Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox displays more login infos than I have for a site

I have serveral accoutinfos (username, password) saved in firefox. Normally, when wanting to login on one of these websites, firefox gave me only the one fitting login, w… (διαβάστε περισσότερα)

I have serveral accoutinfos (username, password) saved in firefox. Normally, when wanting to login on one of these websites, firefox gave me only the one fitting login, wich was good. Since 2-3 months I also get the fitting one and several other sites displayed as possible logins. These Websites have nothing to to with the website I want to login to. Not even the username / email address etc. are the same. In the attached scrrenshot, only the first two entries are for this very website. The rest does not make any sense.

This is really annoying. Is there a configuration to disable this which I haven't found yet ?

Ερώτηση από m26 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν