Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Firefox draining battery life 41% usage

I am having a significant issue with firefox draining my battery. I used chrome up until the new year and then switched over to firefox from chrome. Overall I love firefo… (διαβάστε περισσότερα)

I am having a significant issue with firefox draining my battery. I used chrome up until the new year and then switched over to firefox from chrome. Overall I love firefox so much more. The format is way more pleasing. I love how it easily signs me back into everything, BUT IT DRAINS MY COMPUTER SO MUCH. Like i used to have an 8hour + battery span my laptop neverrr died. Now I get through MAX 2 hours of full use before needing to charge, and maybe 4 hours just having it at school but not using it.

I thought my dell suddenly started crashing, ran all these tests, and then I realized the only change was that I had started using Firefox... So sad I think I am going to have to leave it.

I read a lot of articles and did everything suggested. my graphics is webreader , i turned on all the suggested features, i have 2 extensions , the only thing I could maybe think of was that I use an animated theme so maybe that was killing the battery, but like if I can't use my theme than whats the point.

Ερώτηση από nebs9921 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 2 μήνες πριν

Convert pdf to word

I want to convert a pdf file that I mistakenly had to generate when I deleted the original file. I want to convert the pdf sheet back to a Word doc so I can edit it. … (διαβάστε περισσότερα)

I want to convert a pdf file that I mistakenly had to generate when I deleted the original file. I want to convert the pdf sheet back to a Word doc so I can edit it.

Ερώτηση από mchasehq1 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 μήνα πριν

Add-ons Manager Tab

The Add-ons Manager tab is automatically presented as one of the tabs when I start Mozilla. How do I configure Mozilla so that the Add-ons Manager tab is not presented? … (διαβάστε περισσότερα)

The Add-ons Manager tab is automatically presented as one of the tabs when I start Mozilla. How do I configure Mozilla so that the Add-ons Manager tab is not presented?

Ερώτηση από David.Conway 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 2 μήνες πριν

I need help getting my facebook account back on firefox. I deleted my cookies and now my account is gone

bold textMy issue is in Firefox I have 2 facebook account my personal one Cindy Betz Kuehl and my game account Cindy Kuehl Duc.  I deleted my cookies on Cindy Kuehl DUC a… (διαβάστε περισσότερα)

bold textMy issue is in Firefox I have 2 facebook account my personal one Cindy Betz Kuehl and my game account Cindy Kuehl Duc.  I deleted my cookies on Cindy Kuehl DUC and it deleted my facebook account for Cindy Kuehl  DUC.  I play games on this account and can't figure out how to get this account back.  I need your help please.

Ερώτηση από cindykuehl62 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 μήνα πριν

can't access a web page.

I can't access this web page: www.fivelakes.settlement.com. This comes up: Hmm. We’re having trouble finding that site. We can’t connect to the server at www.fivelakes… (διαβάστε περισσότερα)

I can't access this web page: www.fivelakes.settlement.com. This comes up:

Hmm. We’re having trouble finding that site.

We can’t connect to the server at www.fivelakes.settlementaccount.com.

If you entered the right address, you can:

   Try again later
   Check your network connection
   Check that Firefox has permission to access the web (you might be connected but behind a firewall)

Ερώτηση από akhenaton_50 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 4 μήνες πριν

Repeated messages that I use an old version despite having downloaded the most recent version

Hi! I get repeated messages that I use an old version despite having downloaded the most recent version. When i try to start Firefox it won't start, I only get a message… (διαβάστε περισσότερα)

Hi!

I get repeated messages that I use an old version despite having downloaded the most recent version. When i try to start Firefox it won't start, I only get a message and the precise wording of the message is" You've launched an older version of Firefox Using an older version of Firefox can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing Firefox profile. To protect your information, create a new profile for this installation of Firefox." Then I get two choices, either "Exit" or "Create New Profile". If I choose the first, I exit. If I choose the latter and create a new profile then I loose my bookmarks and browsing history. Appreciate any solution you might have

Ερώτηση από Jan Nilsson 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Firefox opening two windows at startup

Firefox is now opening two windows at startup: one that has my previous session (which I always prefer) and one window with one blank tab. It used to open only the saved… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is now opening two windows at startup: one that has my previous session (which I always prefer) and one window with one blank tab. It used to open only the saved session. What can I do do change this. Thank you. (I have Firefox 122 version)

Ερώτηση από VegRunner66 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

error message www.bbc.com. PR_END_OF_FILE_ERROR Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR

For the past couple of months I have been getting the message www.bbc.com. PR_END_OF_FILE_ERROR Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR when loading pages on www.bbc.com websi… (διαβάστε περισσότερα)

For the past couple of months I have been getting the message www.bbc.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR when loading pages on www.bbc.com website. I have done a search on the internet and it seems this is a common problem with Firefox and does not affect othere browesers. I have done what was advice given online but it does not solve the problem. It is getting so bad I may have to start using one of the other browsers even though I prefare Firefox.

Ερώτηση από Brian Beesley 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Opening a PDF to view without downloading it.

In order to view a PDF, I cannot just open it, I must download it. I tried the solution offered by Jefferson Scher and it didn't work. I'm using the latest version 119 of… (διαβάστε περισσότερα)

In order to view a PDF, I cannot just open it, I must download it. I tried the solution offered by Jefferson Scher and it didn't work. I'm using the latest version 119 of Mozilla which I downloaded today. 10/26/23

Ερώτηση από cbkan1111 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

web page won't load

In the last 2 weeks (that I know of), Mercari will not appear when I go to it. I just get a blank page. I've restarted the computer, I've turned off the Ublock and Ghoste… (διαβάστε περισσότερα)

In the last 2 weeks (that I know of), Mercari will not appear when I go to it. I just get a blank page. I've restarted the computer, I've turned off the Ublock and Ghostery but nothing. Everything else works fine. I am not very computer adept, by the way. I sell things on Mercari, so I kind of need to access it. I'm not even sure I picked the right topic (website breakages)....sorry if I got it wrong.

Ερώτηση από cherbibler 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

How do I stop firefox from asking to update???

Why is this so difficult? I keep getting the attachment. How do I stop it? I NEVER WANT FIREFOX TO TELL ME THERE IS AN UPDATE. I will check and update when I'm ready.… (διαβάστε περισσότερα)

Why is this so difficult? I keep getting the attachment. How do I stop it? I NEVER WANT FIREFOX TO TELL ME THERE IS AN UPDATE. I will check and update when I'm ready. How do I stop this?

Ερώτηση από scottg1 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 4 μήνες πριν

Backspace key

Hello all. I'd like to restore the backspace button function but the previously workable solution — resetting browser. backspace_action to 0 — is not working for me. Any … (διαβάστε περισσότερα)

Hello all. I'd like to restore the backspace button function but the previously workable solution — resetting browser. backspace_action to 0 — is not working for me. Any hints as to why that might be the case?

Ερώτηση από richkhav 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

Lost tabs after refreshing Firefox.

I did a 'refresh' of my browser, thinking that basic user information would be saved. But I lost all my tabs in OneTab (extension). Is it possible to recover them? … (διαβάστε περισσότερα)

I did a 'refresh' of my browser, thinking that basic user information would be saved. But I lost all my tabs in OneTab (extension). Is it possible to recover them?

Ερώτηση από lilou k. 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν