4568-9f5c-86ce62141023

my firefox crashed as soon as i installed and opened it,and i even had no chance to start it.

AdapterDeviceID: 0x0126 AdapterDriverVersion: 9.0.0.0 AdapterSubsysID: 397a17aa AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: cehomepage%40mozillaonline.com:0.10.14,cemigration%40mozillaonline.com:33.0,coba%40mozilla.com.cn:1.0.24,cpmanager%40mozillaonline.com:1.2.14,easyscreenshot%40mozillaonline.com:1.2.3,personas%40christopher.beard:2.1.1,quicklaunch%40mozillaonline.com:0.17,tabimprovelite%40mozillaonline.com:1.7.33,xthunder%40lshai.com:1.3.4,%7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:33.0,commonfix%40mozillaonline.com:0.9,semodifier%40mozillaonline.com:0.2,wx-assistant%40mozillaonline.com:1.1.2,youdao-translate%40mozillaonline.com:0.8 AvailablePageFile: 5800353792 AvailablePhysicalMemory: 2159226880 AvailableVirtualMemory: 3929341952 BIOS_Manufacturer: LENOVO BlockedDllList: BreakpadReserveAddress: 49152000 BreakpadReserveSize: 41943040 BuildID: 20141011015303 CrashTime: 1414030455 EMCheckCompatibility: true Email: EventLoopNestingLevel: 1 FramePoisonBase: 00000000f0de0000 FramePoisonSize: 65536 InstallTime: 1413980800 Notes: DriverVersionMismatch AdapterVendorID: 0x8086, AdapterDeviceID: 0x0126, AdapterSubsysID: 397a17aa, AdapterDriverVersion: 9.0.0.0 D3D11 Layers? D3D11 Layers- D3D9 Layers? D3D9 Layers- ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SecondsSinceLastCrash: 409 StartupTime: 1414030453 SystemMemoryUsePercentage: 49 Theme: classic/1.0 Throttleable: 1 TotalPageFile: 8531066880 TotalPhysicalMemory: 4236099584 TotalVirtualMemory: 4294836224 URL: about:blank User32BeforeBlocklist: 1 Vendor: Mozilla Version: 33.0 Winsock_LSP: MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 1 : 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 3 : 
RSVP TCPv6 服务提供商 : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP TCP 服务提供商 : 2 : 1 : 
RSVP UDPv6 服务提供商 : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP UDP 服务提供商 : 2 : 2 : 

useragent_locale: zh-CN

此报告同时包含了应用程序崩溃时状态的技术信息。

Ερώτηση από vonlyinno 6 έτη πριν

Απάντηση από user669794 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

bp-ce9b1f28-fc79-41f9-8c3b-4b37f2141031 bp-4b87f067-3cab-43bc-a0f0-766592141031 bp-94e6f181-6c1f-43e5-b4dd-8b9fb2141031 bp-5397ee38-aca2-4de3-953a-583de2141031

Ερώτηση από ghines 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

mozilla is slow on certain sites loading, other times the sites won't load at all. none of the fixes worked...tried them all.

have tried all the fixes this system could throw at me, honestly had tried 98% of them myself already, more then once. anyways my issue is this sites like CNN.com, IGN.co… (διαβάστε περισσότερα)

have tried all the fixes this system could throw at me, honestly had tried 98% of them myself already, more then once. anyways my issue is this sites like CNN.com, IGN.com, mozilla.org (and some but not all related sites) will either hang and load very slowly or not at all. This issue just started out of the blue a couple days ago. i did not load any new software or patch anything as far as i know (can't speak for auto-updates) I do not have this issue in IE at all. Things i have tried to fix the situation:

1. Ran malware-bytes, spy-bot, norton anti-virus (also disabled all them to ensure no cofilicts there either)to find mal-ware or virus....nothing found

2. uninstalled firefirefox also deleted firefox folders in C:/users/(username)/appdata/local and roaming as well as from my C:/program files (x86)..I then reinstalled Firefox

3. Disabled hardware accleration and also tried it on.

4. Ran in safe mode

5. ran CCleaner

6. changed my firefox profile

7. reset firefox

8. did a system restore

9. did a registry fix check and repair

I might be forgetting a few but as i said i read ever bit this trouble shooting program threw at me and tried it. I am totally at a loss as i can usualy clear things like this up myself. I would really like to get this working and short of the very unappealing, possibly ineffectual re-installing windows, i am out of ideas.

