Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't delete bookmarks

Hello. I had to reinstall Windows 10. I moved the entire folder Roaming\Mozilla on the same place after new instalation Firefox. I can add bookmark, but can't delete any… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I had to reinstall Windows 10. I moved the entire folder Roaming\Mozilla on the same place after new instalation Firefox. I can add bookmark, but can't delete any bookmarks. When delete folder mozilla in clear browser work fine. I don't want to lose my saved browser data and passwords. Can I fix it somehow?

Thanks

Ερώτηση από CeBeS486 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark toolbar arrow is gone/bookmark toolbar seems truncated

Issue: the bookmark toolbar arrow (the one that shows bookmarks that don't fit on the toolbar) is gone from my browser, and the toolbar itself seems truncated (only like … (διαβάστε περισσότερα)

Issue: the bookmark toolbar arrow (the one that shows bookmarks that don't fit on the toolbar) is gone from my browser, and the toolbar itself seems truncated (only like 7/8 of the toolbar is filled).

I didn't change any settings or installed any add-ons that could have to do with this. It just disappeared one day, I didn't even notice it at first.

What I tried:

 • I launched Firefox in safe mode, didn't fix it
 • I removed my userChrome.css file, didn't fix it
 • when I cut the bookmarks and paste them into the toolbar, the arrow shows, but when I relaunch the browser it is gone again

See photo for what it looks like (ignore the anonymous favicons, I changed them temporarily with userChrome to preserve privacy, but without userChrome the issue still stands).

Anyone has an idea what happened and how to fix this? Thanks.

Ερώτηση από huang_zhi34 2 έτη πριν

Απάντηση από huang_zhi34 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Change the Keyboard Shortcut for Show All Bookmarks back to Ctrl-Shift-B as in version 83

All of a sudden pressing Ctrl-Shift-B no longer opens my Bookmarks window (Library), but instead closes my bookmarks toolbar! Is there a way to revert this shortcut back … (διαβάστε περισσότερα)

All of a sudden pressing Ctrl-Shift-B no longer opens my Bookmarks window (Library), but instead closes my bookmarks toolbar!

Is there a way to revert this shortcut back to what it's been for the longest time?

I know the "new" combination is Ctrl-Shift-O but I've used the old one so often (maybe 50 times a day), that this change is nerve-racking.

Thanks.

Ερώτηση από Slouch 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmark star missing

I know how to bookmark a page- what I want to know is how to restore the bookmark star in the address bar (I accidentally removed it). I KNOW that you can bookmark a page… (διαβάστε περισσότερα)

I know how to bookmark a page- what I want to know is how to restore the bookmark star in the address bar (I accidentally removed it). I KNOW that you can bookmark a page by clicking the 3 dots at the end of the address bar and using the drop down menu, etc, or key commands.

BUT- I want to RESTORE the star that easily and quickly allowed you to bookmark a page. All other answers to this same question seem to only tell people alternate ways to bookmark a page. I don't need that. I need to know how to restore bookmark star to address bar. Thanks! my firefox ver is 84.0.1 64bit

Ερώτηση από aaronhicklinpause 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark a Page

When I go to Bookmark a Page (by clicking on the icon in the Address Bar), the folder that automatically appears is OTHER BOOKMARKS. Is there a way to change this default… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to Bookmark a Page (by clicking on the icon in the Address Bar), the folder that automatically appears is OTHER BOOKMARKS. Is there a way to change this default bookmark to another Bookmark / Folder? Specifically, I have created a new Bookmark folder, let's say it is called RECIPES and I want to automatically / default all future bookmarks to my Recipes folder. I hope that is clear. Thank you.

Ερώτηση από don.dac.fc 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Other Bookmarks popped up in Toolbar

On 1/5/21 at about 1200 PST, Other Bookmarks popped up in my Toolbar. I am trying to remove it but have had no success. I deleted the one website that was in Other Book… (διαβάστε περισσότερα)

On 1/5/21 at about 1200 PST, Other Bookmarks popped up in my Toolbar. I am trying to remove it but have had no success. I deleted the one website that was in Other Bookmarks but it is still in my Toolbar. How do I remove, Other Bookmarks from my Toolbar?

Ερώτηση από BigMetalWally 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to remove the "Other Bookmarks" folder from the bar

When I started firefox today, there was a new folder added to my bookmarks toolbar - "Other Bookmarks". It was never there before and I want to remove it. In the bookmark… (διαβάστε περισσότερα)

When I started firefox today, there was a new folder added to my bookmarks toolbar - "Other Bookmarks". It was never there before and I want to remove it. In the bookmarks menu itself I have the "Bookmarks Toolbar" where I put the stuff I want to access often, and "Other Bookmarks" where I put other stuff I don't need as much. I don't see a reason why the "Other Bookmarks" should take up space on the bar.

Ερώτηση από kgs.void 2 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What happens to my Firefox bookmarks if I choose Sync, will it make bookmarks on all other devices the same?

Just want to confirm if my expectations are correct. If I rearrange, delete, add, edit, etc, my Firefox bookmarks on one of the devices I use with the same account and ch… (διαβάστε περισσότερα)

Just want to confirm if my expectations are correct. If I rearrange, delete, add, edit, etc, my Firefox bookmarks on one of the devices I use with the same account and choose Sync, will this make the bookmarks on all other devices the same?

Ερώτηση από Startup123 2 έτη πριν

Απάντηση από Paul 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks Toolbar

How can I remove "Other Bookmarks" tab from the Bookmarks Toolbar? I have no clue how/why it has ended up there! Thank you!

Ερώτηση από ljf.315new 2 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't delete Other Bookmarks folder from bookmarks bar

Hi community, Somehow the Other Bookmarks folder showed up at the end of my bookmarks bar. I am pretty sure it was not there yesterday. I assume that somehow I accidental… (διαβάστε περισσότερα)

Hi community,

Somehow the Other Bookmarks folder showed up at the end of my bookmarks bar. I am pretty sure it was not there yesterday. I assume that somehow I accidentally placed it there.

The problem is that I can't either move it, or remove it from there. When you select it, delete option is grey and not available. Does anyone now exactly how to remove it from the bookmarks bar?

Thank you people... :)

Ερώτηση από Slobodan 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks Separators

Out of curiousity when right clicking on my list of bookmarks I clicked the option 'add a new separator'. Now that I can see what the option does I want to remove the sep… (διαβάστε περισσότερα)

Out of curiousity when right clicking on my list of bookmarks I clicked the option 'add a new separator'. Now that I can see what the option does I want to remove the separator, but can't see how to do it. Can anyone help, please?

Ερώτηση από bweverett 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks Toolbar

A link for "Other Bookmarks" has appeared in the Toolbar after the dropdown icon for the 'extra' items that won't fit across the screen. Also, a space has appeared betwee… (διαβάστε περισσότερα)

A link for "Other Bookmarks" has appeared in the Toolbar after the dropdown icon for the 'extra' items that won't fit across the screen. Also, a space has appeared between the rightmost bookmark and the dropdown. I had adjusted display resolution for easier viewing, but putting it back to Default makes no diff - except for size, obviously. Haven't found anything in Prefs to add/remove this. Screenshot attached. Many thanks for any help. PeterT

Ερώτηση από Gemwriter 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 85 Bookmarks Preferred Location

In the most recent update notes, it's said that Firefox "now remembers your preferred location" for bookmarks. However, the location chosen now as my preferred is just so… (διαβάστε περισσότερα)

In the most recent update notes, it's said that Firefox "now remembers your preferred location" for bookmarks. However, the location chosen now as my preferred is just some random folder. Is there a way to set the preferred location? Or at least set the browser to do what it did before, which is save to the last-used folder? Thanks!

Ερώτηση από holinshed 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark html file import

I replaced my craptop with a pc. Part of my process included creating a bookmark html file from the craptop which I'd hoped to import into my pc. Problem is I do not se… (διαβάστε περισσότερα)

I replaced my craptop with a pc. Part of my process included creating a bookmark html file from the craptop which I'd hoped to import into my pc. Problem is I do not see a way, how, etc. to import that bookmark html file into the pc firefox browser.

Thanks

Ερώτηση από imabuckeye 1 έτος πριν

Απάντηση από Terry 1 έτος πριν