Ερώτηση από atomicWAR 6 έτη πριν

Απάντηση από atomicWAR 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bp-688e67d3-43c5-4b11-97e0-52d782141108

I didnt notice when it realy started. Firefox starts in safe mode only. If i shut down firefox or restart my system firefox can only be started in safe mode. Reset cause … (διαβάστε περισσότερα)

I didnt notice when it realy started. Firefox starts in safe mode only. If i shut down firefox or restart my system firefox can only be started in safe mode. Reset cause crash of firefox. I updated firefox, my windows system, and my add ons.

Ερώτηση από gabriel_von_mueller 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

my mozilla crashes even while on safe, I did disabled the add ons, I did re installed, I tried to find it this happened after some download, and run a malware software t… (διαβάστε περισσότερα)

my mozilla crashes even while on safe, I did disabled the add ons, I did re installed, I tried to find it this happened after some download, and run a malware software through several times. The first time I tried with safe, it lasted longer, I noticed a couple of times, that when I tried a new page I would not get the home page (which I listed as Google ) but got yahoo, so went looking for some strange software in the control panel, I did remove several that I barely used, but did not find anthing suspicious. Here is a copy of the report from today Crash ID: bp-c337a86b-ebc0-42f4-bf7c-c63942141111

Ερώτηση από ichito 6 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

I was trying out a full version of Avast Internet Security and at the end of the trial time, it began unloading the full version of the software. While it was in the pro… (διαβάστε περισσότερα)

I was trying out a full version of Avast Internet Security and at the end of the trial time, it began unloading the full version of the software. While it was in the process, it came to a point in which it asked to reboot the computer. I clicked yes. At this time, Firefox was in mid bootup and Firefox Browser has crashed every time since this event.

I have deleted Firefox several times and reloaded it and it still crashes. I did a virus scan and found not problems.

Ερώτηση από michael47362 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Mozilla crashes constantly. I have no Bitguard running en there seems to be no spicific site when it crashes. Flashplayer is up to date, so are all my add-ons. I have no … (διαβάστε περισσότερα)

Mozilla crashes constantly. I have no Bitguard running en there seems to be no spicific site when it crashes. Flashplayer is up to date, so are all my add-ons. I have no malware problem and my virus protection is yp to dat as well. I cannot find a solution, pleas help. Kind regards, Ype

Ερώτηση από ybotma 6 έτη πριν

Απάντηση από ybotma 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefox is crashing constantly. Crashes with plugins and extensions disabled. Crashes in Safe Mode. Have updated Firefox. Updated plugins. Just started happening out of n… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is crashing constantly. Crashes with plugins and extensions disabled. Crashes in Safe Mode. Have updated Firefox. Updated plugins. Just started happening out of nowhere on 12/6

Ερώτηση από Jack 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Adobe Flash crashes endlessly, reset or update does no good

I have dealt with this for years. I have "reset" Firefox numerous times, I have uninstalled Adobe Flash and reinstalled version 16.0.0.235. After I uninstalled and update… (διαβάστε περισσότερα)

I have dealt with this for years. I have "reset" Firefox numerous times, I have uninstalled Adobe Flash and reinstalled version 16.0.0.235. After I uninstalled and updated it ran for a while but I am back to the "Flash is busy" message. The only way I can go on is to stop the plug in, or disable it, but of course then I have no video. I installed "Videowithoutflash" (I think that was the name of it listed with Firefox extension and highly reviewed, and it all ran fine for about a day. But then the next day no videos would play unless I enabled flash, and then it soon starts crashing again. This is a problem for years now. I have been through many forums trying to find an answer, nothing works, or if it does not for long. Is there not some way to get rid of Adobe Flash and play videos? Are there any browsers that don't use flash for viewing videos? Help! Thanks in advance Bill

Ερώτηση από BillyBob58 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefox will not open. I have uninstalled, deleted original Firefox folder from my programs and tried to choose both starting Firefox options and starting in safe mode. B… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox will not open. I have uninstalled, deleted original Firefox folder from my programs and tried to choose both starting Firefox options and starting in safe mode. Below is the last error report that I have from 12/22/14 - however, when the it crashes it says: Details: the program has not identified itself.

bp-8043cafd-18f1-4356-be19-a1d8e2141222

Ερώτηση από terribaby1977 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

bp-8cf15708-d62f-43da-a8bf-f4b6a2150103 bp-8c2fe3b8-92bd-441f-802e-3fb7b2150102 bp-45a71d47-30b6-48a5-b670-ef7212141228 bp-be4e94fb-182a-414d-8d43-c84132141215 Firefox ke… (διαβάστε περισσότερα)

bp-8cf15708-d62f-43da-a8bf-f4b6a2150103 bp-8c2fe3b8-92bd-441f-802e-3fb7b2150102 bp-45a71d47-30b6-48a5-b670-ef7212141228 bp-be4e94fb-182a-414d-8d43-c84132141215

Firefox keeps randomly crashing. Here are the last four crash reports. My computer is up to date, but I am running Firefox 28.

Ερώτηση από geg13 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

January 5, 2015 @ 430 AM ET: Crash ID: bp-e15a7ffc-1939-4fe9-ae9b-96e722150105 January 12, 2015 @ 5 PM ET: No Crash ID. Instead the following message - "The application … (διαβάστε περισσότερα)

January 5, 2015 @ 430 AM ET: Crash ID: bp-e15a7ffc-1939-4fe9-ae9b-96e722150105

January 12, 2015 @ 5 PM ET: No Crash ID. Instead the following message - "The application had a problem and crashed. Unfortunately, the crash reporter is unable to submit a report for this crash. Details: The application did not identify itself."

Windows 7 Home Premium 32-bit. I tried a clean install after an upgrade was unsuccessful. No luck. Any help is appreciated, thanks.

Ερώτηση από Anthony R. Haslage 6 έτη πριν

Απάντηση από Anthony R. Haslage 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

crash, black screen, OOM small

sometimes firefox just blacks out and freeze. other times when i scroll the page just gel linjere and wont process information below, but just the information from the to… (διαβάστε περισσότερα)

sometimes firefox just blacks out and freeze. other times when i scroll the page just gel linjere and wont process information below, but just the information from the top of the page. and after awhile it will freez out and schout down.

Ερώτηση από deadmaster 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashed when I brought it back all Toolbars were gone, how do I recover them?

FireFox crashed, When I brought it back up my toolbars were gone. How do I get them back? they are not under history either. Should I try reloading Firefox. This is th… (διαβάστε περισσότερα)

FireFox crashed, When I brought it back up my toolbars were gone. How do I get them back? they are not under history either. Should I try reloading Firefox. This is the first problem I have had with this browser.

Ερώτηση από dc10fe 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

So, about a year ago I upgraded from my rock-solid, uncrashable 5.whatever to whatever the current version was at the time, due to websites not allowing me to pay bills. … (διαβάστε περισσότερα)

So, about a year ago I upgraded from my rock-solid, uncrashable 5.whatever to whatever the current version was at the time, due to websites not allowing me to pay bills. Then the crashing started. The first couple times, I blew it off, but it was happening almost daily, which was a real problem, so I started allowing firefox to submit crash reports, including my email address, thinking that I'd get a little note telling me I'd screwed something up or the version was buggy or some such, but to date I've yet to receive so much as even a boilerplate gladhand telling me that my problems are due to this or that, or that they got the report. Has anyone ever gotten any assistance from mozilla support this way, or is this the only way to (hopefully) get acknowledgement of issues? Enclosed is a screenshot of the about:crashes page with a list of most of the submitted reports.

I really have enjoyed firefox as a browser, but crashes are a hassle which I don't need, and I really don't want to invest time in learning a new browser. Suggestions?

edit: Evidently, a png image of a list of a couple hundred crash reports doesn't want to be accepted. Said image can be viewed here: http://s1160.photobucket.com/user/unfulfilled17/media/Firefox%20Crash%20Reports.png.html

Thanks

Ερώτηση από JustTired 6 έτη πριν

Απάντηση από John99 6 έτη πριν